Īsinājumtaustiņi ir divu vai vairāku taustiņu kombinācija, ko var izmantot, lai izpildītu uzdevumu, kura veikšanai parasti nepieciešama pele vai cita rādītājierīce. Īsinājumtaustiņi var atvieglot darbu ar datoru un ietaupīt laiku un pūles, strādājot ar operētājsistēmu Windows un citām programmām.

Lielākajā daļā programmu ir pieejami paātrinājumtaustiņi, kas ļauj ērtāk strādāt ar izvēlnēm un citām komandām. Paātrinājumtaustiņi ir norādīti programmu izvēlnēs. Ja izvēlnē vārds tiek rādīts ar pasvītrotu burtu, parasti tas nozīmē, ka tā vietā, lai noklikšķinātu uz attiecīgā izvēlnes vienuma, varat nospiest taustiņu Alt un pasvītroto burtu. Ja izmantojat ekrāntastatūru, varat skatīt dažas saīsnes, nospiežot taustiņu Ctlr.

Dažās programmās, piemēram, Molberts un Bloknots, nospiežot taustiņu Alt, tiek parādītas komandas, kas ir apzīmētas ar papildu taustiņiem, ko var nospiest, lai izmantotu šīs komandas.

Piezīme

izmantošana Windows

Rādīt visu

Jaunie īsinājumtaustiņi

Šajā tabulā ir uzskaitīti jaunie īsinājumtaustiņi, ko var izmantot operētājsistēmā Windows.

Taustiņš/taustiņu kombinācija Lai veiktu šādu darbību
Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš‌Windows logotipa taustiņš+sāciet rakstīt
Lai veiktu šādu darbību

Meklēt datorā

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+plus zīme (+) vai Ctrl+mīnus zīme (-)

Lai veiktu šādu darbību

Tuvināt vai tālināt daudzus vienumus, piemēram, sākuma ekrānā piespraustas programmas

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+ritenītis

Lai veiktu šādu darbību

Tuvināt vai tālināt daudzus vienumus, piemēram, sākuma ekrānā piespraustas programmas

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš‌Windows logotipa taustiņš+C
Lai veiktu šādu darbību

Atvērt viedpogas

Programmā — atvērt programmas komandas

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš‌Windows logotipa taustiņš+F
Lai veiktu šādu darbību

Atvērt meklēšanas viedpogu, lai meklētu failus

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš‌Windows logotipa taustiņš+H
Lai veiktu šādu darbību

Atvērt kopīgošanas viedpogu

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš‌Windows logotipa taustiņš+I
Lai veiktu šādu darbību

Atvērt iestatījumu viedpogu

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš‌Windows logotipa taustiņš+K
Lai veiktu šādu darbību

Atvērt ierīču viedpogu

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš‌Windows logotipa taustiņš+O
Lai veiktu šādu darbību

Mainīt ekrāna orientāciju (portreta vai ainavas režīmā)

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš‌Windows logotipa taustiņš+Q
Lai veiktu šādu darbību

Atvērt meklēšanas viedpogu, lai meklētu jebkurā vietā vai atvērtā programmā (ja programmā tiek atbalstīta meklēšana)

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš +S
Lai veiktu šādu darbību

Atvērt meklēšanas viedpogu, lai meklētu Windows datorā un tīmeklī

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš‌Windows logotipa taustiņš+W
Lai veiktu šādu darbību

Atvērt meklēšanas viedpogu, lai meklētu iestatījumus

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš‌Windows logotipa taustiņš+Z
Lai veiktu šādu darbību

Rādīt programmā pieejamās komandas

Piezīme

  • Varat arī skatīt atsevišķus iestatījumus un opcijas, ja tad, kad ir atvērta programma, noklikšķināt uz viedpogas Iestatījumi.

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš‌Windows logotipa taustiņš+atstarpes taustiņš
Lai veiktu šādu darbību

Pārslēgt ievades valodu un tastatūras izkārtojumu

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+Ctrl+atstarpes taustiņš
Lai veiktu šādu darbību

Mainīt uz iepriekš atlasīto ievadi

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš‌Windows logotipa taustiņš+Tab
Lai veiktu šādu darbību

Secīgi pārvietoties no vienas nesen izmantotās programmas uz citu (izņemot datora programmas)

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš‌Windows logotipa taustiņš+Ctrl+Tab
Lai veiktu šādu darbību

Secīgi pārvietoties no vienas nesen izmantotās programmas uz citu (izņemot datora programmas)

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš‌Windows logotipa taustiņš+Shift+Tab
Lai veiktu šādu darbību

Secīgi pārvietoties no vienas nesen izmantotās programmas uz citu (izņemot datora programmas) apgrieztā secībā

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš‌Windows logotipa taustiņš+Shift+punkts (.)
Lai veiktu šādu darbību

Fiksēt pa kreisi esošo programmu

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš‌Windows logotipa taustiņš+punkts(.)
Lai veiktu šādu darbību

Secīgi pārvietoties no vienas atvērtās programmas uz citu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Esc

Lai veiktu šādu darbību

Pārtraukt pašreizējo uzdevumu vai iziet no tā

Biežāk lietotie īsinājumtaustiņi

Šajā tabulā ir uzskaitīti bieži lietotie īsinājumtaustiņi, ko var izmantot operētājsistēmā Windows.

Taustiņš/taustiņu kombinācija Lai veiktu šādu darbību
Taustiņš/taustiņu kombinācija

F1

Lai veiktu šādu darbību

Rādīt palīdzību

Taustiņš/taustiņu kombinācija

F2

Lai veiktu šādu darbību

Pārdēvēt atlasīto vienumu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

F3

Lai veiktu šādu darbību

Meklēt failu vai mapi

Taustiņš/taustiņu kombinācija

F4

Lai veiktu šādu darbību

Rādīt adreses joslas sarakstu failu pārlūkā

Taustiņš/taustiņu kombinācija

F5

Lai veiktu šādu darbību

Atsvaidzināt aktīvo logu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

F6

Lai veiktu šādu darbību

Pārlūkot ekrāna elementus logā vai darbvirsmā

Taustiņš/taustiņu kombinācija

F10

Lai veiktu šādu darbību

Aktivizēt izvēļņu joslu aktīvajā programmā

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Alt+F4

Lai veiktu šādu darbību

Aizvērt aktīvo vienumu vai iziet no aktīvās programmas

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Alt+Esc

Lai veiktu šādu darbību

Pārlūkot programmas to atvēršanas secībā

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Alt+pasvītrotais burts

Lai veiktu šādu darbību

Izpildīt attiecīgajam burtam atbilstošo komandu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Alt+Enter

Lai veiktu šādu darbību

Rādīt atlasītā vienuma rekvizītus

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Alt+atstarpes taustiņš

Lai veiktu šādu darbību

Atvērt aktīvā loga īsinājumizvēlni

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Alt+bultiņa pa kreisi

Lai veiktu šādu darbību

Atpakaļ

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Alt+bultiņa pa labi

Lai veiktu šādu darbību

Pārsūtīt

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Alt+Page Up

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietot kursoru atpakaļ par vienu ekrāna sadaļu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Alt+Page Down

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietot kursoru lejup par vienu ekrānu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Alt+Tab

Lai veiktu šādu darbību

Pārslēgties no vienas atvērtās programmas uz citu (izņemot datora programmas)

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+F4

Lai veiktu šādu darbību

Aizvērt aktīvo dokumentu (programmās, kurās var strādāt vienlaikus ar vairākiem dokumentiem)

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+A

Lai veiktu šādu darbību

Atlasīt visus vienumus dokumentā vai logā

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+C (vai Ctrl+Insert)

Lai veiktu šādu darbību

Kopēt atlasīto vienumu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+D (vai Delete)

Lai veiktu šādu darbību

Dzēst atlasīto vienumu un pārvietot to uz atkritni

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+R (vai F5)

Lai veiktu šādu darbību

Atsvaidzināt aktīvo logu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+V (vai Shift+Insert)

Lai veiktu šādu darbību

Ielīmēt atlasīto vienumu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+X

Lai veiktu šādu darbību

Izgriezt atlasīto vienumu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Y

Lai veiktu šādu darbību

Atcelt darbības atsaukšanu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Z

Lai veiktu šādu darbību

Atsaukt darbību

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+plus zīme (+) vai Ctrl+mīnus zīme (-)

Lai veiktu šādu darbību

Tuvināt vai tālināt daudzus vienumus, piemēram, sākuma ekrānā piespraustas programmas

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+peles ritenītis

Lai veiktu šādu darbību

Mainīt darbvirsmas ikonu lielumu vai tuvināt vai tālināt daudzus vienumus, piemēram, sākuma ekrānā piespraustas programmas

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+bultiņa pa labi

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietot kursoru uz nākamā vārda sākumu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+bultiņa pa kreisi

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietot kursoru uz iepriekšējā vārda sākumu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+bultiņa uz leju

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietot kursoru uz nākamās rindkopas sākumu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+bultiņa uz augšu

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietot kursoru uz iepriekšējās rindkopas sākumu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Alt+Tab

Lai veiktu šādu darbību

Izmantot bulttaustiņus, lai pārslēgtos no vienas atvērtās programmas uz citu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+bulttaustiņš (lai pārvietotu vienumu)+atstarpes taustiņš

Lai veiktu šādu darbību

Atlasīt vairākus atsevišķus vienumus logā vai darbvirsmā

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Shift un bulttaustiņš

Lai veiktu šādu darbību

Atlasīt teksta bloku

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Esc

Lai veiktu šādu darbību

Atvērt Sākuma ekrānu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Shift+Esc

Lai veiktu šādu darbību

Atvērt uzdevumu pārvaldnieku

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Shift

Lai veiktu šādu darbību

Pārslēgt tastatūras izkārtojumu, ja ir pieejami vairāki tastatūras izkārtojumi

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+atstarpes taustiņš

Lai veiktu šādu darbību

Ieslēgt vai izslēgt ķīniešu valodas ievades metodes redaktoru (IME)

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Shift+F10

Lai veiktu šādu darbību

Rādīt atlasītā vienuma īsinājumizvēlni

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Shift un jebkurš bulttaustiņš

Lai veiktu šādu darbību

Atlasīt vairākus logā vai darbvirsmā esošos vienumus vai atlasīt dokumenta tekstu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Shift+Delete

Lai veiktu šādu darbību

Dzēst atlasīto vienumu, nepārvietojot to uz atkritni

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Bultiņa pa labi

Lai veiktu šādu darbību

Atvērt nākamo izvēlni labajā pusē vai atvērt apakšizvēlni

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Bultiņa pa kreisi

Lai veiktu šādu darbību

Atvērt nākamo izvēlni kreisajā pusē vai aizvērt apakšizvēlni

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Esc

Lai veiktu šādu darbību

Pārtraukt pašreizējo uzdevumu vai iziet no tā

Windows logotipa taustiņa īsinājumtaustiņi

Nākamajā tabulā norādīti īsinājumtaustiņi, kuros tiek izmantots Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš.
Taustiņš/taustiņu kombinācija Lai veiktu šādu darbību
Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš +F1
Lai veiktu šādu darbību

Atvērt sadaļu Windows palīdzība un atbalsts

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņšWindows logotipa taustiņš
Lai veiktu šādu darbību

Parādīt vai paslēpt sākuma ekrānu

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš +B
Lai veiktu šādu darbību

Iestatīt fokusu paziņojumu apgabalā

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš +C
Lai veiktu šādu darbību

Atvērt viedpogas

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš +D
Lai veiktu šādu darbību

Parādīt un paslēpt darbvirsmu

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš +E
Lai veiktu šādu darbību

Atvērt failu pārlūku

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš +F
Lai veiktu šādu darbību

Atvērt meklēšanas viedpogu un meklēt failus

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš +H
Lai veiktu šādu darbību

Atvērt kopīgošanas viedpogu

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš +I
Lai veiktu šādu darbību

Atvērt iestatījumu viedpogu

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš +K
Lai veiktu šādu darbību

Atvērt ierīču viedpogu

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš +L
Lai veiktu šādu darbību

Bloķēt datoru vai pārslēgt lietotājus.

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš +M
Lai veiktu šādu darbību

Minimizēt visus logus.

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš +O
Lai veiktu šādu darbību

Bloķēt ierīces orientāciju

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš +P
Lai veiktu šādu darbību

Izvēlēties prezentācijas attēlojuma režīmu

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš +Q
Lai veiktu šādu darbību

Atvērt meklēšanas viedpogu, lai meklētu jebkurā vietā vai atvērtā programmā (ja programmā tiek atbalstīta meklēšana)

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš +R
Lai veiktu šādu darbību

Atvērt dialoglodziņu Izpilde

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš +S
Lai veiktu šādu darbību

Atvērt meklēšanas viedpogu, lai meklētu Windows datorā un tīmeklī

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš +T
Lai veiktu šādu darbību

Secīgi pārvietoties uzdevumjoslā no vienas programmas uz citu

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš +U
Lai veiktu šādu darbību

Atvērt vieglpiekļuves centru

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš +V
Lai veiktu šādu darbību

Secīgi pārvietoties no viena paziņojuma uz citu

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš +Shift+V
Lai veiktu šādu darbību

Secīgi pārvietoties no viena paziņojuma uz citu apgrieztā secībā

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš +W
Lai veiktu šādu darbību

Atvērt meklēšanas viedpogu un meklēt iestatījumus

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš +X
Lai veiktu šādu darbību

Atvērt izvēlni Tiešā saite

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš +Z
Lai veiktu šādu darbību

Rādīt programmā pieejamās komandas

Piezīme

  • Varat arī skatīt atsevišķus iestatījumus un opcijas, ja tad, kad ir atvērta programma, noklikšķināt uz viedpogas Iestatījumi.

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš +,
Lai veiktu šādu darbību

Īslaicīgi skatīt darbvirsmu

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš +Pause
Lai veiktu šādu darbību

Parādīt dialoglodziņu Sistēmas rekvizīti

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš +Ctrl+F
Lai veiktu šādu darbību

Meklēt datorus (ja esat tīklā)

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš +Shift+M
Lai veiktu šādu darbību

Atjaunot minimizētos logus darbvirsmā

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš +skaitlis
Lai veiktu šādu darbību

Atvērt darbvirsmu un palaist to uzdevumjoslai piesprausto programmu, kura atrodas vietā ar skaitļa norādīto kārtas numuru. Ja programma jau darbojas, pārslēgties uz attiecīgo programmu.

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš +Shift+skaitlis
Lai veiktu šādu darbību

Atvērt darbvirsmu un palaist jaunu tās uzdevumjoslai piespraustās datora programmas gadījumu, kura atrodas vietā ar skaitļa norādīto kārtas numuru.

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš +Ctrl+skaitlis
Lai veiktu šādu darbību

Atvērt darbvirsmu un pārslēgties uz tās uzdevumjoslai piespraustās programmas pēdējo aktīvo logu, kura atrodas vietā ar norādīto kārtas numuru

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš +Alt+skaitlis
Lai veiktu šādu darbību

Atvērt darbvirsmu un palaist jaunu tās uzdevumjoslai piespraustās programmas saīšņu sarakstu, kura atrodas vietā ar skaitļa norādīto kārtas numuru.

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš +Ctrl+Shift+skaitlis
Lai veiktu šādu darbību

Atvērt darbvirsmu un kā administratoram atvērt jaunu tās datora programmas gadījumu, kura atrodas konkrētā vietā uzdevumjoslā

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš +Tab
Lai veiktu šādu darbību

Secīgi pārvietoties no vienas nesen izmantotās programmas uz citu (izņemot datora programmas)

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš +Ctrl+Tab
Lai veiktu šādu darbību

Secīgi pārvietoties no vienas nesen izmantotās programmas uz citu (izņemot datora programmas)

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš +Shift+Tab
Lai veiktu šādu darbību

Secīgi pārvietoties no vienas nesen izmantotās programmas uz citu (izņemot datora programmas) apgrieztā secībā

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš +Ctrl+B
Lai veiktu šādu darbību

Pārslēgties uz programmu, kuras ziņojums tiek rādīts paziņojumu apgabalā

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš +bultiņa uz augšu
Lai veiktu šādu darbību

Maksimizēt logu

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš +bultiņa uz leju
Lai veiktu šādu darbību

Noņemt pašreizējo programmu no ekrāna vai minimizēt darbvirsmas logu

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš +bultiņa pa kreisi
Lai veiktu šādu darbību

Maksimizēt programmas vai darbvirsmas logu ekrāna kreisajā pusē

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš +bultiņa pa labi
Lai veiktu šādu darbību

Maksimizēt programmas vai darbvirsmas logu ekrāna labajā pusē

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš +Home
Lai veiktu šādu darbību

Minimizēt visus logus, izņemot aktīvo darbvirsmas logu (otrreiz nospiežot, tiek atjaunoti visi logi)

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš +Shift+bultiņa uz augšu
Lai veiktu šādu darbību

Izstiept darbvirsmas logu līdz ekrāna augšai un apakšai

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš +Shift+bultiņa uz leju
Lai veiktu šādu darbību

Atjaunot/minimizēt aktīvos darbvirsmas logus vertikālā virzienā, saglabājot platumu

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš +Shift+bultiņa pa kreisi vai bultiņa pa labi
Lai veiktu šādu darbību

Pārvietot programmu vai logu darbvirsmā no viena monitora uz citu

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš +atstarpes taustiņš
Lai veiktu šādu darbību

Pārslēgt ievades valodu un tastatūras izkārtojumu

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš +Ctrl+atstarpes taustiņš
Lai veiktu šādu darbību

Mainīt uz iepriekš atlasīto ievadi

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš +Enter
Lai veiktu šādu darbību

Atvērt diktoru

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš +Shift+punkts (.)
Lai veiktu šādu darbību

Secīgi pārvietoties no vienas atvērtās programmas uz citu

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš +punkts (.)
Lai veiktu šādu darbību

Secīgi pārvietoties no vienas atvērtās programmas uz citu

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš +/
Lai veiktu šādu darbību

Sākt IME atpakaļkonvertēšanu

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš +Alt+Enter
Lai veiktu šādu darbību

Atvērt programmu WindowsMedia Center

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš +plus zīme (+) vai mīnus zīme (-)
Lai veiktu šādu darbību

Tuvināt vai tālināt, izmantojot lupu

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš +Esc
Lai veiktu šādu darbību

Aizvērt lupu

Dialoglodziņu īsinājumtaustiņi

Šajā tabulā ir norādīti īsinājumtaustiņi, ko var izmantot dialoglodziņos.

Taustiņš/taustiņu kombinācija Lai veiktu šādu darbību
Taustiņš/taustiņu kombinācija

F1

Lai veiktu šādu darbību

Rādīt palīdzību

Taustiņš/taustiņu kombinācija

F4

Lai veiktu šādu darbību

Rādīt vienumus aktīvajā sarakstā

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Tab

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietoties pa cilnēm uz priekšu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Shift+Tab

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietoties pa cilnēm atpakaļ

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+skaitlis (no 1 līdz 9)

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietoties uz n. cilni

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Tab

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietoties pa opcijām uz priekšu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Shift+Tab

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietoties pa opcijām atpakaļ

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Alt+pasvītrotais burts

Lai veiktu šādu darbību

Izpildīt komandu (vai atlasīt opciju), kurā ir pasvītrots šis burts

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Atstarpes taustiņš

Lai veiktu šādu darbību

Atzīmēt vai notīrīt izvēles rūtiņu, ja aktīvā opcija ir izvēles rūtiņa

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Atpakaļ

Lai veiktu šādu darbību

Atvērt mapi vienu līmeni augstāk, ja tā ir atlasīta dialoglodziņā Saglabāšana kā vai Atvēršana

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Bulttaustiņi

Lai veiktu šādu darbību

Atlasīt pogu, ja aktīvā opcija ir opciju pogu grupa

Failu pārlūka īsinājumtaustiņi

Šajā tabulā ir norādīti īsinājumtaustiņi darbam ar failu pārlūka logiem vai mapēm.

Taustiņš/taustiņu kombinācija Lai veiktu šādu darbību
Taustiņš/taustiņu kombinācija

Alt+D

Lai veiktu šādu darbību

Atlasīt adreses joslu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+E

Lai veiktu šādu darbību

Atlasīt meklēšanas lodziņu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+F

Lai veiktu šādu darbību

Atlasīt meklēšanas lodziņu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+N

Lai veiktu šādu darbību

Atvērt jaunu logu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+W

Lai veiktu šādu darbību

Aizvērt pašreizējo logu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+peles ritenītis

Lai veiktu šādu darbību

Mainīt failu un mapju ikonu lielumu un izskatu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Shift+E

Lai veiktu šādu darbību

Parādīt visas mapes virs atlasītās mapes

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Shift+N

Lai veiktu šādu darbību

Jaunas mapes izveide

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Num Lock+zvaigznīte (*)

Lai veiktu šādu darbību

Rādīt visas apakšmapes atlasītajā mapē

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Num Lock+plus zīme (*)

Lai veiktu šādu darbību

Rādīt atlasītās mapes saturu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Num Lock+mīnus zīme (-)

Lai veiktu šādu darbību

Sakļaut atlasīto mapi

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Alt+P

Lai veiktu šādu darbību

Parādīt priekšskatījuma rūti

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Alt+Enter

Lai veiktu šādu darbību

Atvērt atlasītā vienuma dialoglodziņu Rekvizīti

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Alt+bultiņa pa labi

Lai veiktu šādu darbību

Skatīt nākamo mapi

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Alt+bultiņa uz augšu

Lai veiktu šādu darbību

Skatīt mapi, kurā atradās konkrētā mape

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Alt+bultiņa pa kreisi

Lai veiktu šādu darbību

Skatīt iepriekšējo mapi

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Atpakaļ

Lai veiktu šādu darbību

Skatīt iepriekšējo mapi

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Bultiņa pa labi

Lai veiktu šādu darbību

Parādīt pašreizējo atlasi (ja tā ir sakļauta) vai atlasīt pirmo apakšmapi

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Bultiņa pa kreisi

Lai veiktu šādu darbību

Sakļaut pašreizējo atlasi (ja tā ir izvērsta) vai atlasīt mapi, kurā atradās konkrētā mape

Taustiņš/taustiņu kombinācija

End

Lai veiktu šādu darbību

Rādīt aktīvā loga apakšdaļu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Home

Lai veiktu šādu darbību

Rādīt aktīvā loga augšdaļu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

F11

Lai veiktu šādu darbību

Maksimizēt vai minimizēt aktīvo logu

Uzdevumjoslas tastatūras īsinājumtaustiņi

Tālāk esošajā tabulā norādīti īsinājumtaustiņi, kas izmantojami darbam ar darbvirsmas uzdevumjoslas vienumiem.

Taustiņš/taustiņu kombinācija Lai veiktu šādu darbību
Taustiņš/taustiņu kombinācija

Shift+noklikšķināt uz uzdevumjoslas pogas

Lai veiktu šādu darbību

Atvērt programmu vai ātri atvērt citu programmas instanci

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Shift+noklikšķināt uz uzdevumjoslas pogas

Lai veiktu šādu darbību

Atvērt programmu kā administratoram

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Shift+ar peles labo pogu noklikšķināt uz uzdevumjoslas pogas

Lai veiktu šādu darbību

Parādīt programmas loga izvēlni

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Shift+ar peles labo pogu noklikšķināt uz grupētas uzdevumjoslas pogas

Lai veiktu šādu darbību

Parādīt grupas izvēlni Logs

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+noklikšķināt uz grupētas uzdevumjoslas pogas

Lai veiktu šādu darbību

Secīgi pārvietoties pa grupas logiem

Vieglpiekļuves īsinājumtaustiņi

Šajā tabulā ir norādīti īsinājumtaustiņi, kas var atvieglot datora lietošanu.

Taustiņš/taustiņu kombinācija Lai veiktu šādu darbību
Taustiņš/taustiņu kombinācija

Astoņas sekundes turēt nospiestu labo taustiņu Shift

Lai veiktu šādu darbību

Ieslēgt vai izslēgt filtra taustiņus

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Kreisais Alt+kreisais Shift+Print Screen

Lai veiktu šādu darbību

Ieslēgt vai izslēgt augstu kontrastu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Kreisais Alt+kreisais Shift+Num Lock

Lai veiktu šādu darbību

Ieslēgt vai izslēgt peles pogas

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Shift 5 reizes

Lai veiktu šādu darbību

Ieslēgt vai izslēgt taustiņu ķēdi

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Piecas sekundes turēt nospiestu Num Lock

Lai veiktu šādu darbību

Ieslēgt vai izslēgt pārslēgtaustiņus

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš +U
Lai veiktu šādu darbību

Atvērt vieglpiekļuves centru

Lupas īsinājumtaustiņi

Šajā tabulā ir piedāvāti īsinājumtaustiņi darbam ar lupu.

Taustiņš/taustiņu kombinācija Lai veiktu šādu darbību
Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+plus zīme (+) vai mīnus zīme (-)
Lai veiktu šādu darbību

Tuvināt vai tālināt

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Alt+atstarpes taustiņš

Lai veiktu šādu darbību

Priekšskatīt darbvirsmu pilnekrāna režīmā

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Alt+D

Lai veiktu šādu darbību

Pārslēgties uz dokošanas režīmu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Alt+F

Lai veiktu šādu darbību

Pārslēgties uz pilnekrāna režīmu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Alt+I

Lai veiktu šādu darbību

Mainīt krāsas uz pretējo

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Alt+L

Lai veiktu šādu darbību

Pārslēgties uz lēcas režīmu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Alt+R

Lai veiktu šādu darbību

Mainīt lēcas lielumu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Alt+bulttaustiņi

Lai veiktu šādu darbību

Panoramēt bulttaustiņu virzienā

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+Esc
Lai veiktu šādu darbību

Aizvērt lupu

Diktora īsinājumtaustiņi

Šajā tabulā ir norādīti īsinājumtaustiņi darbam ar diktoru.

Taustiņš/taustiņu kombinācija Lai veiktu šādu darbību
Taustiņš/taustiņu kombinācija

Atstarpe vai taustiņš Enter

Lai veiktu šādu darbību

Pašreizējā vienuma aktivizēšana

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Tabulators un bulttaustiņi

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietoties ekrānā

Taustiņš/taustiņu kombinācija

CTRL

Lai veiktu šādu darbību

Lasīšanas pārtraukšana

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Burtslēgs+D

Lai veiktu šādu darbību

Vienuma lasīšana

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Burtslēgs+M

Lai veiktu šādu darbību

Lasīšanas sākšana

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Burtslēgs+H

Lai veiktu šādu darbību

Dokumenta lasīšana

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Burtslēgs+V

Lai veiktu šādu darbību

Frāzes atkārtošana

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Burtslēgs+W

Lai veiktu šādu darbību

Lasīt logu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Caps Lock+Page Up vai Page Down

Lai veiktu šādu darbību

Balss skaļuma palielināšana vai samazināšana

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Burtslēgs+plus zīme (+) vai mīnus zīme (-)

Lai veiktu šādu darbību

Balss ātruma palielināšana vai samazināšana

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Burtslēgs+atstarpes taustiņš

Lai veiktu šādu darbību

Noklusējuma darbības veikšana

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Burtslēgs+bultiņa pa labi vai kreisi

Lai veiktu šādu darbību

Pāriešana uz iepriekšējo/nākamo vienumu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Burtslēgs+F2

Lai veiktu šādu darbību

Pašreizējā vienuma komandu parādīšana

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Divreiz pēc kārtas ātri nospiediet burtslēgu

Lai veiktu šādu darbību

Ieslēgt vai izslēgt burtslēgu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Burtslēgs+ESC

Lai veiktu šādu darbību

Iziet no diktora

Diktora skārienievades īsinājumtaustiņi

Šajā tabulā ir norādīti īsinājumtaustiņi darbam ar diktoru četru punktu skārienievades planšetdatorā.

Taustiņš/taustiņu kombinācija Lai veiktu šādu darbību
Taustiņš/taustiņu kombinācija

Pieskarieties vienreiz ar diviem pirkstiem

Lai veiktu šādu darbību

Apturēt diktora lasīšanu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Pieskarieties trīs reizes ar četriem pirkstiem

Lai veiktu šādu darbību

Rādīt visas diktora komandas (tostarp komandas, kas nav iekļautas šajā sarakstā)

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Veiciet dubultskārienu

Lai veiktu šādu darbību

Primārās darbības aktivizēšana

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Trīskāršs pieskāriens

Lai veiktu šādu darbību

Sekundārās darbības aktivizēšana

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Pieskarieties vai velciet ar vienu pirkstu

Lai veiktu šādu darbību

Lasīt zem pirkstiem esošo saturu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Švīka pa kreisi/pa labi ar vienu pirkstu

Lai veiktu šādu darbību

Pāriešana un nākamo vai iepriekšējo vienumu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Pavelciet pa kreisi/pa labi/uz augšu/uz leju ar diviem pirkstiem

Lai veiktu šādu darbību

Ritināšana

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Pavelciet uz leju ar trīs pirkstiem

Lai veiktu šādu darbību

Sākt lasīt interesējošu tekstu

Attālās darbvirsmas savienojuma īsinājumtaustiņi darbvirsmā

Tālāk esošajā tabulā norādīti īsinājumtaustiņi, kas izmantojami darbam ar attālās darbvirsmas savienojumu darbvirsmā.

Taustiņš/taustiņu kombinācija Lai veiktu šādu darbību
Taustiņš/taustiņu kombinācija

Alt+Page Up

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietoties no vienas programmas uz citu virzienā no kreisās puses uz labo

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Alt+Page Down

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietoties no vienas programmas uz citu virzienā no labās puses uz kreiso

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Alt+Insert

Lai veiktu šādu darbību

Secīgi pārvietoties no vienas programmas uz citu to startēšanas secībā.

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Alt+Home

Lai veiktu šādu darbību

Parādīt sākuma ekrānu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Alt+Break

Lai veiktu šādu darbību

Pārslēgties no loga uz pilnekrāna režīmu un otrādi

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Alt+End

Lai veiktu šādu darbību

Parādīt dialoglodziņu Windows Drošība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Alt+Home

Lai veiktu šādu darbību

Pilnekrāna režīmā aktivizēt savienojuma joslu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Alt+Delete

Lai veiktu šādu darbību

Parādīt sistēmas izvēlni

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Alt+mīnus zīme (-) cipartastatūrā

Lai veiktu šādu darbību

Ievietot klienta aktīvā loga kopiju termināļa servera starpliktuvē (veic to pašu funkciju, ko taustiņu kombinācija Alt+Print Screen lokālajā datorā).

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Alt+plus zīme (+) cipartastatūrā

Lai veiktu šādu darbību

Ievietot visu klienta logu apgabala kopiju termināļa servera starpliktuvē (veic to pašu funkciju, ko taustiņš Print Screen lokālajā datorā)

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Alt+bultiņa pa labi

Lai veiktu šādu darbību

Pārslēgties no attālās darbvirsmas vadīklām uz vadīklu resursdatora programmā (piemēram, pogu vai tekstlodziņu). Tas ir noderīgi, ja attālās darbvirsmas vadīklas ir iegultas citā (resursdatora) programmā.

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Alt+bultiņa pa kreisi

Lai veiktu šādu darbību

Pārslēgties no attālās darbvirsmas vadīklām uz vadīklu resursdatora programmā (piemēram, pogu vai tekstlodziņu). Tas ir noderīgi, ja attālās darbvirsmas vadīklas ir iegultas citā (resursdatora) programmā.

Windows palīdzības skatītāja īsinājumtaustiņi

Īsinājumtaustiņi, kas izmantojami darbam ar palīdzības skatītāju, piedāvāti šajā tabulā.

Taustiņš/taustiņu kombinācija Lai veiktu šādu darbību
Taustiņš/taustiņu kombinācija

F3

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietot kursoru uz meklēšanas lodziņu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

F10

Lai veiktu šādu darbību

Rādīt opciju izvēlni

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Home

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietoties uz tēmas sākumu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

End

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietoties uz tēmas beigām

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Alt+bultiņa pa kreisi

Lai veiktu šādu darbību

Atgriezties iepriekš skatītajā tēmā

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Alt+bultiņa pa labi

Lai veiktu šādu darbību

Doties uz priekšu pie nākamās (iepriekš apskatītās) tēmas

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Alt+Home

Lai veiktu šādu darbību

Rādīt palīdzības un atbalsta sākumlapu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Alt+A

Lai veiktu šādu darbību

Rādīt klienta atbalsta lapu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Alt+C

Lai veiktu šādu darbību

Rādīt satura rādītāju

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Alt+N

Lai veiktu šādu darbību

Rādīt savienojuma iestatījumu izvēlni

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+F

Lai veiktu šādu darbību

Meklēt pašreizējo tēmu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+P

Lai veiktu šādu darbību

Drukāt tēmu

Īsinājumtaustiņi lietojumprogrammu pārkārtošanai

Šajā tabulā ir uzskaitīti īsinājumtaustiņi, kas paredzēti moderno programmu pārkārtošanai.

Piezīme

  • Kamēr pārkārtojat lietojumprogrammas, pastāvīgi turiet Windows logotipa taustiņu Windows logotipa taustiņš nospiestu — no brīža, kad pārejat uz pārkārtošanas režīmu, un visā dažādu pārkārtošanas komandu izpildes laikā. Kad esat beidzis pārkārtošanu, atlaidiet pirkstu no Windows logotipa taustiņa Windows logotipa taustiņš, lai atlasītu pašreizējo izvietojumu.
Taustiņš/taustiņu kombinācija Lai veiktu šādu darbību
Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+. (punkts)
Lai veiktu šādu darbību

Sākt darbu pārkārtošanas režīmā un atlasīt programmas vai atdalītājus vairākos monitoros

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+bultiņa pa kreisi
Lai veiktu šādu darbību

Pārvietot programmu atdalītāju pa kreisi

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+bultiņa pa labi
Lai veiktu šādu darbību

Pārvietot programmu atdalītāju pa labi

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+bultiņa uz augšu
Lai veiktu šādu darbību

Maksimizēt programmu

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+bultiņa uz leju
Lai veiktu šādu darbību

Aizvērt programmu

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+Esc
Lai veiktu šādu darbību

Iziet no pārkārtošanas režīma

Programmu lietošana

Rādīt visu

Kalkulatora īsinājumtaustiņi

Šajā tabulā ir norādīti īsinājumtaustiņi darbam ar kalkulatoru.

Taustiņš/taustiņu kombinācija Lai veiktu šādu darbību
Taustiņš/taustiņu kombinācija

F1

Lai veiktu šādu darbību

Atvērt kalkulatora palīdzību

Taustiņš/taustiņu kombinācija

F2

Lai veiktu šādu darbību

Rediģēt aprēķinu vēsturi

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Alt+1

Lai veiktu šādu darbību

Pārslēgties uz standarta režīmu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Alt+2

Lai veiktu šādu darbību

Pārslēgties uz zinātnisko režīmu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Alt+3

Lai veiktu šādu darbību

Pārslēgties uz programmētāja režīmu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Alt+4

Lai veiktu šādu darbību

Pārslēgties uz statistikas režīmu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Alt+C

Lai veiktu šādu darbību

Aprēķināt vai atrisināt datuma aprēķinus un darblapas

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+E

Lai veiktu šādu darbību

Atvērt datuma aprēķinus

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+H

Lai veiktu šādu darbību

Ieslēgt vai izslēgt aprēķinu vēsturi

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+L

Lai veiktu šādu darbību

Nospiest pogu MC

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+M

Lai veiktu šādu darbību

Nospiest pogu MS

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+P

Lai veiktu šādu darbību

Nospiest pogu M+

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Q

Lai veiktu šādu darbību

Nospiest pogu M

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+R

Lai veiktu šādu darbību

Nospiest pogu MR

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+U

Lai veiktu šādu darbību

Atvērt vienību pārveidošanu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Shift+D

Lai veiktu šādu darbību

Notīrīt aprēķinu vēsturi

Taustiņš/taustiņu kombinācija

F9

Lai veiktu šādu darbību

Nospiest pogu +/-

Taustiņš/taustiņu kombinācija

R

Lai veiktu šādu darbību

Nospiest pogu 1/x

Taustiņš/taustiņu kombinācija

@

Lai veiktu šādu darbību

Nospiest kvadrātsaknes pogu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Del

Lai veiktu šādu darbību

Nospiest pogu CE

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Bultiņa uz augšu

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietoties uz augšu aprēķinu vēsturē

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Bultiņa uz leju

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietoties uz leju aprēķinu vēsturē

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Esc

Lai veiktu šādu darbību

Nospiest pogu C vai pārtraukt rediģēt aprēķinu vēsturi

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Enter

Lai veiktu šādu darbību

Pēc rediģēšanas pārrēķināt aprēķinu vēsturi

Taustiņš/taustiņu kombinācija

F3

Lai veiktu šādu darbību

Zinātniskajā režīmā atlasīt opciju Grādi

Taustiņš/taustiņu kombinācija

F4

Lai veiktu šādu darbību

Zinātniskajā režīmā atlasīt opciju Radiāni

Taustiņš/taustiņu kombinācija

F5

Lai veiktu šādu darbību

Zinātniskajā režīmā atlasīt opciju Gradienti

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+B

Lai veiktu šādu darbību

Zinātniskajā režīmā nost pogu 3√x

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+G

Lai veiktu šādu darbību

Zinātniskajā režīmā nospiest pogu 10x

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+O

Lai veiktu šādu darbību

Zinātniskajā režīmā nospiest pogu cosh

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+S

Lai veiktu šādu darbību

Zinātniskajā režīmā nospiest pogu sinh

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+T

Lai veiktu šādu darbību

Zinātniskajā režīmā nospiest pogu tanh

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Y

Lai veiktu šādu darbību

Zinātniskajā režīmā nospiest pogu y√x

Taustiņš/taustiņu kombinācija

D

Lai veiktu šādu darbību

Zinātniskajā režīmā nospiest pogu Mod

Taustiņš/taustiņu kombinācija

I

Lai veiktu šādu darbību

Zinātniskajā režīmā nospiest pogu Inv

Taustiņš/taustiņu kombinācija

L

Lai veiktu šādu darbību

Zinātniskajā režīmā nospiest pogu log

Taustiņš/taustiņu kombinācija

M

Lai veiktu šādu darbību

Zinātniskajā režīmā nospiest pogu dms

Taustiņš/taustiņu kombinācija

N

Lai veiktu šādu darbību

Zinātniskajā režīmā nospiest pogu In

Taustiņš/taustiņu kombinācija

O

Lai veiktu šādu darbību

Zinātniskajā režīmā nospiest pogu cos

Taustiņš/taustiņu kombinācija

P

Lai veiktu šādu darbību

Zinātniskajā režīmā nospiest pogu pi

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Q

Lai veiktu šādu darbību

Zinātniskajā režīmā nospiest pogu x^2

Taustiņš/taustiņu kombinācija

S

Lai veiktu šādu darbību

Zinātniskajā režīmā nospiest pogu sin

Taustiņš/taustiņu kombinācija

T

Lai veiktu šādu darbību

Zinātniskajā režīmā nospiest pogu tan

Taustiņš/taustiņu kombinācija

V

Lai veiktu šādu darbību

Zinātniskajā režīmā nospiest pogu F-E

Taustiņš/taustiņu kombinācija

X

Lai veiktu šādu darbību

Zinātniskajā režīmā nospiest pogu Exp

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Y

Lai veiktu šādu darbību

Zinātniskajā režīmā nospiest pogu x^y

Taustiņš/taustiņu kombinācija

#

Lai veiktu šādu darbību

Zinātniskajā režīmā nospiest pogu x^3

Taustiņš/taustiņu kombinācija

;

Lai veiktu šādu darbību

Zinātniskajā režīmā nospiest pogu Int

Taustiņš/taustiņu kombinācija

!

Lai veiktu šādu darbību

Zinātniskajā režīmā nospiest pogu n!

Taustiņš/taustiņu kombinācija

F2

Lai veiktu šādu darbību

Programmētāja režīmā atlasīt D-vārds

Taustiņš/taustiņu kombinācija

F3

Lai veiktu šādu darbību

Programmētāja režīmā atlasīt Vārds

Taustiņš/taustiņu kombinācija

F4

Lai veiktu šādu darbību

Programmētāja režīmā atlasīt Baits

Taustiņš/taustiņu kombinācija

F5

Lai veiktu šādu darbību

Programmētāja režīmā atlasīt Heks

Taustiņš/taustiņu kombinācija

F6

Lai veiktu šādu darbību

Programmētāja režīmā atlasīt Dec

Taustiņš/taustiņu kombinācija

F7

Lai veiktu šādu darbību

Programmētāja režīmā atlasīt Okt

Taustiņš/taustiņu kombinācija

F8

Lai veiktu šādu darbību

Programmētāja režīmā atlasīt Bin

Taustiņš/taustiņu kombinācija

F12

Lai veiktu šādu darbību

Programmētāja režīmā atlasīt K-vārds

Taustiņš/taustiņu kombinācija

A-F

Lai veiktu šādu darbību

Programmētāja režīmā nospiest pogas A-F

Taustiņš/taustiņu kombinācija

J

Lai veiktu šādu darbību

Programmētāja režīmā nospiest pogu RoL

Taustiņš/taustiņu kombinācija

K

Lai veiktu šādu darbību

Programmētāja režīmā nospiest pogu RoR

Taustiņš/taustiņu kombinācija

<

Lai veiktu šādu darbību

Programmētāja režīmā nospiest pogu Lsh

Taustiņš/taustiņu kombinācija

>

Lai veiktu šādu darbību

Programmētāja režīmā nospiest pogu Rsh

Taustiņš/taustiņu kombinācija

%

Lai veiktu šādu darbību

Programmētāja režīmā nospiest pogu Mod

Taustiņš/taustiņu kombinācija

|

Lai veiktu šādu darbību

Programmētāja režīmā nospiest pogu Or

Taustiņš/taustiņu kombinācija

^

Lai veiktu šādu darbību

Programmētāja režīmā nospiest pogu Xor

Taustiņš/taustiņu kombinācija

~

Lai veiktu šādu darbību

Programmētāja režīmā nospiest pogu Not

Taustiņš/taustiņu kombinācija

&

Lai veiktu šādu darbību

Programmētāja režīmā nospiest pogu And

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Atstarpes taustiņš

Lai veiktu šādu darbību

Pārslēdz bitu vērtību programmētāja režīmā

Taustiņš/taustiņu kombinācija

A

Lai veiktu šādu darbību

Statistikas režīmā nospiest pogu Vidējais

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+A

Lai veiktu šādu darbību

Statistikas režīmā nospiest pogu Vidējais kv.

Taustiņš/taustiņu kombinācija

S

Lai veiktu šādu darbību

Statistikas režīmā nospiest pogu Sum

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+S

Lai veiktu šādu darbību

Statistikas režīmā nospiest pogu Sum kv.

Taustiņš/taustiņu kombinācija

T

Lai veiktu šādu darbību

Statistikas režīmā nospiest pogu S.D.

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+T

Lai veiktu šādu darbību

Statistikas režīmā nospiest pogu Inv S.D.

Taustiņš/taustiņu kombinācija

D

Lai veiktu šādu darbību

Statistikas režīmā nospiest pogu DZV

Kalendāra īsinājumtaustiņi

Šajā tabulā ir norādīti īsinājumtaustiņi darbam ar programmu Kalendārs.

Taustiņš/taustiņu kombinācija Lai veiktu šādu darbību
Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+1 vai Ctrl+D

Lai veiktu šādu darbību

Rādīt dienas skatu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+2 vai Ctrl+O

Lai veiktu šādu darbību

Rādīt darba nedēļas skatu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+3 vai Ctrl+W

Lai veiktu šādu darbību

Rādīt nedēļas skatu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+4 vai Ctrl+M

Lai veiktu šādu darbību

Rādīt mēneša skatu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+T vai Home

Lai veiktu šādu darbību

Doties uz šodienas datumu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+N

Lai veiktu šādu darbību

Izveidot jaunu notikumu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Vienu lapu uz augšu

Lai veiktu šādu darbību

Mēneša skatā — doties uz iepriekšējo mēnesi

Nedēļas skatā — doties uz iepriekšējo nedēļu

Dienas skatā — doties uz iepriekšējām divām dienām

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+H

Lai veiktu šādu darbību

Mēneša skatā — doties uz iepriekšējo mēnesi

Nedēļas skatā — doties uz iepriekšējo nedēļu

Dienas skatā — doties uz iepriekšējām divām dienām

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Vienu lapu uz leju

Lai veiktu šādu darbību

Mēneša skatā — doties uz nākamo mēnesi

Nedēļas skatā — doties uz nākamo nedēļu

Dienas skatā — doties uz nākamajām divām dienām

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+J

Lai veiktu šādu darbību

Mēneša skatā — doties uz nākamo mēnesi

Nedēļas skatā — doties uz nākamo nedēļu

Dienas skatā — doties uz nākamajām divām dienām

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Bultiņa pa labi

Lai veiktu šādu darbību

Skatā — doties uz nākamo dienu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Bultiņa pa kreisi

Lai veiktu šādu darbību

Skatā — doties uz iepriekšējo dienu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Bultiņa uz leju

Lai veiktu šādu darbību

Skatā — doties uz nākamo stundu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Bultiņa uz augšu

Lai veiktu šādu darbību

Skatā — doties uz iepriekšējo stundu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Esc

Lai veiktu šādu darbību

Doties atpakaļ

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+S

Lai veiktu šādu darbību

Saglabāt vai sūtīt notikumu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+P un bultiņa uz augšu vai bultiņa uz leju, lai atlasītu

Lai veiktu šādu darbību

Reaģēt uz notikumu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+D

Lai veiktu šādu darbību

Dzēst notikumu

Programmas Pasts īsinājumtaustiņi

Tālāk esošajā tabulā norādīti īsinājumtaustiņi, kas izmantojami darbam ar programmu Pasts

Taustiņš/taustiņu kombinācija Lai veiktu šādu darbību
Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+R

Lai veiktu šādu darbību

Atbildēt

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Shift+R

Lai veiktu šādu darbību

Atbildēt visiem

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+F

Lai veiktu šādu darbību

Pārsūtīt

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+M

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietot vienumu uz citu mapi

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+J

Lai veiktu šādu darbību

Pārslēgties starp ziņojuma atzīmēšanu kā nevēlamu vai tādu, kas nav nevēlams

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Shift+U

Lai veiktu šādu darbību

Rādīt tikai nelasītos ziņojumus

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Shift+A

Lai veiktu šādu darbību

Rādīt visus ziņojumus

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Shift+E

Lai veiktu šādu darbību

Rādīt mapes opcijas

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+U

Lai veiktu šādu darbību

Atzīmēt kā nelasītu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Q

Lai veiktu šādu darbību

Atzīmēt kā lasītu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+A

Lai veiktu šādu darbību

Atlasīt visus ziņojumus

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Insert

Lai veiktu šādu darbību

Pārslēgties starp ziņojumu atzīmēšanu ar karodziņu un karodziņa noņemšanu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+N

Lai veiktu šādu darbību

Jauns ziņojums

Taustiņš/taustiņu kombinācija

F5

Lai veiktu šādu darbību

Sinhronizēt

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Alt+B

Lai veiktu šādu darbību

Novietot fokusu uz diskrētās kopijas pogas

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Alt+C

Lai veiktu šādu darbību

Novietot fokusu uz kopijas pogas

Akceptēt

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Alt+D

Lai veiktu šādu darbību

Noraidīt

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Alt+T

Lai veiktu šādu darbību

Novietot fokusu uz pogas Kam

Varbūtēji

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Alt+V

Lai veiktu šādu darbību

Atvērt uzaicinājumu kalendārā

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Alt+S

Lai veiktu šādu darbību

Nosūtīt pastu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Alt+I

Lai veiktu šādu darbību

Ievietot pielikumu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Shift+F

Lai veiktu šādu darbību

Atlasīt fontu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+atstarpes taustiņš

Lai veiktu šādu darbību

Notīrīt formatējumu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Y

Lai veiktu šādu darbību

Atcelt atsaukšanu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

F4

Lai veiktu šādu darbību

Atcelt atsaukšanu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+[

Lai veiktu šādu darbību

Palielināt fonta lielumu par vienu punktu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+]

Lai veiktu šādu darbību

Samazināt fonta lielumu par vienu punktu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Shift+,

Lai veiktu šādu darbību

Samazināt fonta lielumu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Shift+.

Lai veiktu šādu darbību

Palielināt fonta lielumu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+K

Lai veiktu šādu darbību

Pievienot saiti

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+E

Lai veiktu šādu darbību

Centrā

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+L

Lai veiktu šādu darbību

Pa kreisi

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+R

Lai veiktu šādu darbību

Pa labi

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Shift+L

Lai veiktu šādu darbību

Aizzīmes

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+M

Lai veiktu šādu darbību

J atlasīts teksts, izveidot atkāpi

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Shift+M

Lai veiktu šādu darbību

Pārkaru atkāpe

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Tab vai Shift+Tab

Lai veiktu šādu darbību

Atkāpe/pārkaru 1atkāpe, ja teksts tiek atlasīts vai fokuss ir uz saraksta

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+'

Lai veiktu šādu darbību

Akūta izcēlums

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+,

Lai veiktu šādu darbību

Cedilla izcēlums

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Shift+6

Lai veiktu šādu darbību

Cirkumfleksa izcēlums

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Shift+;

Lai veiktu šādu darbību

Diairēzes izcēlums

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+`

Lai veiktu šādu darbību

Gravis izcēlums

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Shift+7

Lai veiktu šādu darbību

Ligatūras izcēlums

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Shift+2

Lai veiktu šādu darbību

Gredzena izcēlums

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+/

Lai veiktu šādu darbību

Uz priekšu vērstās slīpsvītras izcēlums

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Shift+`

Lai veiktu šādu darbību

Tildes izcēlums

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Alt+Ctrl+Shift+1

Lai veiktu šādu darbību

Invertēta izsaukuma zīme

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Alt+Ctrl+Shift+/

Lai veiktu šādu darbību

Apvērstā pēdiņa

Programmas Personas īsinājumtaustiņi

Tālāk esošajā tabulā norādīti īsinājumtaustiņi, kas izmantojami darbam ar programmu Personas.

Taustiņš/taustiņu kombinācija Lai veiktu šādu darbību
Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+N

Lai veiktu šādu darbību

Pievienot kontaktpersonu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+S

Lai veiktu šādu darbību

Saglabāt izmaiņas

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Delete

Lai veiktu šādu darbību

Dzēst kontaktpersonu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+F

Lai veiktu šādu darbību

Pievienot kontaktpersonu izlasei

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Shift+1

Lai veiktu šādu darbību

Piespraust kontaktpersonu sākuma ekrānam

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Esc

Lai veiktu šādu darbību

Doties atpakaļ

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Home

Lai veiktu šādu darbību

Doties uz kontaktpersonu saraksta sākumu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Vienu lapu uz leju

Lai veiktu šādu darbību

Doties uz priekšu kontaktpersonu sarakstā

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Vienu lapu uz augšu

Lai veiktu šādu darbību

Doties atpakaļ kontaktpersonu sarakstā

Taustiņš/taustiņu kombinācija

End

Lai veiktu šādu darbību

Doties uz kontaktpersonu saraksta beigām

Ziņojumapmaiņas īsinājumtaustiņi

Tālāk esošajā tabulā norādīti īsinājumtaustiņi, kas izmantojami darbam ar ziņojumapmaiņas programmu.

Taustiņš/taustiņu kombinācija Lai veiktu šādu darbību
Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+N

Lai veiktu šādu darbību

Sākt jaunu sarunu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+N

Lai veiktu šādu darbību

Atlasīt personas

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+E

Lai veiktu šādu darbību

Atlasīt emocijzīmi

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+>

Lai veiktu šādu darbību

Nākamā saruna

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+<

Lai veiktu šādu darbību

Iepriekšējā saruna

Programmas Molberts īsinājumtaustiņi

Šajā tabulā ir piedāvāti īsinājumtaustiņi darbam ar programmu Molberts.

Taustiņš/taustiņu kombinācija Lai veiktu šādu darbību
Taustiņš/taustiņu kombinācija

F1

Lai veiktu šādu darbību

Atvērt programmas Molberts palīdzību

Taustiņš/taustiņu kombinācija

F11

Lai veiktu šādu darbību

Skatīt attēlu pilnekrāna režīmā

Taustiņš/taustiņu kombinācija

F12

Lai veiktu šādu darbību

Saglabāt attēlu kā jaunu failu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+A

Lai veiktu šādu darbību

Atlasīt visu attēlu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+B

Lai veiktu šādu darbību

Pārveidot atlasīto tekstu treknrakstā

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+C

Lai veiktu šādu darbību

Kopēt atlasi starpliktuvē

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+E

Lai veiktu šādu darbību

Atvērt dialoglodziņu Rekvizīti

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+G

Lai veiktu šādu darbību

Rādīt vai slēpt režģlīnijas

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+I

Lai veiktu šādu darbību

Pārveidot atlasīto tekstu slīprakstā

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+N

Lai veiktu šādu darbību

Izveidot jaunu attēlu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+O

Lai veiktu šādu darbību

Atvērt esošu attēlu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+P

Lai veiktu šādu darbību

Attēla drukāšana

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+R

Lai veiktu šādu darbību

Rādīt vai slēpt mērjoslu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+S

Lai veiktu šādu darbību

Saglabāt attēla izmaiņas

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+U

Lai veiktu šādu darbību

Pasvītrot atlasīto tekstu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+V

Lai veiktu šādu darbību

Ielīmēt atlasi no starpliktuves

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+W

Lai veiktu šādu darbību

Atvērt dialoglodziņu Izmēru maiņa un sašķiebšana

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+X

Lai veiktu šādu darbību

Izgriezt atlasi

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Y

Lai veiktu šādu darbību

Atcelt izmaiņu atsaukšanu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Z

Lai veiktu šādu darbību

Atsaukt izmaiņas

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+plus zīme (+)

Lai veiktu šādu darbību

Palielināt otas, līnijas vai formas kontūras platumu par vienu pikseli

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+mīnus zīme (-)

Lai veiktu šādu darbību

Samazināt otas, līnijas vai formas kontūras platumu par vienu pikseli

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Page Up

Lai veiktu šādu darbību

Tuvināt

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Page Down

Lai veiktu šādu darbību

Tālināt

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Alt (vai F10)

Lai veiktu šādu darbību

Parādīt taustiņu padomus

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Alt+F4

Lai veiktu šādu darbību

Aizvērt attēlu un tā programmas Molberts logu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Bultiņa pa labi

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietot atlasi vai aktīvo formu par vienu pikseli pa labi

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Bultiņa pa kreisi

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietot atlasi vai aktīvo formu par vienu pikseli pa kreisi

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Bultiņa uz leju

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietot atlasi vai aktīvo formu par vienu pikseli uz leju

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Bultiņa uz augšu

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietot atlasi vai aktīvo formu par vienu pikseli uz augšu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Shift+F10

Lai veiktu šādu darbību

Parādīt pašreizējo īsinājumizvēlni

Lasītāja īsinājumtaustiņi

Šajā tabulā ir norādīti īsinājumtaustiņi darbam ar programmu Lasītājs.

Taustiņš/taustiņu kombinācija Lai veiktu šādu darbību
Taustiņš/taustiņu kombinācija

F8

Lai veiktu šādu darbību

Izmantot divu lapu izkārtojumu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+R

Lai veiktu šādu darbību

Pagriezt par 90 grādiem pulksteņa rādītāja kustības virzienā

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+F

Lai veiktu šādu darbību

Meklēt tekstu failā

Taustiņš/taustiņu kombinācija

F7

Lai veiktu šādu darbību

Izmantot tastatūras atlases režīmu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+P

Lai veiktu šādu darbību

Drukāt failu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+O

Lai veiktu šādu darbību

Atvērt failu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+W

Lai veiktu šādu darbību

Aizvērt failu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+M

Lai veiktu šādu darbību

Lasītāja programmas sākums

Attālās darbvirsmas savienojuma īsinājumtaustiņi

Šajā tabulā ir piedāvāti īsinājumtaustiņi darbam ar attālās darbvirsmas savienojumu.

Taustiņš/taustiņu kombinācija Lai veiktu šādu darbību
Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Alt+Home

Lai veiktu šādu darbību

Parādīt pogu, kas paredzēta, lai pārslēgtos no attālā datora uz lietotāja datoru un otrādi

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Alt+bultiņa pa kreisi

Lai veiktu šādu darbību

Pārslēgt skatu uz iepriekšējo sesiju (sesijas skatīšanas laikā)

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Alt+bultiņa pa labi

Lai veiktu šādu darbību

Pārslēgt skatu uz nākamo sesiju (sesijas skatīšanas laikā)

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Alt+bultiņa uz augšu

Lai veiktu šādu darbību

Pārslēgt skatu uz pirmo sesiju (sesijas skatīšanas laikā)

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Alt+bultiņa uz leju

Lai veiktu šādu darbību

Pārslēgt skatu uz pēdējo sesiju (sesijas skatīšanas laikā)

OneDrive īsinājumtaustiņi

Tālāk esošajā tabulā ir norādīti īsinājumtaustiņi, kas izmantojami darbam ar OneDrive.

Taustiņš/taustiņu kombinācija Lai veiktu šādu darbību
Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+A

Lai veiktu šādu darbību

Atlasīt visu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Alt+1

Lai veiktu šādu darbību

Mainīt skatu (detalizēta informācija/sīktēli)

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+U

Lai veiktu šādu darbību

Augšupielādēt

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Shift+N

Lai veiktu šādu darbību

Jauna mape

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Esc

Lai veiktu šādu darbību

Notīrīt atlasīto

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+O

Lai veiktu šādu darbību

Atvērt ar

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Alt+O

Lai veiktu šādu darbību

Skatīt mapi

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Shift+V

Lai veiktu šādu darbību

Kopēt

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Shift+Y

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietot

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+S

Lai veiktu šādu darbību

Lejupielādēt

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Alt+bultiņa uz augšu

Lai veiktu šādu darbību

Uz augšu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

F2

Lai veiktu šādu darbību

Pārdēvēt

Taustiņš/taustiņu kombinācija

F5

Lai veiktu šādu darbību

Atsvaidzināt

Windows žurnāla īsinājumtaustiņi

Tālāk esošajā tabulā norādīti īsinājumtaustiņi darbam ar Windows žurnālu.

Taustiņš/taustiņu kombinācija Lai veiktu šādu darbību
Taustiņš/taustiņu kombinācija

F1

Lai veiktu šādu darbību

Atvērt žurnāla palīdzību

Taustiņš/taustiņu kombinācija

F5

Lai veiktu šādu darbību

Atsvaidzināt piezīmju sarakstu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

F6

Lai veiktu šādu darbību

Pārslēgties no piezīmju saraksta uz piezīmi un pretēji

Taustiņš/taustiņu kombinācija

F11

Lai veiktu šādu darbību

Skatīt piezīmi pilnekrāna režīmā

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+A

Lai veiktu šādu darbību

Atlasīt visus lapā esošos vienumus

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+C

Lai veiktu šādu darbību

Kopēt atlasi starpliktuvē

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+F

Lai veiktu šādu darbību

Meklēt tekstu failā

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+G

Lai veiktu šādu darbību

Doties uz lapu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+N

Lai veiktu šādu darbību

Sākt jaunu piezīmi

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+O

Lai veiktu šādu darbību

Atvērt nesen lietotu piezīmi

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+P

Lai veiktu šādu darbību

Izdrukāt piezīmi

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+S

Lai veiktu šādu darbību

Saglabāt piezīmes izmaiņas

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+V

Lai veiktu šādu darbību

Ielīmēt atlasi no starpliktuves

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+X

Lai veiktu šādu darbību

Izgriezt atlasi

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Y

Lai veiktu šādu darbību

Atcelt izmaiņu atsaukšanu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Z

Lai veiktu šādu darbību

Atsaukt izmaiņas

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Alt+F4

Lai veiktu šādu darbību

Aizvērt piezīmi un tās žurnāla logu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Shift+C

Lai veiktu šādu darbību

Parādīt kolonnu virsrakstu īsinājumizvēlni piezīmju sarakstā

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Shift+V

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietot piezīmi noteiktā mapēProgrammas Bloknots īsinājumtaustiņi

Šajā tabulā ir piedāvāti īsinājumtaustiņi darbam ar programmu Bloknots.

Taustiņš/taustiņu kombinācija Lai veiktu šādu darbību
Taustiņš/taustiņu kombinācija

F1

Lai veiktu šādu darbību

Atvērt programmas Bloknots palīdzību

Taustiņš/taustiņu kombinācija

F3

Lai veiktu šādu darbību

Meklēt dialoglodziņā Atrašana ievadītā teksta nākamo gadījumu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

F10

Lai veiktu šādu darbību

Parādīt taustiņu padomus

Taustiņš/taustiņu kombinācija

F12

Lai veiktu šādu darbību

Saglabāt dokumentu kā jaunu failu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+1

Lai veiktu šādu darbību

Iestatīt rindstarpu vienas rindas augstumā

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+2

Lai veiktu šādu darbību

Iestatīt rindstarpu divu rindu augstumā

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+5

Lai veiktu šādu darbību

Iestatīt rindstarpu 1,5 rindu augstumā

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+A

Lai veiktu šādu darbību

Atlasīt visu dokumentu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+B

Lai veiktu šādu darbību

Pārveidot atlasīto tekstu treknrakstā

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+C

Lai veiktu šādu darbību

Kopēt atlasi starpliktuvē

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+D

Lai veiktu šādu darbību

Ievietot programmas Microsoft Molberts zīmējumu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+E

Lai veiktu šādu darbību

Līdzināt tekstu centrā

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+F

Lai veiktu šādu darbību

Meklēt tekstu dokumentā

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+H

Lai veiktu šādu darbību

Aizstāt dokumentā tekstu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+I

Lai veiktu šādu darbību

Pārveidot atlasīto tekstu slīprakstā

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+J

Lai veiktu šādu darbību

Taisnot tekstu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+L

Lai veiktu šādu darbību

Līdzināt tekstu pa kreisi

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+N

Lai veiktu šādu darbību

Izveidot jaunu dokumentu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+O

Lai veiktu šādu darbību

Atvērt esošu dokumentu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+P

Lai veiktu šādu darbību

Drukāt dokumentu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+R

Lai veiktu šādu darbību

Līdzināt tekstu pa labi

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+S

Lai veiktu šādu darbību

Saglabāt dokumenta izmaiņas

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+U

Lai veiktu šādu darbību

Pasvītrot atlasīto tekstu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+V

Lai veiktu šādu darbību

Ielīmēt atlasi no starpliktuves

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+X

Lai veiktu šādu darbību

Izgriezt atlasi

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Y

Lai veiktu šādu darbību

Atcelt izmaiņu atsaukšanu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Z

Lai veiktu šādu darbību

Atsaukt izmaiņas

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+=

Lai veiktu šādu darbību

Pārveidot atlasīto tekstu apakšrakstā

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Shift+=

Lai veiktu šādu darbību

Pārveidot atlasīto tekstu augšrakstā

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Shift+>

Lai veiktu šādu darbību

Palielināt fonta lielumu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Shift+<

Lai veiktu šādu darbību

Samazināt fonta lielumu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Shift+A

Lai veiktu šādu darbību

Pārveidot rakstzīmes par lielajiem burtiem

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Shift+L

Lai veiktu šādu darbību

Mainīt aizzīmju stilu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+bultiņa pa kreisi

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietot kursoru vienu vārdu pa kreisi

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+bultiņa pa labi

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietot kursoru vienu vārdu pa labi

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+bultiņa uz augšu

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietot kursoru uz iepriekšējo rindiņu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+bultiņa uz leju

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietot kursoru uz nākamo rindiņu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Home

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietot kursoru uz dokumenta sākumu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+End

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietot kursoru uz dokumenta beigām

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Page Up

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietot kursoru atpakaļ par vienu lapu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Page Down

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietot kursoru lejup par vienu lapu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Delete

Lai veiktu šādu darbību

Dzēst nākamo vārdu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Alt+F4

Lai veiktu šādu darbību

Aizvērt programmu Bloknots

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Shift+F10

Lai veiktu šādu darbību

Parādīt pašreizējo īsinājumizvēlni


Internet Explorer īsinājumtaustiņi

Internet Explorer īsinājumtaustiņus varat atrast šeit: Internet Explorer īsinājumtaustiņi.

Lai iegūtu plašāku informāciju par īsinājumtaustiņu lietošanu operētājsistēmā Windows, skatiet apmācību par darbu ar datoru.
Vai vajadzīga papildu palīdzība?