Īsinājumtaustiņi ir divu vai vairāku taustiņu kombinācija, ko var izmantot, lai izpildītu uzdevumu, kura veikšanai parasti nepieciešama pele vai cita rādītājierīce. Īsinājumtaustiņi var atvieglot darbu ar datoru un ietaupīt laiku un pūles, strādājot ar operētājsistēmu Windows un citām lietojumprogrammām.

Lielākajā daļā lietojumprogrammu ir pieejami paātrinājumtaustiņi, kas ļauj ērtāk strādāt ar izvēlnēm un citām komandām. Paātrinājumtaustiņi ir norādīti lietojumprogrammu izvēlnēs. Ja izvēlnē vārds tiek rādīts ar pasvītrotu burtu, parasti tas nozīmē, ka tā vietā, lai noklikšķinātu uz attiecīgā izvēlnes vienuma, varat nospiest taustiņu Alt un pasvītroto burtu. Ja izmantojat ekrāntastatūru, varat skatīt dažas saīsnes, nospiežot taustiņu Ctlr.

Dažās lietojumprogrammās, piemēram, Molberts un Bloknots, nospiežot taustiņu Alt, tiek parādītas komandas, kas ir apzīmētas ar papildu taustiņiem, ko var nospiest, lai izmantotu šīs komandas.

Piezīme

Windows izmantošana

Rādīt visu

Populārākie tastatūras īsinājumtaustiņi

Šajā tabulā norādīti bieži lietotie Windows 8.1 un Windows RT 8.1 īsinājumtaustiņi.

Nospiediet
Lai veiktu šādu darbību

Ctrl+C (vai Ctrl+Insert)

Kopēt atlasīto vienumu

Ctrl+X

Izgriezt atlasīto vienumu

Ctrl+V (vai Shift+Insert)

Ielīmēt atlasīto vienumu

Ctrl+Z

Atsaukt darbību

Alt+Tab

Pārslēgties no vienas atvērtās lietojumprogrammas uz citu (izņemot datora lietojumprogrammas)

Alt+F4

Aizvērt aktīvo vienumu vai iziet no aktīvās lietojumprogrammas

Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+L

Bloķēt datoru vai pārslēgt lietotājus

Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+D

Parādīt un paslēpt darbvirsmu

Jaunie īsinājumtaustiņi

Šajā tabulā ir uzskaitīti jaunie īsinājumtaustiņi, ko var izmantot operētājsistēmā Windows.

Nospiediet Lai veiktu šādu darbību
Nospiediet
Windows logotipa taustiņš‌ Windows logotipa taustiņš+sāciet rakstīt
Lai veiktu šādu darbību

Meklēt datorā

Nospiediet

Ctrl+plus zīme (+) vai Ctrl+mīnus zīme (-)

Lai veiktu šādu darbību

Tuvināt vai tālināt daudzus vienumus, piemēram, sākuma ekrānā piespraustas lietojumprogrammas

Nospiediet

Ctrl+ritenītis

Lai veiktu šādu darbību

Tuvināt vai tālināt daudzus vienumus, piemēram, sākuma ekrānā piespraustas lietojumprogrammas

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+C
Lai veiktu šādu darbību

Atvērt viedpogas

Lietojumprogrammā — atvērt lietojumprogrammas komandas

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš‌Windows logotipa taustiņš+F
Lai veiktu šādu darbību

Atvērt meklēšanas viedpogu, lai meklētu failus

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš‌Windows logotipa taustiņš+H
Lai veiktu šādu darbību

Atvērt kopīgošanas viedpogu

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš‌Windows logotipa taustiņš+I
Lai veiktu šādu darbību

Atvērt iestatījumu viedpogu

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš‌Windows logotipa taustiņš+K
Lai veiktu šādu darbību

Atvērt ierīču viedpogu

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš‌Windows logotipa taustiņš+O
Lai veiktu šādu darbību

Mainīt ekrāna orientāciju (portreta vai ainavas režīmā)

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš‌Windows logotipa taustiņš+Q
Lai veiktu šādu darbību

Atvērt meklēšanas viedpogu, lai meklētu jebkurā vietā vai atvērtā programmā (ja programmā tiek atbalstīta meklēšana)

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+S
Lai veiktu šādu darbību

Atvērt meklēšanas viedpogu, lai meklētu operētājsistēmā Windows un tīmeklī

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš‌Windows logotipa taustiņš+W
Lai veiktu šādu darbību

Atvērt meklēšanas viedpogu, lai meklētu iestatījumus

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš‌Windows logotipa taustiņš+Z
Lai veiktu šādu darbību

Rādīt lietojumprogrammā pieejamās komandas

Piezīme

  • Ja ir atvērta programma, varat arī skatīt dažus iestatījumus un opcijas, atverot iestatījumu viedpogu.

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš‌Windows logotipa taustiņš+atstarpes taustiņš
Lai veiktu šādu darbību

Pārslēgt ievades valodu un tastatūras izkārtojumu

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+Ctrl+atstarpes taustiņš
Lai veiktu šādu darbību

Mainīt uz iepriekš atlasīto ievadi

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš‌Windows logotipa taustiņš+tabulēšanas taustiņš
Lai veiktu šādu darbību

Secīgi pārvietoties no vienas nesen izmantotās programmas uz citu (izņemot datora programmas)

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš‌Windows logotipa taustiņš+Ctrl+tabulēšanas taustiņš
Lai veiktu šādu darbību

Secīgi pārvietoties no vienas nesen izmantotās programmas uz citu (izņemot datora programmas)

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš‌Windows logotipa taustiņš+Shift+tabulēšanas taustiņš
Lai veiktu šādu darbību

Secīgi pārvietoties no vienas nesen izmantotās programmas uz citu (izņemot datora programmas) apgrieztā secībā

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš‌Windows logotipa taustiņš+Shift+punkts (.)
Lai veiktu šādu darbību

Fiksēt pa kreisi esošo lietojumprogrammu

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+punkts (.)
Lai veiktu šādu darbību

Secīgi pārvietoties no vienas atvērtās programmas uz citu

Nospiediet

Esc

Lai veiktu šādu darbību

Pārtraukt pašreizējo uzdevumu vai iziet no tā

Biežāk lietotie īsinājumtaustiņi

Šajā tabulā ir uzskaitīti bieži lietotie īsinājumtaustiņi, ko var izmantot operētājsistēmā Windows.

Nospiediet Lai veiktu šādu darbību
Nospiediet

F1

Lai veiktu šādu darbību

Rādīt palīdzību

Nospiediet

F2

Lai veiktu šādu darbību

Pārdēvēt atlasīto vienumu

Nospiediet

F3

Lai veiktu šādu darbību

Meklēt failu vai mapi

Nospiediet

F4

Lai veiktu šādu darbību

Rādīt adrešu joslas sarakstu failu pārlūkā

Nospiediet

F5

Lai veiktu šādu darbību

Atsvaidzināt aktīvo logu

Nospiediet

F6

Lai veiktu šādu darbību

Pārlūkot ekrāna elementus logā vai darbvirsmā

Nospiediet

F10

Lai veiktu šādu darbību

Aktivizēt izvēļņu joslu aktīvajā programmā

Nospiediet

Alt+F4

Lai veiktu šādu darbību

Aizvērt aktīvo vienumu vai iziet no aktīvās lietojumprogrammas

Nospiediet

Alt+Esc

Lai veiktu šādu darbību

Pārlūkot programmas to atvēršanas secībā

Nospiediet

Alt+pasvītrotais burts

Lai veiktu šādu darbību

Izpildīt attiecīgajam burtam atbilstošo komandu

Nospiediet

Alt+Enter

Lai veiktu šādu darbību

Rādīt atlasītā vienuma rekvizītus

Nospiediet

Alt+atstarpes taustiņš

Lai veiktu šādu darbību

Atvērt aktīvā loga īsinājumizvēlni

Nospiediet

Alt+bultiņa pa kreisi

Lai veiktu šādu darbību

Atpakaļ

Nospiediet

Alt+bultiņa pa labi

Lai veiktu šādu darbību

Pārsūtīt

Nospiediet

Alt+Page Up

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietot kursoru atpakaļ par vienu ekrāna sadaļu

Nospiediet

Alt+Page Down

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietot kursoru uz priekšu par vienu ekrāna sadaļu

Nospiediet

Alt+Tab

Lai veiktu šādu darbību

Pārslēgties no vienas atvērtās lietojumprogrammas uz citu (izņemot datora lietojumprogrammas)

Nospiediet

Ctrl+F4

Lai veiktu šādu darbību

Aizvērt aktīvo dokumentu (lietojumprogrammās, kuras ļauj strādāt vienlaikus ar vairākiem dokumentiem)

Nospiediet

Ctrl+A

Lai veiktu šādu darbību

Atlasīt visus vienumus dokumentā vai logā

Nospiediet

Ctrl+C (vai Ctrl+Insert)

Lai veiktu šādu darbību

Kopēt atlasīto vienumu

Nospiediet

Ctrl+D (vai Delete)

Lai veiktu šādu darbību

Dzēst atlasīto vienumu un pārvietot to uz atkritni

Nospiediet

Ctrl+R (vai F5)

Lai veiktu šādu darbību

Atsvaidzināt aktīvo logu

Nospiediet

Ctrl+V (vai Shift+Insert)

Lai veiktu šādu darbību

Ielīmēt atlasīto vienumu

Nospiediet

Ctrl+X

Lai veiktu šādu darbību

Izgriezt atlasīto vienumu

Nospiediet

Ctrl+Y

Lai veiktu šādu darbību

Atcelt darbības atsaukšanu

Nospiediet

Ctrl+Z

Lai veiktu šādu darbību

Atsaukt darbību

Nospiediet

Ctrl+plus zīme (+) vai Ctrl+mīnus zīme (-)

Lai veiktu šādu darbību

Tuvināt vai tālināt daudzus vienumus, piemēram, sākuma ekrānā piespraustas lietojumprogrammas

Nospiediet

Ctrl+peles ritenītis

Lai veiktu šādu darbību

Mainīt darbvirsmas ikonu lielumu vai tuvināt vai tālināt daudzus vienumus, piemēram, sākuma ekrānā piespraustas lietojumprogrammas

Nospiediet

Ctrl+bultiņa pa labi

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietot kursoru uz nākamā vārda sākumu

Nospiediet

Ctrl+bultiņa pa kreisi

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietot kursoru uz iepriekšējā vārda sākumu

Nospiediet

Ctrl+bultiņa uz leju

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietot kursoru uz nākamās rindkopas sākumu

Nospiediet

Ctrl+bultiņa uz augšu

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietot kursoru uz iepriekšējās rindkopas sākumu

Nospiediet

Ctrl+Alt+Tab

Lai veiktu šādu darbību

Izmantot bulttaustiņus, lai pārslēgtos no vienas atvērtās lietojumprogrammas uz citu

Nospiediet

Ctrl+bulttaustiņš (lai pārvietotu vienumu)+atstarpes taustiņš

Lai veiktu šādu darbību

Atlasīt vairākus atsevišķus vienumus logā vai darbvirsmā

Nospiediet

Ctrl+Shift un bulttaustiņš

Lai veiktu šādu darbību

Atlasīt teksta bloku

Nospiediet

Ctrl+Esc

Lai veiktu šādu darbību

Atvērt Sākuma ekrānu

Nospiediet

Ctrl+Shift+Esc

Lai veiktu šādu darbību

Atvērt uzdevumu pārvaldnieku

Nospiediet

Ctrl+Shift

Lai veiktu šādu darbību

Pārslēgt tastatūras izkārtojumu, ja ir pieejami vairāki tastatūras izkārtojumi

Nospiediet

Ctrl+atstarpes taustiņš

Lai veiktu šādu darbību

Ieslēgt vai izslēgt ķīniešu valodas ievades metodes redaktoru (IME)

Nospiediet

Shift+F10

Lai veiktu šādu darbību

Rādīt atlasītā vienuma īsinājumizvēlni

Nospiediet

Shift un jebkurš bulttaustiņš

Lai veiktu šādu darbību

Atlasīt vairākus logā vai darbvirsmā esošos vienumus vai atlasīt dokumenta tekstu

Nospiediet

Shift+Delete

Lai veiktu šādu darbību

Dzēst atlasīto vienumu, nepārvietojot to uz atkritni

Nospiediet

Bultiņa pa labi

Lai veiktu šādu darbību

Atvērt nākamo izvēlni labajā pusē vai atvērt apakšizvēlni

Nospiediet

Bultiņa pa kreisi

Lai veiktu šādu darbību

Atvērt nākamo izvēlni kreisajā pusē vai aizvērt apakšizvēlni

Nospiediet

Esc

Lai veiktu šādu darbību

Pārtraukt pašreizējo uzdevumu vai iziet no tā

Windows logotipa taustiņa īsinājumtaustiņi

Nākamajā tabulā norādīti īsinājumtaustiņi, kuros tiek izmantots Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš.
Nospiediet Lai veiktu šādu darbību
Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+F1
Lai veiktu šādu darbību

Atvērt sadaļu Windows palīdzība un atbalsts

Nospiediet
Windows logotipa taustiņšWindows logotipa taustiņš
Lai veiktu šādu darbību

Parādīt vai paslēpt sākuma ekrānu

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+B
Lai veiktu šādu darbību

Iestatīt fokusu paziņojumu apgabalā

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+C
Lai veiktu šādu darbību

Atvērt viedpogas

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+D
Lai veiktu šādu darbību

Parādīt un paslēpt darbvirsmu

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+E
Lai veiktu šādu darbību

Atvērt failu pārlūku

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+F
Lai veiktu šādu darbību

Atvērt meklēšanas viedpogu un meklēt failus

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+H
Lai veiktu šādu darbību

Atvērt kopīgošanas viedpogu

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+I
Lai veiktu šādu darbību

Atvērt iestatījumu viedpogu

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+K
Lai veiktu šādu darbību

Atvērt ierīču viedpogu

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+L
Lai veiktu šādu darbību

Bloķēt datoru vai pārslēgt lietotājus

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+M
Lai veiktu šādu darbību

Minimizēt visus logus.

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+O
Lai veiktu šādu darbību

Bloķēt ierīces orientāciju

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+P
Lai veiktu šādu darbību

Izvēlēties prezentācijas attēlojuma režīmu

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+Q
Lai veiktu šādu darbību

Atvērt meklēšanas viedpogu, lai meklētu jebkurā vietā vai atvērtā programmā (ja programmā tiek atbalstīta meklēšana)

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+R
Lai veiktu šādu darbību

Atvērt dialoglodziņu Izpilde

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+S
Lai veiktu šādu darbību

Atvērt meklēšanas viedpogu, lai meklētu operētājsistēmā Windows un tīmeklī

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+T
Lai veiktu šādu darbību

Secīgi pārvietoties uzdevumjoslā no viena lietojumprogrammas uz citu

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+U
Lai veiktu šādu darbību

Atvērt vieglpiekļuves centru

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+V
Lai veiktu šādu darbību

Secīgi pārvietoties no viena paziņojuma uz citu

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+Shift+V
Lai veiktu šādu darbību

Secīgi pārvietoties no viena paziņojuma uz citu apgrieztā secībā

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+W
Lai veiktu šādu darbību

Atvērt meklēšanas viedpogu un meklēt iestatījumus

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+X
Lai veiktu šādu darbību

Atvērt izvēlni Tiešā saite

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+Z
Lai veiktu šādu darbību

Rādīt lietojumprogrammā pieejamās komandas

Piezīme

  • Ja ir atvērta programma, varat arī skatīt dažus iestatījumus un opcijas, atverot iestatījumu viedpogu.

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+,
Lai veiktu šādu darbību

Īslaicīgi skatīt darbvirsmu

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+pauze
Lai veiktu šādu darbību

Parādīt dialoglodziņu Sistēmas rekvizīti

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+Ctrl+F
Lai veiktu šādu darbību

Meklēt datorus (ja esat tīklā)

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+Shift+M
Lai veiktu šādu darbību

Atjaunot minimizētos logus darbvirsmā

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+skaitlis
Lai veiktu šādu darbību

Atvērt darbvirsmu un palaist to uzdevumjoslai piesprausto programmu, kura atrodas vietā ar skaitļa norādīto kārtas numuru. Ja programma jau darbojas, pārslēgties uz attiecīgo programmu

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+Shift+skaitlis
Lai veiktu šādu darbību

Atvērt darbvirsmu un palaist jaunu tās uzdevumjoslai piespraustās datora programmas gadījumu, kura atrodas vietā ar skaitļa norādīto kārtas numuru.

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+Ctrl+skaitlis
Lai veiktu šādu darbību

Atvērt darbvirsmu un pārslēgties uz tās uzdevumjoslai piespraustās programmas pēdējo aktīvo logu, kura atrodas vietā ar norādīto kārtas numuru

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+Alt+skaitlis
Lai veiktu šādu darbību

Atvērt darbvirsmu un palaist jaunu tās uzdevumjoslai piespraustās programmas saīšņu sarakstu, kura atrodas vietā ar skaitļa norādīto kārtas numuru.

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+Ctrl+Shift+skaitlis
Lai veiktu šādu darbību

Atvērt darbvirsmu un kā administratoram atvērt jaunu tās datora programmas gadījumu, kura atrodas konkrētā vietā uzdevumjoslā

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+tabulēšanas taustiņš
Lai veiktu šādu darbību

Secīgi pārvietoties no vienas nesen izmantotās programmas uz citu (izņemot datora programmas)

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+Ctrl+tabulēšanas taustiņš
Lai veiktu šādu darbību

Secīgi pārvietoties no vienas nesen izmantotās programmas uz citu (izņemot datora programmas)

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+Shift+tabulēšanas taustiņš
Lai veiktu šādu darbību

Secīgi pārvietoties no vienas nesen izmantotās programmas uz citu (izņemot datora programmas) apgrieztā secībā

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+Ctrl+B
Lai veiktu šādu darbību

Pārslēgties uz lietojumprogrammu, kuras ziņojums tiek rādīts paziņojumu apgabalā

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+bultiņa uz augšu
Lai veiktu šādu darbību

Maksimizēt logu

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+bultiņa uz leju
Lai veiktu šādu darbību

Noņemt pašreizējo programmu no ekrāna vai minimizēt darbvirsmas logu

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+bultiņa pa kreisi
Lai veiktu šādu darbību

Maksimizēt programmas vai darbvirsmas logu ekrāna kreisajā pusē

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+bultiņa pa labi
Lai veiktu šādu darbību

Maksimizēt programmas vai darbvirsmas logu ekrāna labajā pusē

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+Home
Lai veiktu šādu darbību

Minimizēt visus logus, izņemot aktīvo darbvirsmas logu (otrreiz nospiežot, tiek atjaunoti visi logi)

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+Shift+bultiņa uz augšu
Lai veiktu šādu darbību

Izstiept darbvirsmas logu līdz ekrāna augšai un apakšai

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+Shift+bultiņa uz leju
Lai veiktu šādu darbību

Atjaunot/minimizēt darbvirsmas logus vertikālā virzienā, saglabājot platumu

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+Shift+bultiņa pa kreisi vai bultiņa pa labi
Lai veiktu šādu darbību

Pārvietot programmu vai logu darbvirsmā no viena monitora uz citu

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+atstarpes taustiņš
Lai veiktu šādu darbību

Pārslēgt ievades valodu un tastatūras izkārtojumu

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+Ctrl+atstarpes taustiņš
Lai veiktu šādu darbību

Mainīt uz iepriekš atlasīto ievadi

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+Enter
Lai veiktu šādu darbību

Atvērt diktoru

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+Shift+punkts (.)
Lai veiktu šādu darbību

Secīgi pārvietoties no vienas atvērtās programmas uz citu

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+punkts (.)
Lai veiktu šādu darbību

Secīgi pārvietoties no vienas atvērtās programmas uz citu

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+,
Lai veiktu šādu darbību

Sākt IME atpakaļkonvertēšanu

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+Alt+Enter
Lai veiktu šādu darbību

Atvērt programmu WindowsMedia Center

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+plus zīme (+) vai mīnus zīme (-)
Lai veiktu šādu darbību

Tuvināt vai tālināt, izmantojot lupu

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+Esc
Lai veiktu šādu darbību

Aizvērt lupu

Dialoglodziņu īsinājumtaustiņi

Šajā tabulā ir uzskaitīti īsinājumtaustiņi, ko var izmantot dialoglodziņos.

Nospiediet Lai veiktu šādu darbību
Nospiediet

F1

Lai veiktu šādu darbību

Rādīt palīdzību

Nospiediet

F4

Lai veiktu šādu darbību

Rādīt vienumus aktīvajā sarakstā

Nospiediet

Ctrl+Tab

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietoties pa cilnēm uz priekšu

Nospiediet

Ctrl+Shift+Tab

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietoties pa cilnēm atpakaļ

Nospiediet

Ctrl+skaitlis (no 1 līdz 9)

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietoties uz n. cilni

Nospiediet

Tab

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietoties pa opcijām uz priekšu

Nospiediet

Shift+Tab

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietoties pa opcijām atpakaļ

Nospiediet

Alt+pasvītrotais burts

Lai veiktu šādu darbību

Izpildīt komandu (vai atlasīt opciju), kurā ir pasvītrots šis burts

Nospiediet

Atstarpes taustiņš

Lai veiktu šādu darbību

Atzīmēt vai notīrīt izvēles rūtiņu, ja aktīvā opcija ir izvēles rūtiņa

Nospiediet

Atpakaļ

Lai veiktu šādu darbību

Atvērt mapi vienu līmeni augstāk, ja tā ir atlasīta dialoglodziņā Saglabāšana kā vai Atvēršana

Nospiediet

Bulttaustiņi

Lai veiktu šādu darbību

Atlasīt pogu, ja aktīvā opcija ir opciju pogu grupa

Failu pārlūka īsinājumtaustiņi

Tālāk esošajā tabulā norādīti Īsinājumtaustiņi, kas izmantojami darbam ar failu pārlūka logiem vai mapēm.

Nospiediet Lai veiktu šādu darbību
Nospiediet

Alt+D

Lai veiktu šādu darbību

Atlasīt adrešu joslu

Nospiediet

Ctrl+E

Lai veiktu šādu darbību

Atlasīt meklēšanas lodziņu

Nospiediet

Ctrl+F

Lai veiktu šādu darbību

Atlasīt meklēšanas lodziņu

Nospiediet

Ctrl+N

Lai veiktu šādu darbību

Atvērt jaunu logu

Nospiediet

Ctrl+W

Lai veiktu šādu darbību

Aizvērt pašreizējo logu

Nospiediet

Ctrl+peles ritenītis

Lai veiktu šādu darbību

Mainīt failu un mapju ikonu lielumu un izskatu

Nospiediet

Ctrl+Shift+E

Lai veiktu šādu darbību

Parādīt visas mapes virs atlasītās mapes

Nospiediet

Ctrl+Shift+N

Lai veiktu šādu darbību

Jaunas mapes izveide

Nospiediet

Num Lock+zvaigznīte (*)

Lai veiktu šādu darbību

Rādīt visas apakšmapes atlasītajā mapē

Nospiediet

Num Lock+plus zīme (*)

Lai veiktu šādu darbību

Rādīt atlasītās mapes saturu

Nospiediet

Num Lock+mīnus zīme (-)

Lai veiktu šādu darbību

Sakļaut atlasīto mapi

Nospiediet

Alt+P

Lai veiktu šādu darbību

Parādīt priekšskatījuma rūti

Nospiediet

Alt+Enter

Lai veiktu šādu darbību

Atvērt atlasītā vienuma dialoglodziņu Rekvizīti

Nospiediet

Alt+bultiņa pa labi

Lai veiktu šādu darbību

Skatīt nākamo mapi

Nospiediet

Alt+bultiņa uz augšu

Lai veiktu šādu darbību

Skatīt mapi, kurā atradās konkrētā mape

Nospiediet

Alt+bultiņa pa kreisi

Lai veiktu šādu darbību

Skatīt iepriekšējo mapi

Nospiediet

Atpakaļ

Lai veiktu šādu darbību

Skatīt iepriekšējo mapi

Nospiediet

Bultiņa pa labi

Lai veiktu šādu darbību

Parādīt pašreizējo atlasi (ja tā ir sakļauta) vai atlasīt pirmo apakšmapi

Nospiediet

Bultiņa pa kreisi

Lai veiktu šādu darbību

Sakļaut pašreizējo atlasi (ja tā ir izvērsta) vai atlasīt mapi, kurā atradās konkrētā mape

Nospiediet

End

Lai veiktu šādu darbību

Rādīt aktīvā loga apakšdaļu

Nospiediet

Home

Lai veiktu šādu darbību

Rādīt aktīvā loga augšdaļu

Nospiediet

F11

Lai veiktu šādu darbību

Maksimizēt vai minimizēt aktīvo logu

Uzdevumjoslas tastatūras īsinājumtaustiņi

Tālāk esošajā tabulā norādīti īsinājumtaustiņi, kas izmantojami darbam ar darbvirsmas uzdevumjoslas vienumiem.

Taustiņš/taustiņu kombinācija Lai veiktu šādu darbību
Taustiņš/taustiņu kombinācija

Shift+noklikšķināt uz uzdevumjoslas pogas

Lai veiktu šādu darbību

Atvērt lietojumprogrammu vai ātri atvērt citu lietojumprogrammas instanci

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Shift+noklikšķināt uz uzdevumjoslas pogas

Lai veiktu šādu darbību

Atvērt lietojumprogrammu kā administratoram

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Shift+ar peles labo pogu noklikšķināt uz uzdevumjoslas pogas

Lai veiktu šādu darbību

Parādīt lietojumprogrammas loga izvēlni

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Shift+ar peles labo pogu noklikšķināt uz grupētas uzdevumjoslas pogas

Lai veiktu šādu darbību

Parādīt grupas izvēlni Logs

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+noklikšķināt uz grupētas uzdevumjoslas pogas

Lai veiktu šādu darbību

Secīgi pārvietoties pa grupas logiem

Vieglpiekļuves īsinājumtaustiņi

Tālāk esošajā tabulā norādīti īsinājumtaustiņi, kas var atvieglot datora lietošanu.

Nospiediet Lai veiktu šādu darbību
Nospiediet

Astoņas sekundes turēt nospiestu labo taustiņu Shift

Lai veiktu šādu darbību

Ieslēgt vai izslēgt filtra taustiņus

Nospiediet

Kreisais Alt+kreisais Shift+Print Screen

Lai veiktu šādu darbību

Ieslēgt vai izslēgt augstu kontrastu

Nospiediet

Kreisais Alt+kreisais Shift+Num Lock

Lai veiktu šādu darbību

Ieslēgt vai izslēgt peles pogas

Nospiediet

Shift 5 reizes

Lai veiktu šādu darbību

Ieslēgt vai izslēgt taustiņu ķēdi

Nospiediet

Piecas sekundes turēt nospiestu Num Lock

Lai veiktu šādu darbību

Ieslēgt vai izslēgt pārslēgtaustiņus

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+U
Lai veiktu šādu darbību

Atvērt vieglpiekļuves centru

Lupas īsinājumtaustiņi

Šajā tabulā ir piedāvāti īsinājumtaustiņi darbam ar lupu.

Nospiediet Lai veiktu šādu darbību
Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+plus zīme (+) vai mīnus zīme (-)
Lai veiktu šādu darbību

Tuvināt vai tālināt

Nospiediet

Ctrl+Alt+atstarpes taustiņš

Lai veiktu šādu darbību

Priekšskatīt darbvirsmu pilnekrāna režīmā

Nospiediet

Ctrl+Alt+D

Lai veiktu šādu darbību

Pārslēgties uz dokošanas režīmu

Nospiediet

Ctrl+Alt+F

Lai veiktu šādu darbību

Pārslēgties uz pilnekrāna režīmu

Nospiediet

Ctrl+Alt+I

Lai veiktu šādu darbību

Mainīt krāsas uz pretējo

Nospiediet

Ctrl+Alt+L

Lai veiktu šādu darbību

Pārslēgties uz lēcas režīmu

Nospiediet

Ctrl+Alt+R

Lai veiktu šādu darbību

Mainīt lēcas lielumu

Nospiediet

Ctrl+Alt+bulttaustiņi

Lai veiktu šādu darbību

Panoramēt bulttaustiņu virzienā

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+Esc
Lai veiktu šādu darbību

Aizvērt lupu

Diktora īsinājumtaustiņi

Tālāk esošajā tabulā norādīti īsinājumtaustiņi, kas izmantojami darbam ar diktoru.

Nospiediet Lai veiktu šādu darbību
Nospiediet

Atstarpe vai taustiņš Enter

Lai veiktu šādu darbību

Pašreizējā vienuma aktivizēšana

Nospiediet

Tabulators un bulttaustiņi

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietoties ekrānā

Nospiediet

CTRL

Lai veiktu šādu darbību

Lasīšanas pārtraukšana

Nospiediet

Burtslēgs+D

Lai veiktu šādu darbību

Vienuma lasīšana

Nospiediet

Burtslēgs+M

Lai veiktu šādu darbību

Lasīšanas sākšana

Nospiediet

Burtslēgs+H

Lai veiktu šādu darbību

Dokumenta lasīšana

Nospiediet

Burtslēgs+V

Lai veiktu šādu darbību

Frāzes atkārtošana

Nospiediet

Burtslēgs+W

Lai veiktu šādu darbību

Lasīt logu

Nospiediet

Burtslēgs+Page Up vai Page Down

Lai veiktu šādu darbību

Balss skaļuma palielināšana vai samazināšana

Nospiediet

Burtslēgs+plus zīme (+) vai mīnus zīme (-)

Lai veiktu šādu darbību

Balss ātruma palielināšana vai samazināšana

Nospiediet

Burtslēgs+atstarpes taustiņš

Lai veiktu šādu darbību

Noklusējuma darbības veikšana

Nospiediet

Burtslēgs+bultiņa pa labi vai kreisi

Lai veiktu šādu darbību

Pāriešana uz iepriekšējo/nākamo vienumu

Nospiediet

Burtslēgs+F2

Lai veiktu šādu darbību

Pašreizējā vienuma komandu parādīšana

Nospiediet

Divreiz pēc kārtas ātri nospiediet burtslēgu

Lai veiktu šādu darbību

Ieslēgt vai izslēgt burtslēgu

Nospiediet

Burtslēgs+ESC

Lai veiktu šādu darbību

Iziešana no diktora

Diktora skārienievades īsinājumtaustiņi

Nākamajā tabulā norādīti īsinājumtaustiņi, kas izmantojami darbam ar diktoru četru punktu skārienievades planšetdatorā.

Nospiediet Lai veiktu šādu darbību
Nospiediet

Pieskarieties vienreiz ar diviem pirkstiem

Lai veiktu šādu darbību

Diktora lasīšanas apturēšana

Nospiediet

Pieskarieties trīs reizes ar četriem pirkstiem

Lai veiktu šādu darbību

Rādīt visas diktora komandas (tostarp komandas, kas nav iekļautas šajā sarakstā)

Nospiediet

Veiciet dubultpieskārienu

Lai veiktu šādu darbību

Primārās darbības aktivizēšana

Nospiediet

Trīskāršs pieskāriens

Lai veiktu šādu darbību

Sekundārās darbības aktivizēšana

Nospiediet

Pieskarieties vai velciet ar vienu pirkstu

Lai veiktu šādu darbību

Lasīt zem pirkstiem esošo saturu

Nospiediet

Švīka pa kreisi/pa labi ar vienu pirkstu

Lai veiktu šādu darbību

Pāriešana un nākamo vai iepriekšējo vienumu

Nospiediet

Pavelciet pa kreisi/pa labi/uz augšu/uz leju ar diviem pirkstiem

Lai veiktu šādu darbību

Ritināšana

Nospiediet

Pavelciet uz leju ar trīs pirkstiem

Lai veiktu šādu darbību

Sākt lasīt interesējošu tekstu

Attālās darbvirsmas savienojuma īsinājumtaustiņi darbvirsmā

Tālāk esošajā tabulā norādīti īsinājumtaustiņi, kas izmantojami darbam ar attālās darbvirsmas savienojumu darbvirsmā.

Nospiediet Lai veiktu šādu darbību
Nospiediet

Alt+Page Up

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietoties no vienas lietojumprogrammas uz citu virzienā no kreisās puses uz labo

Nospiediet

Alt+Page Down

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietoties no vienas lietojumprogrammas uz citu virzienā no labās puses uz kreiso

Nospiediet

Alt+Insert

Lai veiktu šādu darbību

Secīgi pārvietoties no vienas lietojumprogrammas uz citu to startēšanas secībā.

Nospiediet

Alt+Home

Lai veiktu šādu darbību

Parādīt sākuma ekrānu

Nospiediet

Ctrl+Alt+Break

Lai veiktu šādu darbību

Pārslēgties no loga uz pilnekrānu un otrādi

Nospiediet

Ctrl+Alt+End

Lai veiktu šādu darbību

Parādīt dialoglodziņu Windows Drošība

Nospiediet

Ctrl+Alt+Home

Lai veiktu šādu darbību

Pilnekrāna režīmā aktivizēt savienojuma joslu

Nospiediet

Alt+Delete

Lai veiktu šādu darbību

Parādīt sistēmas izvēlni

Nospiediet

Ctrl+Alt+mīnus zīme (-) cipartastatūrā

Lai veiktu šādu darbību

Ievietot klienta aktīvā loga kopiju termināļa servera starpliktuvē (veic to pašu funkciju, ko taustiņu kombinācija Alt+Print Screen lokālajā datorā).

Nospiediet

Ctrl+Alt+plus zīme (+) cipartastatūrā

Lai veiktu šādu darbību

Ievietot visu klienta logu apgabala kopiju termināļa servera starpliktuvē (veic to pašu funkciju, ko taustiņš Print Screen lokālajā datorā).

Nospiediet

Ctrl+Alt+bultiņa pa labi

Lai veiktu šādu darbību

Pārslēgties no attālās darbvirsmas vadīklām uz vadīklu resursdatora lietojumprogrammā (piemēram, pogu vai tekstlodziņu). Tas ir noderīgi, ja attālās darbvirsmas vadīklas ir iegultas citā (resursdatora) lietojumprogrammā.

Nospiediet

Ctrl+Alt+bultiņa pa kreisi

Lai veiktu šādu darbību

Pārslēgties no attālās darbvirsmas vadīklām uz vadīklu resursdatora lietojumprogrammā (piemēram, pogu vai tekstlodziņu). Tas ir noderīgi, ja attālās darbvirsmas vadīklas ir iegultas citā (resursdatora) lietojumprogrammā.

Windows palīdzības skatītāja īsinājumtaustiņi

Īsinājumtaustiņi, kas izmantojami darbam ar palīdzības skatītāju, piedāvāti šajā tabulā.

Nospiediet Lai veiktu šādu darbību
Nospiediet

F3

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietot kursoru uz meklēšanas lodziņu

Nospiediet

F10

Lai veiktu šādu darbību

Rādīt opciju izvēlni

Nospiediet

Home

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietoties uz tēmas sākumu

Nospiediet

End

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietoties uz tēmas beigām

Nospiediet

Alt+bultiņa pa kreisi

Lai veiktu šādu darbību

Atgriezties iepriekš skatītajā tēmā

Nospiediet

Alt+bultiņa pa labi

Lai veiktu šādu darbību

Doties uz priekšu pie nākamās (iepriekš apskatītās) tēmas

Nospiediet

Alt+Home

Lai veiktu šādu darbību

Rādīt palīdzības un atbalsta sākumlapu

Nospiediet

Alt+A

Lai veiktu šādu darbību

Rādīt klienta atbalsta lapu

Nospiediet

Alt+C

Lai veiktu šādu darbību

Rādīt satura rādītāju

Nospiediet

Alt+N

Lai veiktu šādu darbību

Rādīt savienojuma iestatījumu izvēlni

Nospiediet

Ctrl+F

Lai veiktu šādu darbību

Meklēt pašreizējo tēmu

Nospiediet

Ctrl+P

Lai veiktu šādu darbību

Drukāt tēmu

Īsinājumtaustiņi programmu pārkārtošanai

Šajā tabulā ir uzskaitīti īsinājumtaustiņi, kas paredzēti moderno programmu pārkārtošanai.

Piezīme

  • Kamēr tiek pārkārtotas programmas, nospiediet un turiet taustiņu WindowsWindows logotipa taustiņš (no pārkārtošanas režīma atvēršanas līdz brīdim, kad būs veiktas visas pārkārtošanas komandas). Kad pārkārtošana ir pabeigta, atlaidiet Windows logotipa taustiņuWindows logotipa taustiņš, lai atlasītu pašreizējo izkārtojumu.
Nospiediet Lai veiktu šādu darbību
Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+. (punkts)
Lai veiktu šādu darbību

Sākt darbu pārkārtošanas režīmā un atlasīt programmas vai atdalītājus vairākos monitoros

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+bultiņa pa kreisi
Lai veiktu šādu darbību

Pārvietot programmu atdalītāju pa kreisi

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+bultiņa pa labi
Lai veiktu šādu darbību

Pārvietot programmu atdalītāju pa labi

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+bultiņa uz augšu
Lai veiktu šādu darbību

Maksimizēt programmu

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+bultiņa uz leju
Lai veiktu šādu darbību

Aizvērt programmu

Nospiediet
Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņš+Esc
Lai veiktu šādu darbību

Iziet no pārkārtošanas režīma

Lietojumprogrammu lietošana

Rādīt visu

Kalkulatora īsinājumtaustiņi

Šajā tabulā ir piedāvāti īsinājumtaustiņi darbam ar kalkulatoru.

Nospiediet Lai veiktu šādu darbību
Nospiediet

F1

Lai veiktu šādu darbību

Atvērt kalkulatora palīdzību

Nospiediet

F2

Lai veiktu šādu darbību

Rediģēt aprēķinu vēsturi

Nospiediet

Alt+1

Lai veiktu šādu darbību

Pārslēgt uz standarta režīmu

Nospiediet

Alt+2

Lai veiktu šādu darbību

Pārslēgt uz zinātnisko režīmu

Nospiediet

Alt+3

Lai veiktu šādu darbību

Pārslēgt uz programmētāja režīmu

Nospiediet

Alt+4

Lai veiktu šādu darbību

Pārslēgt uz statistikas režīmu

Nospiediet

Alt+C

Lai veiktu šādu darbību

Aprēķināt vai atrisināt datuma aprēķinus un darblapas

Nospiediet

Ctrl+E

Lai veiktu šādu darbību

Atvērt datuma aprēķinus

Nospiediet

Ctrl+H

Lai veiktu šādu darbību

Ieslēgt vai izslēgt aprēķinu vēsturi

Nospiediet

Ctrl+L

Lai veiktu šādu darbību

Nospiest pogu MC

Nospiediet

Ctrl+M

Lai veiktu šādu darbību

Nospiest pogu MS

Nospiediet

Ctrl+P

Lai veiktu šādu darbību

Nospiest pogu M+

Nospiediet

Ctrl+Q

Lai veiktu šādu darbību

Nospiest pogu M

Nospiediet

Ctrl+R

Lai veiktu šādu darbību

Nospiest pogu MR

Nospiediet

Ctrl+U

Lai veiktu šādu darbību

Atvērt vienību pārveidošanu

Nospiediet

Ctrl+Shift+D

Lai veiktu šādu darbību

Notīrīt aprēķinu vēsturi

Nospiediet

F9

Lai veiktu šādu darbību

Nospiest pogu +/-

Nospiediet

R

Lai veiktu šādu darbību

Nospiest pogu 1/x

Nospiediet

@

Lai veiktu šādu darbību

Nospiest kvadrātsaknes pogu

Nospiediet

Del

Lai veiktu šādu darbību

Nospiest pogu CE

Nospiediet

Bultiņa uz augšu

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietoties uz augšu aprēķinu vēsturē

Nospiediet

Bultiņa uz leju

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietoties uz leju aprēķinu vēsturē

Nospiediet

Esc

Lai veiktu šādu darbību

Nospiest pogu C vai pārtraukt rediģēt aprēķinu vēsturi

Nospiediet

Enter

Lai veiktu šādu darbību

Pēc rediģēšanas pārrēķināt aprēķinu vēsturi

Nospiediet

F3

Lai veiktu šādu darbību

Zinātniskajā režīmā atlasīt opciju Grādi

Nospiediet

F4

Lai veiktu šādu darbību

Zinātniskajā režīmā atlasīt opciju Radiāni

Nospiediet

F5

Lai veiktu šādu darbību

Zinātniskajā režīmā atlasīt opciju Gradienti

Nospiediet

Ctrl+B

Lai veiktu šādu darbību

Zinātniskajā režīmā nost pogu 3√x

Nospiediet

Ctrl+G

Lai veiktu šādu darbību

Zinātniskajā režīmā nospiest pogu 10x

Nospiediet

Ctrl+O

Lai veiktu šādu darbību

Zinātniskajā režīmā nospiest pogu cosh

Nospiediet

Ctrl+S

Lai veiktu šādu darbību

Zinātniskajā režīmā nospiest pogu sinh

Nospiediet

Ctrl+T

Lai veiktu šādu darbību

Zinātniskajā režīmā nospiest pogu tanh

Nospiediet

Ctrl+Y

Lai veiktu šādu darbību

Zinātniskajā režīmā nospiest pogu y√x

Nospiediet

D

Lai veiktu šādu darbību

Zinātniskajā režīmā nospiest pogu Mod

Nospiediet

I

Lai veiktu šādu darbību

Zinātniskajā režīmā nospiest pogu Inv

Nospiediet

L

Lai veiktu šādu darbību

Zinātniskajā režīmā nospiest pogu log

Nospiediet

M

Lai veiktu šādu darbību

Zinātniskajā režīmā nospiest pogu dms

Nospiediet

N

Lai veiktu šādu darbību

Zinātniskajā režīmā nospiest pogu In

Nospiediet

O

Lai veiktu šādu darbību

Zinātniskajā režīmā nospiest pogu cos

Nospiediet

P

Lai veiktu šādu darbību

Zinātniskajā režīmā nospiest pogu pi

Nospiediet

Q

Lai veiktu šādu darbību

Zinātniskajā režīmā nospiest pogu x^2

Nospiediet

S

Lai veiktu šādu darbību

Zinātniskajā režīmā nospiest pogu sin

Nospiediet

T

Lai veiktu šādu darbību

Zinātniskajā režīmā nospiest pogu tan

Nospiediet

V

Lai veiktu šādu darbību

Zinātniskajā režīmā nospiest pogu F-E

Nospiediet

X

Lai veiktu šādu darbību

Zinātniskajā režīmā nospiest pogu Exp

Nospiediet

Y

Lai veiktu šādu darbību

Zinātniskajā režīmā nospiest pogu x^y

Nospiediet

#

Lai veiktu šādu darbību

Zinātniskajā režīmā nospiest pogu x^3

Nospiediet

;

Lai veiktu šādu darbību

Zinātniskajā režīmā nospiest pogu Int

Nospiediet

!

Lai veiktu šādu darbību

Zinātniskajā režīmā nospiest pogu n!

Nospiediet

F2

Lai veiktu šādu darbību

Programmētāja režīmā atlasīt D-vārds

Nospiediet

F3

Lai veiktu šādu darbību

Programmētāja režīmā atlasīt Vārds

Nospiediet

F4

Lai veiktu šādu darbību

Programmētāja režīmā atlasīt Baits

Nospiediet

F5

Lai veiktu šādu darbību

Programmētāja režīmā atlasīt Heks

Nospiediet

F6

Lai veiktu šādu darbību

Programmētāja režīmā atlasīt Dec

Nospiediet

F7

Lai veiktu šādu darbību

Programmētāja režīmā atlasīt Okt

Nospiediet

F8

Lai veiktu šādu darbību

Programmētāja režīmā atlasīt Bin

Nospiediet

F12

Lai veiktu šādu darbību

Programmētāja režīmā atlasīt K-vārds

Nospiediet

A-F

Lai veiktu šādu darbību

Programmētāja režīmā nospiest pogas A-F

Nospiediet

J

Lai veiktu šādu darbību

Programmētāja režīmā nospiest pogu RoL

Nospiediet

K

Lai veiktu šādu darbību

Programmētāja režīmā nospiest pogu RoR

Nospiediet

<

Lai veiktu šādu darbību

Programmētāja režīmā nospiest pogu Lsh

Nospiediet

>

Lai veiktu šādu darbību

Programmētāja režīmā nospiest pogu Rsh

Nospiediet

%

Lai veiktu šādu darbību

Programmētāja režīmā nospiest pogu Mod

Nospiediet

|

Lai veiktu šādu darbību

Programmētāja režīmā nospiest pogu Or

Nospiediet

^

Lai veiktu šādu darbību

Programmētāja režīmā nospiest pogu Xor

Nospiediet

~

Lai veiktu šādu darbību

Programmētāja režīmā nospiest pogu Not

Nospiediet

&

Lai veiktu šādu darbību

Programmētāja režīmā nospiest pogu And

Nospiediet

Atstarpes taustiņš

Lai veiktu šādu darbību

Pārslēdz bitu vērtību programmētāja režīmā

Nospiediet

A

Lai veiktu šādu darbību

Statistikas režīmā nospiest pogu Vidējais

Nospiediet

Ctrl+A

Lai veiktu šādu darbību

Statistikas režīmā nospiest pogu Vidējais kv.

Nospiediet

S

Lai veiktu šādu darbību

Statistikas režīmā nospiest pogu Sum

Nospiediet

Ctrl+S

Lai veiktu šādu darbību

Statistikas režīmā nospiest pogu Sum kv.

Nospiediet

T

Lai veiktu šādu darbību

Statistikas režīmā nospiest pogu S.D.

Nospiediet

Ctrl+T

Lai veiktu šādu darbību

Statistikas režīmā nospiest pogu Inv S.D.

Nospiediet

D

Lai veiktu šādu darbību

Statistikas režīmā nospiest pogu DZV

Kalendāra īsinājumtaustiņi

Tālāk esošajā tabulā norādīti īsinājumtaustiņi, kas izmantojami darbam ar kalendāra lietojumprogrammu.

Nospiediet Lai veiktu šādu darbību
Nospiediet

Ctrl+1 vai Ctrl+D

Lai veiktu šādu darbību

Rādīt dienas skatu

Nospiediet

Ctrl+2 vai Ctrl+O

Lai veiktu šādu darbību

Rādīt darba nedēļas skatu

Nospiediet

Ctrl+3 vai Ctrl+W

Lai veiktu šādu darbību

Rādīt nedēļas skatu

Nospiediet

Ctrl+4 vai Ctrl+M

Lai veiktu šādu darbību

Rādīt mēneša skatu

Nospiediet

Ctrl+T vai Home

Lai veiktu šādu darbību

Doties uz šodienas datumu

Nospiediet

Ctrl+N

Lai veiktu šādu darbību

Izveidot jaunu notikumu

Nospiediet

Page up

Lai veiktu šādu darbību

Mēneša skatā — doties uz iepriekšējo mēnesi

Nedēļas skatā — doties uz iepriekšējo nedēļu

Dienas skatā — doties uz iepriekšējām divām dienām

Nospiediet

Ctrl+H

Lai veiktu šādu darbību

Mēneša skatā — doties uz iepriekšējo mēnesi

Nedēļas skatā — doties uz iepriekšējo nedēļu

Dienas skatā — doties uz iepriekšējām divām dienām

Nospiediet

Page down

Lai veiktu šādu darbību

Mēneša skatā — doties uz nākamo mēnesi

Nedēļas skatā — doties uz nākamo nedēļu

Dienas skatā — doties uz nākamajām divām dienām

Nospiediet

Ctrl+J

Lai veiktu šādu darbību

Mēneša skatā — doties uz nākamo mēnesi

Nedēļas skatā — doties uz nākamo nedēļu

Dienas skatā — doties uz nākamajām divām dienām

Nospiediet

Bultiņa pa labi

Lai veiktu šādu darbību

Skatā — doties uz nākamo dienu

Nospiediet

Bultiņa pa kreisi

Lai veiktu šādu darbību

Skatā — doties uz iepriekšējo dienu

Nospiediet

Bultiņa uz leju

Lai veiktu šādu darbību

Skatā — doties uz nākamo stundu

Nospiediet

Bultiņa uz augšu

Lai veiktu šādu darbību

Skatā — doties uz iepriekšējo stundu

Nospiediet

Esc

Lai veiktu šādu darbību

Doties atpakaļ

Nospiediet

Ctrl+S

Lai veiktu šādu darbību

Saglabāt vai sūtīt notikumu

Nospiediet

Ctrl+P un bultiņa uz augšu vai bultiņa uz leju, lai atlasītu

Lai veiktu šādu darbību

Reaģēt uz notikumu

Nospiediet

Ctrl+D

Lai veiktu šādu darbību

Dzēst notikumu

Lietojumprogrammas Mail īsinājumtaustiņi

Tālāk esošajā tabulā norādīti īsinājumtaustiņi, kas izmantojami darbam ar lietojumprogrammu Mail

Nospiediet Lai veiktu šādu darbību
Nospiediet

Ctrl+R

Lai veiktu šādu darbību

Atbildēt

Nospiediet

Ctrl+Shift+R

Lai veiktu šādu darbību

Atbildēt visiem

Nospiediet

Ctrl+F

Lai veiktu šādu darbību

Pārsūtīt

Nospiediet

Ctrl+M

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietot vienumu uz citu mapi

Nospiediet

Ctrl+J

Lai veiktu šādu darbību

Pārslēgties starp ziņojuma atzīmēšanu kā nevēlamu vai tādu, kas nav nevēlams

Nospiediet

Ctrl+Shift+U

Lai veiktu šādu darbību

Rādīt tikai nelasītos ziņojumus

Nospiediet

Ctrl+Shift+A

Lai veiktu šādu darbību

Rādīt visus ziņojumus

Nospiediet

Ctrl+Shift+E

Lai veiktu šādu darbību

Rādīt mapes opcijas

Nospiediet

Ctrl+U

Lai veiktu šādu darbību

Atzīmēt kā nelasītu

Nospiediet

Ctrl+Q

Lai veiktu šādu darbību

Atzīmēt kā lasītu

Nospiediet

Ctrl+A

Lai veiktu šādu darbību

Atlasīt visus ziņojumus

Nospiediet

Insert

Lai veiktu šādu darbību

Pārslēgties starp ziņojumu atzīmēšanu ar karodziņu un karodziņa noņemšanu

Nospiediet

Ctrl+N

Lai veiktu šādu darbību

Jauns ziņojums

Nospiediet

F5

Lai veiktu šādu darbību

Sinhronizēt

Nospiediet

Alt+B

Lai veiktu šādu darbību

Novietot fokusu uz diskrētās kopijas pogas

Nospiediet

Alt+C

Lai veiktu šādu darbību

Novietot fokusu uz kopijas pogas

Akceptēt

Nospiediet

Alt+D

Lai veiktu šādu darbību

Noraidīt

Nospiediet

Alt+T

Lai veiktu šādu darbību

Novietot fokusu uz pogas Kam

Varbūtēji

Nospiediet

Alt+V

Lai veiktu šādu darbību

Atvērt uzaicinājumu kalendārā

Nospiediet

Alt+S

Lai veiktu šādu darbību

Nosūtīt pastu

Nospiediet

Alt+I

Lai veiktu šādu darbību

Ievietot pielikumu

Nospiediet

Ctrl+Shift+F

Lai veiktu šādu darbību

Atlasīt fontu

Nospiediet

Ctrl+atstarpes taustiņš

Lai veiktu šādu darbību

Notīrīt formatējumu

Nospiediet

Ctrl+Y

Lai veiktu šādu darbību

Atcelt atsaukšanu

Nospiediet

F4

Lai veiktu šādu darbību

Atcelt atsaukšanu

Nospiediet

Ctrl+[

Lai veiktu šādu darbību

Palielināt fonta lielumu par vienu punktu

Nospiediet

Ctrl+]

Lai veiktu šādu darbību

Samazināt fonta lielumu par vienu punktu

Nospiediet

Ctrl+Shift+,

Lai veiktu šādu darbību

Samazināt fonta lielumu

Nospiediet

Ctrl+Shift+.

Lai veiktu šādu darbību

Palielināt fonta lielumu

Nospiediet

Ctrl+K

Lai veiktu šādu darbību

Pievienot saiti

Nospiediet

Ctrl+E

Lai veiktu šādu darbību

Centrā

Nospiediet

Ctrl+L

Lai veiktu šādu darbību

Pa kreisi

Nospiediet

Ctrl+R

Lai veiktu šādu darbību

Pa labi

Nospiediet

Ctrl+Shift+L

Lai veiktu šādu darbību

Aizzīmes

Nospiediet

Ctrl+M

Lai veiktu šādu darbību

J atlasīts teksts, izveidot atkāpi

Nospiediet

Ctrl+Shift+M

Lai veiktu šādu darbību

Pārkaru atkāpe

Nospiediet

Tab vai Shift+Tab

Lai veiktu šādu darbību

Atkāpe/pārkaru 1atkāpe, ja teksts tiek atlasīts vai fokuss ir uz saraksta

Nospiediet

Ctrl+'

Lai veiktu šādu darbību

Akūta izcēlums

Nospiediet

Ctrl+,

Lai veiktu šādu darbību

Cedilla izcēlums

Nospiediet

Ctrl+Shift+6

Lai veiktu šādu darbību

Cirkumfleksa izcēlums

Nospiediet

Ctrl+Shift+;

Lai veiktu šādu darbību

Diairēzes izcēlums

Nospiediet

Ctrl+`

Lai veiktu šādu darbību

Gravis izcēlums

Nospiediet

Ctrl+Shift+7

Lai veiktu šādu darbību

Ligatūras izcēlums

Nospiediet

Ctrl+Shift+2

Lai veiktu šādu darbību

Gredzena izcēlums

Nospiediet

Ctrl+/

Lai veiktu šādu darbību

Uz priekšu vērstās slīpsvītras izcēlums

Nospiediet

Ctrl+Shift+`

Lai veiktu šādu darbību

Tildes izcēlums

Nospiediet

Alt+Ctrl+Shift+1

Lai veiktu šādu darbību

Invertēta izsaukuma zīme

Nospiediet

Alt+Ctrl+Shift+/

Lai veiktu šādu darbību

Apvērstā pēdiņa

Programmas Personas īsinājumtaustiņi

Tālāk esošajā tabulā norādīti īsinājumtaustiņi, kas izmantojami darbam ar lietojumprogrammu Personas.

Nospiediet Lai veiktu šādu darbību
Nospiediet

Ctrl+N

Lai veiktu šādu darbību

Pievienot kontaktpersonu

Nospiediet

Ctrl+S

Lai veiktu šādu darbību

Saglabāt izmaiņas

Nospiediet

Delete

Lai veiktu šādu darbību

Dzēst kontaktpersonu

Nospiediet

Ctrl+F

Lai veiktu šādu darbību

Pievienot kontaktpersonu izlasei

Nospiediet

Ctrl+Shift+1

Lai veiktu šādu darbību

Piespraust kontaktpersonu sākuma ekrānam

Nospiediet

Esc

Lai veiktu šādu darbību

Doties atpakaļ

Nospiediet

Home

Lai veiktu šādu darbību

Doties uz kontaktpersonu saraksta sākumu

Nospiediet

Page down

Lai veiktu šādu darbību

Doties uz priekšu kontaktpersonu sarakstā

Nospiediet

Page up

Lai veiktu šādu darbību

Doties atpakaļ kontaktpersonu sarakstā

Nospiediet

End

Lai veiktu šādu darbību

Doties uz kontaktpersonu saraksta beigām

Ziņojumapmaiņas īsinājumtaustiņi

Tālāk esošajā tabulā norādīti īsinājumtaustiņi, kas izmantojami darbam ar ziņojumapmaiņas lietojumprogrammu.

Nospiediet Lai veiktu šādu darbību
Nospiediet

Ctrl+N

Lai veiktu šādu darbību

Sākt jaunu sarunu

Nospiediet

Ctrl+N

Lai veiktu šādu darbību

Atlasīt personas

Nospiediet

Ctrl+E

Lai veiktu šādu darbību

Atlasīt emocijzīmi

Nospiediet

Ctrl+>

Lai veiktu šādu darbību

Nākamā saruna

Nospiediet

Ctrl+<

Lai veiktu šādu darbību

Iepriekšējā saruna

Programmas Molberts īsinājumtaustiņi

Šajā tabulā ir piedāvāti īsinājumtaustiņi darbam ar programmu Molberts.

Nospiediet Lai veiktu šādu darbību
Nospiediet

F1

Lai veiktu šādu darbību

Atvērt programmas Molberts palīdzību

Nospiediet

F11

Lai veiktu šādu darbību

Skatīt attēlu pilnekrāna režīmā

Nospiediet

F12

Lai veiktu šādu darbību

Saglabāt attēlu kā jaunu failu

Nospiediet

Ctrl+A

Lai veiktu šādu darbību

Atlasīt visu attēlu

Nospiediet

Ctrl+B

Lai veiktu šādu darbību

Pārveidot atlasīto tekstu treknrakstā

Nospiediet

Ctrl+C

Lai veiktu šādu darbību

Kopēt atlasi starpliktuvē

Nospiediet

Ctrl+E

Lai veiktu šādu darbību

Atvērt dialoglodziņu Rekvizīti

Nospiediet

Ctrl+G

Lai veiktu šādu darbību

Rādīt vai slēpt režģlīnijas

Nospiediet

Ctrl+I

Lai veiktu šādu darbību

Pārveidot atlasīto tekstu slīprakstā

Nospiediet

Ctrl+N

Lai veiktu šādu darbību

Izveidot jaunu attēlu

Nospiediet

Ctrl+O

Lai veiktu šādu darbību

Atvērt esošu attēlu

Nospiediet

Ctrl+P

Lai veiktu šādu darbību

Attēla drukāšana

Nospiediet

Ctrl+R

Lai veiktu šādu darbību

Rādīt vai slēpt mērjoslu

Nospiediet

Ctrl+S

Lai veiktu šādu darbību

Saglabāt attēla izmaiņas

Nospiediet

Ctrl+U

Lai veiktu šādu darbību

Pasvītrot atlasīto tekstu

Nospiediet

Ctrl+V

Lai veiktu šādu darbību

Ielīmēt atlasi no starpliktuves

Nospiediet

Ctrl+W

Lai veiktu šādu darbību

Atvērt dialoglodziņu Izmēru maiņa un sašķiebšana

Nospiediet

Ctrl+X

Lai veiktu šādu darbību

Izgriezt atlasi

Nospiediet

Ctrl+Y

Lai veiktu šādu darbību

Atcelt izmaiņu atsaukšanu

Nospiediet

Ctrl+Z

Lai veiktu šādu darbību

Atsaukt izmaiņas

Nospiediet

Ctrl+plus zīme (+)

Lai veiktu šādu darbību

Palielināt otas, līnijas vai formas kontūras platumu par vienu pikseli

Nospiediet

Ctrl+mīnus zīme (-)

Lai veiktu šādu darbību

Samazināt otas, līnijas vai formas kontūras platumu par vienu pikseli

Nospiediet

Ctrl+Page Up

Lai veiktu šādu darbību

Tuvināt

Nospiediet

Ctrl+Page Down

Lai veiktu šādu darbību

Tālināt

Nospiediet

Alt (vai F10)

Lai veiktu šādu darbību

Parādīt taustiņu padomus

Nospiediet

Alt+F4

Lai veiktu šādu darbību

Aizvērt attēlu un tā programmas Molberts logu

Nospiediet

Bultiņa pa labi

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietot atlasi vai aktīvo formu par vienu pikseli pa labi

Nospiediet

Bultiņa pa kreisi

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietot atlasi vai aktīvo formu par vienu pikseli pa kreisi

Nospiediet

Bultiņa uz leju

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietot atlasi vai aktīvo formu par vienu pikseli uz leju

Nospiediet

Bultiņa uz augšu

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietot atlasi vai aktīvo formu par vienu pikseli uz augšu

Nospiediet

Shift+F10

Lai veiktu šādu darbību

Parādīt pašreizējo īsinājumizvēlni

Lasītāja īsinājumtaustiņi

Tālāk esošajā tabulā norādīti īsinājumtaustiņi, kas izmantojami darbam ar lasītāja lietojumprogrammu.

Nospiediet Lai veiktu šādu darbību
Nospiediet

F8

Lai veiktu šādu darbību

Izmantot divu lappušu izkārtojumu

Nospiediet

Ctrl+R

Lai veiktu šādu darbību

Pagriezt par 90 grādiem pulksteņa rādītāja kustības virzienā

Nospiediet

Ctrl+F

Lai veiktu šādu darbību

Meklēt tekstu failā

Nospiediet

F7

Lai veiktu šādu darbību

Izmantot tastatūras atlases režīmu

Nospiediet

Ctrl+P

Lai veiktu šādu darbību

Drukāt failu

Nospiediet

Ctrl+O

Lai veiktu šādu darbību

Atvērt failu

Nospiediet

Ctrl+W

Lai veiktu šādu darbību

Aizvērt failu

Nospiediet

Ctrl+M

Lai veiktu šādu darbību

Lasītāja lietojumprogrammas sākums

Attālās darbvirsmas savienojuma īsinājumtaustiņi

Šajā tabulā ir piedāvāti īsinājumtaustiņi darbam ar attālās darbvirsmas savienojumu.

Nospiediet Lai veiktu šādu darbību
Nospiediet

Ctrl+Alt+Home

Lai veiktu šādu darbību

Parādīt pogu, kas paredzēta, lai pārslēgtos no attālā datora uz lietotāja datoru un otrādi

Nospiediet

Ctrl+Alt+bultiņa pa kreisi

Lai veiktu šādu darbību

Pārslēgt skatu uz iepriekšējo sesiju (sesijas skatīšanas laikā)

Nospiediet

Ctrl+Alt+bultiņa pa labi

Lai veiktu šādu darbību

Pārslēgt skatu uz nākamo sesiju (sesijas skatīšanas laikā)

Nospiediet

Ctrl+Alt+bultiņa uz augšu

Lai veiktu šādu darbību

Pārslēgt skatu uz pirmo sesiju (sesijas skatīšanas laikā)

Nospiediet

Ctrl+Alt+bultiņa uz leju

Lai veiktu šādu darbību

Pārslēgt skatu uz pēdējo sesiju (sesijas skatīšanas laikā)

OneDrive īsinājumtaustiņi

Tālāk esošajā tabulā ir norādīti īsinājumtaustiņi, kas izmantojami darbam ar OneDrive.

Nospiediet Lai veiktu šādu darbību
Nospiediet

Ctrl+A

Lai veiktu šādu darbību

Atlasīt visu

Nospiediet

Ctrl+Alt+1

Lai veiktu šādu darbību

Mainīt skatu (detalizēta informācija/sīktēli)

Nospiediet

Ctrl+U

Lai veiktu šādu darbību

Augšupielādēt

Nospiediet

Ctrl+Shift+N

Lai veiktu šādu darbību

Jauna mape

Nospiediet

Esc

Lai veiktu šādu darbību

Notīrīt atlasīto

Nospiediet

Ctrl+O

Lai veiktu šādu darbību

Atvērt ar

Nospiediet

Ctrl+Alt+O

Lai veiktu šādu darbību

Skatīt mapi

Nospiediet

Ctrl+Shift+V

Lai veiktu šādu darbību

Kopēt

Nospiediet

Ctrl+Shift+Y

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietot

Nospiediet

Ctrl+S

Lai veiktu šādu darbību

Lejupielādēt

Nospiediet

Alt+bultiņa uz augšu

Lai veiktu šādu darbību

Uz augšu

Nospiediet

F2

Lai veiktu šādu darbību

Pārdēvēt

Nospiediet

F5

Lai veiktu šādu darbību

Atsvaidzināt

Windows žurnāla īsinājumtaustiņi

Tālāk esošajā tabulā norādīti īsinājumtaustiņi darbam ar Windows žurnālu.

Nospiediet Lai veiktu šādu darbību
Nospiediet

F1

Lai veiktu šādu darbību

Atvērt žurnāla palīdzību

Nospiediet

F5

Lai veiktu šādu darbību

Atsvaidzināt piezīmju sarakstu

Nospiediet

F6

Lai veiktu šādu darbību

Pārslēgties no piezīmju saraksta uz piezīmi un pretēji

Nospiediet

F11

Lai veiktu šādu darbību

Skatīt piezīmi pilnekrāna režīmā

Nospiediet

Ctrl+A

Lai veiktu šādu darbību

Atlasīt visus lappusē esošos vienumus

Nospiediet

Ctrl+C

Lai veiktu šādu darbību

Kopēt atlasi starpliktuvē

Nospiediet

Ctrl+F

Lai veiktu šādu darbību

Meklēt tekstu failā

Nospiediet

Ctrl+G

Lai veiktu šādu darbību

Doties uz lappusi

Nospiediet

Ctrl+N

Lai veiktu šādu darbību

Sākt jaunu piezīmi

Nospiediet

Ctrl+O

Lai veiktu šādu darbību

Atvērt nesen lietotu piezīmi

Nospiediet

Ctrl+P

Lai veiktu šādu darbību

Izdrukāt piezīmi

Nospiediet

Ctrl+S

Lai veiktu šādu darbību

Saglabāt piezīmes izmaiņas

Nospiediet

Ctrl+V

Lai veiktu šādu darbību

Ielīmēt atlasi no starpliktuves

Nospiediet

Ctrl+X

Lai veiktu šādu darbību

Izgriezt atlasi

Nospiediet

Ctrl+Y

Lai veiktu šādu darbību

Atcelt izmaiņu atsaukšanu

Nospiediet

Ctrl+Z

Lai veiktu šādu darbību

Atsaukt izmaiņas

Nospiediet

Alt+F4

Lai veiktu šādu darbību

Aizvērt piezīmi un tās žurnāla logu

Nospiediet

Ctrl+Shift+C

Lai veiktu šādu darbību

Parādīt kolonnu virsrakstu īsinājumizvēlni piezīmju sarakstā

Nospiediet

Ctrl+Shift+V

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietot piezīmi noteiktā mapēProgrammas Bloknots īsinājumtaustiņi

Šajā tabulā ir piedāvāti īsinājumtaustiņi darbam ar programmu Bloknots.

Nospiediet Lai veiktu šādu darbību
Nospiediet

F1

Lai veiktu šādu darbību

Atvērt programmas Bloknots palīdzību

Nospiediet

F3

Lai veiktu šādu darbību

Meklēt dialoglodziņā Atrašana ievadītā teksta nākamo gadījumu

Nospiediet

F10

Lai veiktu šādu darbību

Parādīt taustiņu padomus

Nospiediet

F12

Lai veiktu šādu darbību

Saglabāt dokumentu kā jaunu failu

Nospiediet

Ctrl+1

Lai veiktu šādu darbību

Iestatīt rindstarpu vienas rindas augstumā

Nospiediet

Ctrl+2

Lai veiktu šādu darbību

Iestatīt rindstarpu divu rindu augstumā

Nospiediet

Ctrl+5

Lai veiktu šādu darbību

Iestatīt rindstarpu 1,5 rindu augstumā

Nospiediet

Ctrl+A

Lai veiktu šādu darbību

Atlasīt visu dokumentu

Nospiediet

Ctrl+B

Lai veiktu šādu darbību

Pārveidot atlasīto tekstu treknrakstā

Nospiediet

Ctrl+C

Lai veiktu šādu darbību

Kopēt atlasi starpliktuvē

Nospiediet

Ctrl+D

Lai veiktu šādu darbību

Ievietot programmas Microsoft Molberts zīmējumu

Nospiediet

Ctrl+E

Lai veiktu šādu darbību

Līdzināt tekstu centrā

Nospiediet

Ctrl+F

Lai veiktu šādu darbību

Meklēt tekstu dokumentā

Nospiediet

Ctrl+H

Lai veiktu šādu darbību

Aizstāt dokumentā tekstu

Nospiediet

Ctrl+I

Lai veiktu šādu darbību

Pārveidot atlasīto tekstu slīprakstā

Nospiediet

Ctrl+J

Lai veiktu šādu darbību

Taisnot tekstu

Nospiediet

Ctrl+L

Lai veiktu šādu darbību

Līdzināt tekstu pa kreisi

Nospiediet

Ctrl+N

Lai veiktu šādu darbību

Izveidot jaunu dokumentu

Nospiediet

Ctrl+O

Lai veiktu šādu darbību

Atvērt esošu dokumentu

Nospiediet

Ctrl+P

Lai veiktu šādu darbību

Drukāt dokumentu

Nospiediet

Ctrl+R

Lai veiktu šādu darbību

Līdzināt tekstu pa labi

Nospiediet

Ctrl+S

Lai veiktu šādu darbību

Saglabāt dokumenta izmaiņas

Nospiediet

Ctrl+U

Lai veiktu šādu darbību

Pasvītrot atlasīto tekstu

Nospiediet

Ctrl+V

Lai veiktu šādu darbību

Ielīmēt atlasi no starpliktuves

Nospiediet

Ctrl+X

Lai veiktu šādu darbību

Izgriezt atlasi

Nospiediet

Ctrl+Y

Lai veiktu šādu darbību

Atcelt izmaiņu atsaukšanu

Nospiediet

Ctrl+Z

Lai veiktu šādu darbību

Atsaukt izmaiņas

Nospiediet

Ctrl+=

Lai veiktu šādu darbību

Pārveidot atlasīto tekstu apakšrakstā

Nospiediet

Ctrl+Shift+=

Lai veiktu šādu darbību

Pārveidot atlasīto tekstu augšrakstā

Nospiediet

Ctrl+Shift+>

Lai veiktu šādu darbību

Palielināt fonta lielumu

Nospiediet

Ctrl+Shift+<

Lai veiktu šādu darbību

Samazināt fonta lielumu

Nospiediet

Ctrl+Shift+A

Lai veiktu šādu darbību

Pārveidot rakstzīmes par lielajiem burtiem

Nospiediet

Ctrl+Shift+L

Lai veiktu šādu darbību

Mainīt aizzīmju stilu

Nospiediet

Ctrl+bultiņa pa kreisi

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietot kursoru vienu vārdu pa kreisi

Nospiediet

Ctrl+bultiņa pa labi

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietot kursoru vienu vārdu pa labi

Nospiediet

Ctrl+bultiņa uz augšu

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietot kursoru uz iepriekšējo rindu

Nospiediet

Ctrl+bultiņa uz leju

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietot kursoru uz nākamo rindu

Nospiediet

Ctrl+Home

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietot kursoru uz dokumenta sākumu

Nospiediet

Ctrl+End

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietot kursoru uz dokumenta beigām

Nospiediet

Ctrl+Page Up

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietot kursoru atpakaļ par vienu lapu

Nospiediet

Ctrl+Page Down

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietot kursoru uz priekšu par vienu lapu

Nospiediet

Ctrl+Delete

Lai veiktu šādu darbību

Dzēst nākamo vārdu

Nospiediet

Alt+F4

Lai veiktu šādu darbību

Aizvērt programmu Bloknots

Nospiediet

Shift+F10

Lai veiktu šādu darbību

Parādīt pašreizējo īsinājumizvēlni


Internet Explorer īsinājumtaustiņi

Internet Explorer īsinājumtaustiņus varat atrast šeit: Internet Explorer īsinājumtaustiņi.

Papildinformāciju par īsinājumtaustiņu lietošanu operētājsistēmā Windows skatiet rakstā Apmācība: iepazīšanās ar datoru.
Vai nepieciešama papildu palīdzība?