Vienumu palielināšana ekrānā (lupa)


Ar lupu var palielināt atsevišķas ekrāna daļas, un tā ietilpst Vieglpiekļuves centrā. Lai lupu ātri atvērtu, noklikšķiniet uz pogas Sākt un pēc tam ierakstiet Lupa.

Varat arī mainīt ekrāna izšķirtspēju, lai pielāgotu datora monitorā redzamās informācijas skaidrību, lielumu un daudzumu. Papildinformāciju par ekrāna izšķirtspējas pielāgošanu skatiet sadaļā Labāka attēlojuma iegūšana monitorā.

Piezīmes

 • Ja vēlaties turēt lupu pa rokai, varat to piespraust pie uzdevumjoslas. Papildinformāciju par piespraušanu skatiet sadaļā Programmas piespraušana uzdevumjoslai.

 • Lai aizvērtu lupu, nospiediet Windows logotipa taustiņu Windows logotipa taustiņa attēls+Esc.

Lupai ir trīs režīmi:

 • Pilnekrāna režīms. Pilnekrāna režīmā tiek palielināts viss ekrāns. Atkarībā no ekrāna lieluma un izvēlētā tālummaiņas līmeņa viss ekrāns vienlaikus, iespējams, nebūs redzams.

 • Lēcas režīms. Lēcas režīmā tiek palielināts apgabals ap peles rādītāju. Pārvietojot peles rādītāju, mainās arī palielināmais ekrāna apgabals.

 • Dokošanas režīms. Dokošanas režīmā tiek palielināta tikai daļa ekrāna, bet pārējā darbvirsma paliek bez izmaiņām. Pēc tam var noteikt, kura ekrāna daļa ir jāpalielina.

Piezīme

 • Pilnekrāna režīms un lēcas režīms ir pieejams tikai kā Aero daļa. Ja dators neatbalsta Aero vai ja netiek lietots Aero‌ dizains, lupa darbojas tikai dokošanas režīmā.

Noskatieties šo videoklipu, lai uzzinātu, kā palielināt vienumus ekrānā (1:56)

Vienumu palielināšana ekrānā

 1. Lai atvērtu lupu, noklikšķiniet uz pogas SāktPogas Sākt attēls, uz Visas programmas, uz Piederumi, uz Vieglpiekļuve un pēc tam uz Lupa.

 2. Izvēlnē Skati noklikšķiniet uz režīma, kas jālieto.

 3. Pārvietojiet rādītāju uz to ekrāna daļu, kuru vēlaties palielināt.

Piezīmes

 • Ja lietojat pilnekrāna režīmu, varat ātri priekšskatīt visu darbvirsmu, noklikšķinot uz izvēlnes Skati un pēc tam uz Priekšskatījums pilnekrāna režīmā.

 • Lupai lietojamo īsinājumtaustiņu sarakstu skatiet sadaļā Īsinājumtaustiņi.

Rādīt visu

Lai izvēlētos, kur tiek fokusēta lupa

 1. Lai atvērtu lupu, noklikšķiniet uz pogas SāktPogas Sākt attēls, uz Visas programmas, uz Piederumi, uz Vieglpiekļuve un pēc tam uz Lupa.

 2. Noklikšķiniet uz pogas OpcijasPogas Opcijas attēls un pēc tam atlasiet vajadzīgo opciju:
  Opcija Apraksts
  Opcija

  Sekot peles rādītājam

  Apraksts

  Lupas logā parāda apgabalu ap peles rādītāju. Ja atlasīta šī opcija, var izvēlēties, lai lupas logs tiktu pārvietots, kad tam tuvināt peles rādītāju vai arī kad peles rādītājs pieskaras lupas loga malai.

  Opcija

  Sekot tastatūrai

  Apraksts

  Parāda apgabalu ap peles rādītāju, kad nospiežat taustiņu Tab vai bulttaustiņus.

  Opcija

  Likt lupai sekot teksta ievietošanas punktam

  Apraksts

  Parāda apgabalu ap ievadāmo tekstu.

Lai mainītu tālummaiņas līmeni

 1. Lai atvērtu lupu, noklikšķiniet uz pogas SāktPogas Sākt attēls, uz Visas programmas, uz Piederumi, uz Vieglpiekļuve un pēc tam uz Lupa.

 2. Veiciet kādu no šīm darbībām.

  Lai veiktu šo darbību Rīkojieties šādi
  Lai veiktu šo darbību

  Tuvināt

  Rīkojieties šādi
  Noklikšķiniet uz Tuvināt  Pogas Tuvināt attēls vai nospiediet Windows logotipa taustiņu Windows logotipa taustiņa attēls+pluszīmi.
  Lai veiktu šo darbību

  Tālināt

  Rīkojieties šādi
  Noklikšķiniet uz Tālināt  Pogas Tālināt attēls vai nospiediet Windows logotipa taustiņu Windows logotipa taustiņa attēls+mīnuszīmi.

Lai iestatītu tālummaiņas pieaugumu

Tālummaiņas pieaugums nosaka, cik ātri lupa tiek tuvināta un tālināta.

 1. Lai atvērtu lupu, noklikšķiniet uz pogas SāktPogas Sākt attēls, uz Visas programmas, uz Piederumi, uz Vieglpiekļuve un pēc tam uz Lupa.

 2. Noklikšķiniet uz pogas OpcijasPogas Opcijas attēls un pēc tam bīdiet slīdni, lai pielāgotu tālummaiņas pieaugumu. Ja slīdnis tiek pārvietots pa kreisi, lupa tiek tuvināta un tālināta lēnāk un ar mazāku pieaugumu pa tālummaiņas līmeņiem. Ja slīdnis tiek pārvietots pa labi, lupa tiek tuvināta un tālināta ātrāk un ar lielāku pieaugumu pa tālummaiņas līmeņiem.

Lai iestatītu lēcas lielumu

Lietojot lēcas režīmu, var pielāgot lupas lēcas lielumu.

 1. Lai atvērtu lupu, noklikšķiniet uz pogas SāktPogas Sākt attēls, uz Visas programmas, uz Piederumi, uz Vieglpiekļuve un pēc tam uz Lupa.

 2. Noklikšķiniet uz pogas OpcijasPogas Opcijas attēls un pēc tam sadaļā Lupas lēcas lielums bīdiet slīdņus, lai pielāgotu lupas lēcas lielumu. Lēcas lieluma izmaiņas ir redzamas tūlīt. Pielāgojiet līmeni, līdz iegūstat vēlamo.

Piezīmes

 • Lēcas lieluma opcijas ir pieejamas tikai lēcas režīmā.

 • Lai ātri mainītu lēcas lielumu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Alt+R un pēc tam pārvietojiet rādītāju augšup vai lejup, lai mainītu augstumu, un pa kreisi vai labi, lai mainītu platumu.

Lai ieslēgtu krāsu apvēršanu

Ieslēdzot krāsu apvēršanu, tiek palielināts kontrasts starp ekrānā redzamajiem vienumiem, tāpēc var labāk saskatīt ekrānu.

 1. Lai atvērtu lupu, noklikšķiniet uz pogas SāktPogas Sākt attēls, uz Visas programmas, uz Piederumi, uz Vieglpiekļuve un pēc tam uz Lupa.

 2. Noklikšķiniet uz pogas OpcijasPogas Opcijas attēls un pēc tam atzīmējiet izvēles rūtiņu Ieslēgt krāsu apvēršanu.

Lai parādītu lupas rīkjoslu

Lai atvieglotu darbu, lupas rīkjosla tiek paslēpta, tiklīdz sākat lietot lupu, taču varat to atkal parādīt.

 1. Lai atvērtu lupu, noklikšķiniet uz pogas SāktPogas Sākt attēls, uz Visas programmas, uz Piederumi, uz Vieglpiekļuve un pēc tam uz Lupa.

 2. Kad tiek atvērta lupa, ekrānā noklikšķiniet uz lupas ikonasLupas ikonas attēls vai noklikšķiniet uz lupas ikonas uzdevumjoslā.


Vai nepieciešama papildu palīdzība?