Windows Media Center īsinājumtaustiņi


Jebkuram programmas Windows Media Center līdzeklim var piekļūt, izmantojot tikai tastatūru. Turklāt programmā Media Center ir pieejami dažādi īsinājumtaustiņi, lai navigācija, izmantojot tastatūru, būtu ērtāka.

Informāciju par vieglpiekļuves līdzekļu, piemēram, diktora un lupas, lietošanu skatiet sadaļā Vieglpiekļuves līdzekļu izmantošana programmā Windows Media Center.

Šajās tabulās ir norādīti dažādi programmas Media Center īsinājumtaustiņi. Lai uzzinātu par citiem sistēmas Windows īsinājumtaustiņiem, skatiet sadaļu Īsinājumtaustiņi.

Īsinājumtaustiņu lietošana pamata navigācijai

Šajā tabulā ir parādīts, kā lietot īsinājumtaustiņus pamata navigācijai programmā Media Center.

Lai veiktu šādu darbību
Izmantojiet šo taustiņu vai īsinājumtaustiņu

Atvērt programmu Media Center vai atgriezties programmas Media Center sākuma ekrānā

Windows logotipa taustiņš Windows logotipa taustiņa attēls+Alt+Enter

Akceptēt atlasi

Enter

Doties atpakaļ uz iepriekšējo ekrānu

Atpakaļ

Pārvietoties uz saraksta pirmo elementu

Home

Pārvietoties uz saraksta pēdējo elementu

End

Pārvietoties pa kreisi, pa labi, augšup vai lejup

Bulttaustiņi

Aktivizēt vai deaktivizēt pilnekrāna režīmu

Alt+Enter

Īsinājumtaustiņu lietošana, lai vadītu audio

Tabulā ir redzams, kā lietot īsinājumtaustiņus, lai vadītu audio.

Lai veiktu šādu darbību
Izmantojiet šo taustiņu vai īsinājumtaustiņu

Izslēgt vai ieslēgt skaņu

F8

Samazināt skaļumu

F9

Palielināt skaļumu

F10

Atvērt lapu Mūzikas bibliotēka

Ctrl+M

Atskaņot dziesmu

Ctrl+Shift+P

Apturēt dziesmas atskaņošanu

Ctrl+Shift+S

Pauzēt vai atsākt dziesmas atskaņošanu

Ctrl+P

Doties uz pašreizējās dziesmas sākumu

Ctrl+B

Pāriet uz nākamo dziesmu

Ctrl+F

Ātri patīt dziesmu uz priekšu

Ctrl+Shift+F

Izvilkt kompaktdisku

Ctrl+R

Rādīt īsinājumizvēlni

Ctrl+D

Īsinājumtaustiņu lietošana, lai skatītos un ierakstītu TV pārraides

Šajā tabulā ir parādīts, kā lietot īsinājumtaustiņus, lai skatītos un ierakstītu televīzijas pārraides.

Lai veiktu šādu darbību
Izmantojiet šo taustiņu vai īsinājumtaustiņu

Doties uz ierakstītu TV pārraidi

Ctrl+O

Doties uz ceļvedi

Ctrl+G

Doties uz TV tiešraidi

Ctrl+T

Mainīt ekrāna proporcijas (tālummaiņu)

Ctrl+Shift+Z

Ierakstīt TV pārraidi

Ctrl+R

Pauzēt vai atsākt TV tiešraidi vai ierakstīto TV pārraidi

Ctrl+P

Apturēt TV pārraides ierakstīšanu vai atskaņošanu

Ctrl+Shift+S

Atsākt TV pārraides atskaņošanu

Ctrl+Shift+P

Attīt TV tiešraidi vai ierakstīto TV pārraidi

Ctrl+Shift+B

Patīt uz priekšu TV tiešraidi vai ierakstīto TV pārraidi

Ctrl+Shift+F

Pāriet atpakaļ

Ctrl+B

Pāriet uz priekšu

Ctrl+F

Rādīt īsinājumizvēlni

Ctrl+D

Pāriet uz nākamo kanālu

Page Up

Pāriet uz iepriekšējo kanālu

Page Down

Īsinājumtaustiņu lietošana, lai skatītu attēlus

Tabulā ir redzams, kā lietot īsinājumtaustiņus, lai skatītu attēlus.

Lai veiktu šādu darbību
Izmantojiet šo taustiņu vai īsinājumtaustiņu

Atvērt attēlus

Ctrl+I

Tuvināt attēlu

Enter

Atskaņot slaidrādi

Ctrl+Shift+P

Apturēt slaidrādi

Ctrl+Shift+S

Pauzēt vai atsākt slaidrādi

Ctrl+P

Pāriet uz iepriekšējo attēlu

Augšupvērstā vai kreisā bultiņa

Pāriet uz nākamo attēlu

Lejupvērstā vai labā bultiņa

Rādīt īsinājumizvēlni

Ctrl+D

Īsinājumtaustiņu lietošana, lai atskaņotu videoklipus

Tabulā ir redzams, kā lietot īsinājumtaustiņus, lai atskaņotu videoklipus.

Lai veiktu šādu darbību
Īsinājumtaustiņš

Atvērt video

Ctrl+E

Atskaņot video

Ctrl+Shift+P

Pauzēt vai atsākt video atskaņošanu

Ctrl+P

Apturēt video atskaņošanu

Ctrl+Shift+S

Attīt video

Ctrl+Shift+B

Patīt video

Ctrl+Shift+F

Pāriet atpakaļ

Ctrl+B

Pāriet uz priekšu

Ctrl+F

Mainīt ekrāna proporcijas (tālummaiņu)

Ctrl+Shift+Z

Īsinājumtaustiņu lietošana, lai atskaņotu DVD diskus

Šajā tabulā ir parādīts, kā lietot īsinājumtaustiņus, atskaņojot DVD diskus.

Lai veiktu šādu darbību
Izmantojiet šo taustiņu vai īsinājumtaustiņu

Doties uz DVD izvēlni

Ctrl+Shift+M

Atskaņot DVD disku

Ctrl+Shift+P

Pauzēt vai atsākt DVD diska atskaņošanu

Ctrl+P

Apturēt DVD disku

Ctrl+Shift+S

Attīt DVD disku

Ctrl+Shift+B

Patīt DVD disku

Ctrl+Shift+F

Doties uz iepriekšējo nodaļu

Ctrl+B

Doties uz nākamo nodaļu

Ctrl+F

Mainīt ekrāna proporcijas (tālummaiņu)

Ctrl+Shift+Z

Mainīt DVD audio atlasi

Ctrl+Shift+A

Piezīme

  • Atkarībā no datora aparatūras vai atskaņotās multivides tipa daži šeit minētie īsinājumtaustiņi, iespējams, nav pieejami. Piemēram, ceļvedi nevar parādīt, ja nav uzstādīts TV uztvērējs.Vai nepieciešama papildu palīdzība?