Microsoft pakalpojumu līgums

Atjaunināts 2014. gada 11. jūnijā
Stājas spēkā 2014. gada 31. jūlijā

Paldies, ka izvēlējāties Microsoft!

Šis ir līgums starp jums un korporāciju Microsoft (vai vienu no tās saistītajiem uzņēmumiem atkarībā no jūsu dzīvesvietas, kā tas norādīts 12. sadaļā), un tajā ir aprakstītas jūsu tiesības lietot programmatūru un pakalpojumus, kas norādīti 1.1. sadaļā. Jūsu ērtībai atsevišķus šī līguma nosacījumus esam snieguši jautājumu un atbilžu formā. Izlasiet visu Līgumu, jo visi nosacījumi ir svarīgi un kopā tie veido juridisku līgumu. Kad piekrītat Līguma nosacījumiem, tas attiecas uz jums. Turklāt ir pieejami dokumenti un politikas, uz kurām esam izveidojuši saites šajā Līgumā, un ir ieteicams izlasīt arī tās.

1. Līguma apmērs, pieņemšana un izmaiņas

1.1. Kādus pakalpojumus sedz šis Līgums? Outlook.com (agrāk Hotmail), OneDrive (agrāk SkyDrive), Microsoft konts, Microsoft ģimenes drošība, Windows fotoattēlu galerija, Windows Movie Maker, Windows Live Mail, Windows Live Writer (šie pakalpojumi kopā tiek dēvēti par “Windows pakalpojumiem”); Office.com, Microsoft Office 365 Home Premium, Microsoft Office 365 University un citi Microsoft Office zīmola pakalpojumi, kas saistīti ar šo Līgumu ar papildu līguma starpniecību (“Office pakalpojumi”); Bing; un MSN ir galvenie pakalpojumi, ko sedz šis Līgums. Šie pakalpojumi, kā arī cita programmatūra, tīmekļa vietnes un pakalpojumi, kas piesaistīti šim Līgumam, kopā tiek dēvēti par “Pakalpojumiem”.

1.2. Kādi noteikumi man jāievēro Pakalpojumu lietošanas laikā? Mūsu mērķis ir radīt drošāku un aizsargātu vidi, tāpēc mēs pieprasām, lai Pakalpojumu lietošanas laikā lietotāji ievērotu šos noteikumus (“šo Līgumu”). Jūs nedrīkstat lietot Pakalpojumus veidā, kas pārkāpj trešo pušu tiesības, tostarp, bet ne tikai tīši nodarīt kaitējumu privātai vai juridiskai personai.

1.3. Kā pieņemt šo līgumu? Nodrošinot iespēju abonēt un/vai pasūtīt Pakalpojumus, Microsoft veic jums piedāvājumu. Jums jāpiekrīt šiem noteikumiem un nosacījumiem, pirms varat lietot Pakalpojumus, un tie veido spēkā esošu līgumu starp jums un Microsoft. Lietojot Pakalpojumus vai tiem piekļūstot, vai piekrītot šiem noteikumiem, izmantojot opciju lietotāja interfeisā, jūs piekrītat ievērot šo Līgumu bez jebkādām izmaiņām. Ja nepiekrītat, nevarat lietot Pakalpojumus.

1.4. Vai Microsoft var mainīt šo Līgumu pēc tam, kad esmu to pieņēmis? Jā. Mēs jūs informēsim, ja plānojam mainīt šo Līgumu. Mēs drīkstam mainīt šī līguma nosacījumus, ja: (i) tas ir nepieciešams saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, tostarp, bet ne tikai ar izmaiņām šādos tiesību aktos; (ii) tas ir nepieciešams saskaņā ar ieteikumu un/vai pavēli atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem; (iii) nav samērīgs sniegtā pakalpojuma apmērs un cena; (iv) tas ir nepieciešams tehnisku iemeslu dēļ; (v) tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu pakalpojumu darbību; vai (vi) nosacījumi tiks mainīti, radot priekšrocības lietotājam. Mēs informēsim jūs par paredzētajām izmaiņām pirms to stāšanās spēkā, izmantojot lietotāja interfeisu, e-pasta ziņojumu vai citus piemērotus veidus. Jums tiks sniegta iespēja pārtraukt Pakalpojumu lietošanu vismaz 30 dienas pirms izmaiņu stāšanās spēkā. Ja nepārtraucat Pakalpojumu lietošanu brīdinājuma periodā (atbilstoši 4.3. sadaļā izklāstītajam procesam), jūs piekrītat šī Līguma izmaiņām. Šis apstāklis būs tieši norādīts, informējot jūs par paredzētajām izmaiņām šajā Līgumā.

1.5. Kāda veida izmaiņas var tikt veiktas Pakalpojumos? Mēs nepārtraukti strādājam, lai uzlabotu Pakalpojumus ar nolūku uzlabot vai atjaunināt to funkcijas, ieviest jaunus līdzekļus vai pielāgot Pakalpojumus, un jebkurā brīdī varam mainīt Pakalpojumus vai dzēst līdzekļus, tostarp, bet ne tikai (bez ierobežojuma), ja mūsu līgumi ar trešajām pusēm neļauj padarīt pieejamus to materiālus, ja mēs vairs nespējam tos nodrošināt, ja tehnoloģija tiek uzlabota vai ja klientu atsauksmes norāda, ka jāveic izmaiņas. Ja veiksim izmaiņas maksas Pakalpojumos, mēs savlaicīgi jūs informēsim par izmaiņām Pakalpojumos saistībā ar finansēm. Mēs varam izlaist Pakalpojumus vai Pakalpojumu līdzekļus beta versijā, kas, iespējams, nedarbosies pareizi vai tādā pašā veidā, kā darbosies gala versija. Mēs sniegsim iepriekšēju brīdinājumu, ja Pakalpojumos veikto izmaiņu dēļ varat zaudēt savu Saturu (kā definēts tālāk). Pakalpojumu izmantošanu var atcelt jebkurā laikā atbilstoši 4.3. sadaļā aprakstītajam procesam.

1.6. Kādā vecumā var sākt lietot Pakalpojumus? Lietojot Pakalpojumus, jūs apliecināt, ka, vai nu esat sasniedzis pilngadību atbilstoši savas dzīvesvietas noteikumiem, vai jums ir vecāku vai aizbildņa piekrišana jūsu piesaistei šī Līguma noteikumiem. Ja nezināt, vai esat sasniedzis pilngadību vai neizprotat šo sadaļu, lūdzu, neizveidojiet kontu, pirms neesat lūdzis palīdzību vecākiem vai aizbildnim. Ja esat tās nepilngadīgās personas vecāks vai aizbildnis, kura izveido kontu, jūs pieņemat šo Līgumu nepilngadīgās personas vārdā un esat atbildīgs par kontu vai Pakalpojumu lietošanu, tostarp par pirkumiem, neatkarīgi no tā, vai nepilngadīgās personas konts jau ir atvērts vai tiek izveidots vēlāk.

2. Microsoft konts

2.1. Kas ir Microsoft konts? Microsoft konts ir pakalpojums, kas sniedz iespēju pierakstīties Microsoft, kā arī atsevišķu Microsoft partneru produktos, tīmekļa vietnēs un pakalpojumos. Lai piekļūtu Windows pakalpojumiem un Office pakalpojumiem, jāpiesakās Microsoft kontā. Lai izveidotu Microsoft kontu, jums ir jānorāda lietotājvārds un parole, konkrēta demogrāfiskā informācija (valsts, dzimšanas datums, dzimums, pasta indekss) un drošības informācija, piemēram, alternatīva e-pasta adrese vai tālruņa numurs. E-pasta adrese vai lietotājvārds, ko izmantojāt, lai izveidotu Microsoft kontu, būs unikāls, kamēr jūsu Microsoft konts būs aktīvs. Ja jūs vai Microsoft atbilstoši šī Līguma noteikumiem slēdz jūsu Microsoft kontu, e-pasta adrese vai lietotājvārds, iespējams, tiks otrreiz izmantota mūsu sistēmā un piešķirta citam lietotājam. Esošiem Microsoft konta īpašniekiem, iespējams, būs jānorāda drošības informācija, lai varētu turpināt lietot Microsoft kontu. Lai piekļūtu un pārvaldītu savu Microsoft kontu un drošības informāciju, varat apmeklēt tīmekļa lapu Drošības informācija (https://account.live.com/proofs/Manage). Lūdzu, pārskatiet Paziņojumus par konfidencialitāti (kā aprakstīts tālāk), lai izprastu, kā Microsoft apkopo un izmanto ar jūsu Microsoft kontu saistīto informāciju. Jūs esat atbildīgs par konta informācijas un paroles konfidencialitātes nodrošināšanu. Jūs varat lietot Microsoft kontu, lai piekļūtu citiem korporācijas Microsoft produktiem, tīmekļa vietnēm vai pakalpojumiem (piemēram, Windows, Xbox pakalpojumiem un Windows Phone), taču katra šī produkta, tīmekļa vietnes vai pakalpojuma lietošana var būt noteikta arī attiecīgā produkta, vietnes vai pakalpojuma lietošanas noteikumos un nosacījumos, ja tie atšķiras no šajā Līgumā izklāstītajiem. Jums periodiski jāpierakstās savā Microsoft kontā, vismaz ik pēc gada, lai ar jūsu Microsoft kontu saistītie pakalpojumi būtu aktīvi, izņemot gadījumus, kad Pakalpojumu maksas daļas piedāvājumā ir norādīts citādi. Ja nepierakstīsities šī perioda laikā, mēs slēgsim jūsu kontu (tas nozīmē, ka jums vairs nebūs piekļuves Windows pakalpojumiem, Office pakalpojumiem, jūsu kontā glabātajam saturam un jebkādiem citiem produktiem vai pakalpojumiem, kas izmanto Microsoft kontu). Ja jūs Pakalpojumi tiek atcelti, mēs dzēsīsim informāciju vai Saturu (kā definēts tālāk), kas saistīts ar jūsu Microsoft kontu, vai citādi noņemsim saikni ar jums un jūsu Microsoft kontu, izņemot gadījumus, kad likumdošana liek to saglabāt.

2.2. Kā rīkoties, ja nevaru piekļūt savam Microsoft kontam? Ja nevarat piekļūt Microsoft kontam aizmirstas paroles vai cita iemesla dēļ, jūs varat atjaunot savu Microsoft kontu, apmeklējot tīmekļa lapu Paroles atiestatīšana (https://account.live.com/password/reset). Microsoft darīs visu iespējamo, lai palīdzētu jums atjaunot Microsoft kontu, taču nesniedz nekādas garantijas, ka jūsu Microsoft konts tiks atjaunots vai saturs tiks atgūts.

2.3. Kā rīkoties, ja Microsoft kontu neiegūstu no korporācijas Microsoft? Microsoft neatļauj lietotājiem nodot tālāk Microsoft kontus, taču atsevišķos gadījumos mēs atļaujam jums iegūt Microsoft kontu no trešās personas, piemēram, mācību iestādes, uzņēmuma, interneta pakalpojumu sniedzēja vai pārvaldīta domēna administratora (http://www.domains.live.com). Šādos gadījumos šai trešajai pusei var būt papildu tiesības attiecībā uz jūsu Microsoft kontu, piemēram, iespēja atiestatīt jūsu paroli, skatīt jūsu konta lietojumu vai profila datus, lasīt vai saglabāt Saturu (kā definēts tālāk) kontā vai aizturēt jūsu Microsoft konta darbību vai atcelt to. Šādos gadījumos jums ir jāievēro šī Līguma nosacījumi un jebkuri papildu trešās puses noteiktie lietošanas noteikumi, par kuriem attiecīgā trešā puse būs jūs informējusi. Microsoft neuzņemas nekādu atbildību saistībā ar trešo pušu noteiktajiem papildu lietošanas noteikumiem. Ja esat pārvaldīta domēna administrators, jūs uzņematies atbildību par visām pārvaldītā domēna kontos veiktajām darbībām, kas radušās jūsu nevērības vai nolaidības dēļ.

3. Saturs

3.1. Kam pieder Saturs, ko es ievietoju Pakalpojumos? Tas pieder jums. Daži Pakalpojumi sniedz iespēju sazināties ar citām personām un koplietot vai glabāt dažādus failus, piemēram, fotoattēlus, dokumentus, mūziku un video. Jūsu saziņas saturs un jūsu faili ir jūsu "Saturs", un, izņemot saistībā ar materiālu, ko mēs jums licencējam un ko var ietvert jūsu veidotā Saturā (piemēram, klipkopa), mēs nepretendējam uz jūsu Pakalpojumos sniegtā Satura īpašumtiesībām. Jūsu veidotais Saturs pieder jums, un jūs uzņematies par to atbildību. Stingri iesakām regulāri veidot satura kopijas.

3.2. Kas drīkst piekļūt manam Saturam? Jūs kontrolējat, kurš drīkst piekļūt jūsu Saturam. Tomēr, ja Saturu kopīgojat Pakalpojumu publiskās vietās, izmantojot līdzekļus, kas atļauj Satura publisku koplietošanu, vai kopīgotās vietās, kas pieejamas citiem jūsu izvēlētiem lietotājiem, jūs piekrītat, ka ikviens, ar ko esat kopīgojis Saturu, drīkst bez maksas lietot, atveidot, izplatīt, attēlot, pārsūtīt un saglabāt Saturu tikai saistībā ar šiem Pakalpojumiem un citiem Microsoft vai tās licences ņēmēju produktiem un pakalpojumiem. Ja nevēlaties, lai citiem lietotājiem būtu šāda iespēja, neizmantojiet Pakalpojumus sava Satura kopīgošanai. Jūs apliecināt un garantējat, ka šī Līguma darbības laikā jums ir (un būs) visas tiesības, kas nepieciešamas pakalpojumos augšupielādētajam vai kopīgotajam Saturam, un ka izmantojot Saturu, kā norādīts šajā rindkopā, netiks pārkāpta likumdošana vai trešo pušu tiesības.

3.3. Kādas darbības Microsoft veic ar manu saturu? Pakalpojumos pārraidot vai augšupielādējot Saturu, jūs piešķirat Microsoft tiesības visā pasaulē bez maksas izmantot Saturu pēc nepieciešamības: lai nodrošinātu Jums pakalpojumus (tas var ietvert Satura lieluma, formas vai formāta maiņu, lai to labāk saglabātu vai attēlotu), nodrošinātu jūsu aizsardzību un uzlabotu Microsoft produktus un pakalpojumus. Microsoft izmanto un aizsargā jūsu Saturu, kā norādīts Paziņojumā par konfidencialitāti (kā definēts 5. sadaļā).

3.4. Kāda veida reklāma tiek izmantota Pakalpojumos? Dažos Pakalpojumos tiek izmantota reklāma. Vadīklas, ko Microsoft izmanto, lai personalizētu reklāmas, ir pieejamas tīmekļa vietnē Jūsu konfidencialitāte un Microsoft personalizētās reklāmas (http://choice.microsoft.com). Mēs neizmantojam jūsu e-pasta ziņojumos, tērzēšanā, videozvanos vai balss pastā pieejamo informāciju, lai rādītu jums reklāmas. Šādiem nolūkiem mēs neizmantojam arī jūsu dokumentus, fotoattēlus vai citus personas failus. Mūsu reklāmas politikas detalizēti aprakstītas paziņojumos par konfidencialitāti.

3.5. Kāda veida Saturs vai darbības nav atļautas? Lai aizsargātu mūsu klientus un Pakalpojumus, esam izveidojuši šo Uzvedības kodeksu, kas regulē Pakalpojumu lietošanu. Saturs vai darbības, kas pārkāpj šo Līgumu, nav atļautas.

  1. i. i) Neizmantojiet Pakalpojumus, lai veiktu nelikumīgas darbības.

  2. ii) Neiesaistieties nekādā darbībā, kas ekspluatē, kaitē vai var kaitēt bērniem.

  3. iii) Nesūtiet surogātpastu un neizmantojiet savu kontu, lai palīdzētu citām personām sūtīt surogātpastu. Surogātpasts ir nevēlami lielapjoma e-pasta ziņojumi, publicējumi vai tūlītējie ziņojumi.

  4. iv) Publiski nerādiet nepiemērotus attēlus (piemēram, ar kailām personām, brutālām ainām, pornogrāfiju).

  5. v. Neiesaistieties melīgās vai maldinošās darbībās (piemēram, mēģinājumos lūgt naudu ar melīgiem aizbildinājumiem vai izliekoties par citu personu).

  6. vi) Neiesaistieties darbībās, kas kaitē Pakalpojumiem vai citām personām (piemēram, vīrusi, vajāšana, naidīgi izteikumi, vardarbības atbalstīšana pret citiem).

  7. vii) Nepārkāpiet citu personu tiesības (piemēram, ar autortiesībām aizsargātas mūzikas nesankcionēta kopīgošana, Bing karšu, fotoattēlu vai cita Satura tālāka pārdošana vai citāda izplatīšana).

  8. viii) Neiesaistieties darbībās, kas pārkāpj citu personu konfidencialitāti.

Daudzos gadījumos korporācija Microsoft saņem klientu sūdzības ar paziņojumiem par Uzvedības kodeksa pārkāpumiem, taču mēs arī izvietojam automātiskas tehnoloģijas, lai noteiktu bērnu pornogrāfiju vai aizskarošu darbību, kas varētu kaitēt sistēmai, mūsu klientiem un citām personām. Pētot šīs problēmas, korporācija Microsoft vai tās aģenti pārskata Saturu, lai novērstu problēmu. Tas papildina lietošanas gadījumus, kas aprakstīti šajā Līgumā un Konfidencialitātes paziņojumos.

3.6. Vai Microsoft var noņemt manu saturu no pakalpojumiem? Jā. Mēs paturam tiesības noraidīt saturu vai noņemt to no Pakalpojumiem jebkurā brīdī, ja uzskatām, ka ar to tiek pārkāpti piemērojamie tiesību akti vai šī Līguma nosacījumi, vai ja tiek pārsniegts krātuves vai faila lieluma ierobežojums. Ja Pakalpojumos saglabātais Saturs ir likumīgs un atbilst šī līguma nosacījumiem, kā arī tiek aizsargāts ar autortiesību likumu un jūs esat pilnvarots lietot šo Saturu, mēs sniegsim jums iespēju izgūt Saturu. Tas nebūs iespējams, ja Saturs tiks noņemts no mūsu serveriem tāpēc, ka Microsoft konts būs neaktīvs pēc laika perioda, kas norādīts 2.1. sadaļā. Mēs varam arī bloķēt ziņojuma piegādi (piemēram, e-pasta ziņojumu vai tūlītējo ziņojumu) Pakalpojumiem vai no tiem, lai aizsargātu Pakalpojumus vai mūsu klientus vai citādi īstenotu šī Līguma noteikumus.

4. Pakalpojumu atcelšana

4.1. Kas notiek, ja es neievēroju šo Līgumu? Ja pārkāpjat šī Līguma noteikumus un turpināt pārkāpt attiecīgās saistības pēc tam, kad esat saņēmis paziņojumu par pārkāpuma izbeigšanu noteiktā un saprātīgā laika periodā, mēs drīkstam veikt darbības pret jums, tostarp (bez ierobežojuma) pieprasīt jums neveikt noteiktas darbības, noņemt jūsu Saturu no Pakalpojumiem, aizturēt vai atcelt piekļuvi Pakalpojumiem, atspējot jūsu Microsoft kontu un/vai norādīt šādu darbību attiecīgajām iestādēm. Šis nosacījums neietekmē Microsoft papildu juridiskās tiesības nekavējoties izbeigt Līguma darbību, ja pastāv pamatots iemesls. Tas var būt arī šajā Līgumā noteiktu finansiālu saistību pārkāpums. Finansiālas saistības ietver jebkuras saistības, kas ir jāizpilda, lai atbilstoši izpildītu šī Līguma noteikumus, kas ļauj sasniegt šī Līguma mērķus, un lietotāji vispārīgi var pieņemt, ka šīs saistības ir jāizpilda saskaņā ar šī Līguma jēgu un saturu. Satura noņemšana un Pakalpojumu atcelšana netieši ietvers ar jūsu Microsoft kontu saistītās informācijas un Satura dzēšanu vai piesaistes noņemšanu. Informācija un saturs tiks dzēsti vai noņemti no piesaistes un nebūs izgūstami, tāpēc stingri iesakām regulāri dublēt Pakalpojumos saglabāto informāciju un Saturu.

4.2. Vai pastāv citi veidi, kā varu zaudēt piekļuvi Pakalpojumiem? Jā. Ja nepierakstāties savā Microsoft kontā (vai nu, izmantojot Outlook.com, OneDrive, vai citu pakalpojumu, kas izmanto Microsoft kontu) vismaz reizi gadā (skatiet 2.1. sadaļu) vai ja Microsoft pārtrauc nodrošināt Pakalpojumu daļas atbilstošo 1.5. sadaļai. Šādā gadījumā jūsu dati tiks neatgriezeniski dzēsti no attiecīgās Pakalpojumu daļas vai tiem tiks noņemta piesaiste no jums un jūsu Microsoft konta, izņemot gadījumus, kad likumdošana liek tos saglabāt. Ja mēs atceļam maksas pakalpojumu, mēs attiecīgi atmaksāsim jums maksājumu summu, kuru apmaksājāt par atlikušo pakalpojuma daļu pirms pakalpojuma atcelšanas. Ja reģistrējaties Pakalpojumu maksas daļai un savlaicīgi neveicat maksājumu, mēs drīkstam aizturēt vai atcelt pakalpojuma izmantošanu (detalizētu informāciju skatiet 9.11. sadaļā).

4.3. Kā es varu atcelt Pakalpojumus? Jūs varat atcelt Pakalpojumus, kas saistīti ar jūsu Microsoft kontu jebkurā laikā un jebkādu iemeslu dēļ, dodoties uz sava konta tīmekļa lapu (https://account.live.com/closeaccount.aspx). Lai atceltu maksas pakalpojumu, skatiet 9.10. sadaļu. Ja atceļat Pakalpojumu izmantošanu, ātrākais Satura dzēšanas veids Pakalpojumos ir manuāli to noņemot no dažādiem Pakalpojumu komponentiem (piemēram, manuāli dzēšot savu e-pastu). Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā: lai gan Saturs, kuru esat dzēsis vai kas ir saistīts ar slēgtu kontu, jums nebūs pieejams, tas noteiktu laika periodu joprojām tiek glabāts mūsu sistēmās, kamēr mēs veicam dzēstā Satura noņemšanu no mūsu sistēmām, un jūs piekrītat šādai nepieciešamai datu apstrādei. Lūdzu, lasiet paziņojumus par konfidencialitāti, lai iegūtu papildinformāciju par Microsoft datu saglabāšanas metodēm.

4.4. Kas notiek, ja mani Pakalpojumi tiek atcelti? Ja jūsu Pakalpojumi tiek atcelti (neatkarīgi no tā, vai to veicat jūs vai mēs), jūsu tiesības lietot Pakalpojumus nekavējoties tiek apturētas un jūsu licence lietot mūsu programmatūru beidzas. Pēc tam jums ir jāatinstalē programmatūra, vai arī mēs to drīkstam atspējot. Ja jūsu Microsoft konts tiek atcelts (neatkarīgi no tā, vai to veicat jūs vai mēs), jūsu tiesības lietot Microsoft kontu nekavējoties tiek apturētas. Ja jūsu Pakalpojumi ir atcelti, mēs dzēsīsim jūsu informāciju vai Saturu (kā definēts iepriekš), kas saistīts ar jūsu Microsoft kontu, vai citādi noņemsim tā piesaisti jums un jūsu Microsoft kontam, izņemot gadījumus, kad likumdošana pieprasa to saglabāt, un mums nav saistību atgriezt jums Saturu. Tāpēc mēs iesakām regulāri veidot Satura kopijas.

5. Konfidencialitāte

Jūsu konfidencialitāte mums ir svarīga. Windows pakalpojumu paziņojumā par konfidencialitāti (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=253457), Bing paziņojumā par konfidencialitāti (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248686), MSN paziņojumā par konfidencialitāti (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248688) un Office pakalpojumu paziņojumā par konfidencialitāti (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=327851) (kopā — “Paziņojumi par konfidencialitāti”) ir aprakstīts, kā mēs izmantojam un aizsargājam jūsu Saturu un jebkuru informāciju, ko apkopojam par jums. Šī ir svarīga informācija, tāpēc izlasiet to uzmanīgi. Šajā Līgumā ir ietverta atsauce uz Konfidencialitātes paziņojumiem. Lietojot Pakalpojumus vai piekrītot šiem noteikumiem, jūs piekrītat tam, ka Microsoft apkopo, lieto un izpauž jūsu Saturu un informāciju, kā tas ir aprakstīts Paziņojumos par konfidencialitāti.

6. Pakalpojumu darbības pārtraukšana un dublēšana

Mēs cenšamies nodrošināt Pakalpojumu nepārtrauktu darbību; tomēr visiem tiešsaistes pakalpojumiem reizēm ir darbības pārtraukumi un dīkstāves. Regulāri dublējiet Pakalpojumos glabāto Saturu. Izveidojot regulāras dublēšanas plānu un ievērojot to, var palīdzēt novērst Satura zaudēšanu. Mēs cenšamies nodrošināt detalizētu informāciju par pakalpojumu statusu Pakalpojumu statusa tīmekļa vietnē (http://status.live.com).

7. Programmatūra

7.1. Kādi noteikumi attiecas uz programmatūru, kas ir daļa no Pakalpojumiem? Ja vien uz to neattiecas atsevišķs licences līgums, jebkādu programmatūru, ko mēs nodrošinām jums kā daļu no Pakalpojumiem, regulē šī Līguma noteikumi. Programmatūra tiek licencēta, nevis pārdota, un Microsoft patur visas tiesības uz programmatūru, ko Microsoft nav īpaši piešķīrusi saskaņā ar licences noteikumiem. Ja ar šo Līgumu tiek regulēta tīmekļa vietne, kuru skatāt, jebkuras trešā puses skriptus vai kodu, kas saistīts ar šo tīmekļa vietni vai uz kuru izveidota atsauce no šīs tīmekļa vietnes, ir licencējušas trešās puses, kam pieder šāds kods, nevis Microsoft.

7.2. Kā es varu izmantot programmatūru, kas tiek nodrošināta kā daļa no Pakalpojumiem?? Pakalpojumu daļas lietošanas ietvaros mēs piešķiram jums tiesības instalēt un izmantot vienu programmatūras kopiju katrā ierīcē visā pasaulē tikai vienai personai vienlaicīgi, taču tikai tādā gadījumā, ja ievērojat visus pārējos šī Līguma noteikumus.

7.3. Vai pastāv programmatūras vai Pakalpojumu izmantošanas ierobežojumi? Jā. Papildus citiem šī Līguma ierobežojumiem, jūs nedrīkstat: apiet tehnoloģiskos aizsardzības pasākumus programmatūrā vai Pakalpojumos vai saistībā ar tiem vai dekonstruēt, dekompilēt vai izjaukt jebkuru programmatūru vai citas Pakalpojumu daļas, kas ir ietvertas Pakalpojumos vai kam var piekļūt, izmantojot Pakalpojumus, izņemot (un tikai) apmērā, ko konkrēti pieļauj spēkā esošais autortiesību likums; nedrīkst atdalīt programmatūras vai Pakalpojumu komponentus lietošanai citās ierīcēs, publicēt, kopēt, izīrēt, iznomāt vai aizdot programmatūru vai Pakalpojumus vai nodot programmatūru, jebkuras programmatūras licences vai jebkuras tiesības saistībā ar Pakalpojumiem. Jūs nedrīkstat šos Pakalpojumus izmantot jebkādā neatļautā veidā, kas varētu traucēt citai personai lietot šos pakalpojumus vai piekļūt jebkuram pakalpojumam, datiem, kontam vai tīklam. Jūs nedrīkstat piekļūt Pakalpojumiem, izmantojot neatļautas trešo pušu lietojumprogrammas.

7.4. Kā tiek atjaunināta programmatūra? Mēs varam automātiski pārbaudīt jūsu programmatūras versiju, kas ir nepieciešams Pakalpojumu sniegšanai. Mēs varam arī automātiski lejupielādēt programmatūras atjauninājumus jūsu datorā, nepieprasot no jums samaksu, lai atjauninātu, uzlabotu un turpinātu izstrādāt Pakalpojumus. Jums, iespējams, lūgs pieņemt šādus atjauninājumus saskaņā ar šiem noteikumiem, izņemot gadījumus, kad uz atjauninājumiem attiecas papildu vai citi noteikumi. Šādā gadījumā šie citi noteikumi attieksies uz atjaunināto programmatūru un, ja noraidīsit citus šiem atjauninājumiem piemērojamos noteikumus, jūs nedrīkstēsit lietot vai saņemt atjauninājumus. Ja jums nav jāpieņem papildu vai citi noteikumi, lai saņemtu atjauninājumu, to sedz šis Līgums. Microsoft nav jānodrošina atjauninājumu pieejamība, un tā negarantē, ka tiks atbalstīta sistēmas versija, kurai jūs licencējāt programmatūru.

8. Office pakalpojumu, MSN un Bing papildu noteikumi

8.1. Office pakalpojumu multivides elementi un veidnes. Ja lietojat Office pakalpojumus, drīkstat piekļūt multivides attēliem, klipkopām, animācijām, skaņām, mūzikai, videoklipiem, veidnēm un citiem materiāliem (“multivides elementi”), kuri tiek nodrošināti kopā ar programmatūru, kas pieejama vietnē Office.com vai kā daļa no pakalpojumiem, kas saistīti ar programmatūru. Microsoft sniedz jums atļauju kopēt, izplatīt, atskaņot un attēlot Office pakalpojumos iekļautos multivides elementus projektos un dokumentos, taču nedrīkstat (i) pārdot, licencēt vai izplatīt multivides elementu kopijas atsevišķi vai kā produktu, ja produkta primārā vērtība ir multivides elementi; (ii) piešķirt klientiem tiesības multivides elementu tālākai licencēšanai vai izplatīšanai; (iii) licencēt vai izplatīt komerciālos nolūkos multivides elementus, kuros ietverti identificējami personu, valdību, logotipu, preču zīmju vai emblēmu atveidojumi vai kuros šādi attēli tiek izmantoti veidā, kas varētu norādīt uz atbalstu jūsu produktam, iestādei vai darbībai vai uz saistību ar to; vai (iv) veidot nepiedienīgus vai skandalozus darbus, izmantojot multivides elementus. Citu multivides elementus, kas pieejami citās tīmekļa vietnēs, izmantojot dažus Office pakalpojumus, regulē šo tīmekļa vietņu noteikumi.

8.2. Bing un MSN materiāli. Pakalpojumā Bing un MSN pieejamie raksti, fotoattēli, videoklipi, trešo pušu materiāli un iegultais videoklipu atskaņotājs ir paredzēts tikai nekomerciālai, personīgai izmantošanai un, ja citviet šajā Līgumā nav norādīts citādi vai to tieši neatļauj Microsoft, tos nedrīkst lejupielādēt, kopēt, publicēt, izīrēt, iznomāt, aizdot vai izplatīt tālāk bez tiesību turētāju atļaujas, izņemot gadījumus un tikai tādā apjomā, kā to atļauj autortiesību likums. Šis materiāls ir licencēts, un tas netiek pārdots, un Microsoft vai citi tiesību turētāji patur visas tiesības uz materiālu, un šīs tiesības Microsoft nav tieši piešķīrusi saskaņā ar šo līgumu, netieši, izslēdzot vai citādi. Trešās puses var izvēlēties padarīt papildu materiālus vai pakalpojumus pieejamus tirdzniecībai vai licencēšanai pakalpojumā Bing vai MSN. Microsoft neuzņemas atbildību par šādiem materiāliem vai pakalpojumiem. Jūs nedrīkstat lietot iegulto video atskaņotāju tīmekļa vietnēs, kuru primārais mērķis ir reklāmu rādīšana, abonēšanas ieņēmumu iekasēšana vai tieša konkurence ar pakalpojumu Bing vai MSN, izņemot gadījumus, kad vispirms iegūstat mūsu rakstisku piekrišanu. Jūs piekrītat, ka, izmantojot iegulto video atskaņotāju, var rasties trešās puses papildu izmaksas, maksas un autoratlīdzības maksas, tostarp piemērojamas publiskās darbības autoratlīdzības maksas jūsu valstī vai reģionā.

8.3. Bing karšu attēli no putna lidojuma. Izmantojot Bing kartes, jūs nedrīkstat lietot attēlu no putna lidojuma valstiskas nozīmes darbību veikšanai Amerikas Savienotajās Valstīs, Kanādā, Meksikā, Jaunzēlandē, Austrālijā un Japānā, ja nav saņemta mūsu rakstiska atļauja.

9. Ja maksājat Microsoft, uz jums attiecas tālāk minētie nosacījumi

9.1. Maksa. Ja ar Pakalpojumu daļu ir saistīta maksa, jūs piekrītat to maksāt. Pakalpojumiem norādītā cena ietver visus piemērojamos nodokļus un norēķinus par valūtas maiņu, ja vien nav noteikts citādi..

9.2. Jūsu norēķinu konts. Lai samaksātu par Pakalpojumu, reģistrējoties Pakalpojumam jums būs jānorāda maksāšanas metode. Savai norēķinu konta informācijai un maksāšanas metodei varat piekļūt tīmekļa vietnē Norēķinu un kontu pārvaldība (https://commerce.microsoft.com). Jūs piekrītat vienmēr nodrošināt jaunāko norēķinu konta informāciju. Turklāt jūs piekrītat atļaut Microsoft izmantot jebkuru atjauninātu konta informāciju par jūsu maksāšanas metodi, ko sniegusi jūsu izsniedzējbanka vai piemērojamais maksājumu tīkls. Ja jūs liekat mums pārtraukt lietot norādīto maksāšanas metodi, bet nenorādāt mums citu maksāšanas metodi pēc mūsu sūtītā paziņojuma saņemšanas par tās norādīšanu attiecīgā laika posmā, mēs drīkstam atcelt jūsu maksas Pakalpojuma nodrošināšanu, ja pastāv pamatots iemesls. Jūsu paziņojums neietekmēs mūsu iesniegtās maksas jūsu norēķinu kontā, pirms mēs varēsim saprātīgā veidā rīkoties atbilstoši jūsu veiktajām izmaiņām jūsu norēķinu konta informācijā.

9.3. Norēķini. Norādot korporācijai Microsoft maksāšanas metodi, jūs (i) apliecināt, ka esat pilnvarots izmantot norādīto maksāšanas metodi un visa sniegtā maksājumu informācija ir patiesa un precīza; (ii) pilnvarojat korporāciju Microsoft iekasēt maksu no jums par Pakalpojumiem, izmantojot jūsu izvēlēto maksāšanas metodi; un (iii) pilnvarojat korporāciju Microsoft iekasēt maksu no jums par jebkuru pakalpojumu maksas līdzekli, kam izvēlējāties reģistrēties vai ko izvēlējāties lietot šī līguma spēkā esamības laikā. Pakalpojumu maksu iekasēšana, izmantojot izvēlēto maksāšanas metodi, notiek veidā, par ko esam vienojušies, tostarp: (a) pirkuma veikšanas brīdī; (b) neilgi pēc pirkuma veikšanas; (c) kā periodisks maksājums par abonēšanas pakalpojumiem. Ja piekritīsit, norēķini var tikt veikti arī ar priekšapmaksu. Turklāt mēs drīkstam iekasēt maksu arī par jūsu apstiprināto summu, un mēs savlaicīgi paziņosim par paredzamo starpību saistībā ar periodiskajiem maksājumiem par abonēšanas Pakalpojumiem. Mēs drīkstam izrakstīt jums rēķinu par vairākiem iepriekšējiem un pašreizējiem norēķinu periodiem kopā.

9.4. Automātiska atjaunošana. Ja automātiskā atjaunošana jūsu valstī, provincē vai štatā ir atļauta, mēs informēsim jūs par Pakalpojuma automātisku atjaunošanu, kad reģistrēsieties Pakalpojumam vai pirms Pakalpojums tiks automātiski atjaunots. Kad būsim jūs informējuši, ka Pakalpojumi tiks automātiski atjaunoti, mēs varam automātiski atjaunot jūsu Pakalpojumus un iekasēt no jums maksu, kas atbilst konkrētajā brīdī noteiktajai cenai, par atjaunošanas periodu. Mēs arī atgādinām, ka par Pakalpojumu atjaunošanu mēs iekasēsim maksu atbilstoši jūsu izvēlētajai maksāšanas metodei, un mēs sniegsim norādījumus par to, kā Pakalpojumu varat atcelt. Mēs iekasēsim no jums maksu par atjaunošanas periodu, izņemot gadījumus, kad esat mūs informējis, ka vēlaties atcelt Līgumu, vismaz vienu mēnesi pirms tā darbības termiņa beigām vai jebkura atjaunošanas perioda beigām, vai citādi saskaņā ar mūsu norādītajām atcelšanas metodēm.

9.5. Tiešsaistes paziņojums un kļūdas. Mēs sniegsim jums tiešsaistes norēķinu paziņojumu tīmekļa vietnē Norēķinu un kontu pārvaldība (https://commerce.microsoft.com), kur varat skatīt un drukāt savu pārskatu. Jūsu pienākums ir regulāri un vismaz reizi mēnesī skatīt tiešsaistes norēķinu pārskatu. Tas ir vienīgais norēķinu pārskats. Jūs esat atbildīgs par katra tiešsaistes pārskata drukāšanu vai saglabāšanu un šādas kopijas saglabāšanu savai uzskaitei. Ja esam jūsu rēķinā pieļāvuši kļūdu, mēs kļūdu labosim uzreiz pēc tam, kad būsit par to mums paziņojis un lūdzis pārskatīt aprēķināto samaksu. Jums jāinformē mūs 120 dienu laikā pēc tam, kad pirmo reizi pamanījāt savā rēķinā acīmredzamu kļūdu. Ja neinformējat mūs attiecīgajā laika periodā, jūs atbrīvojat mūs no visām saistībām un prasībām attiecībā uz zaudējumiem, ko radījusi kļūda vai nevērība; turklāt mums nebūs jālabo šī kļūda vai jānodrošina atmaksa. Jebkurā citā gadījumā, ja Microsoft ir noteikusi norēķinu kļūdu, mēs informēsim jūs un veiksim nepieciešamās darbības, lai to labotu iespējami īsā laikā.

9.6. Pārdomu periods. Pieprasot no mums pakalpojumus, jums būs tiesības uz 15 dienu atcelšanas vai “pārdomu” periodu, pēc kura sākas Pakalpojumu sniegšana. Pakalpojumus drīkstat atcelt saskaņā ar 9.10. sadaļā norādīto informāciju. Skatiet 9.9. sadaļu, lai uzzinātu par Microsoft atlīdzināšanas politikām.

9.7. Izmēģinājuma perioda piedāvājumi. Ja piedalāties kādā no izmēģinājuma perioda piedāvājumiem, jums līdz izmēģinājuma perioda beigām ir jāatceļ Pakalpojumi, lai nerastos jauni izdevumi, izņemot gadījumus, kad mēs informējam jūs citādi. Pakalpojumus drīkst atcelt saskaņā ar 9.10. sadaļā norādīto informāciju. Ja neatceļat Pakalpojumus, un mēs esam informējuši jūs, ka pēc izmēģinājuma perioda Pakalpojumi kļūs par maksas abonēšanas Pakalpojumiem un esam informējuši jūs par piemērojamām maksām un visiem citiem piemērojamiem noteikumiem, jūs pilnvarojat mūs iekasēt no jums maksu par Pakalpojumiem atbilstoši attiecīgajā brīdī spēkā esošajai cenai jūsu izvēlētajā maksāšanas metodē.

9.8. Cenu izmaiņas. Ja jūsu Pakalpojuma piedāvājumam ir noteikts konkrēts laika periods un cena, tad noteiktā cena būs spēkā līdz attiecīgā perioda beigām. Jums būs jāpiekrīt jebkuram jaunam piedāvājumam un cenai, ja vēlaties turpināt lietot Pakalpojumus. Ja Pakalpojumi tiek nodrošināti periodiski (piemēram, katru mēnesi) uz nenoteiktu laika periodu, un tas ir izmēģinājuma piedāvājums, mēs drīkstam paaugstināt Pakalpojumu cenu ne vairāk kā par 5% gadā, ja informējam jūs vismaz 30 dienas pirms izmaiņu stāšanās spēkā. Jums būs iespēja atcelt Pakalpojumus pirms cenas izmaiņu stāšanās spēkā. Paziņojot jums par cenas izmaiņām, mēs īpaši informēsim jūs arī par to, ka jaunā cena stāsies spēkā, ja neatcelsiet Pakalpojumus. Pēc termiņa beigām un ar nosacījumu, ka neatcēlāt Pakalpojumus saskaņā ar mūsu sniegto informāciju, mēs iekasēsim no jums maksu par Pakalpojumu lietošanu atbilstoši jaunajai cenai. Ja cenas izmaiņām nepiekrītat, jums ir jāatceļ un jāaptur Pakalpojumu lietošana pirms cenas izmaiņu stāšanās spēkā. Ja atcelsit, Pakalpojumu sniegšana tiks apturēta pašreizējā Pakalpojumu izmantošanas termiņa beigās vai, ja mēs periodiski iekasējam maksu no jūsu konta, tad Pakalpojumu sniegšana tiks apturēta tā perioda beigās, kurā atcēlāt Pakalpojumu izmantošanu.

9.9. Atlīdzināšanas politika. Maksas parasti netiek atlīdzinātas, izņemot gadījumus, kad atmaksas pamatā ir parasta atcelšana, atcelšana pamatota iemesla dēļ vai korporācijas Microsoft sodāma vai nolaidīga darbība, tostarp, ja pakalpojumi netiek efektīvi nodrošināti. Ja saskaņā ar 9.6. sadaļu jums ir pieejams pārdomu periods, saprātīgā laika periodā jums tiks atlīdzinātas visas samaksātās summas.

9.10. Pakalpojumu atcelšana. Pakalpojumus drīkstat atcelt jebkurā brīdī, ar vai bez iemesla. Dodieties uz tīmekļa vietni Norēķini un kontu pārvaldība (https://commerce.microsoft.com), lai iegūtu plašāku informāciju un norādījumus saistībā ar Pakalpojumu atcelšanu. Vēlreiz skatiet piedāvājumu, kurā aprakstīti Pakalpojumi, jo (i) jums, iespējams, būs jāmaksā visas maksas, kas tiek iekasētas par Pakalpojumiem no jūsu norēķinu konta pirms atcelšanas datuma; (ii) jūs, iespējams, vairs nevarēsit piekļūt Microsoft kontam pēc Pakalpojumu atcelšanas.

9.11. Nokavēti maksājumi. Kavētu maksājumu gadījumā jums ir jāapmaksā visas saprātīgās izmaksas, kas mums rodas, lai iekasētu visas nokavētās summas, tostarp maksas par advokātiem un citus tiesu izdevumus un izmaksas, kas ir atļautas saskaņā ar likumdošanu un normatīvajiem aktiem. Mēs drīkstam aizturēt vai atcelt Pakalpojumu izmantošanu, ja pilnībā un savlaicīgi neveicat apmaksu, kad esam nosūtījuši jums atgādinājumu (norādot, ka Pakalpojumu izmantošana tiks aizturēta un/vai atcelta), lai nodrošinātu, ka maksājums tiks veikts norādītajā laikā. No Pakalpojumu izmantošanas aizturēšanas vai atcelšanas varat izvairīties, ja veiksiet nepieciešamo maksājumu atgādinājumā noteiktajā laika periodā. Citāda procedūra tiks piemērota, ja neapmaksātā summa ir kritiska. Neapmaksātās summas, kas ir zemākas par 2% no kopējās rēķina vērtības, vienmēr tiks uzskatītas par kritiskām. Ja Pakalpojumu izmantošana ir aizturēta vai atcelta saistībā ar nemaksāšanu, varat zaudēt piekļuvi savam Microsoft kontam.

9.12. Maksājumi jums. Ja mums ir jāveic maksājums uz jūsu kontu, jūs piekrītat savlaicīgi un precīzi sniegt mums visu nepieciešamo informāciju, lai mēs varētu veikt maksājumu uz jūsu kontu. Jūs esat atbildīgs par visu nodokļu nomaksu un visām maksām, kas var rasties saistībā ar šī maksājuma saņemšanu. Ja esat saņēmis maksājumu kļūdas dēļ, mēs to varam pieprasīt atpakaļ vai lūgt šo summu atmaksāt, un jums jāpiekrīt sadarboties ar mums šī jautājuma risināšanā.

9.13. Pakalpojumi, kuriem ir nepieciešama piekļuve internetam, un citas maksas. Jums jāsedz maksas, ko nosaka jūsu interneta piekļuves vai Wi‑Fi pakalpojumu sniedzējs. Šīs maksas jāmaksā papildus tām maksām par Pakalpojumiem, ko maksājat mums. Ja piekļūstat Pakalpojumiem, izmantojot bezvadu ierīces (piemēram, mobilos tālruņus un planšetdatorus), bezvadu pakalpojumu operators var iekasēt maksu par brīdinājumiem, tīmekļa pārlūkošanu, ziņojumapmaiņu un citiem pakalpojumiem, kuru lietošanai ir jāizmanto raidīšanas laiks un bezvadu datu pakalpojumi. Sazinieties ar operatoru, lai uzzinātu, vai jums var tikt piemērotas jebkādas šādas maksas. Vienīgi jūs esat atbildīgs par visām izmaksām, kas var rasties, kad piekļūstat Pakalpojumiem, izmantojot jebkādu bezvadu vai citu saziņas pakalpojumu.

10. MĒS NESNIEDZAM PAPILDU GARANTIJAS

IZŅEMOT GADĪJUMUS, KAD PAKALPOJUMI ĻAUNPRATĪGI TIEK PIEDĀVĀTI AR SLĒPTIEM DEFEKTIEM VAI DEFEKTI LIEDZ PAKALPOJUMA IZMANTOŠANU, PAKALPOJUMI TIEK NODROŠINĀTI TĀDI, “KĀDI TIE IR”, “AR VISIEM DEFEKTIEM” UN “KĀDI TIE PIEEJAMI”. MĒS NEGARANTĒJAM PAKALPOJUMOS PIEEJAMĀS INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTI UN AKTUALITĀTI. JŪS APLIECINĀT UN PIEKRĪTAT, KA DATORSISTĒMAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU SISTĒMAS NAV BEZ KĻŪMĒM UN REIZĒM IR DĪKSTĀVES PERIODI. MĒS NEVARAM GARANTĒT, KA PAKALPOJUMI BŪS BEZ PĀRTRAUKUMIEM, SAVLAICĪGI, DROŠI UN BEZ KĻŪDĀM. MĒS UN MŪSU SAISTĪTIE UZŅĒMUMI, TĀLĀKPĀRDEVĒJI, IZPLATĪTĀJI UN PĀRDEVĒJI NESNIEDZ NEKĀDA VEIDA TIEŠAS GARANTIJAS, GALVOJUMUS VAI NOSACĪJUMUS. VISAS JUMS SNIEGTĀS GARANTIJAS IR SASKAŅĀ AR TIESĪBU AKTIEM, TAČU MĒS NESNIEDZAM NEKĀDAS CITAS GARANTIJAS. CIKTĀL TO PIEKĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, MĒS ATSAKĀMIES NO JEBKĀDA VEIDA NETIEŠĀM GARANTIJĀM, IESKAITOT GARANTIJAS PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM, IEGULDĪTAJAM DARBAM UN TIESĪBU NEAIZSKARAMĪBU.

11. Atbildības ierobežojums

11.1. Microsoft nebūs atbildīga par jebkādu saturu, tostarp saitēm uz trešās personas vietnēm un lietotāju nodrošinātām darbībām. Šāds saturs un darbības nav piesaistāmas korporācijai Microsoft un nenorāda Microsoft viedokli.

11.2. Microsoft būs atbildīga tikai par korporācijas Microsoft, tās pilnvaroto aģentu un/vai tās juridisko pārstāvju nolaidību, ja tiek pārkāptas Līguma finansiālās saistības. Finansiālas saistības ietver jebkuras saistības, kas ir jāizpilda, lai atbilstoši izpildītu šī Līguma nosacījumus, kas ļauj sasniegt šī Līguma mērķus un ko lietotāji vispārīgi var uztvert, ka šīs saistības ir jāizpilda saskaņā ar šī Līguma jēgu un saturu.

11.3. Microsoft, tās pilnvarotie aģenti un/vai juridiskie pārstāvji neuzņemas nekādu atbildību par nekādiem neparedzētiem, netipiskiem un/vai finanšu zaudējumiem attiecībā uz jebkādiem netiešiem zaudējumiem, ieskaitot peļņas zaudējumus, izņemot gadījumus, kad Microsoft, tās pilnvaroto aģentu un/vai juridisko pārstāvju rīcībā ir rupja nolaidība.

11.4. Microsoft jebkuras ar likumu noteiktās saistības par pārkāpumu neesamību, tostarp (taču ne tikai) saistības saskaņā ar likumu par atbildību par produkta trūkumiem un ar likumu noteiktās saistības par garantijas noteikumu pārkāpumu, neietekmēs atbildības ierobežojums. Tie paši nosacījumu attiecas uz korporācijas Microsoft, tās pilnvaroto aģentu un/vai tās juridisko pārstāvju saistībām, ja nolaidības dēļ ir apdraudēta personas dzīvība, tiek gūti savainojumi vai tiek apdraudēta veselība.

11.5. Citas līguma vai juridiskās prasības, izņemot tās, kas minētas šīs 11. sadaļas apakšsadaļās no 11.1. līdz 11.4. punktam, nevar rasties šī Līguma un/vai pakalpojumu lietošanas rezultātā, izņemot jebkuras Microsoft līguma un/vai juridiskās saistības nāves un/vai personas savainojumu rezultātā, kas nav iepriekš minētas 11. sadaļā.

12. Microsoft līgumslēdzēja juridiskā persona, jurisdikcija un piemērojamie tiesību akti — Eiropa

Ja dzīvojat (vai ja jūsu uzņēmuma galvenā mītne atrodas) Eiropā un jūs izmantojat Pakalpojumu bezmaksas daļu (piemēram, Bing un MSN), jums ir līgumattiecības ar Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052. Vašingtonas štata (ASV) likumi regulē visas prasības saistībā ar bezmaksas Pakalpojumiem, neierobežojot obligātos noteikumus, kas ir spēkā valstī, kurā tiek sniegti mūsu Pakalpojumi. Ja izmantojat Pakalpojumu maksas daļu (piemēram, Outlook.com bez reklāmām vai Office pakalpojumus), jums ir līgumattiecības ar Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 23-29, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg. Visas prasības saistībā ar maksas Pakalpojumiem, ieskaitot patērētāju aizsardzības prasības, tiek izskatītas saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kurā tiek sniegti Pakalpojumi.

13. Trešās puses tīmekļa vietnes

Jūs, iespējams, drīkstat piekļūt trešās puses tīmekļa vietnēm vai pakalpojumiem, izmantojot Pakalpojumus, ko Microsoft nekontrolē vai nepublicē. Microsoft neuzņemas atbildību par trešās puses vietnēm, pakalpojumiem vai saturu, kas pieejams, izmantojot Pakalpojumus. Jūs pilnībā uzņematies atbildību par visiem jūsu darījumiem ar trešajām pusēm (tostarp reklāmu ievietotājiem). Trešās personas tīmekļa vietnes vai pakalpojumus drīkst lietot atbilstoši attiecīgās trešās personas noteikumiem un nosacījumiem.

14. Digitālā satura tiesību pārvaldība

Ja piekļūstat saturam, kas tiek aizsargāts ar digitālā satura tiesību pārvaldību (Digital Rights Management – DRM), DRM programmatūra var automātiski pieprasīt datu nesēja lietošanas tiesības no tiešsaistes tiesību servera un lejupielādēt un instalēt DRM atjauninājumus, lai varat atskaņot saturu.

15. Microsoft .NET Framework programmatūra

Programmatūrā var būt ietverta Microsoft .NET Framework programmatūra. Šī programmatūra ir daļa no sistēmas Windows. Uz .NET Framework programmatūras lietošanu attiecas Windows licences noteikumi.

16. Spēkā esamība

6., 9. sadaļa (saistībā ar summām, kas uzkrātas pirms šī Līguma darbības beigām), 10., 11., 12., 19. sadaļa, kā arī sadaļas, kuru nosacījumi attiecināmi pēc Līguma termiņa beigām, ir spēkā, neraugoties uz šī Līguma atcelšanu.

17. Tiesību piešķire un nodošana

Mēs jebkurā brīdī bez iepriekšēja paziņojuma drīkstam pilnībā vai daļēji piešķirt, nodot vai citādi atbrīvoties no savām tiesībām un saistībām saskaņā ar šo Līgumu, ja šāda piešķire nenodara jums kaitējumu.

18. Paziņojumi

Šis līgums ir sastādīts elektroniski. Mēs drīkstam jums elektroniski sūtīt informāciju par Pakalpojumiem, papildu informāciju, kā arī informāciju, kas mums ir jānodrošina saskaņā ar tiesību aktiem. Mēs drīkstam jums sniegt nepieciešamo informāciju, sūtot e-pasta ziņojumu uz adresi, ko norādījāt, reģistrējoties Pakalpojumiem vai piekļūstot mūsu norādītajai Microsoft tīmekļa vietnei. Mēs iesakām pārraudzīt jūsu norādītās e-pasta adreses un saglabāt tās. Ja nepiekrītat saņemt paziņojumus elektroniskā veidā, jums jāpārtrauc Pakalpojumu lietošana. Jūs drīkstat informēt korporāciju Microsoft, kā noteikts Pakalpojumu klientu atbalsta noteikumos (22. sadaļa).

19. Līguma interpretācija

Šis ir pilna apjoma Līgums starp jums un Microsoft attiecībā uz Pakalpojumu lietošanu. Tas aizstāj visus iepriekšējos līgumus starp jums un korporāciju Microsoft attiecībā uz Pakalpojumu lietošanu. Līguma sadaļu virsraksti ir paredzēti tikai atsauces nolūkos, un tiem nav juridiska spēka. Ja lietojat citus Microsoft pakalpojumus, uz kuriem neattiecas šī Līguma nosacījumi, vai maksājat par šādiem Pakalpojumiem, uz tiem var attiekties atsevišķi vai papildu nosacījumi.

20. Bez trešo personu intereses

Šis Līgums ir noslēgts tikai jūsu un mūsu interesēs. Tas nav noslēgts nevienas citas personas interesēs, izņemot atļautos tiesību pārņēmējus un piešķires.

21. Fontu komponenti

Fontus drīkstat izmantot, lai rādītu un drukātu saturu tikai Pakalpojumu lietošanas laikā. Nav atļauts apiet nekādus fontu iegulšanas ierobežojumus.

22. Atbalsts

Klientu atbalsts Windows pakalpojumiem ir pieejams Microsoft kopienā (http://answers.microsoft.com) un Windows tīmekļa vietnē (http://windows.microsoft.com). Klientu atbalsts pakalpojumam MSN Internet Access ir pieejams MSN Support (https://support.msn.com). Klientu atbalsts par e-pastu Bing un Bing klientiem ir pieejams Bing atbalsta vietnē (https://support.discoverbing.com). Visas sūdzības saistībā ar šī Līguma izpildi ir jāiesniedz tīmekļa vietnēs, kas minētas šajā punktā. Ierobežots Office 365 Home Premium un Office 365 University klientu atbalsts ir pieejams Office atbalsta vietnē (http://office.com/support) (palīdzība/padomi) un Microsoft atbalsta vietnē (http://support.microsoft.com/ph/13615) (tehniskais atbalsts).

23. Eksportēšanas ierobežojumi

Uz Microsoft bezmaksas programmatūru un pakalpojumiem attiecas ASV un citu jurisdikciju eksporta un tehnoloģiju tiesību akti, un jūs piekrītat ievērot visus šādus piemērojamos tiesību aktus un normatīvos aktus, kas attiecas uz programmatūru un/vai pakalpojumiem. Ir nepieciešama ASV valdības atļauja, lai pārsūtītu šo bezmaksas programmatūru un pakalpojumus jebkuras tādas valsts valdībai, kurā ir noteikts embargo, vai konkrētām aizliegtām personām. Papildinformāciju, lūdzu, skatiet ASV Valsts kases departamenta tīmekļa vietnē (http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx). Turklāt uz maksas pakalpojumiem attiecas ASV eksporta tiesību akti un normatīvie akti, un jums tie ir jāievēro. Šajos tiesību aktos ir noteikti teritoriālie, lietotāju un lietošanas ierobežojumi. Papildinformāciju skatiet Microsoft produktu eksportēšanas tīmekļa vietnē (http://www.microsoft.com/exporting).

PAZIŅOJUMI

Paziņojumi un prasību pieteikšanas kārtība autortiesību pārkāpumu gadījumā. Microsoft ievēro trešo pušu intelektuālā īpašuma tiesības. Ja jums ir prasības saistībā ar intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem, ieskaitot prasības saistībā ar autortiesību pārkāpumu, iesakām šādus paziņojumus sūtīt norādītajam Microsoft aģentam. Lai iegūtu detalizētu informāciju un kontaktinformāciju, skatiet tīmekļa vietni par paziņojumu un autortiesību pārkāpumu prasību iesniegšanas kārtību (http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm). Microsoft, reaģējot uz paziņojumiem par autortiesību pārkāpumiem, izmanto procesu, kas izklāstīts Amerikas Savienoto Valstu Kodeksa 17. nodaļas 512. sadaļas C apakšsadaļas 2. punktā. Attiecīgos gadījumos Microsoft var arī atspējot vai izbeigt to Microsoft pakalpojumu lietotāju kontu darbību, kuri varētu veikt atkārtotus pārkāpumus.

Microsoft, reaģējot uz paziņojumiem par autortiesību pārkāpumiem, izmanto procesu, kas izklāstīts Amerikas Savienoto Valstu Kodeksa 17. nodaļas 512. sadaļas C apakšsadaļas 2. punktā. Attiecīgos gadījumos Microsoft var arī atspējot vai izbeigt to Microsoft pakalpojumu lietotāju kontu darbību, kuri varētu veikt atkārtotus pārkāpumus.

Paziņojumi un procedūras saistībā ar intelektuālā īpašuma aizsardzības problēmām reklamēšanā. Lūdzu, pārskatiet mūsu vadlīnijas saistībā ar intelektuālā īpašuma aizsardzību (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243207), lai iegūtu informāciju saistībā ar intelektuālā īpašuma aizsardzības problēmām mūsu reklamēšanas tīklā.

Paziņojumi par autortiesībām un preču zīmēm. Microsoft Corporation un/vai tās piegādātājiem ir autortiesības uz visām Pakalpojumu daļām © 2013; One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Visas tiesības paturētas. Mums vai mūsu piegādātājiem pieder ar Pakalpojumiem vai ar tajos ietverto saturu saistītas tiesības uz nosaukumu, autortiesības, kā arī tiesības uz citu intelektuālo īpašumu. Microsoft un visu Microsoft produktu, programmatūras un pakalpojumu nosaukumi, logotipi un ikonas var būt Microsoft preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes (http://www.microsoft.com/about/legal/en/us/IntellectualProperty/Trademarks/EN-US.aspx) Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs. Uzņēmumu un produktu faktiskie nosaukumi var būt to attiecīgo īpašnieku preču zīmes. Visas tiesības, kas netiek īpaši piešķirtas šajā Līgumā, tiek paturētas. Atsevišķos Microsoft tīmekļa vietņu serveros lietotajā programmatūrā tiek izmantota grupas Independent JPEG Group izstrādātā programmatūra. Autortiesības © 1991-1996 Thomas G. Lane. Visas tiesības paturētas. Atsevišķos korporācijas Microsoft tīmekļa vietņu serveros lietotā "gnuplot" programmatūra ir aizsargāta ar autortiesībām © 1986-1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Visas tiesības paturētas.

Akciju kotējumi un indeksa dati (tostarp indeksa vērtības). © 2013 Morningstar, Inc. Visas tiesības paturētas. Šeit ietvertā informācija 1) ir Morningstar un vai tā satura sniedzēju īpašums; 2) to nedrīkst izplatīt vai kopēt; 3) netiek sniegta garantija par tās precizitāti, pilnību vai savlaicīgumu. Ne Morningstar, ne tā satura sniedzēji nav atbildīgi par nekādiem bojājumiem vai zudumiem, kas rodas šīs informācijas lietošanas rezultātā. Pagātnes darbība negarantē rezultātus nākotnē.

Jūs nedrīkstat izmantot Dow Jones indeksusSM, indeksu datus vai Dow Jones atzīmes saistībā ar nekādu finanšu instrumentu vai investīciju produktu (piemēram, atvasināto instrumentu, strukturētu produktu, investīciju fondu, biržā tirgotu fondu, investīciju portfeļu u.c., kur instrumenta vai investīciju produkta cena, peļņa un/vai veiktspēja pamatojas uz, ir saistīta ar vai paredzēta jebkura no pieminēto indeksu vai indeksu starpnieka izsekošanai) izdošanu, izveidi, sponsorēšanu, tirdzniecību, mārketingu vai veicināšanu bez atsevišķa rakstiska līguma, kas noslēgts ar Dow Jones.

Finanšu informācija Saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu federālo vērtspapīru likumu vai citu jurisdikciju vērtspapīru likumiem korporācija Microsoft nav brokeris/komercaģents vai reģistrēts investīciju konsultants un nekonsultē personas par investīcijām vērtspapīros vai citos finanšu produktos vai pakalpojumos, to pirkšanu vai pārdošanu. Nekas no Pakalpojumos ietvertā neveido piedāvājumu vai ieteikumu pirkt vai pārdot jebkādus vērtspapīrus. Ne korporācija Microsoft, ne tās akciju kotējumu vai indeksa datu licences devēji neapstiprina un neiesaka nevienu konkrētu finanšu produktu vai pakalpojumu. Nekas no Pakalpojumos ietvertā nav paredzēts kā speciālista padoms, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar padomiem par investīcijām vai nodokļiem.

Paziņojums par vizuālo standartu H.264/AVC un video standartu VC-1. Šajā programmatūrā var būt ietverta kodeka tehnoloģija H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-4 Visual un/vai VC-1, ko licencējis uzņēmums MPEG LA, L.L.C. Šī tehnoloģija ir video informācijas datu saspiešanas formāts. MPEG LA, L.L.C. prasības ietver šāda paziņojuma sniegšanu:

ŠIS PRODUKTS IR LICENCĒTS PATĒRĒTĀJAM PERSONISKAI UN NEKOMERCIĀLAI LIETOŠANAI SASKAŅĀ AR VIZUĀLĀ STANDARTA H.264/AVC, MPEG-4 UN VIDEO STANDARTA VC-1 PATENTU PORTFEĻA LICENCĒM, LAI A) KODĒTU VIDEO ATBILSTOŠI STANDARTIEM (“VIDEO STANDARTI”) UN/VAI B) DEKODĒTU VIZUĀLO STANDARTU H.264/AVC, MPEG-4 UN VIDEO STANDARTU VC-1, KO KODĒJIS PATĒRĒTĀJS PERSONISKĀM UN NEKOMERCIĀLĀM VAJADZĪBĀM UN/VAI KAS IEGŪTS NO VIDEO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA, KURŠ IR LICENCĒTS NODROŠINĀT ŠĀDU VIDEO. NEVIENA NO ŠĪM LICENCĒM NEPAPLAŠINA TIESĪBAS UZ JEBKĀDIEM CITIEM PRODUKTIEM NEATKARĪGI NO TĀ, VAI PRODUKTS IR IETVERTS KOMPLEKTĀ AR ŠO PROGRAMMATŪRU. NEVIENA LICENCE NETIEK PIEŠĶIRTA VAI NOZĪMĒTA JEBKURAI CITAI LIETOŠANAI. PAPILDINFORMĀCIJU VARAT SAŅEMT NO UZŅĒMUMA MPEG LA, L.L.C. SKATIET UZŅĒMUMA MPEG LA TĪMEKĻA VIETNI (http://www.mpegla.com).

Precizēšanas nolūkos šis paziņojums šajā sadaļā saskaņā ar šo Līgumu neierobežo un neaizliedz programmatūras lietošanu ikdienā uzņēmumā personiskos un nekomerciālos nolūkos, kas neietver i) programmatūras tālāku izplatīšanu trešajām personām vai ii) satura izveidi ar šiem video standartiem saderīgām tehnoloģijām izplatīšanai trešajām personām.

Arhivēts Microsoft pakalpojumu līgums

Atjaunināts 2012. gada 27. augustā
Stājas spēkā 2012. gada 19. oktobrī

Paldies, ka izvēlējāties Microsoft!

Šis ir līgums starp jums un korporāciju Microsoft (vai vienu no tās saistītajiem uzņēmumiem atkarībā no jūsu dzīvesvietas), kurā aprakstīti 1.1. sadaļā minētās programmatūras un pakalpojumu lietošanas noteikumi. Jūsu ērtībai atsevišķus šī līguma nosacījumus esam snieguši jautājumu un atbilžu formā. Izlasiet visu līgumu, jo visi nosacījumi ir svarīgi un kopā tie veido juridisku līgumu. Kad piekrītat līguma nosacījumiem, tas attiecas uz jums. Turklāt ir pieejami dokumenti un politikas, uz kurām esam izveidojuši saites šajā līgumā, un ir ieteicams izlasīt arī tās.

1. Līguma apmērs, akceptēšana un izmaiņas

1.1. Kuri pakalpojumi ir ietverti šajā līgumā? Šis līgums attiecas uz Microsoft Hotmail, Microsoft SkyDrive, Microsoft kontu, Windows Live Messenger, Windows Photo Gallery, Windows Movie Maker, Microsoft Mail Desktop, Windows Live Writer (kopā dēvēti par “Microsoft zīmola pakalpojumiem”), Bing, MSN, Office.com un jebkuru citu programmatūru, vietni vai pakalpojumu, kas saistīts ar šo līgumu (kopā — “pakalpojumi”).

1.2. Kuri nosacījumi man ir jāievēro pakalpojumu lietošanas laikā? Mūsu mērķis ir izveidot drošāku vidi, tāpēc mēs pieprasām, lai pakalpojumu lietošanas laikā lietotāji ievērotu šos nosacījumus, korporācijas Microsoft surogātpasta novēršanas politiku (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117951) un Microsoft uzvedības kodeksu (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=266426), kas ar šādu nosaukumu ir ietverti šajā līgumā (“līgums”). Šos pakalpojumus nedrīkst lietot veidā, kas pārkāpj trešo personu tiesības, tostarp, taču ne tikai, ar nodomu nodarīt kaitējumu fiziskai vai juridiskai personai.

1.3. Kā piekrist šī līguma nosacījumiem? Sniedzot iespēju abonēt un/vai pasūtīt pakalpojumus, korporācija Microsoft izsaka jums piedāvājumu. Jums ir jāpiekrīt šiem noteikumiem un nosacījumiem, nospiežot pogu Piekrītu, un pēc tam varat lietot pakalpojumus, un tie veido derīgu līgumu starp jums un korporāciju Microsoft. Izmantojot pakalpojumus vai piekļūstot tiem vai piekrītot šiem nosacījumiem, ja lietotāja interfeisā ir pieejama šāda opcija, jūs apstiprināt, ka piekrītat ievērot šī līguma nosacījumus, neveicot izmaiņas. Ja nepiekrītat, pakalpojumus nedrīkstat izmantot.

1.4. Vai korporācija Microsoft drīkst mainīt šos nosacījumus pēc tam, kad esmu tiem piekritis? Jā. Mēs informēsim jūs, ja vēlēsimies mainīt šī līguma nosacījumus. Mēs drīkstam mainīt šī līguma nosacījumus, ja: (i) tas ir nepieciešams saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, tostarp (taču ne tikai) ar izmaiņām šādos tiesību aktos; (ii) tas ir nepieciešams saskaņā ar padomu un/vai pasūtījumu atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem; (iii) nav samērīgs sniegtā pakalpojuma apmērs un cena; (iv) tas ir nepieciešams tehnisku iemeslu dēļ; (v) tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu pakalpojumu darbību; vai (vi) nosacījumi tiks mainīti, radot priekšrocības lietotājam. Mēs informēsim jūs par paredzētajām izmaiņām pirms to stāšanās spēkā, izmantojot lietotāja interfeisu, e-pasta ziņojumu vai citus piemērotus veidus. Mēs nodrošināsim jums iespēju atcelt pakalpojumu izmantošanu vismaz 30 dienas pirms izmaiņu stāšanās spēkā. Ja neatceļat pakalpojumu izmantošanu noteiktajā laikā, kopš paziņojuma saņemšanas, ar to jūs piekrītat šī līguma izmaiņām. Mēs arī īpaši norādīsim šādu faktu, informējot jūs par šajā līgumā paredzētajām izmaiņām.

1.5. Kādas izmaiņas var tikt veiktas pakalpojumos? Mēs nepārtraukti strādājam, lai uzlabotu pakalpojumus ar nolūku uzlabot vai atjaunināt to funkcionalitātes, ieviest jaunus līdzekļus vai pielāgot pakalpojumus, un jebkurā brīdī varam mainīt pakalpojumus vai dzēst līdzekļus. Ja veiksim izmaiņas maksas pakalpojumos, mēs savlaicīgi jūs informēsim par izmaiņām pakalpojumos saistībā ar finansēm. Pakalpojumu izmantošanu var atcelt jebkurā laikā. Mēs varam izlaist pakalpojumus vai pakalpojumu līdzekļus beta versijā, kas, iespējams, nedarbosies pareizi vai tādā pašā veidā, kā darbosies gala versija.

2. Microsoft konts

2.1. Kas ir Microsoft konts? Lai piekļūtu pakalpojumu daļām, piemēram, korporācijas Microsoft zīmola pakalpojumiem, ir nepieciešams Microsoft konts. Microsoft konts, iepriekš zināms kā Windows Live ID, ir akreditācijas dati, ko izmantosiet, lai autentificētos mūsu tīklā. Lai izveidotu Microsoft kontu, jums ir jānorāda lietotājvārds un parole, konkrēta demogrāfiskā informācija un “konta apliecinājums”, piemēram, alternatīva e-pasta adrese vai tālruņa numurs. Esošiem Microsoft konta īpašniekiem, iespējams, būs jānorāda “konta apliecinājums”, lai varētu turpināt lietot Microsoft kontu. Jūs esat atbildīgs par konta informācijas un paroles konfidencialitātes nodrošināšanu. Jūs varat lietot Microsoft kontu, lai piekļūtu citiem korporācijas Microsoft produktiem, vietnēm vai pakalpojumiem (piemēram, Windows, Xbox LIVE un Windows Phone), taču katra šī produkta, vietnes vai pakalpojuma lietošana var būt noteikta arī attiecīgā produkta, vietnes vai pakalpojuma lietošanas noteikumos un nosacījumos, ja tie atšķiras no šajā līgumā izklāstītajiem. Lai varētu izmantot Microsoft zīmola pakalpojumus un šo pakalpojumu daļa būtu aktīva, jums ir regulāri jāpierakstās Microsoft kontā (vismaz ik pēc 270 dienām), izņemot gadījumus, kad pakalpojumu maksas daļas piedāvājumā ir norādīts citādi. Ja nepierakstīsities šī perioda laikā, mēs drīkstam atcelt jūsu piekļuvi korporācijas Microsoft pakalpojumiem. Ja Microsoft zīmola pakalpojumu izmantošana tiek atcelta pierakstīšanās kļūmes dēļ, jūsu dati var tikt neatgriezeniski dzēsti no mūsu serveriem.

2.2. Kā rīkoties, ja nevaru piekļūt savam Microsoft kontam? Ja nevarat piekļūt Microsoft kontam aizmirstas paroles vai cita iemesla dēļ, jūs varat atjaunot savu Microsoft kontu, apmeklējot tīmekļa lapu Atiestatīt paroli (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656). Korporācija Microsoft nesniedz nekādas garantijas, ka jūsu Microsoft konts tiks atjaunots vai saturam (kā definēts tālāk) tiks nodrošināta aizsardzība.

2.3. Kā rīkoties, ja Microsoft kontu neiegūstu no korporācijas Microsoft? Atsevišķos gadījumos mēs atļaujam jums iegūt Microsoft kontu no trešās personas, piemēram, mācību iestādes, uzņēmuma, interneta pakalpojumu sniedzēja vai pārvaldīta domēna administratora (http://www.domains.live.com). Šādos gadījumos šai trešai personai var būt papildu tiesības attiecībā uz jūsu Microsoft kontu, piemēram, iespēja atiestatīt jūsu paroli, skatīt jūsu konta lietojumu vai profila datus, lasīt vai saglabāt saturu kontā vai apturēt jūsu Microsoft konta darbību vai atcelt to. Šādos gadījumos jums ir jāievēro šī līguma nosacījumi un jebkuri papildu trešās personas noteiktie lietošanas noteikumi, par kuriem attiecīgā trešā persona būs jūs informējusi. Korporācija Microsoft neuzņemas nekādu atbildību saistībā ar trešo personu noteiktajiem papildu lietošanas noteikumiem. Ja esat pārvaldīta domēna administrators, jūs uzņematies atbildību par visām pārvaldītā domēna kontos veiktajām darbībām, kas radušās jūsu nevērības vai nolaidības dēļ.

3. Saturs

3.1. Kam pieder saturs, ko es ievietoju pakalpojumos? Saturs ietver visu, ko augšupielādējat, glabājat vai pārsūtāt, izmantojot pakalpojumus, piemēram, datus, dokumentus, fotoattēlus, video, mūziku, e-pasta ziņojumus un tūlītējos ziņojumus (“saturs”). Izņemot saistībā ar materiālu, ko mēs jums licencējam un ko var ietvert jūsu veidotā saturā (piemēram, klipkopa), mēs nepretendējam uz jūsu pakalpojumos sniegtā satura īpašumtiesībām. Jūsu veidotais saturs pieder jums, un jūs uzņematies par to atbildību. Stingri iesakām regulāri veidot satura kopijas. Mēs nekontrolējam, neverificējam, neapmaksājam un neapstiprinām saturu, ko jūs un citi lietotāji padarāt pieejamu pakalpojumos.

3.2. Kas drīkst piekļūt manam saturam? Jūs kontrolējat, kurš drīkst piekļūt jūsu saturam. Ja saturu kopīgojat pakalpojumu publiskās vietās vai kopīgotās vietās, kas pieejamas citiem jūsu izvēlētiem lietotājiem, jūs piekrītat, ka ikviens, ar ko esat kopīgojis saturu, drīkst bez maksas lietot, atveidot, izplatīt, attēlot, pārsūtīt un saglabāt saturu tikai saistībā ar šiem pakalpojumiem un citiem korporācijas Microsoft vai tā licences ņēmēju produktiem un pakalpojumiem. Ja nevēlaties, lai citiem lietotājiem būtu šāda iespēja, neizmantojiet pakalpojumus sava satura kopīgošanai. Ja pakalpojumos izmantojat vai kopīgojat saturu veidā, kas pārkāpj citu personu autortiesības, preču zīmes, citas intelektuālā īpašuma tiesības vai personu datu aizsardzības tiesības, jūs pārkāpjat šī līguma nosacījumus. Jūs apliecināt un garantējat, ka šī līguma darbības laikā jums ir (un būs) visas tiesības, kas nepieciešamas pakalpojumos augšupielādētajam vai kopīgotajam saturam, un ka izmantojot saturu, kā norādīts šajā rindkopā, netiks pārkāpti tiesību akti vai trešo personu tiesības.

3.3. Kādas darbības korporācija Microsoft veic ar manu saturu? Pakalpojumos augšupielādējot saturu, jūs piekrītat, ka to drīkst lietot, modificēt, pielāgot, saglabāt, atveidot, izplatīt un attēlot tādā apmērā, kāds ir nepieciešams, lai veicinātu jūsu drošību un sekmētu Microsoft produktu un pakalpojumu izstādi, drošību un kvalitāti. Piemēram, laiku pa laikam korporācija drīkst izmantot automatizētos līdzekļus, lai izolētu informāciju no e-pasta ziņojumiem, tērzēšanas ziņojumiem vai fotoattēliem. Tādējādi atklājam surogātpastu un ļaunprogrammatūru un veicinām jūsu drošību, kā arī uzlabojam pakalpojumus, ieviešot tajos jaunus līdzekļus, kas atvieglo pakalpojumu lietošanu. Apstrādājot saturu, korporācija Microsoft veic īpašus pasākumus, lai nodrošinātu jūsu personas datu aizsardzību.

3.4. Kāda veida saturs nav atļauts? Pakalpojumos nav atļauts saturs, ar kuru tiek pārkāpti šī līguma nosacījumi (kas ietver korporācijas Microsoft surogātpasta novēršanas politiku(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117951) un Microsoft uzvedības kodeksu(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=266426)) vai vietējie tiesību akti. Korporācija Microsoft patur tiesības pārskatīt saturu, lai nepieļautu šī līguma nosacījumu pārkāpšanu. Korporācija Microsoft drīkst bloķēt vai citādi novērst jebkāda veida e-pasta ziņojumu, tūlītējo ziņojumu vai citu ziņojumu piegādi uz pakalpojumiem vai no tiem kā daļu no mūsu centieniem aizsargāt pakalpojumus vai mūsu klientus vai citā veidā nepieļaut šī līguma nosacījumu pārkāpšanu.

3.5. Vai korporācija Microsoft var noņemt manu saturu no pakalpojumiem? Jā. Mēs paturam tiesības noraidīt saturu vai noņemt to no pakalpojumiem jebkurā brīdī, ja uzskatām, ka ar to tiek pārkāpti piemērojamie tiesību akti vai šī līguma nosacījumi, vai ja tiek pārsniegts krātuves vai faila lieluma ierobežojums. Mums ir tiesības noraidīt satura publicēšanu, un mēs drīkstam noņemt saturu, neraugoties uz iemeslu vai iemesla esamību. Ja pakalpojumos saglabātais saturs ir likumīgs un atbilst šī līguma nosacījumiem, kā arī tiek aizsargāts ar autortiesību likumu un jūs esat pilnvarots lietot šo saturu, mēs sniegsim jums iespēju izgūt saturu. Tas nebūs iespējams, ja saturs tiks noņemts no mūsu serveriem tāpēc, ka Microsoft konts būs neaktīvs pēc laika perioda, kas norādīts 2.2. sadaļā.

4. Pakalpojumu atcelšana

4.1. Kas notiks, ja neievērošu šos nosacījumus? Ja pārkāpjat šī līguma nosacījumus un turpināt pārkāpt attiecīgās saistības pēc tam, kad esat saņēmis paziņojumu par pārkāpuma izbeigšanu noteiktā un saprātīgā laika periodā, mēs drīkstam veikt darbības pret jums, tostarp (taču ne tikai) noņemt jūsu saturu no pakalpojumiem, apturēt piekļuvi pakalpojumiem, pieprasīt jums neveikt noteiktas darbības, atcelt jūsu pakalpojumus un/vai norādīt šādu darbību attiecīgajām iestādēm. Šis nosacījums neietekmē korporācijas Microsoft papildu juridiskās tiesības nekavējoties izbeigt līguma darbību, ja pastāv pamatots iemesls. Tas var būt arī šajā līgumā noteiktu finansiālu saistību pārkāpums. Finansiālas saistības ietver jebkuras saistības, kas ir jāizpilda, lai atbilstoši izpildītu šī līguma nosacījumus, kas ļauj sasniegt šī līguma mērķus un ko lietotāji vispārīgi var uztvert, ka šīs saistības ir jāizpilda saskaņā ar šī līguma jēgu un saturu. Satura noņemšana un pakalpojumu atcelšana netieši ietvers datu dzēšanu. Dati tiks dzēsti un nebūs izgūstami, tāpēc stingri iesakām regulāri dublēt pakalpojumos saglabātos datus un saturu.

4.2. Vai pastāv citi veidi, kā varu zaudēt piekļuvi pakalpojumiem? Jā. Lai piekļūtu pakalpojumu daļām (tas ir, Microsoft zīmola pakalpojumiem), jums ir jāpierakstās savā Microsoft kontā vismaz reizi 270 dienās (skatiet 2.2. sadaļu). Turklāt pastāv iemesli, kuru dēļ korporācija Microsoft drīkst apturēt pakalpojumu daļu nodrošināšanu, tostarp (taču ne tikai) tas, ka mēs vairs nespējam pakalpojumus nodrošināt, attīstās tehnoloģijas, klientu atsauksmēs tiek norādīta nepieciešamība veikt izmaiņas vai rodas ārējas problēmas, kuru dēļ būtu neizdevīgi vai nepraktiski turpināt pakalpojumu sniegšanu. Šādā gadījumā jūsu dati tiks neatgriezeniski dzēsti no attiecīgās pakalpojumu daļas. Ja mēs bez iemesla pilnībā atceļam maksas pakalpojumu, mēs attiecīgi atmaksāsim jums maksājumu summu, kuru apmaksājāt par atlikušo pakalpojuma daļu pirms pakalpojuma atcelšanas. Ja reģistrējaties pakalpojumu maksas daļai un savlaicīgi neveicat maksājumu, mēs drīkstam aizturēt vai atcelt pakalpojuma izmantošanu (lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu 9.11.).

4.3. Kā es varu izbeigt pakalpojumu lietošanu? Jūs drīkstat izbeigt pakalpojumu lietošanu jebkurā brīdī un jebkura iemesla dēļ. To var izdarīt, pārejot uz konta vietni (https://account.live.com) un veicot konta slēgšanas procesu šajā saitē. Lai atceltu maksas pakalpojumu, skatiet 9.10. sadaļu. Ja atceļat pakalpojumu izmantošanu, ātrākais satura dzēšanas veids pakalpojumos ir manuāli to noņemot no dažādiem pakalpojumu komponentiem (piemēram, manuāli dzēšot savu e-pastu). Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā: lai gan saturs, kuru esat dzēsis vai kas ir saistīts ar slēgtu kontu, jums nebūs pieejams, tas noteiktu laika periodu joprojām tiek glabāts mūsu sistēmās.

4.4. Kas notiek, ja man tiek atcelta pakalpojumu izmantošanas iespēja vai to darbība tiek izbeigta? Ja jums tiek atcelta pakalpojumu izmantošanas iespēja vai to darbība tiek izbeigta (neatkarīgi no tā, vai to veicat jūs vai mēs), jūsu tiesības lietot pakalpojumus nekavējoties tiek apturētas un jūsu licence lietot mūsu programmatūru beidzas. Pēc tam jums ir jāatinstalē programmatūra, vai arī mēs to drīkstam atspējot. Ja jūsu Microsoft konts tiek atcelts vai tā darbība tiek izbeigta (neatkarīgi no tā, vai to veicat jūs vai mēs), jūsu tiesības lietot jūsu Microsoft kontu nekavējoties tiek apturētas. Ja jums tiek atcelta pakalpojumu izmantošanas iespēja vai to darbība tiek apturēta, mēs neatgriezeniski drīkstam dzēst jūsu saturu no mūsu serveriem un mums nav saistību atgriezt jums saturu. Tāpēc mēs iesakām regulāri veidot satura kopijas.

5. Konfidencialitāte

5.1. Vai korporācija Microsoft apkopo manu personas informāciju? Jūsu datu konfidencialitāte mums ir svarīga. Mēs izmantojam konkrētu no jums iegūtu informāciju, lai darbinātu un sniegtu pakalpojumus. Sniedzot jums Pakalpojumu, mēs arī drīkstam automātiski augšupielādēt informāciju par jūsu datoru, Pakalpojuma lietošanu un Pakalpojuma veiktspēju. Lai uzzinātu, kā tiek lietota un aizsargāta jūsu informācija, lūdzu, izlasiet korporācijas Microsoft tiešsaistes personas datu aizsardzības paziņojumu (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=253457).

5.2. Vai pakalpojumi izmanto sīkfailus? Jā. Pakalpojumi izmanto sīkfailus. Sīkfails ir neliels teksta fails, ko tīmekļa serveris novieto ierīcē. Sīkfaili satur tekstu, ko var nolasīt tikai domēna tīmekļa serveris, kas izsniedza attiecīgo sīkfailu. Piemēram, ja Bing.com izsniedz sīkfailu, tikai Bing.com tīmekļa serveri var nolasīt attiecīgo sīkfailu. Pakalpojumi lieto sīkfailus dažādu iemeslu dēļ, tostarp jūsu preferenču un iestatījumu saglabāšanai, satura personalizēšanai, kā arī, lai analizētu, kā tiek lietoti pakalpojumi, lai mēs varam tos uzlabot. Mēs lietojam sīkfailus arī kā daļu no pierakstīšanās procesa jūsu Microsoft kontā, kā arī tiešsaistes reklāmām (tostarp reklāmām, kurām mērķauditorija tiek atlasīta atkarībā no uzvedības). Lai uzzinātu, kā bloķēt, kontrolēt un dzēst sīkfailus, tostarp to, kā atteikties no Microsoft nodrošinātām reklāmām, kas saistītas ar uzvedību, lūdzu, lasiet konfidencialitātes paziņojuma sadaļu Sīkfailu lietošana (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=74170). Izmantojot pakalpojumus, jūs piekrītat, ka mēs drīkstam iestatīt sīkfailus jūsu ierīcē tādā apmērā, kādu atļauj jūsu personalizētie iestatījumi.

5.3. Vai Microsoft izpauž manu personas informāciju ārpus korporācijas Microsoft? Jūs piekrītat, ka Microsoft drīkst piekļūt, atklāt vai saglabāt informāciju saistībā ar to, kā lietojat pakalpojumus, tostarp (taču ne tikai) jūsu personas informāciju un saturu vai informāciju, ko Microsoft iegūst par jums pakalpojumu lietošanas laikā (piemēram, interneta protokola adresi vai citu trešās personas informāciju), ja Microsoft labticīgi uzskata, ka šāda rīcība ir nepieciešama, lai (a) rīkotos saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem vai atbildētu uz likumīgiem pieprasījumiem no kompetentām iestādēm; (b) īstenotu šī līguma izpildi vai aizsargātu korporācijas Microsoft vai mūsu klientu tiesības vai īpašumu; vai (c) palīdzētu novērst kādas personas nāvi vai smagus fiziskus savainojumus.

5.4. Kā korporācija Microsoft reaģē uz tiesas procesu? Līdzīgi citiem interneta pakalpojumu sniedzējiem, korporācijai Microsoft tiek izteiktas juridiskas prasības un pieprasījumi no tiesībsargājošām un valsts iestādēm un privātiem prāvniekiem saistībā ar mūsu tīklā glabāto saturu. Šī informācija var būt saistīta ar iespējamu noziegumu vai civilu prasību un parasti tiek pieprasīta saskaņā ar parastu tiesas procesu valstī vai vietā, kur darbība tika veikta. Korporācijai Microsoft var būt saistības rīkoties saskaņā ar informācijas vai satura iegūšanas pieprasījumiem, kas ir daļa no izmeklēšanas vai tiesas procesiem.

6. Pakalpojumu darbības pārtraukšana un dublēšana

Mēs cenšamies nodrošināt pakalpojumu nepārtrauktu darbību; tomēr visiem tiešsaistes pakalpojumiem reizēm ir darbības pārtraukumi un dīkstāves. Regulāri dublējiet pakalpojumos glabāto saturu. Izveidojot regulāras dublēšanas plānu un ievērojot to, var palīdzēt novērst satura zaudēšanu.

7. Programmatūra

7.1. Kādi nosacījumi attiecas uz programmatūru, kas ir daļa no pakalpojumiem? Ja kā daļu no pakalpojumiem saņemat vai izmantojat no mums iegūtu programmatūru, tās izmantošanu regulē viena no divām licences nosacījumu kopām (“licences nosacījumi”). Ja jums tiek piedāvāts atsevišķs programmatūras licences līgums un jūs piekrītat tā nosacījumiem, attiecīgie licences nosacījumi attieksies tikai uz programmatūras lietošanu. Programmatūru nedrīkst lietot vai saņemt, ja nepiekrītat licences nosacījumiem. Ja licences līgums atsevišķi netiek piedāvāts, attiecināmi ir tikai šī līguma nosacījumi. Programmatūra tiek licencēta, nevis pārdota, un korporācija Microsoft patur visas tiesības uz programmatūru, ko korporācija Microsoft nav īpaši piešķīrusi saskaņā ar licences nosacījumiem. Ja ar šo līgumu tiek regulēta vietne, kuru skatāt, jebkuras trešās personas skriptus vai kodu, kas saistīts ar šo vietni vai uz kuru izveidota atsauce no šīs vietnes, ir licencējušas trešās personas, kam pieder šāds kods, nevis korporācija Microsoft.

7.2. Kā es varu izmantot programmatūru, kas tiek nodrošināta kā daļa no pakalpojumiem? Pakalpojuma daļas lietošanas ietvaros mēs piešķiram jums tiesības instalēt un izmantot vienu programmatūras kopiju katrā ierīcē tikai vienai personai vienlaicīgi, taču tikai tādā gadījumā, ja ievērojat visus citus šī līguma nosacījumus.

7.3. Vai pastāv programmatūras vai pakalpojumu izmantošanas ierobežojumi? Jā. Papildus citiem šī līguma ierobežojumiem, jūs nedrīkstat: apiet tehnoloģiskos aizsardzības pasākumus programmatūrā vai pakalpojumos vai saistībā ar tiem vai dekonstruēt, dekompilēt vai izjaukt jebkuru programmatūru vai citas pakalpojumu daļas, kas ir ietvertas pakalpojumos vai kam var piekļūt, izmantojot pakalpojumus, izņemot (un tikai) apmērā, ko konkrēti pieļauj spēkā esošais autortiesību likums; nedrīkst atdalīt programmatūras vai pakalpojumu komponentus lietošanai citās ierīcēs, publicēt, kopēt, izīrēt, iznomāt vai aizdot programmatūru vai pakalpojumus vai nodot programmatūru, jebkuras programmatūras licences vai jebkuras tiesības saistībā ar pakalpojumiem, izņemot gadījumos, kas īpaši atļauti šajā līgumā. Jūs nedrīkstat šos pakalpojumus izmantot jebkādā neatļautā veidā, kas varētu traucēt citai personai lietot šo pakalpojumu vai piekļūt jebkuram pakalpojumam, datiem, kontam vai tīklam. Jūs nedrīkstat piekļūt pakalpojumiem, izmantojot neatļautas trešo personu lietojumprogrammas.

7.4. Kā tiek atjaunināta programmatūra? Mēs varam automātiski pārbaudīt jūsu programmatūras versiju. Mēs varam arī automātiski lejupielādēt programmatūras atjauninājumus jūsu datorā, nepieprasot no jums samaksu, lai atjauninātu, uzlabotu un turpinātu izstrādāt pakalpojumus. Jūs piekrītat akceptēt šādus atjauninājumus saskaņā ar šiem nosacījumiem, izņemot gadījumus, kad uz atjauninājumiem attiecas citi nosacījumi. Šādā gadījumā šie citi nosacījumi būs attiecināmi uz atjaunināto programmatūru un, ja neakceptēsit citus šiem atjauninājumiem piemērojamos nosacījumus, jūs nedrīkstēsit lietot vai saņemt atjauninājumus. Korporācijai Microsoft nav jānodrošina atjauninājumu pieejamība, un tā negarantē, ka tiks atbalstīta sistēmas versija, kurai jūs licencējāt programmatūru.

8. Office.com, MSN un Bing papildu nosacījumi

8.1. Office.com un Office Web App multivides elementi un veidnes. Ja lietojat Microsoft Office.com vai Microsoft Office Web Apps, drīkstat piekļūt multivides attēliem, klipkopām, animācijām, skaņām, mūzikai, videoklipiem, veidnēm un citiem satura veidiem (“multivides elementi”), kuri tiek nodrošināti kopā ar programmatūru, kas pieejama vietnē Office.com vai kā daļa no pakalpojuma, kas saistīts ar programmatūru. Jums ir atļauts šos multivides elementus kopēt un izmantot projektos un dokumentos. Jūs nedrīkstat (i) pārdot, licencēt vai izplatīt multivides elementu kopijas atsevišķi vai kā produktu, ja produkta primārā vērtība ir multivides elementi; (ii) piešķirt klientiem tiesības multivides elementu tālākai licencēšanai vai izplatīšanai; (iii) licencēt vai izplatīt komerciālos nolūkos multivides elementus, kuros ietverti identificējami personu, valdību, logotipu, preču zīmju vai emblēmu atveidojumi vai kuros šādi attēli tiek izmantoti veidā, kas varētu norādīt uz atbalstu jūsu produktam, iestādei vai darbībai vai uz saistību ar to; vai (iv) veidot nepiedienīgus darbus, izmantojot multivides elementus. Papildinformāciju skatiet tīmekļa lapā Ar autortiesībām aizsargāta Microsoft satura lietošana (http://www.microsoft.com/permission).

8.2. MSN Video. Pakalpojumā MSN Video pieejamie videoklipi un iegultais videoklipu atskaņotājs ir paredzēts tikai nekomerciālai, personīgai izmantošanai un, ja citviet šajā līgumā nav norādīts citādi, tos nedrīkst lejupielādēt, kopēt vai izplatīt tālāk bez tiesību turētāju atļaujas. Jūs nedrīkstat lietot iegulto video atskaņotāju vietnēs, kuru primārais mērķis ir reklāmu rādīšana, abonēšanas ieņēmumu iekasēšana vai tieša konkurence ar pakalpojumu MSN Video, izņemot gadījumus, kad vispirms iegūstat mūsu izteiktu rakstisku piekrišanu. Jūs piekrītat, ka, izmantojot iegulto video atskaņotāju, var rasties trešās personas papildu izmaksas, maksas un autoratlīdzības maksas, tostarp piemērojamas publiskās darbības autoratlīdzības maksas jūsu valstī vai reģionā.

8.3. Ar balsi aktivizēta Bing meklēšana. Ja Bing lietojumprogrammā lietojat ar balsi aktivizētas meklēšanas līdzekli, jūs piekrītat, ka korporācija Microsoft ierakstīs un apkopos jūsu balss ievadi. Jūsu balss ievadi mēs izmantosim tikai ar nolūku sniegt jums Bing pakalpojumu un uzlabot korporācijas Microsoft balss atpazīšanas produktus un pakalpojumus.

8.4. Atrašanās vieta un m.bing.com. Vietnes m.bing.com lietošanas laikā ierīcē iespējojot atrašanās vietas noteikšanu, jūs piekrītat, ka korporācija Microsoft apkopo un izmanto jūsu atrašanās vietas informāciju saskaņā ar Microsoft tiešsaistes personas datu aizsardzības paziņojumu (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=253457). Mēs izmantojam informāciju par atrašanās vietu, lai nodrošinātu un uzlabotu meklēšanas un kartēšanas rezultātus.

9. Ja maksājat korporācijai Microsoft, uz jums attiecas tālāk minētie nosacījumi.

9.1. Maksa. Ja ar pakalpojumu daļu ir saistīta maksa, jūs piekrītat to maksāt. Pakalpojumiem norādītā cena ietver visus piemērojamos nodokļus un norēķinus par valūtas maiņu, ja vien nav noteikts citādi.

9.2. Jūsu norēķinu konts. Lai samaksātu par pakalpojumu, reģistrējoties pakalpojumam jums būs jānorāda maksāšanas metode. Savai norēķinu konta informācijai un maksāšanas metodei varat piekļūt vietnē Norēķinu un kontu pārvaldība (https://billing.microsoft.com). Jūs piekrītat vienmēr nodrošināt jaunāko norēķinu konta informāciju. Turklāt jūs piekrītat atļaut korporācijai Microsoft izmantot jebkuru atjauninātu konta informāciju par jūsu maksāšanas metodi, ko sniegusi jūsu izsniedzējbanka vai piemērojamais maksājumu tīkls. Ja jūs liekat mums pārtraukt lietot norādīto maksāšanas metodi, bet nenorādāt mums citu maksāšanas metodi pēc mūsu sūtītā paziņojuma saņemšanas par tās norādīšanu attiecīgā laika posmā, mēs drīkstam atcelt jūsu maksas pakalpojuma nodrošināšanu, ja pastāv pamatots iemesls. Jūsu paziņojums neietekmēs mūsu iesniegtās maksas jūsu norēķinu kontā, pirms mēs varēsim saprātīgā veidā rīkoties atbilstoši jūsu veiktajām izmaiņām jūsu norēķinu konta informācijā.

9.3. Norēķini. Norādot korporācijai Microsoft maksāšanas metodi, jūs (i) apliecināt, ka esat pilnvarots izmantot norādīto maksāšanas metodi un visa sniegtā maksājumu informācija ir patiesa un precīza; (ii) pilnvarojat korporāciju Microsoft iekasēt maksu no jums par pakalpojumiem, izmantojot jūsu izvēlēto maksāšanas metodi; un (iii) pilnvarojat korporāciju Microsoft iekasēt maksu no jums par jebkuru pakalpojumu maksas līdzekli, kam izvēlējāties reģistrēties vai ko izvēlējāties lietot šī līguma spēkā esamības laikā. Pakalpojumu maksu iekasēšana, izmantojot izvēlēto maksāšanas metodi, notiek veidā, par ko esam vienojušies, tostarp: (a) pirkuma veikšanas brīdī; (b) neilgi pēc pirkuma veikšanas; (c) kā periodisks maksājums par abonēšanas pakalpojumiem. Ja piekritīsit, norēķini var tikt veikti arī ar priekšapmaksu. Turklāt mēs drīkstam iekasēt maksu arī par jūsu apstiprināto summu, un mēs savlaicīgi paziņosim par paredzamo starpību saistībā ar periodiskajiem maksājumiem par abonēšanas pakalpojumiem. Mēs drīkstam izrakstīt jums rēķinu par vairākiem iepriekšējiem un pašreizējiem norēķinu periodiem kopā.

9.4. Automātiska atjaunošana. Ja automātiskā atjaunošana jūsu valstī, provincē vai štatā ir atļauta, mēs informēsim jūs par pakalpojuma automātisku atjaunošanu, kad reģistrēsieties pakalpojumam vai pirms pakalpojums tiks automātiski atjaunots. Kad būsim jūs informējuši, ka pakalpojumi tiks automātiski atjaunoti, mēs varam automātiski atjaunot jūsu pakalpojumus un iekasēt no jums maksu, kas atbilst konkrētajā brīdī noteiktajai cenai, par atjaunošanas periodu. Mēs arī atgādinām, ka par pakalpojumu atjaunošanu mēs iekasēsim maksu atbilstoši jūsu izvēlētajai maksāšanas metodei, un mēs sniegsim norādījumus par to, kā pakalpojumu varat atcelt. Mēs iekasēsim no jums maksu par atjaunošanas periodu, izņemot gadījumus, kad esat mūs informējis, ka vēlaties atcelt līgumu, vismaz vienu mēnesi pirms tā darbības termiņa beigām vai jebkura atjaunošanas perioda beigām, vai citādi saskaņā ar mūsu norādītajiem atcelšanas veidiem.

9.5. Tiešsaistes pārskats un kļūdas. Mēs sniegsim jums tiešsaistes norēķinu pārskatu vietnē Norēķinu un kontu pārvaldība (https://billing.microsoft.com), kur varat skatīt un drukāt savu pārskatu. Jūsu pienākums ir regulāri un vismaz reizi mēnesī skatīt tiešsaistes norēķinu pārskatu. Tas ir vienīgais norēķinu pārskats. Jūs esat atbildīgs par katra tiešsaistes pārskata drukāšanu vai saglabāšanu un šādas kopijas saglabāšanu savai uzskaitei. Ja esam jūsu rēķinā pieļāvuši kļūdu, mēs kļūdu labosim uzreiz pēc tam, kad būsit par to mums paziņojis un lūdzis pārskatīt aprēķināto samaksu. Jums jāinformē mūs 120 dienu laikā pēc tam, kad pirmo reizi pamanījāt savā rēķinā acīmredzamu kļūdu. Ja neinformējat mūs attiecīgajā laika periodā, jūs atbrīvojat mūs no visām saistībām un prasībām attiecībā uz zaudējumiem, ko radījusi kļūda vai nevērība; turklāt mums nebūs jālabo šī kļūda vai jānodrošina atmaksa. Jebkurā citā gadījumā, ja korporācija Microsoft ir noteikusi norēķinu kļūdu, mēs informēsim jūs un veiksim nepieciešamās darbības, lai to labotu iespējami īsā laikā.

9.6. Pārdomu periods. Pieprasot no mums pakalpojumus, jums būs tiesības uz 15 dienu atcelšanas vai “pārdomu” periodu, izņemot gadījumus, kad mēs sākam sniegt pakalpojumus nekavējoties, un šādā gadījumā jums nebūs tiesību uz atcelšanas vai “pārdomu” periodu. Pakalpojumus drīkstat atcelt saskaņā ar 9.10. sadaļā noteikto. Skatiet 9.9. sadaļu, lai uzzinātu par korporācijas Microsoft atlīdzināšanas politikām.

9.7. Izmēģinājuma perioda piedāvājumi. Ja piedalāties kādā no izmēģinājuma perioda piedāvājumiem, jums līdz izmēģinājuma perioda beigām ir jāatceļ pakalpojumi, lai nerastos jauni izdevumi, izņemot gadījumus, kad mēs informējam jūs citādi. Pakalpojumus drīkst atcelt saskaņā ar 9.10. sadaļā noteikto. Ja neatceļat pakalpojumus, un mēs esam informējuši jūs, ka pēc izmēģinājuma perioda pakalpojumi kļūs par maksas abonēšanas pakalpojumiem un esam informējuši jūs par piemērojamām maksām un visiem citiem piemērojamiem nosacījumiem, jūs pilnvarojat mūs iekasēt no jums maksu par pakalpojumiem atbilstoši attiecīgajā brīdī spēkā esošajai cenai jūsu izvēlētajā maksāšanas metodē.

9.8. Cenu izmaiņas. Ja jūsu pakalpojuma piedāvājumam ir noteikts konkrēts laika periods un cena, tad noteiktā cena būs spēkā līdz attiecīgā perioda beigām. Jums būs jāpiekrīt jebkuram jaunam piedāvājumam un cenai, ja vēlaties turpināt lietot pakalpojumus. Ja jums pakalpojumi tiek nodrošināti periodiski (piemēram, katru mēnesi) uz nenoteiktu laika periodu, un tas ir izmēģinājuma piedāvājums, mēs drīkstam paaugstināt pakalpojumu ne vairāk kā par 5% gadā, ja informējam jūs vismaz 30 dienas pirms izmaiņu stāšanās spēkā. Jums būs iespēja atcelt pakalpojumus pirms cenas izmaiņu stāšanās spēkā. Paziņojot jums par cenas izmaiņām, mēs īpaši informēsim jūs arī par to, ka jaunā cena stāsies spēkā, ja neatcelsiet pakalpojumus. Pēc termiņa beigām un ar nosacījumu, ka neatcēlāt pakalpojumus saskaņā ar mūsu sniegto informāciju, mēs iekasēsim no jums maksu par pakalpojumu lietošanu atbilstoši jaunajai cenai. Ja cenas izmaiņām nepiekrītat, jums ir jāatceļ un jāaptur pakalpojumu lietošana pirms cenas izmaiņu stāšanās spēkā. Ja atcelsit, pakalpojumu sniegšana tiks apturēta noteiktā pakalpojumu izmantošanas termiņa beigās vai, ja mēs periodiski iekasējam maksu no jūsu konta, tad pakalpojumu sniegšana tiks apturēta tā perioda beigās, kurā atcēlāt pakalpojumu izmantošanu.

9.9. Atlīdzināšanas politika. Maksas parasti netiek atlīdzinātas, izņemot gadījumus, kad atmaksas pamatā ir parasta atcelšana, atcelšana pamatota iemesla dēļ vai korporācijas Microsoft sodāma vai nolaidīga uzvedība, tostarp, ja pakalpojumi netiek efektīvi nodrošināti. Ja saskaņā ar 9.6. sadaļu jums ir pieejams pārdomu periods, saprātīgā laika periodā jums tiks atlīdzinātas visas samaksātās summas.

9.10. Pakalpojumu atcelšana. Pakalpojumus drīkstat atcelt jebkurā brīdī, neraugoties uz to, vai tam ir iemesls. Pārejiet uz vietni Norēķini un kontu pārvaldība (https://billing.microsoft.com), lai iegūtu plašāku informāciju un norādījumus saistībā ar pakalpojumu atcelšanu. Vēlreiz skatiet piedāvājumu, kurā aprakstīti pakalpojumi, jo (i) jums, iespējams, būs jāmaksā visas maksas, kas tiek iekasētas par pakalpojumiem no jūsu norēķinu konta pirms atcelšanas datuma; (ii) jūs, iespējams, vairs nevarēsit piekļūt Microsoft kontam pēc pakalpojumu atcelšanas.

9.11. Nokavēti maksājumi. Jums ir jāapmaksā visas saprātīgās izmaksas, kas mums rodas, lai iekasētu visas nokavētās summas, tostarp maksas par advokātiem un citus tiesu izdevumus un izmaksas, kas ir atļautas saskaņā ar likumiem un normatīvajiem aktiem. Mēs drīkstam aizturēt vai atcelt pakalpojum izmantošanu, ja pilnībā un savlaicīgi neveicat apmaksu, kad esam nosūtījuši jums atgādinājumu (norādot, ka pakalpojumu izmantošana tiks aizturēta un/vai pakalpojumu sniegšana tiks izbeigta), lai nodrošinātu, ka maksājums tiks veikts norādītajā laikā. No pakalpojumu izmantošanas aizturēšanas vai atcelšanas varat izvairīties, ja veiksiet nepieciešamo maksājumu atgādinājumā noteiktajā laika periodā. Citāda procedūra tiks piemērota, ja neapmaksātā summa ir kritiska. Neapmaksātās summas, kas ir zemākas par 2% no kopējās rēķina vērtības, vienmēr tiks uzskatītas par kritiskām. Ja pakalpojumu izmantošana ir aizturēta vai atcelta saistībā ar nemaksāšanu, varat zaudēt piekļuvi savam Microsoft kontam.

9.12. Maksājumi jums. Ja mums ir jāveic maksājums uz jūsu kontu, jūs piekrītat savlaicīgi un precīzi sniegt mums visu nepieciešamo informāciju, lai mēs varētu veikt maksājumu uz jūsu kontu. Jūs esat atbildīgs par visu nodokļu nomaksu un visām maksām, kas var rasties saistībā ar šī maksājuma saņemšanu. Ja esat saņēmis maksājumu kļūdas dēļ, mēs to varam pieprasīt atpakaļ vai lūgt šo summu atmaksāt, un jums jāpiekrīt sadarboties ar mums šī jautājuma risināšanā.

9.13. Pakalpojumi, kuriem ir nepieciešama piekļuve internetam, un citas maksas. Ja pakalpojumos nav ietverta piekļuve internetam, jums jāsedz maksas, ko nosaka jūsu interneta piekļuves pakalpojumu sniedzējs. Šīs maksas jāmaksā papildus tām maksām par pakalpojumiem, ko maksājat mums. Ja piekļūstat pakalpojumiem, izmantojot bezvadu ierīces (piemēram, mobilos tālruņus un planšetdatorus), bezvadu pakalpojumu operators var iekasēt maksu par brīdinājumiem, tīmekļa pārlūkošanu, ziņojumapmaiņu un citiem pakalpojumiem, kuru lietošanai ir jāizmanto raidīšanas laiks un bezvadu datu pakalpojumi. Sazinieties ar operatoru, lai uzzinātu, vai jums var tikt piemērotas jebkādas šādas maksas. Vienīgi jūs esat atbildīgs par visām izmaksām, kas var rasties, kad piekļūstat pakalpojumiem, izmantojot jebkādu bezvadu vai citu saziņas pakalpojumu.

10. MĒS NESNIEDZAM PAPILDU GARANTIJAS.

MĒS NODROŠINĀM PAKALPOJUMUS TĀDUS, “KĀDI TIE IR”, “AR VISIEM DEFEKTIEM” UN “KĀDI TIE PIEEJAMI”. MĒS NEGARANTĒJAM PAKALPOJUMOS PIEEJAMĀS INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTI UN AKTUALITĀTI. JŪS APLIECINĀT UN PIEKRĪTAT, KA DATORSISTĒMAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU SISTĒMAS NAV BEZ KĻŪMĒM UN REIZĒM IR ZAUDLAIKA PERIODI. MĒS NEVARAM GARANTĒT, KA PAKALPOJUMI NEBŪS BEZ PĀRTRAUKUMIEM, BŪS SAVLAICĪGI, DROŠI UN BEZ KĻŪDĀM. MĒS UN MŪSU SAISTĪTIE UZŅĒMUMI, TĀLĀKPĀRDEVĒJI, IZPLATĪTĀJI UN PĀRDEVĒJI NESNIEDZ NEKĀDA VEIDA TIEŠAS GARANTIJAS, GALVOJUMUS VAI NOSACĪJUMUS. VISAS JUMS SNIEGTĀS GARANTIJAS IR SASKAŅĀ AR TIESĪBU AKTIEM, TAČU MĒS NESNIEDZAM NEKĀDAS CITAS GARANTIJAS. MĒS IZSLĒDZAM JEBKĀDA VEIDA NETIEŠAS GARANTIJAS, TOSTARP GARANTIJAS PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM, IEGULDĪTAJAM DARBAM UN TIESĪBU NEAIZSKARAMĪBU.

11. Atbildības ierobežojums.

11.1. Korporācija Microsoft nebūs atbildīga par jebkādu saturu, tostarp saitēm uz trešās personas vietnēm un lietotāju nodrošinātām darbībām. Šāds saturs un darbības nav piesaistāmas korporācijai Microsoft un nenorāda korporācijas Microsoft viedokli.

11.2. Korporācija Microsoft būs atbildīga tikai par korporācijas Microsoft, tās pilnvaroto aģentu un/vai tās juridisko pārstāvju nolaidību, ja tiek pārkāptas līguma finansiālās saistības. Finansiālas saistības ietver jebkuras saistības, kas ir jāizpilda, lai atbilstoši izpildītu šī līguma nosacījumus, kas ļauj sasniegt šī līguma mērķus un ko lietotāji vispārīgi var uztvert, ka šīs saistības ir jāizpilda saskaņā ar šī līguma jēgu un saturu.

11.3. Korporācija Microsoft, tās pilnvarotie aģenti un/vai tās juridiskie pārstāvji neuzņemas atbildību par jebkādiem neparedzētiem, netipiskiem un/vai finansiāliem zaudējumiem attiecībā uz jebkādiem netiešiem zaudējumiem, tostarp peļņas zaudējumiem, izņemot gadījumus, kad korporācija Microsoft, tās pilnvarotie aģenti un/vai tās juridiskie pārstāvji ir rīkojušies, piemēram, ar rupju nolaidību.

11.4. Korporācijas Microsoft jebkuras ar likumu noteiktās saistības par pārkāpumu neesamību, tostarp (taču ne tikai) saistības saskaņā ar likumu par atbildību par preces trūkumiem un ar likumu noteiktās saistības par garantijas noteikumu pārkāpumu, neietekmēs atbildības ierobežojums. Tie paši nosacījumu attiecas uz korporācijas Microsoft, tās pilnvaroto aģentu un/vai tās juridisko pārstāvju saistībām, ja nolaidības dēļ ir apdraudēta personas dzīvība, tiek gūti savainojumi vai tiek apdraudēta veselība.

11.5. Citas līguma vai juridiskās prasības, izņemot tās, kas minētas šīs 11. sadaļas apakšsadaļās no 11.1. līdz 11.4. punktam, nevar rasties šī līguma un/vai pakalpojumu lietošanas rezultātā, izņemot jebkuras korporācijas Microsoft līguma un/vai juridiskās saistības nāves un/vai personas savainojumu rezultātā, kas nav iepriekš minētas 11. sadaļā.

12. Korporācijas Microsoft līgumslēdzēja juridiskā persona.

12.1. Eiropa. Ja dzīvojat (vai ja jūsu uzņēmuma galvenā mītne atrodas) Eiropā, jums ir līgumattiecības ar Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 20 Rue Eugene Ruppert, Immeuble Laccolith, 1st Floor, L-2543 Luxembourg, un šī līguma interpretāciju nosaka Luksemburgas likumi, un tie attiecas uz prasībām par līguma pārkāpumu neatkarīgi no tiesisko normu pretrunām, izņemot gadījumus, kad jūs dzīvojat vai jūsu uzņēmuma galvenā mītne atrodas Spānijā, un šādā gadījumā šī līguma interpretāciju regulē Spānijas likumi. Visas pārējās prasības, tostarp prasības, kas attiecas uz patērētāju aizsardzības likumiem, likumiem par negodīgu konkurenci un civiltiesību pārkāpumiem, ir pakļautas tās valsts likumiem, uz kuru mēs adresējam jūsu pakalpojumus. Atbilstoši jūsu atrašanās vietas jurisdikcijai jūs un korporācija Microsoft drīkst izvēlēties valsti, uz kuru mēs adresējam jūsu pakalpojumus attiecībā uz visiem strīdiem, kas rodas šī līguma dēļ vai saistībā ar to, vai arī varat izvēlēties atbildīgu tiesu Luksemburgā.

12.2. Amerikas Savienotajās Valstīs.Ja dzīvojat (vai uzņēmuma galvenā mītne atrodas) ASV, jūs stājaties līgumattiecībās ar Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, US. Neraugoties uz tiesisko principu pretrunām, šā līguma nosacījumi tiek interpretēti un šā nosacījumu pārkāpumu prasības un jebkuras citas prasības (tostarp prasības, kas attiecas uz patērētāju aizsardzību, negodīgu konkurenci un civiltiesību pārkāpumu likumiem) tiek regulētas saskaņā ar tā štata likumiem, kurā dzīvojat. Jūs un mēs negrozāmi piekrītam, ka visi strīdi, kas radušies šī līguma dēļ vai saistībā ar to, vai lietas, kas tiek izskatītas tiesā (nevis šķīrējtiesā un ne saistībā ar prasībām par nelielām naudas summām), tiek izskatītas tikai un vienīgi Vašingtonas štata Kinga apgabala jurisdikcijas un tiesu apgabala štata vai federālajās tiesās.

12.3. Ziemeļamerikas vai Dienvidamerikas teritorija ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm. Ja dzīvojat (vai uzņēmuma galvenā mītne atrodas) Ziemeļamerikā vai Dienvidamerikā ārpus ASV, jūs stājaties līgumattiecībās ar Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, US. Neraugoties uz pretrunām tiesiskajās normās, šā līguma nosacījumu interpretāciju un pārkāpumu prasības regulē Vašingtonas štata likumi. Visas pārējās prasības, tostarp prasības, kas attiecas uz patērētāju aizsardzības likumiem, likumiem par negodīgu konkurenci un civiltiesību pārkāpumiem, ir pakļautas tās valsts likumiem, uz kuru mēs adresējam jūsu pakalpojumus.

12.4. Tuvie Austrumi vai Āfrika. Ja dzīvojat (vai ja jūsu uzņēmuma galvenā mītne atrodas) Tuvajos Austrumos vai Āfrikā, jums ir līgumattiecības ar Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 20 Rue Eugene Ruppert, Immeuble Laccolith, 1st Floor, L-2543 Luxembourg, un šī līguma interpretāciju nosaka Luksemburgas likumi, un tie attiecas uz prasībām par līguma pārkāpumu neatkarīgi no tiesisko normu pretrunām. Visas pārējās prasības, tostarp prasības, kas attiecas uz patērētāju aizsardzības likumiem, likumiem par negodīgu konkurenci un civiltiesību pārkāpumiem, ir pakļautas tās valsts likumiem, uz kuru mēs adresējam jūsu pakalpojumus. Jūs un mēs negrozāmi piekrītam, ka visi strīdi, kas radušies šī līguma dēļ vai saistībā ar to, tiek izskatīti tikai un vienīgi Luksemburgas tiesās.

12.5. Āzija vai Klusā Okeāna reģions, izņemot gadījumus, kad jūsu valsts ir īpaši norādīta. Ja dzīvojat (vai uzņēmuma galvenā mītne atrodas) Āzijā vai Klusā Okeāna reģionā, jūs stājaties līgumattiecībās ar Microsoft Regional Sales Corp. Šī korporācija ir izveidota saskaņā ar ASV Nevadas štata likumiem, un tās filiāle atrodas Singapūrā (filiāles galvenā mītne: 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968). Neraugoties uz pretrunām tiesiskajās normās, šā līguma nosacījumu izpildi regulē Vašingtonas štata likumi. Jebkurš strīds, kas izriet no šī līguma vai saistībā ar to, tostarp tā esamību, spēkā esamību vai izbeigšanu, tiks nodots galīgai izskatīšanai šķīrējtiesā Singapūrā saskaņā ar Singapūras Starptautiskā šķīrējtiesu centra (Singapore International Arbitration Centre — SIAC) starptautisko šķīrējtiesas reglamentu, kas tiek uzskatīts par iekļautu šajā punktā ar šo atsauci. Tiesas sastāvā būs viens šķīrējtiesnesis, ko iecels SIAC priekšsēdētājs. Iztiesāšana šķīrējtiesā notiks angļu valodā. Šķīrējtiesneša lēmums būs galīgs, saistošs un neapstrīdams un var tikt izmantots par pamatu tiesas lēmumam attiecīgajā jautājumā jebkurā valstī vai reģionā.

12.6. Japāna. Ja dzīvojat (vai ja jūsu uzņēmuma galvenā mītne atrodas) Japānā, jums ir līgumattiecības ar Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075. Šo līgumu un jebkuru jautājumu, kas radies šī līguma dēļ vai ir saistīts ar to, regulē Japānas likumi. Jūs un mēs negrozāmi piekrītam, ka visi strīdi, kas radušies šī līguma dēļ vai saistībā ar to, tiek izskatīti tikai un vienīgi Tokijas apgabaltiesā.

12.7. Ķīnas Tautas Republika. Ja dzīvojat (vai ja jūsu uzņēmuma galvenā mītne atrodas) Ķīnā, jums ir līgumattiecības ar Shanghai MSN Network Communications Technology Company Limited, Suite B, 8th Floor, Building Ding, No. 555, Dongchuan Road, Minxing District, Shanghai, PRC, ja lietojat MSN, Bing vai Windows Live Messenger; PRC likumi regulē šī līguma darbību, jo tas ir saistīts ar to pakalpojumu lietošanu saskaņā ar šo līgumu, kuru darbību nodrošina Shanghai MSN Network Communications Technology Company Limited. Ja saskaņā ar šo līgumu lietojat MSN, Bing vai Windows Live Messenger, jebkurš strīds, kas izriet no šī līguma vai saistībā ar to, tostarp šī līguma esamību, spēkā esamību vai izbeigšanu, tiks nodots galīgai izskatīšanai šķīrējtiesā Honkongā ar Honkongas Starptautiskā šķīrējtiesu centra (Hong Kong International Arbitration Centre — HKIAC) protekciju saskaņā ar UNCITRAL šķīrējtiesas reglamentu, kas tiek uzskatīts par iekļautu šajā punktā ar šo atsauci. Šādā šķīrējtiesā būs viens šķīrējtiesnesis, kuru norīkos HKIAC saskaņā ar UNCITRAL šķīrējtiesas reglamentu. Iztiesāšana šķīrējtiesā notiks angļu valodā. Šķīrējtiesneša lēmums būs galīgs, saistošs un neapstrīdams un var tikt izmantots par pamatu tiesas lēmumam Ķīnā vai citviet. Ja, pamatojoties uz šo līgumu, lietojat citus pakalpojumus, jūs stājaties līgumattiecībās ar Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, US. Neraugoties uz pretrunām tiesiskajās normās, šo pakalpojumu lietošanas gadījumā šā līguma nosacījumu izpildi regulē Vašingtonas štata likumi. Vašingtonā, ASV esošo štata vai Kinga apgabala federālo tiesu jurisdikcija nav uzskatāma par ekskluzīvu.

12.8. Korejas Republika. Ja dzīvojat (vai ja jūsu uzņēmuma galvenā mītne atrodas) Korejas Republikā, jums ir līgumattiecības ar Microsoft Korea, Inc., 6th Floor, POSCO Center, 892 Daechi-Dong, Kangnam-Gu, Seoul, 135-777, Korea, un Korejas Republikas likumi regulē šī līguma saistības. Jūs un mēs negrozāmi piekrītam, ka visi strīdi, kas radušies šī līguma dēļ vai saistībā ar to, tiek izskatīti tikai un vienīgi Seulas apgabaltiesā.

12.9. Taivāna. Ja dzīvojat (vai ja jūsu uzņēmuma galvenā mītne atrodas) Taivānā, jums ir līgumattiecības ar Microsoft Taiwan Corp., 8F, No 7 Sungren Road, Shinyi Chiu, Taipei, Taiwan 110, un Taivānas likumi regulē šī līguma saistības. Jūs un mēs negrozāmi norādām Taipejas apgabaltiesu kā pirmās instances tiesu, kuras jurisdikcijai ir pakļauti visi strīdi, ko izraisījis šis līgums vai kas radušies saistībā ar to.

13. Trešās personas vietnes

Jūs, iespējams, drīkstēsit piekļūt trešās personas vietnēm vai pakalpojumiem, izmantojot pakalpojumus, ko korporācija Microsoft nekontrolē vai nepublicē. Korporācija Microsoft nav atbildīga par trešās personas vietnēm, pakalpojumiem vai saturu, kas pieejams, izmantojot pakalpojumus. Jūs pilnībā uzņematies atbildību par visiem jūsu darījumiem ar trešajām personām (tostarp reklāmu ievietotājiem). Trešās personas vietnes vai pakalpojumus drīkst lietot atbilstoši attiecīgās trešās personas noteikumiem un nosacījumiem.

14. DRM

Ja piekļūstat saturam, kas tiek aizsargāts ar Microsoft digitālā satura tiesību pārvaldību (Digital Rights Management – DRM), programmatūra var automātiski pieprasīt datu nesēja lietošanas tiesības no tiešsaistes tiesību servera un lejupielādēt un instalēt DRM atjauninājumus, lai varat atskaņot saturu. Papildinformāciju skatiet Microsoft Silverlight personas datu aizsardzības paziņojuma sadaļā Informācija par DRM (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=178857).

15. Programmatūra Microsoft .NET Framework

Šajā programmatūrā, iespējams, ir ietverta programmatūra Microsoft .NET Framework. Šī programmatūra ir operētājsistēmas Windows sastāvdaļa. Programmatūra .NET Framework ir jālieto atbilstoši operētājsistēmas Windows licences nosacījumiem.

16. Spēkā esamība

6., 9. sadaļa (saistībā ar summām, kas uzkrātas pirms šī līguma darbības beigām), 10., 11., 12., 19. sadaļa, kā arī sadaļas, kuru nosacījumi attiecināmi pēc līguma termiņa beigām, būs spēkā, neraugoties uz šī līguma izbeigšanu vai atcelšanu.

17. Tiesību piešķire un nodošana

Mēs jebkurā brīdī bez iepriekšēja paziņojuma drīkstam pilnībā vai daļēji piešķirt, nodot vai citādi atbrīvoties no savām tiesībām un saistībām saskaņā ar šo līgumu, ja šāda piešķire nenodara jums kaitējumu.

18. Paziņojumi

Šis līgums ir sastādīts elektroniski. Mēs drīkstam jums elektroniski sūtīt informāciju par pakalpojumiem, papildu informāciju, kā arī informāciju, kas mums ir jānodrošina saskaņā ar tiesību aktiem. Mēs drīkstam jums sniegt nepieciešamo informāciju, sūtot e-pasta ziņojumu uz adresi, ko norādījāt, reģistrējoties pakalpojumiem, vai piekļūstot mūsu norādītai korporācijas Microsoft vietnei. Mēs iesakām pārraudzīt jūsu norādītās e-pasta adreses un saglabāt tās. Ja nepiekrītat saņemt paziņojumus elektroniskā veidā, jums jāpārtrauc pakalpojumu lietošana. Jūs drīkstat informēt korporāciju Microsoft, kā noteikts pakalpojumu klientu atbalsta noteikumos, 22. sadaļā.

19. Līguma interpretācija

Šis ir pilna apjoma līgums starp jums un korporāciju Microsoft attiecībā uz pakalpojumu lietošanu. Tas aizstāj visus iepriekšējos līgumus starp jums un korporāciju Microsoft attiecībā uz pakalpojumu lietošanu. Līguma sadaļu virsraksti ir paredzēti tikai atsauces nolūkos, un tiem nav tiesisku seku. Ja lietojat citus korporācijas Microsoft pakalpojumus, kas netiek regulēti ar šo līgumu, vai maksājat par šādiem pakalpojumiem, uz tiem var attiekties atsevišķi vai papildu nosacījumi. Visas šī līguma daļas ir piemērojamas atbilstošos tiesību aktos maksimāli pieļaujamajā apmērā. Ja tiesa nolemj, ka mēs nevaram īstenot kādu šī līguma daļu atbilstoši rakstītajam, mēs drīkstam aizstāt attiecīgos nosacījumus ar līdzīgiem tādā apmērā, kāds ir īstenojams saskaņā ar atbilstošajiem tiesību aktiem, taču pārējais līgums netiks mainīts.

20. Bez trešo personu intereses

Šis līgums ir noslēgts tikai jūsu un mūsu interesēs. Tas nav noslēgts nevienas citas personas interesēs, izņemot atļautos tiesību pārņēmējus un piešķires.

21. Fontu komponenti.

Fontus drīkstat izmantot, lai rādītu un drukātu saturu, tikai pakalpojumu lietošanas laikā. Nav atļauts apiet jebkādus fontu iegulšanas ierobežojumus.

22. Atbalsts

Klientu atbalsts Microsoft zīmola pakalpojumiem ir pieejams vietnē Microsoft Answers (http://answers.microsoft.com) un vietnē Windows (http://windows.microsoft.com). Klientu atbalsts pakalpojumam MSN Internet Access ir pieejams vietnē MSN Support (https://support.msn.com). Klientu atbalsts pa e-pastu saistībā ar Bing un Bing klientiem ir pieejams Bing atbalsta vietnē (https://support.discoverbing.com). Visas sūdzības saistībā ar šī līguma izpildi ir jāiesniedz vietnēs, kas minētas šajā punktā.

23. Eksportēšanas ierobežojumi

Uz korporācijas Microsoft bezmaksas programmatūru un pakalpojumiem attiecas ASV un citu jurisdikciju eksporta un tehnoloģiju likumi, un jūs piekrītat ievērot visus šādus piemērojamos likumus un normatīvos aktus, kas attiecas uz programmatūru un/vai pakalpojumiem. Ir nepieciešama ASV valdības atļauja, lai pārsūtītu šo bezmaksas programmatūru un pakalpojumus jebkuras tādas valsts valdībai, kurā ir uzlikts embargo, vai konkrētām aizliegtām partijām. Papildinformāciju, lūdzu, skatiet ASV Valsts kases departamenta vietnē (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=243206). Turklāt uz maksas pakalpojumiem attiecas ASV eksporta likumi un normatīvie akti, un jums tie ir jāievēro. Šajos tiesību aktos ir ietverti mērķa, lietotāju un lietošanas ierobežojumi. Papildinformāciju skatiet vietnē Exporting Microsoft Products (Microsoft produktu eksportēšana) (http://www.microsoft.com/exporting).

PAZIŅOJUMI

Paziņojumi un prasību pieteikšanas kārtība autortiesību pārkāpumu gadījumā. Paziņojumi par autortiesību pārkāpumu prasībām jāsūta korporācijas Microsoft īpašajam pārstāvim. VISI PRASĪBAS PIETEIKUMI, KAS NAV IESNIEGTI ŠĀDĀ KĀRTĪBĀ, TIKS ATSTĀTI BEZ IEVĒRĪBAS. Lai iegūtu detalizētu informāciju un kontaktinformāciju, skatiet vietni Paziņojums un autortiesību pārkāpumu prasības iesniegšanas kārtība (http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm).

Paziņojumi un kārtība, kādā iesniedzamas prasības saistībā ar intelektuālo īpašumu sponsorētu vietņu reklamēšanā. Lūdzu, pārskatiet mūsu vadlīnijas saistībā ar intelektuālā īpašuma aizsardzību (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243207), lai iegūtu informāciju saistībā ar intelektuālā īpašuma aizsardzības problēmām mūsu reklamēšanas tīklā.

Paziņojumi par autortiesībām un preču zīmēm. Autortiesības uz visu pakalpojumu saturu: © 2012 Microsoft Corporation un/vai tās piegādātāji, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, US. Visas tiesības paturētas. Mums vai mūsu piegādātājiem pieder ar pakalpojumiem vai ar tajos ietverto saturu saistītas tiesības uz nosaukumu, autortiesības, kā arī tiesības uz citu intelektuālo īpašumu. Microsoft un visu Microsoft produktu, programmatūras un pakalpojumu nosaukumi, logotipi un ikonas var būt korporācijas Microsoft preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes (http://www.microsoft.com/about/legal/en/us/IntellectualProperty/Trademarks/EN-US.aspx) Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs. Uzņēmumu un produktu nosaukumi var būt to attiecīgo īpašnieku preču zīmes. Visas tiesības, kas netiek īpaši piešķirtas šajā līgumā, tiek paturētas. Atsevišķu korporācijas Microsoft vietņu serveros lietotajā programmatūrā tiek izmantota grupas Independent JPEG Group izstrādātā programmatūra. Autortiesības © 1991-1996 Thomas G. Lane. Visas tiesības paturētas. Atsevišķos korporācijas Microsoft vietņu serveros lietotā “gnuplot” programmatūra ir aizsargāta ar autortiesībām © 1986-1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Visas tiesības paturētas.

Akciju kotējumi un indeksa dati (tostarp indeksa vērtības). Visa informācija, ko sniedz Interactive Data Corporation (“IDC”) un tā saistītie uzņēmumi (turpmāk tekstā — “IDC informācija”) un kas ir ietverta pakalpojumos, pieder IDC un tā saistītajiem uzņēmumiem vai tie to licencē. Jūs drīkstat saglabāt, analizēt, pārformatēt, drukāt un rādīt IDC informāciju, kā arī veikt ar to manipulācijas, tikai personiskai lietošanai. Jūs nedrīkstat nekādā formātā publicēt, atkārtoti pārraidīt, atkārtoti izplatīt vai citā veidā atveidot jebkādu IDC informāciju. Jūs arī nedrīkstat lietot IDC nevienā uzņēmumā vai komercsabiedrībā vai saistībā ar to, tostarp (taču ne tikai) vērtspapīru, investīciju, grāmatvedības, banku, juridiskā vai mediju uzņēmumā vai sabiedrībā. Pirms veikt vērtspapīru darījumu pamatojoties uz IDC informāciju, ieteicams konsultēties ar vērtspapīru brokeri vai citu finanšu konsultantu, lai pārbaudītu informāciju par cenām. IDC un tā saistītie uzņēmumi vai attiecīgie licences devēji nav atbildīgi pret lietotājiem vai citām personām par jebkāda iemesla pārtraukumiem, neprecizitātēm, aizkavēm, kļūdām vai iztrūkumiem IDC informācijā (neraugoties uz iemeslu) vai par jebkādiem zaudējumiem (tiešiem vai netiešiem, izrietošiem, soda vai tipveida), kas radušies saistībā ar tiem. Nosacījumi šajā sadaļā atspoguļo korporācijas Microsoft vienošanos ar IDC un tā saistītajiem uzņēmumiem, un jūs piekrītat, ka šajā sadaļā sniegtie nosacījumi, nevis šī līguma citas sadaļas, attieksies uz IDC informāciju, ja radīsies strīds vai pretrunas saistībā ar citu nosacījumu šajā līgumā.

Jūs nedrīkstat izmantot Dow Jones IndexesSMSM indeksus, indeksu datus vai Dow Jones atzīmes saistībā ar jebkādu finanšu instrumentu vai investīciju produktu (piemēram, atvasināto instrumentu, strukturētu produktu, investīciju fondu, biržā tirgotu fondu, investīciju portfeļu u.c., kur instrumenta vai investīciju produkta cena, peļņa un/vai veiktspēja pamatojas uz, ir saistīta ar vai paredzēta jebkura no pieminēto indeksu izsekošanai) izdošanu, izveidi, sponsorēšanu, tirdzniecību, mārketingu vai veicināšanu bez atsevišķa rakstiska līguma, kas noslēgts ar Dow Jones.

Finanšu informācija. Saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu federālo vērtspapīru likumu vai citu jurisdikciju vērtspapīru likumiem korporācija Microsoft nav brokeris/komercaģents vai reģistrēts investīciju konsultants un nekonsultē personas par investīcijām vērtspapīros vai citos finanšu produktos vai pakalpojumos, to pirkšanu vai pārdošanu. Nekas no pakalpojumos ietvertā neveido piedāvājumu vai ieteikumu pirkt vai pārdot jebkādus vērtspapīrus. Korporācija Microsoft un tās akciju kotējumu vai indeksa datu licences devēji neapstiprina un neiesaka nevienu konkrētu finanšu produktu vai pakalpojumu. Nekas no pakalpojumos ietvertā nav paredzēts kā speciālista padoms, tostarp (taču ne tikai) padomi par investīcijām vai nodokļiem.

Paziņojums par vizuālo standartu H.264/AVC un video standartu VC-1. Šajā programmatūrā var būt ietverta dekodēšanas tehnoloģija H.264/MPEG-4 AVC un/vai VC-1. MPEG LA, L.L.C. prasības ietver šāda paziņojuma sniegšanu:

ŠIS PRODUKTS IR LICENCĒTS PATĒRĒTĀJAM PERSONISKAI UN NEKOMERCIĀLAI LIETOŠANAI SASKAŅĀ AR AVC UN VC-1 PATENTU PORTFEĻA LICENCĒM, LAI (A) KODĒTU VIDEO ATBILSTOŠI STANDARTIEM (“VIDEO STANDARTI”) UN/VAI (B) DEKODĒTU AVC UN VC-1 VIDEO, KO KODĒJIS PATĒRĒTĀJS PERSONISKĀM UN NEKOMERCIĀLĀM VAJADZĪBĀM UN/VAI KAS IEGŪTS NO VIDEO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA, KURŠ IR LICENCĒTS NODROŠINĀT ŠĀDU VIDEO. NEVIENA NO ŠĪM LICENCĒM NEPAPLAŠINA TIESĪBAS UZ JEBKĀDIEM CITIEM PRODUKTIEM NEATKARĪGI NO TĀ, VAI PRODUKTS IR IETVERTS KOMPLEKTĀ AR ŠO PROGRAMMATŪRU. NEVIENA LICENCE NETIEK PIEŠĶIRTA VAI NOZĪMĒTA JEBKURAI CITAI LIETOŠANAI. PAPILDINFORMĀCIJU VARAT SAŅEMT NO UZŅĒMUMA MPEG LA, L.L.C. SKATIET UZŅĒMUMA MPEG LA VIETNI (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=31690).

Precizēšanas nolūkos šis paziņojums šajā sadaļā saskaņā ar šo līgumu neierobežo un neaizliedz programmatūras lietošanu ikdienā uzņēmumā personīgos un nekomerciālos nolūkos, kas neietver (i) programmatūras tālāku izplatīšanu trešajām personām vai (ii) satura izveidi ar šiem video standartiem saderīgām tehnoloģijām izplatīšanai trešajām personām.