Audio pievienošana un rediģēšana programmā Movie Maker

Pilnveidojiet savu pabeigto filmu un padariet to profesionālāku, pievienojot filmu mūziku un izmantojot programmas Movie Maker rediģēšanas rīkus, lai pielāgotu skaļumu, iestatītu mūzikas pakāpenisku parādīšanos vai izzušanu un veiktu citas darbības.

Mūzikas pievienošana

 1. Cilnes Sākums grupā Pievienošana noklikšķiniet uz Pievienot mūziku.

 2. Noklikšķiniet uz mūzikas faila, ko vēlaties lietot, un pēc tam noklikšķiniet uz Atvērt.

Mūzikas pakāpeniska parādīšanās vai izzušana

 1. Noklikšķiniet uz tā mūzikas faila, kam vēlaties iestatīt pakāpenisku parādīšanos vai izzušanu.

 2. Sadaļas Mūzikas rīki cilnes Opcijas grupā Audio veiciet abas tālāk norādītās darbības vai vienu no tām.

  • Lai iestatītu mūzikas pakāpenisku parādīšanos, noklikšķiniet uz saraksta Parādīšanās un pēc tam noklikšķiniet uz ātruma, kādā mūzikai jāsāk skanēt.

  • Lai iestatītu mūzikas pakāpenisku izzušanu, noklikšķiniet uz saraksta Izzušana un pēc tam noklikšķiniet uz ātruma, kādā mūzikai jābeidz skanēt.

Mūzikas sākumpunkta un beigu punkta mainīšana

 1. Noklikšķiniet uz mūzikas faila.

 2. Velciet atskaņošanas indikatoru uz montāžas skalas līdz mūzikas faila punktam, kurā jābeidz vai jāsāk tā atskaņošana filmā. Pēc tam veiciet vienu no tālāk norādītajām darbībām.

  • Lai iestatītu jaunu sākumpunktu mūzikas atskaņošanas sākšanai pašreizējā punktā, sadaļas Mūzikas rīki cilnes Opcijas grupā Rediģēšana noklikšķiniet uz Iestatīt sākumpunktu.

  • Lai iestatītu jaunu beigu punktu mūzikas atskaņošanas sākšanai pašreizējā punktā, sadaļas Mūzikas rīki cilnes Opcijas grupā Rediģēšana noklikšķiniet uz Iestatīt beigu punktu.

Mūzikas elementa audio skaļuma mainīšana

 1. Noklikšķiniet uz mūzikas faila.

 2. Sadaļas Mūzikas rīki cilnes Opcijas grupā Audio noklikšķiniet uz Mūzikas skaļums un pēc tam pārvietojiet slīdni pa kreisi, lai samazinātu skaļumu, vai pa labi, lai to palielinātu.

Audio skaļuma mainīšana videoklipā

 1. Noklikšķiniet uz videoklipa.

 2. Sadaļas Video rīki cilnes Rediģēšana grupā Audio noklikšķiniet uz Video skaļums un pēc tam pārvietojiet slīdni pa kreisi, lai samazinātu skaļumu, vai pa labi, lai to palielinātu.

Vai nepieciešama papildu palīdzība?