Pakalpojumā Outlook.com ir paredzēti vairāki uzlabojumi, kas nodrošinās tīmekļa pārlūkošanas ērtības, taču šīs izmaiņas neskars jūsu paroli, pieteikšanās informāciju un datus.
Svarīgi: ja konts ir jaunināts, šajā rakstā sniegtā informācija, iespējams, vairs nebūs piemērojama. Pārejiet uz sadaļu Pakalpojumā Outlook tīmeklī iepazīšanās, lai uzzinātu vairāk.

Outlook.com padomi


Iesūtne, kurā nav jucekļa

Tālāk ir aprakstīts, kā Outlook.com iesūtni uzturēt tīru un kārtīgu, izmantojot līdzekļus Filtrs, Tīrīšana, Pārvietošana un tūlītējās darbības.

Filtrs

Lai filtrētu ziņojumus, pieskarieties vienumam Skats vai noklikšķiniet uz tā un atlasiet kādu no filtra kategorijām. Piemēram, noklikšķiniet uz Nelasīts, lai skatītu visus nelasītos ziņojumus, noklikšķiniet uz Sociālo tīklu jaunumi, lai skatītu ziņojumus, kas saņemti sabiedrisko sakaru veidošanas vietnēs, piemēram, pakalpojumā Facebook, vai arī noklikšķiniet uz Biļeteni, lai atrastu biļetenus un iztīrītu tos no iesūtnes.

Biļetenu filtrēšanas skats pakalpojumā Outlook.com

Tīrīšana

Izmantojiet līdzekli Tīrīšana, lai dzēstu vai arhivētu iesūtnē un citās mapēs esošos e-pasta ziņojumus. Varat izvēlēties dzēst vai arhivēt gan visus e-pasta ziņojumus, gan visus ziņojumus, izņemot jaunākos, gan arī ziņojumus no noteikta (-iem) sūtītāja (-iem). Varat arī izvēlēties bloķēt, dzēst vai arhivēt turpmākos e-pasta ziņojumus no šiem sūtītājiem.

Lai dzēstu ziņojumus, kas saņemti no noteikta sūtītāja, iesūtnē atlasiet viņa sūtītu ziņojumu, pieskarieties vienumam Tīrīšana vai noklikšķiniet uz tā, atlasiet nepieciešamo dzēšanas opciju un pēc tam noklikšķiniet uz Tīrīt.

Lai arhivētu ziņojumus, izpildiet iepriekš sniegtos norādījumus, bet blakus opcijai Dzēst noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas un pēc tam pieskarieties vienumam Arhivēt vai noklikšķiniet uz tā.

Pārvietošana

Lai atsevišķus ziņojumus pārvietotu uz citu mapi, atlasiet šos e-pasta ziņojumus, pieskarieties vienumam Pārvietot uz vai noklikšķiniet uz tā un pēc tam pieskarieties mapei, uz kuru pārvietot ziņojumus, vai noklikšķiniet uz tās. Šī procesa laikā varat arī izveidot jaunu mapi. Pieskarieties vienumam Jauna mape vai noklikšķiniet uz tā, ievadiet jaunās mapes nosaukumu un pieskarieties pogai Enter vai noklikšķiniet uz tās.

Lai visus no noteikta sūtītāja saņemtos e-pasta ziņojumus pārvietotu uz citu mapi, atlasiet ziņojumu, pieskarieties vienumam Pārvietot uz vai noklikšķiniet uz tā, pieskarieties vienumam Pārvietot visu e-pastu vai noklikšķiniet uz tā un pēc tam atlasiet nepieciešamo opciju. No iesūtnes uz citām mapēm varat pārvietot gan visus ziņojumus, gan arī visus ziņojums, izņemot jaunākos. Atlasiet mapi, uz kuru vēlaties pārvietot ziņojumus, un pieskarieties vienumam Pārvietot visu vai noklikšķiniet uz tā. Varat arī izvēlēties automātiski pārvietot turpmākos e-pasta ziņojumus no šiem sūtītājiem.

Tūlītējās darbības

Outlook.com tūlītējās darbības dod iespēju tikai ar vienu klikšķi atzīmēt ziņojumus sekojumam, tos dzēst vai atzīmēt kā izlasītus. Varat arī izveidot un pievienot pats savas tūlītējās darbības vai noņemt darbības, kuras vairs nevēlaties.

Lai izmantotu tūlītējās darbības, norādiet uz e-pasta ziņojumu un pēc tam noklikšķiniet uz nepieciešamās darbības ikonas. Kad norādīsit uz ikonu, tiks parādīts teksts ar informāciju par atbilstošo darbību.

Kursors, kas norāda uz e-pastu un iezīmē tūlītējās darbības ikonas pakalpojumā Outlook.com

Tūlītējas darbības var arī pielāgot. Noklikšķiniet uz ikonas Opcijas Ikona Opcijas un pēc tam noklikšķiniet uz Opcijas. Sadaļā Outlook pielāgošana noklikšķiniet uz Tūlītējās darbības un izvēlieties, kuras no tūlītējām darbībām rādīt, kad ir atvērta iesūtne.

Tūlītējo darbību pielāgošanas ekrāns pakalpojumā Outlook.com

Ja nevēlaties, lai tiktu rādītas tūlītējās darbības, noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas Rādīt tūlītējās darbības.

Papildinformācija

Uzturiet kārtībā visus savus failus, fotoattēlus un videoklipus, izmantojot pakalpojumu OneDrive.

Varat izmēģināt pakalpojumu Outlook.com, izmantojot savu esošo Gmail kontu.

Saņemiet atbildes uz jautājumiem par pakalpojumu Outlook.com.

Vai vēlaties visus šos padomus izmantot praktiski? Izmēģiniet pakalpojumu Outlook.com tūlīt.