CD vai DVD atskaņošana programmā Windows Media Center


Programmā Windows Media Center var atskaņot audio kompaktdiskus un demonstrēt DVD filmas. Var demonstrēt arī datu kompaktdiskus un DVD diskus (diskus, kuros saglabāti ciparu multivides faili, piemēram, MP3, WMV vai JPEG faili).

CD un DVD disku demonstrēšanu programmā Media Center vislabāk var izbaudīt, izmantojot Media Center tālvadības pulti. Pārliecinieties, vai izmantotās Media Center tālvadības pults tips ir saderīgs ar datoru.

Programmas Windows Media Center opcijas Atskaņot DVD attēls
DVD diska atskaņošana programmā Media Center

Lai izprastu, kā dators apstrādā multivides saturu, kad tajā tiek ievietots kompaktdisks vai DVD disks, skatiet sadaļu Automātiskās atskaņošanas iestatījumu maiņa.

Rādīt visu

Lai atskaņotu DVD disku

 1. Noklikšķiniet uz pogas SāktPogas Sākt attēls, uz Visas programmas un pēc tam noklikšķiniet uz Windows Media Center.
 2. Ja programma Media Center nav pilnekrāna režīmā, noklikšķiniet uz pogas MaksimizētMaksimizēšanas pogas attēls.
 3. Ievietojiet DVD disku datora DVD diskdzinī.

 4. Ja galvenā DVD nosaukumu izvēlne netiek parādīta automātiski, programmas Media Center sākuma ekrānā ritiniet līdz Filmas un pēc tam noklikšķiniet uz Atskaņot DVD.

 5. Lai atskaņotu DVD disku, DVD izvēlnē noklikšķiniet uz atbilstošās pogas (parasti tā ir poga Atskaņot).

 6. Kad tiek atskaņots DVD disks, var pārvietot peli, lai tiktu parādītas atskaņošanas vadīklas. Piedāvājam dažas iespējas, ko var paveikt, izmantojot šīs vadīklas:

  • Noklikšķiniet uz pogas Pāriet uz priekšuPogas Pāriet uz priekšu attēls, lai pārietu uz nākamo sadaļu DVD diskā.
  • Noklikšķiniet uz pogas Pāriet atpakaļPogas Pāriet atpakaļ attēls, lai pārietu uz iepriekšējo sadaļu DVD diskā.
  • Noklikšķiniet uz pogas PauzePogas Pauzēt attēls un pēc tam vienreiz noklikšķiniet uz pogas Patīt, lai skatītos DVD disku palēninājumā. (Noklikšķiniet vēlreiz uz pogas Patīt, lai skatītos DVD disku paātrinājumā.)
  • Noklikšķiniet uz pogas ApturētPogas Apturēt attēls, lai apturētu DVD diska atskaņošanu.

Lai mainītu DVD atskaņošanas iestatījumus

 1. Programmas Windows Media Center sākuma ekrānā ritiniet līdz Uzdevumi, noklikšķiniet uz Iestatījumi un pēc tam uz DVD.

 2. Veiciet kādu no tālāk minētajām darbībām:

  • Lai mainītu noklusējuma valodas iestatījumus, noklikšķiniet uz Valoda.

  • Lai mainītu audio pamatiestatījumus, noklikšķiniet uz Audio.

  • Lai mainītu subtitru rādīšanas iespējas, noklikšķiniet uz Subtitri.

  • Lai mainītu dažu Media Center tālvadības pults pogu darbību, noklikšķiniet uz Tālvadības pults opcijas.

Lai atskaņotu audio kompaktdisku

 1. Noklikšķiniet uz pogas SāktPogas Sākt attēls, uz Visas programmas un pēc tam noklikšķiniet uz Windows Media Center.
 2. Ja programma Media Center nav pilnekrāna režīmā, noklikšķiniet uz pogas MaksimizētMaksimizēšanas pogas attēls.
 3. Ievietojiet audio kompaktdisku datora CD diskdzinī.

 4. Ja kompaktdiska atskaņošana netiek sākta automātiski, programmas Windows Media Center sākuma ekrānā ritiniet līdz Mūzika, noklikšķiniet uz Mūzikas bibliotēka, Albumi, uz ievietotā kompaktdiska un pēc tam uz Atskaņot albumu.

 5. Piedāvājam dažas iespējas, ko var darīt, kad tiek atskaņots kompaktdisks:

  • Pārvietojiet peli, lai tiktu parādītas atskaņošanas vadīklas, un pēc tam noklikšķiniet uz pogas Pāriet uz priekšuPogas Pāriet uz priekšu attēls, lai atskaņotu nākamo kompaktdiska ierakstu.
  • Pārvietojiet peli, lai tiktu parādītas atskaņošanas vadīklas, un pēc tam noklikšķiniet uz pogas Pāriet atpakaļPogas Pāriet atpakaļ attēls, lai pārietu uz pašlaik atskaņotā ieraksta sākumu.
  • Noklikšķiniet uz Skatīt dziesmu sarakstu, lai apskatītu visus kompaktdiskā esošos ierakstus.

  • Noklikšķiniet uz Vizualizēt, lai mūzikas atskaņošanas laikā skatītos vizualizāciju.

  • Noklikšķiniet uz Demonstrēt attēlus, lai slaidrādes demonstrēšanu sāktu kopā ar mūzikas atskaņošanu.

  • Noklikšķiniet uz Jaukt, lai kompaktdiskā esošos ierakstus atskaņotu nejaušā secībā.

  • Noklikšķiniet uz Atkārtot, lai kompaktdisku atskaņotu vairākkārt.

  • Pārvietojiet peli, lai tiktu parādītas atskaņošanas vadīklas, un pēc tam noklikšķiniet uz pogas ApturētPogas Apturēt attēls, lai apturētu kompaktdiska atskaņošanu.

Multivides failu atskaņošana no datu kompaktdiska, datu DVD diska vai noņemamas ierīces

 1. Noklikšķiniet uz pogas SāktPogas Sākt attēls, uz Visas programmas un pēc tam noklikšķiniet uz Windows Media Center.
 2. Ja programma Media Center nav pilnekrāna režīmā, noklikšķiniet uz pogas MaksimizētMaksimizēšanas pogas attēls.
 3. Veiciet kādu no tālāk minētajām darbībām:

  • Ievietojiet kompaktdisku vai DVD disku, kurā atrodas multivides faili (piemēram, MP3 faili) CD vai DVD disku diskdzinī.

  • Pievienojiet noņemamo ierīci (piemēram, USB zibatmiņas disku) datora USB portā.

 4. Sadaļā Ko vēlaties darīt? noklikšķiniet uz Atskaņot mūziku.

Piezīmes

 • Blu-ray diska formāts netiek atbalstīts programmā Media Center. Lai atskaņotu Blu-ray disku, jāizmanto programma, kuru nav izstrādājusi korporācija Microsoft, bet, kas atbalsta Blu-ray disku atskaņošanu, kā arī ierīce, kas spēj nolasīt Blu-ray diskus.

 • Atskaņojot datu kompaktdiskus un DVD diskus programmā Media Center, pārliecinieties, vai konkrētie audio vai video failu tipi tiek atbalstīti. Lai uzzinātu, kuri failu tipi tiek atbalstīti, skatiet sadaļu Windows Media Center atbalstītie failu tipi.Vai nepieciešama papildu palīdzība?