Enerģijas plāns ir to aparatūras un sistēmas iestatījumu (displeja, miega režīma un citu) kolekcija, kas nosaka, kā dators izmanto enerģiju. Tas, kādus enerģijas plānus varat izmantot, ir atkarīgs no datora veida.

Datori, kuros tiek atbalstīta kolekcija InstantGo

InstantGo nodrošina tūlītēju datora darbības atsākšanu pēc miega režīma ar atjauninātām programmām un datiem. InstantGo atbalsts ir nodrošināts visos datoros, kuros darbojas operētājsistēmaWindows RT 8.1 un noteiktos datoros, kuros darbojas operētājsistēma Windows 8.1. Informāciju par to, vai jūsu datorā ir nodrošināts šāds atbalsts, skatiet datora komplektācijā iekļautajā informācijā vai apmeklējiet ražotāja tīmekļa vietni.

Rādīt visu

Kuri enerģijas plāni ir pieejami?

Vienīgais enerģijas plāns, ko Windows nodrošina datoriem ar kolekciju InstantGo, ir enerģijas plāns Sabalansēts. Šis plāns piedāvā pilnu veiktspēju, kad tā ir nepieciešama, un taupa enerģiju, kad tā nav nepieciešama. Šo plānu varat pielāgot atbilstoši savām vajadzībām, bet varat arī izveidot savu plānu (par pamatu izmantojot sabalansēto plānu). Datora ražotājs var nodrošināt arī papildu enerģijas plānus.

Vai var izveidot enerģijas plānu?

Jā. Var izveidot un pielāgot savus enerģijas plānus.

 1. Atveriet enerģijas opcijas, pavelkot no ekrāna labās malas, pieskaroties Meklēt (vai, ja lietojat peli, norādiet uz ekrāna augšējo labo stūri, peles rādītāju pārvietojiet lejup un pēc tam noklikšķiniet uz Meklēt), meklēšanas lodziņā ievadot enerģijas opcijas un pēc tam pieskaroties vai noklikšķinot uz Enerģijas opcijas.

 2. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz Izveidot enerģijas plānu un izpildiet norādījumus.

Vai var izdzēst enerģijas plānu?

Var izdzēst vienīgi enerģijas plānus, ko izveidojat pats, un tos, ko nodrošina datora ražotājs; nevar izdzēst sabalansēto plānu un plānu, ko izmantojat.

Iespējams, ka jums nav plāna dzēšanai nepieciešamo atļauju, jo sistēmas administrators ir ierobežojis piekļuvi tam.

Kā izdzēst enerģijas plānu

 1. Atveriet enerģijas opcijas, pavelkot no ekrāna labās malas, pieskaroties Meklēt (vai, ja lietojat peli, norādiet uz ekrāna augšējo labo stūri, peles rādītāju pārvietojiet lejup un pēc tam noklikšķiniet uz Meklēt), meklēšanas lodziņā ievadot enerģijas opcijas un pēc tam pieskaroties vai noklikšķinot uz Enerģijas opcijas.

 2. Ja ir atlasīts plāns, kuru vēlaties izdzēst, atlasiet citu plānu un tam blakus pieskarieties vai noklikšķiniet uz Mainīt plāna iestatījumus.

 3. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz Dzēst šo plānu un pēc tam uz Labi.

Kāpēc nevar mainīt enerģijas iestatījumus?

To, kādus iestatījumus varat mainīt, var noteikt sistēmas administratora noteiktie ierobežojumi vai datora aparatūras konfigurācija. Piemēram, ja jūsu dators ir organizācijas (uzņēmuma vai mācību iestādes) tīkla sastāvdaļa, sistēmas administrators, iespējams, ir atspējojis vai pat noņēmis noteiktus iestatījumus. Šādā gadījumā, lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar administratoru.

Lai mainītu attālā datora enerģijas iestatījumus, ja ar datoru esat izveidojis attālās darbvirsmas savienojumu, jums ir jāpierakstās kā administratoram.

Kas ir ātrā startēšana?

Ātrā startēšana ir iestatījums, kas palīdz ātrāk startēt datoru pēc tā izslēgšanas, un operētājsistēmā Windows šis iestatījums ir ieslēgts pēc noklusējuma. Operētājsistēma Windows to nodrošina, datora izslēgšanas brīdī saglabājot sistēmas informāciju failā; kad datoru atkal ieslēdzat, operētājsistēma Windows izmanto šo sistēmas informāciju, lai atsāktu datora darbību, nevis to restartētu.

Piezīmes

 • Ātrās startēšanas iestatījums neattiecas uz restartēšanu. Lai ātrā startēšana stātos spēkā, dators jāizslēdz un pēc tam vēlreiz jāstartē.

Visi pārējie datori

Šeit ir sniegtas atbildes uz dažiem bieži uzdotajiem jautājumiem par enerģijas plāniem citos datoros.

Rādīt visu

Kuri enerģijas plāni ir pieejami?

Windows Sistēmā ir nodrošināti šādi plāni:

 • Sabalansēts. Piedāvā pilnu veiktspēju, kad tā nepieciešama, un taupa enerģiju, kad tā nav nepieciešama. Šis ir vispiemērotākais enerģijas plāns vairākumam lietotāju.

 • Enerģijas taupītājs. Taupa enerģiju, samazinot datora veiktspēju un ekrāna spilgtumu. Ja lietojat klēpjdatoru, šis plāns var palīdzēt maksimāli izmantot vienu akumulatora uzlādi.

 • Augsta veiktspēja. Maksimāli palielina ekrāna spilgtumu un var palielināt datora veiktspēju. Šī plāna gadījumā tiek izmantots daudz vairāk enerģijas, tāpēc klēpjdatora akumulators starp uzlādes reizēm darbosies īsāku laiku.

  Piezīme

  • Pēc noklusējuma augstas veiktspējas enerģijas plāns akumulatora mērītājā nav redzams. Lai ieslēgtu augstas veiktspējas enerģijas plānu, atveriet sadaļu Enerģijas opcijas, pavelkot no ekrāna labās malas, pieskaroties pie Meklēt (ja lietojat peli, norādiet uz ekrāna labo augšējo stūri, peles rādītāju pārvietojiet lejup un pēc tam noklikšķiniet uz Meklēt), meklēšanas lodziņā ievadot Enerģijas opcijas, pieskaroties vai noklikšķinot uz Iestatījumi un pēc tam pieskaroties vai noklikšķinot uz Enerģijas opcijas. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz Rādīt papildu plānus un pēc tam izvēlieties Augsta veiktspēja.

Ja šie plāni neatbilst jūsu vajadzībām, varat izveidot savu enerģijas plānu, par pamatu izmantojot vienu no šiem plāniem. Datora ražotājs var nodrošināt arī papildu enerģijas plānus.

Kā izvēlēties citu enerģijas plānu?

Ja izmantojat klēpjdatoru, paziņojumu apgabalā uzdevumjoslas labajā malā noklikšķiniet uz akumulatora ikonas Akumulatora ikona un pēc tam izvēlieties vienu no barošanas plāniem — Sabalansēts vai Enerģijas taupītājs —, kas pēc noklusējuma tiek parādīti akumulatora mērītājā. Datora ražotājs var piedāvāt papildu plānus un pielāgot akumulatora mērītāju.
Akumulatora mērītājs, kas rāda enerģijas plānus
Akumulatora mērītājs, kas rāda enerģijas plānus

Ja nelietojat klēpjdatoru vai vēlaties izmantot enerģijas plānu, kas netiek rādīts akumulatora mērītājā, rīkojieties šādi:

 1. Atveriet enerģijas opcijas, pavelkot no ekrāna labās malas, pieskaroties Meklēt (vai, ja lietojat peli, norādiet uz ekrāna augšējo labo stūri, peles rādītāju pārvietojiet lejup un pēc tam noklikšķiniet uz Meklēt), meklēšanas lodziņā ievadot enerģijas opcijas un pēc tam pieskaroties vai noklikšķinot uz Enerģijas opcijas.

 2. Izvēlieties plānu, kuru vēlaties izmantot.

  Ja vajadzīgais enerģijas plāns nav redzams, pieskarieties vai noklikšķiniet uz Rādīt papildu plānus.

Vai var izveidot enerģijas plānu?

Jā. Var izveidot un pielāgot savus enerģijas plānus.

 1. Atveriet enerģijas opcijas, pavelkot no ekrāna labās malas, pieskaroties Meklēt (vai, ja lietojat peli, norādiet uz ekrāna augšējo labo stūri, peles rādītāju pārvietojiet lejup un pēc tam noklikšķiniet uz Meklēt), meklēšanas lodziņā ievadot enerģijas opcijas un pēc tam pieskaroties vai noklikšķinot uz Enerģijas opcijas.

 2. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz Izveidot enerģijas plānu un izpildiet norādījumus.

Vai var mainīt noklusējuma enerģijas plānus, kas tiek rādīti akumulatora mērītājā?

Operētājsistēma Windows izvēlas divus enerģijas plānus, ko rādīt mērītājā, tomēr varat tos mainīt.

Lai izvēlētos enerģijas plānus, kas jārāda akumulatora mērītājā

 1. Atveriet enerģijas opcijas, pavelkot no ekrāna labās malas, pieskaroties Meklēt (vai, ja lietojat peli, norādiet uz ekrāna augšējo labo stūri, peles rādītāju pārvietojiet lejup un pēc tam noklikšķiniet uz Meklēt), meklēšanas lodziņā ievadot enerģijas opcijas un pēc tam pieskaroties vai noklikšķinot uz Enerģijas opcijas.

 2. Veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

  • Pieskarieties vai noklikšķiniet uz Papildu plāni un pēc tam atlasiet plānu.

  • Izveidojiet jaunu enerģijas plānu. Papildinformāciju skatiet atbildē uz šīs tēmas jautājumu “Vai var izveidot enerģijas plānu”.

  Atlasītais vai izveidotais enerģijas plāns pēc noklusējuma kļūst par aktīvo plānu un tiek rādīts akumulatora mērītājā.

Vai var izdzēst enerģijas plānu?

Varat izdzēst tikai tos enerģijas plānus, kurus esat izveidojis pats vai kurus ir nodrošinājis datora ražotājs. Nevarat izdzēst plānu Sabalansētais, Enerģijas taupītājs un Augsta veiktspēja, kā arī pašlaik lietoto plānu.

Iespējams, ka jums nav plāna dzēšanai nepieciešamo atļauju, jo sistēmas administrators ir ierobežojis piekļuvi tam.

Kā izdzēst enerģijas plānu

 1. Atveriet enerģijas opcijas, pavelkot no ekrāna labās malas, pieskaroties Meklēt (vai, ja lietojat peli, norādiet uz ekrāna augšējo labo stūri, peles rādītāju pārvietojiet lejup un pēc tam noklikšķiniet uz Meklēt), meklēšanas lodziņā ievadot enerģijas opcijas un pēc tam pieskaroties vai noklikšķinot uz Enerģijas opcijas.

 2. Ja ir atlasīts plāns, kuru vēlaties izdzēst, atlasiet citu plānu un tam blakus pieskarieties vai noklikšķiniet uz Mainīt plāna iestatījumus.

 3. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz Dzēst šo plānu un pēc tam uz Labi.

Kāpēc nevar mainīt enerģijas iestatījumus?

To, kādus iestatījumus varat mainīt, var noteikt sistēmas administratora noteiktie ierobežojumi vai datora aparatūras konfigurācija. Piemēram, ja jūsu dators ir organizācijas (uzņēmuma vai mācību iestādes) tīkla sastāvdaļa, sistēmas administrators, iespējams, ir atspējojis vai pat noņēmis noteiktus iestatījumus. Šādā gadījumā, lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar administratoru.

Lai mainītu attālā datora enerģijas iestatījumus, ja ar datoru esat izveidojis attālās darbvirsmas savienojumu, jums ir jāpierakstās kā administratoram.

Kas ir ātrā startēšana?

Ātrā startēšana ir iestatījums, kas palīdz ātrāk startēt datoru pēc tā izslēgšanas, un operētājsistēmā Windows šis iestatījums ir ieslēgts pēc noklusējuma. Operētājsistēma Windows to nodrošina, datora izslēgšanas brīdī saglabājot sistēmas informāciju failā; kad datoru atkal ieslēdzat, operētājsistēma Windows izmanto šo sistēmas informāciju, lai atsāktu datora darbību, nevis to restartētu.

Piezīmes

 • Ātrās startēšanas iestatījums neattiecas uz restartēšanu. Lai ātrā startēšana stātos spēkā, dators jāizslēdz un pēc tam vēlreiz jāstartē.
Vai nepieciešama papildu palīdzība?