TV ierakstīšana programmā Windows Media Center


Izmantojot programmu Windows Media Center, datorā var tieši ierakstīt TV pārraižu un filmu tiešraides. Var pat iepriekš ieplānot ierakstu vai automātiski ierakstīt iecienītā televīzijas seriāla sērijas.

Programmas Windows Media Center opcijas TV ieraksts attēls
Piekļuve ierakstītām TV pārraidēm programmā Media Center

Lai ierakstītu televīzijas pārraides programmā Media Center, nepieciešami divi priekšnosacījumi:

 • TV uztvērējs (ierīce, ko datoram var pievienot, izmantojot iekšēju paplašināšanas slotu vai ārēju paplašināšanas portu).

 • Televīzijas signāla avots (piemēram, no televīzijas antenas vai kabeļtelevīzijas kontaktligzdas).

Lai uzzinātu, kā mainīt ierakstīšanas opcijas, piemēram, ierakstu kvalitāti vai ierakstīto televīzijas pārraižu glabāšanas vietu, skatiet sadaļā Ierakstīšanas opciju iestatīšana programmā Windows Media Center.

Ir divi galvenie veidi, kā kontrolēt programmu Media Center: ar peli un tastatūru vai Media Center tālvadības pulti. Tālāk aprakstīta peles un tastatūras metode, izmantojot atskaņošanas vadīklas, kas tiek parādītas, pārvietojot peli.

Programmas Windows Media Center atskaņošanas vadīklu attēls
Atskaņošanas vadīklas, ja programmas Media Center vadībai tiek izmantota pele
Rādīt visu

Lai ierakstītu TV pārraides vai filmas tiešraidi

Var ierakstīt televīzijas pārraidi vai filmu, kas pašlaik tiek pārraidīta. Ja to darāt, pārraide tiek ierakstīta no brīža, kad sākat ierakstu. Piemēram, ja esat noskatījies pusi raidījuma un tad sākat to ierakstīt, pirmā raidījuma puse netiek ierakstīta.

 1. Noklikšķiniet uz pogas SāktPogas Sākt attēls, uz Visas programmas un pēc tam uz Windows Media Center.
 2. Programmas Windows Media Center sākuma ekrānā ritiniet līdz TV un pēc tam noklikšķiniet uz TV tiešraide.

 3. Kamēr programma tiek pārraidīta, pārvietojiet peli tā, lai tiktu parādītas atskaņošanas vadīklas, un pēc tam noklikšķiniet uz IerakstītPogas Ierakstīt attēls.

Piezīme

 • Ja poga Ierakstīt netiek parādīta, iespējams, programmas Media Center logs ir pārāk mazs. Ja tāds ir iemesls, palieliniet logu vai aktivizējiet pilnekrāna režīmu, augšējā labajā stūrī noklikšķinot uz pogas MaksimizētMaksimizēšanas pogas attēls.

Lai ieplānotu ierakstus, izmantojot ceļvedi

Ierakstīšanu var ātri ieplānot, pārlūkojot gaidāmo televīzijas raidījumu un filmu ceļvedi. Lai uzzinātu, kā iestatīt ceļvedi, skatiet sadaļas Darba sākšana programmā Windows Media Center nodaļu "Uztvērēju, TV signāla un ceļveža konfigurēšana".

 1. Programmas Windows Media Center sākuma ekrānā ritiniet līdz TV un pēc tam noklikšķiniet uz Ceļvedis.

 2. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz programmas, kas jāieraksta, un pēc tam noklikšķiniet uz Ierakstīt, lai ieplānotu programmas ierakstīšanu.

Lai ieplānotu ierakstus, izmantojot meklēšanu

Lai atrastu televīzijas pārraidi vai filmu, ko vēlaties ierakstīt, programmā Media Center var veikt meklēšanu.

 1. Programmas Windows Media Center sākuma ekrānā ritiniet līdz TV un pēc tam noklikšķiniet uz Meklēt.

 2. Noklikšķiniet uz kategorijas, pēc kuras jāveic meklēšana (piemēram, Nosaukums), un pēc tam izpildiet norādījumus, lai sāktu meklēt.

 3. Meklēšanas rezultātu lapā noklikšķiniet uz TV raidījuma vai filmas, kuru vēlaties ierakstīt, un pēc tam uz Ierakstīt, lai ieplānotu programmas ierakstīšanu.

Lai ierakstītu TV seriālu

Lai katru nedēļu nebūtu jāieplāno iecienītās televīzijas pārraides ierakstīšana, šo procesu var automatizēt, ieplānojot visa seriāla ierakstīšanu.

 1. Programmas Windows Media Center sākuma ekrānā ritiniet līdz TV un pēc tam noklikšķiniet uz Ceļvedis.

 2. Atrodiet televīzijas seriālu, kas jāieraksta, noklikšķiniet uz tā un pēc tam uz Ierakstīt sērijas.

Padoms

 • Ja ceļveža pārlūkošanai izmantojat Media Center tālvadības pulti, divas reizes nospiediet pogu RECORD (Ierakstīt), lai ātri ieplānotu seriāla ierakstīšanu.

Lai atskaņotu ierakstītu TV programmu

 1. Programmas Windows Media Center sākuma ekrānā ritiniet līdz TV, noklikšķiniet uz TV ieraksts, uz raidījuma, ko vēlaties skatīties, un pēc tam uz Atskaņot, vai Atsākt.

 2. Lai kontrolētu ierakstītas televīzijas programmas atskaņošanu, pārvietojiet peli, līdz tiek parādītas atskaņošanas vadīklas, un pēc tam veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Noklikšķiniet uz Pauze  Pogas Pauzēt attēls, lai programmu uz laiku apturētu. Tiek parādīta laika posma josla, kurā ir sniegta informācija par ieraksta ilgumu. Kad esat gatavs atsākt programmas atskaņošanu no vietas, kur pārtraucāt, noklikšķiniet uz AtskaņotPogas Atskaņot attēls.
  • Pārvietojiet virs atskaņošanas vadīklām parādīto slīdni uz citu vietu, lai sāktu ierakstīto programmu skatīties no šīs vietas.

  • Noklikšķiniet uz Pāriet atpakaļPogas Pāriet atpakaļ attēls vai Attīt, lai kādu ieraksta daļu noskatītos atkārtoti, un noklikšķiniet uz Patīt vai Pāriet uz priekšuPogas Pāriet uz priekšu attēls, lai programmā pārvietotos uz priekšu.
  • Noklikšķiniet uz skaļuma palielināšanasSkaļuma palielināšanas pogas attēls vai skaļuma samazināšanas pogasSkaļuma samazināšanas pogas attēls, lai palielinātu vai samazinātu skaļumu, vai noklikšķiniet uz skaņas izslēgšanas pogasPogas Izslēgt skaņu attēls, lai ieslēgtu vai izslēgtu skaņu.
 3. Kad esat noskatījies ierakstīto programmu, pārvietojiet peli un pēc tam noklikšķiniet uz ApturētPogas Apturēt attēls.

Lai ieplānotu ierakstīšanu pēc kanāla un laika

Programmu Media Center var iestatīt, lai tā automātiski ierakstītu noteiktu kanālu noteiktā laikā.

 1. Programmas Windows Media Center sākuma ekrānā ritiniet līdz TV un pēc tam noklikšķiniet uz TV ieraksts.

 2. Noklikšķiniet uz Pievienot ierakstu un pēc tam uz Kanāls un laiks.

 3. Sadaļā Kanāls ievadiet ierakstāmā kanāla numuru.

 4. Sadaļā Biežums noklikšķiniet uz pogas plusPogas Pluszīme attēls vai mīnusPogas Mīnuszīme attēls, lai norādītu, cik bieži kanāls jāieraksta.
 5. Ja sadaļā Biežums atlasījāt opciju Ierakstīt vienu reizi, sadaļā Datums, klikšķinot uz pogas plusPogas Pluszīme attēls vai mīnusPogas Mīnuszīme attēls, norādiet ierakstīšanas datumu.
 6. Sadaļā Sākuma laiks ievadiet ieraksta sākšanas laiku.

 7. Sadaļā Beigu laiks ievadiet ieraksta beigšanas laiku.

 8. Sadaļā Paturēt klikšķiniet uz pogas plusPogas Pluszīme attēls vai mīnusPogas Mīnuszīme attēls, lai norādītu, cik ilgi ir jāsaglabā ierakstītā pārraide.
 9. Noklikšķiniet uz Ierakstīt.

Piezīme

 • Pēc kanāla un laika ieplānotam ierakstam var mainīt virsrakstu. Lai to izdarītu, Windows Media Center sākuma ekrānā ritiniet līdz TV, noklikšķiniet uz TV ieraksts, uz Pievienot ierakstu, uz Kanāls un laiks, pēc tam noklikšķiniet uz Mainīt virsrakstu un pēc tam izpildiet norādījumus.

Lai ieplānotu ierakstīšanu pēc atslēgvārdiem

Programmu Media Center var iestatīt, lai tā automātiski ierakstītu televīzijas pārraides un filmas atbilstoši ar programmu saistītajiem atslēgvārdiem. Tie var būt aktiera vārds, režisora vārds vai vārds, kas parādās nosaukumā. Turpmāk tiek automātiski ierakstītas televīzijas pārraides un filmas, kas atbilst norādītajiem atslēgvārdiem.

 1. Programmas Windows Media Center sākuma ekrānā ritiniet līdz TV un pēc tam noklikšķiniet uz TV ieraksts.

 2. Noklikšķiniet uz Pievienot ierakstu, uz Vēlmju saraksts vai atslēgvārds un pēc tam uz kategorijas atkarībā no atslēgvārda, ko vēlaties izmantot ierakstam (piemēram, Aktiera vārds).

 3. Ierakstiet sava ieraksta atslēgvārdu un pēc tam veiciet kādu no tālāk minētajām darbībām:

  • Meklēšanas rezultātos noklikšķiniet uz atbilstošā meklējamā atslēgvārda, lai ierakstītu programmas, pamatojoties uz šo atslēgvārdu.

  • Sadaļā Pievienot vēlmju sarakstam noklikšķiniet uz pogas Ierakstīt visas pārraides ar, lai veiktu ierakstus, pamatojoties uz konkrēto ierakstīto vārdu. Tas var noderēt, ja meklēšanas rezultātos neredzat meklējamo atslēgvārdu, tomēr vēlaties ierakstīt nākamās programmas, pamatojoties uz šo atslēgvārdu.

  • Ja 2. solī noklikšķinājāt uz Vispārīgs atslēgvārds, noklikšķiniet uz Saglabāt, lai programmas ierakstītu, ņemot vērā attiecīgo atslēgvārdu.

 4. Dažādās kategorijās klikšķinot uz pogas plusPogas Pluszīme attēls vai mīnusPogas Mīnuszīme attēls, mainiet iestatījumus, kas jāizmanto pielāgotajā ierakstīšanā, noklikšķiniet uz Ieraksts un pēc tam uz Labi.

Lai pievienotu vai noņemtu mapes, kurās Windows Media Center meklē TV ierakstus

Programmā Media Center var pievienot mapes, kurās jāpārrauga ierakstīti TV faili. Lai šī programmas Media Center versija atpazītu failus, tiem jābūt Windows TV failiem (.wtv) vai Microsoft ierakstītās TV failiem (.dvr-ms).

 1. Programmas Windows Media Center sākuma ekrānā ritiniet līdz Uzdevumi, noklikšķiniet uz Iestatījumi, TV, Rakstītājs un pēc tam uz Rakstītāja krātuve.

 2. Veiciet nepieciešamās darbības, lai pievienotu vai noņemtu atrašanās vietas, kur programma Media Center meklē ierakstītas televīzijas pārraides.

Piezīme

 • Ierakstītās TV failus varat noskatīties no vairākām atrašanās vietām, bet Media Center ierakstīs tikai atrašanās vietā, kas norādīta sadaļā Rakstītāja krātuve.

Piezīmes

 • Kad ierakstāt televīzijas pārraidi vai filmu, tā tiek saglabāta cietajā diskā kā Windows TV fails ar .wtv faila nosaukuma paplašinājumu.

 • Lai programmā Windows Media Center atskaņotu vai ierakstītu televīzijas tiešraidi, nepieciešams analogās vai ciparu TV uztvērējs. Ja datora komplektācijā nav TV uztvērēja, to var pievienot. Informāciju par TV uztvērēja iegādi, skatiet sadaļā Palīdzība par TV uztvērēju vai sazinieties ar datora ražotāju.

Raksta ID: MSW700049Vai nepieciešama papildu palīdzība?