Ierakstītu TV pārraižu pārvaldīšana programmā Windows Media Center: bieži uzdotie jautājumi


Ar atbilstošu iestatījumu programmu Windows Media Center var izmantot, lai skatītos un ierakstītu TV tiešraides datorā. Papildinformāciju skatiet sadaļā TV ierakstīšana programmā Windows Media Center.

Ja radušās problēmas saistībā ar TV pārraidēm, skatiet sadaļu Kāpēc programmā Windows Media Center netika ierakstīta TV pārraide?

Piedāvājam atbildes uz dažiem bieži uzdotiem jautājumiem par ierakstītu TV pārraižu pārvaldīšanu programmā Media Center.

Rādīt visu

Kā mainīt iestatījumus, lai ierakstītu TV pārraides?

Lai ierakstītu TV pārraides programmā Media Center, var mainīt vairākus iestatījumus, piemēram, kvalitāti, kādā pārraides tiek ierakstītas, un disku, kurā tās tiek saglabātas.

 1. Noklikšķiniet uz pogas SāktPogas Sākt attēls, noklikšķiniet uz Visas programmas un pēc tam noklikšķiniet uz Windows Media Center.
 2. Programmas Windows Media Center sākuma ekrānā ritiniet līdz Uzdevumi, noklikšķiniet uz Iestatījumi, noklikšķiniet uz TV, noklikšķiniet uz Rakstītājs, pēc tam noklikšķiniet uz Rakstītāja krātuve un pēc tam veiciet vienu no šīm darbībām.

  • Lai iestatītu disku, kurā programmai Media Center jāieraksta TV pārraides, sadaļā Ierakstīt diskā noklikšķiniet uz pluszīmesPogas Pluszīme attēls vai mīnuszīmesPogas Mīnuszīme attēls pogas, lai atlasītu disku. TV pārraides var ierakstīt datora cietajā diskā vai tieši ārējā cietajā diskā. Ja pieejama tikai viena saglabāšanas vieta, pluszīmesPogas Pluszīme attēls un mīnuszīmesPogas Mīnuszīme attēls pogas nebūs pieejamas.
  • Lai iestatītu maksimālo pieejamo vietu diskā, kāda nepieciešama ierakstītajām TV pārraidēm, sadaļā Maksimālais TV limits noklikšķiniet uz pluszīmesPogas Pluszīme attēls vai mīnuszīmesPogas Mīnuszīme attēls pogas, lai mainītu šīs vietas lielumu. Pieejamās vietas diapazons ir atkarīgs no tā cietā diska lieluma, kuru atlasījāt sadaļā Ierakstīt diskā.
  • Lai iestatītu ierakstīšanas kvalitāti, kādā tiks ierakstīti visi nākamie ieraksti, sadaļā Ierakstīšanas kvalitāte noklikšķiniet uz pluszīmesPogas Pluszīme attēls vai mīnuszīmesPogas Mīnuszīme attēls pogas, lai izvēlētos iestatījumu. Kvalitātes iestatījums ietekmē kopējo pieejamo ierakstīšanas laiku atlasītajā cietajā diskā. Piemēram, ja atlasījāt Laba kvalitāte, varēsit ierakstīt daudz vairāk TV programmu nekā atlasot Vislabākā kvalitāte.
  Loga Rakstītāja krātuve attēls
  Katru reizi, mainot kādu no šiem trijiem iestatījumiem, mainīsies cietā diska pieejamās vietas vizuālais attēlojums.

Piezīme

 • Augstas izšķirtspējas TV programmas programmā Windows Media Center var ierakstīt tikai ar augstākās kvalitātes iestatījumiem, lai tiktu saglabāta attēla un skaņas kvalitāte. Tādēļ augstas izšķirtspējas pārraides faila lielums ir lielāks par standarta izšķirtspējas pārraides faila lielumu vislabākajā kvalitātē.

Kāds ir labākais veids, kā dzēst ierakstītās TV pārraides?

Tas ir atkarīgs no tā, cik daudz pieejamas brīvas vietas ir cietajā diskā. Pēc noklusējuma programma Media Center dzēsīs pārraides automātiski, lai atbrīvotu vietu cietajā diskā jauniem ierakstiem. Varat mainīt automātiskās pārraižu dzēšanas iestatījumus vai arī dzēst TV pārraides manuāli.

Ierakstīto TV pārraižu automātiskās dzēšanas vispārīgo iestatījumu mainīšana

 1. Noklikšķiniet uz pogas SāktPogas Sākt attēls, uz Visas programmas un pēc tam noklikšķiniet uz Windows Media Center.
 2. Programmas Windows Media Center sākuma ekrānā ritiniet līdz Uzdevumi, noklikšķiniet uz Iestatījumi, TV, Rakstītājs un pēc tam uz Ierakstīšanas noklusējumi.

 3. Sadaļā Paturēt noklikšķiniet uz pluszīmesPogas Pluszīme attēls vai mīnuszīmesPogas Mīnuszīme attēls pogas, lai izvēlētos vienu no tālāk minētajām opcijām:
  • Izvēlieties Līdz būs nepieciešama vieta, lai automātiski dzēstu pārraides, tiklīdz sasniegts pieejamās vietas limits cietajā diskā. Kā palielināt šo limitu, skatiet sadaļā "Kā mainīt krātuves iestatījumus ierakstītajām TV pārraidēm?" iepriekš.

  • Izvēlieties Vienu nedēļu, lai automātiski dzēstu pārraides vienu nedēļu pēc tam, kad tās ierakstītas.

  • Izvēlieties Līdz noskatīšos, lai automātiski dzēstu pārraides pēc tam, kad esat tās noskatījies.

  • Izvēlieties Līdz izdzēsīšu, lai pārraides nekad netiktu dzēstas automātiski.

 4. Noklikšķiniet uz Saglabāt.

Piezīme.

 • Līdz būs nepieciešama vieta ir noklusējuma iestatījums. Ja maināt šo iestatījumu un pēc tam cietajā diskā vairs nav pieejamas brīvas vietas, ieplānotā pārraižu ierakstīšana nenotiks.

Vispārīgo iestatījumu ignorēšana konkrētas pārraides gadījumā

Konkrētas pārraides gadījumā vispārīgos iestatījumus var ignorēt. Piemēram, ja vēlaties, lai pieejamās vietas trūkuma gadījumā programma Media Center dzēstu vairumu pārraižu, taču ir viena pārraide, ko nekādā gadījumā nevēlaties izdzēst, varat mainīt opcijas šai konkrētajai pārraidei.

 1. Noklikšķiniet uz pogas SāktPogas Sākt attēls, uz Visas programmas un pēc tam noklikšķiniet uz Windows Media Center.
 2. Programmas Windows Media Center sākuma ekrānā ritiniet līdz TV un pēc tam noklikšķiniet uz TV ieraksti.

 3. Noklikšķiniet uz ierakstītās TV pārraides, kuras opcijas vēlaties mainīt, ritiniet uz Darbības (ekrāna augšpusē), noklikšķiniet uz Paturēt līdz un pēc tam izvēlieties iestatījumu, lai ignorētu vispārīgos iestatījumus attiecībā tikai uz šo vienu pārraidi.

TV pārraides manuāla dzēšana

 1. Noklikšķiniet uz pogas SāktPogas Sākt attēls, uz Visas programmas un pēc tam noklikšķiniet uz Windows Media Center.
 2. Programmas Windows Media Center sākuma ekrānā ritiniet līdz TV un pēc tam noklikšķiniet uz TV ieraksti.

 3. Noklikšķiniet uz dzēšamās pārraides, noklikšķiniet uz Dzēst un pēc tam noklikšķiniet uz .

Kas notiek ar pārraidēm, kas tiek ierakstītas kā daļa no TV sērijām?

Tas ir atkarīgs no ierakstīto TV pārraižu automātiskās dzēšanas vispārīgajiem iestatījumiem (skatiet sadaļu "Kāds ir labākais veids, kā dzēst ierakstītās TV pārraides" iepriekš), kā arī no iestatījumiem konkrētām sērijām.

Ierakstīšanas iestatījumu mainīšana sērijām

 1. Noklikšķiniet uz pogas SāktPogas Sākt attēls, uz Visas programmas un pēc tam noklikšķiniet uz Windows Media Center.
 2. Programmas Windows Media Center sākuma ekrānā ritiniet līdz TV, noklikšķiniet uz TV ieraksti, Skatīt ieplānotās un pēc tam uz Sērijas.

 3. Sarakstā labajā pusē noklikšķiniet uz sērijām un pēc tam uz Sērijas iestatījumi. (Ja nevienas sērijas ierakstīšana nav ieplānota, saraksts būs tukšs.)

 4. Sadaļā Paturēt noklikšķiniet uz pluszīmesPogas Pluszīme attēls vai mīnuszīmesPogas Mīnuszīme attēls pogas, lai izvēlētos vispārīgu iestatījumu automātiskai pārraižu dzēšanai šajās sērijās.
 5. Sadaļā Paturēt līdz noklikšķiniet uz pluszīmesPogas Pluszīme attēls vai mīnuszīmesPogas Mīnuszīme attēls pogas, lai izvēlētos maksimālo pārraižu skaitu, cik vajadzētu saglabāt vienā reizē.
 6. Noklikšķiniet uz Saglabāt.

Piezīme.

 • Mainot iestatījumus konkrētām sērijām, programma Media Center izmantos šos iestatījumus apvienojumā ar vispārīgajiem iestatījumiem, lai noteiktu, kad pārraide ir automātiski jādzēš.

Kā atcelt sēriju ierakstīšanu?

Sēriju ieraksta atcelšana

 1. Noklikšķiniet uz pogas SāktPogas Sākt attēls, uz Visas programmas un pēc tam noklikšķiniet uz Windows Media Center.
 2. Programmas Windows Media Center sākuma ekrānā ritiniet līdz TV, noklikšķiniet uz TV ieraksti, uz Skatīt ieplānotās un pēc tam noklikšķiniet uz Sērijas.

 3. Sarakstā labajā pusē noklikšķiniet uz seriāla, noklikšķiniet uz Atcelt sēriju un pēc tam noklikšķiniet uz . (Ja nevienas sērijas ierakstīšana nav ieplānota, saraksts būs tukšs.)

Kas ir aizsardzība pret kopēšanu, un kā tā ietekmē mani?

Lai novērstu neatļautu izplatīšanu, dažus ciparu multivides failus aizsargā multivides lietošanas tiesības. Šajās tiesībās ir norādīts, kā failu var izmantot - piemēram, vai drīkstat sinhronizēt failu ar portatīvu ierīci vai atskaņot to citā datorā. Tiesību nosacījumus precizē tā persona vai uzņēmums, kas piedāvā failu, vai TV apraidītājs, kas piedāvā saturu. Programma Media Center neatskaņo aizsargātus failus, ja neesat lejupielādējis satura tiesības.

Ir dažādi veidi, kā iegūt multivides lietošanas tiesības, tomēr visizplatītākais ir lejupielādēšana no satura piedāvātājiem. Satura piedāvātāji var izsniegt tiesības laikā, kad lejupielādējat failu. Citādi, atskaņojot failu bez tiesībām, programma Media Center mēģinās tās iegādāties automātiski vai piedāvās to darīt jums pašam.

Turklāt noteikts TV saturs var būt atzīmēts kā TV satura īpašnieka, apraidītāja vai autora aizsargāts. Satura aizsardzības tiesību nosacījumus precizē satura nodrošinātājs, un tie tiek pārraidīti kopā ar TV pārraidi. Ierakstot pārraidi, satura aizsardzības noteikumi tiek saglabāti kopā ar ierakstīto TV failu un lietoti, demonstrējot to.

Dažu pārraižu vai ierakstīto pārraižu daļu atskaņošana var būt atļauta tikai tajā datorā, kurā tās tikušas ierakstītas. Ja mēģināt demonstrēt citā datorā ierakstītu TV failu, tiks paziņots, ka tā saturs ir aizliegts un to demonstrēt nav iespējams.

Turklāt dažiem aizsargātiem multivides failiem vai failu daļām var būt multivides lietošanas tiesības, kuras ir derīgas noteiktu laiku. Ja mēģināsit piekļūt multivides failam, kad tā tiesības beigušās, jums tiks paziņots, ka tas vairs nav pieejams.Vai nepieciešama papildu palīdzība?