Mūzikas izvilkšana no CD programmā Windows Media Center


Ierakstus no audio kompaktdiskiem var izvilkt (vai kopēt) datorā, izmantojot Windows Media Center. Faili tiks saglabāti datorā (parasti mapē Mana mūzika), lai tiem vienmēr varētu piekļūt programmā Media Center, pat tad, ja audio kompaktdisks nav ievietots.

Mūzikas izvilkšanas no audio kompaktdiska

  1. Noklikšķiniet uz pogas SāktPogas Sākt attēls, noklikšķiniet uz Visas programmas un pēc tam noklikšķiniet uz Windows Media Center.
  2. Ja programma Media Center nav pilnekrāna režīmā, noklikšķiniet uz pogas MaksimizētPogas Maksimizēt attēls loga augšējā labajā stūrī.
  3. Ievietojiet audio kompaktdisku datora CD-ROM diskdzinī. Kompaktdiska atskaņošana sāksies automātiski.

  4. Ekrānā Pašlaik skan noklikšķiniet uz Izvilkt kompaktdisku. (Ja esat naviģējis projām no ekrāna Pašlaik skan, tajā vienmēr var atgriezties no programmas Windows Media Center sākuma ekrāna, ritinot uz Mūzika, noklikšķinot uz Mūzikas bibliotēka, noklikšķinot uz Albumi un pēc tam noklikšķinot uz ievietotā kompaktdiska.)

  5. Ja pirmo reizi izvelkat kompaktdisku, veiciet ekrānā Kompaktdisku izvilkšanas opcijas redzamās instrukcijas. (Nākamajā reizē, kad veiksit kompaktdiska izvilkšanu, šis ekrāns vairs nebūs redzams.)

  6. Dialoglodziņā Kompaktdiska izvilkšana noklikšķiniet uz , lai izvilktu ierakstus datorā. Izvilktie mūzikas faili tiek automātiski pievienoti mūzikas bibliotēkai.

Piezīmes

  • Dažus izvilkšanas iestatījumus, piemēram, izvilkto mūzikas failu formātu un bitu ātrumu, nosaka iestatījumi, kas norādīti programmā Windows Media Player. Papildinformāciju par iestatījumu mainīšanu programmā Windows Media Player skatiet sadaļā Mūzikas izvilkšanas iestatījumu maiņa.

  • Ekrānā Kompaktdisku izvilkšanas opcijas varat izvēlēties, vai izvilktos failus aizsargās multivides lietojuma tiesības. Papildinformāciju par aizsardzību pret kopēšanu skatiet sadaļā Mūzikas izvilkšana: bieži uzdotie jautājumi.

  • Kad ievietojat audio kompaktdisku, atkarībā no automātiskās atskaņošanas iestatījumiem, to var sākt automātiski atskaņot vai izvilkt. Papildinformāciju skatiet sadaļā Automātiskās atskaņošanas iestatījumu maiņa.

Piezīme.

  • Autortiesību aizsargātā materiāla neatļauta izmantošana un/vai pavairošana var būt ASV un/vai citu valstu/reģionu autortiesību likuma pārkāpums. Autortiesību aizsargātais materiāls ietver, bet neaprobežojas ar programmatūru, dokumentāciju, grafiku, dziesmu tekstiem, fotogrāfijām, klipkopām, animācijām, filmām un videoklipiem, kā arī skaņu un mūziku (ieskaitot kodētos MP3). ASV un starptautisko autortiesību likuma pārkāpums var būt iemesls nopietnai jūsu civilai un/vai kriminālai sodīšanai.Vai nepieciešama papildu palīdzība?