Paziņojums par konfidencialitāti

Microsoft Security Essentials paziņojums par konfidencialitāti

Pēdējoreiz atjaunināts: 2013. gada aprīlī

Piegādājot produktus, kas personālajā datorā nodrošina vēlamo veiktspēju, jaudu un ērtības, korporācija Microsoft ir apņēmusies aizsargāt jūsu konfidencialitāti. Šajā paziņojumā par konfidencialitāti izskaidroti daudzi datu vākšanas un izmantošanas veidi, kas tiek lietoti ar Microsoft Security Essentials (produkts). Tā nav attiecināma uz citām Microsoft tiešsaistes vai bezsaistes vietnēm, produktiem vai pakalpojumiem.

Šis produkts palīdz aizsargāt datoru pret ļaunprātīgas programmatūras (ļaunprogrammatūras), piemēram, vīrusu, spiegprogrammatūras un citas iespējami kaitīgas programmatūras radītu apdraudējumu.

Tas piedāvā trīs veidus, kā palīdzēt aizsargāt jūsu datoru no ļaunprogrammatūras un citas potenciāli nevēlamas programmatūras.

  • Aizsardzība reāllaikā. Produkts brīdina, ja datorā mēģina instalēt vai palaist ļaunprogrammatūru, spiegprogrammatūru vai potenciāli nevēlamu programmatūru. Tas brīdina arī tad, ja programmas mēģina mainīt svarīgus operētājsistēmas Windows iestatījumus.

  • Skenēšanas opcijas. Varat izmantot produktu, lai skenētu apdraudējumus, vīrusus, spiegprogrammatūru un citu potenciāli nevēlamu programmatūru, kas, iespējams, ir instalēta datorā, lai veiktu regulāru skenēšanu un automātiski noņemtu jebkuru ļaunprātīgu programmatūru, kas ir atklāta skenēšanas laikā.

  • Noteikšana. Ja datorā tiek noteikta ļaunprātīga programmatūra, automātiski tiks veiktas noteiktas darbības, lai noņemtu ļaunprātīgo programmatūru un palīdzētu aizsargāt jūsu datoru pret iespējamu inficēšanos. Pēc ļaunprātīgās programmatūras noņemšanas produkts var arī atiestatīt dažus sistēmas Windows iestatījumus, piemēram, mājaslapu un meklēšanas nodrošinātāju.

Personas informācijas apkopošana un izmantošana

Ja mums būs nepieciešama informācija, kas personiski identificē jūs vai sniedz mums iespēju sazināties ar jums, mēs jums to skaidri norādīsim. Apkopoto personas informāciju izmantos korporācija Microsoft un tās uzraudzībā esošie meitasuzņēmumi un saistītie uzņēmumi, lai iespējotu jūsu izmantotos līdzekļus un nodrošinātu pakalpojumus vai veiktu darbības, ko esat pieprasījis vai sankcionējis, un tā var tikt izmantota arī, lai pieprasītu papildinformāciju par atsauksmēm, kuras sniedzat par izmantoto produktu vai pakalpojumu; lai nodrošinātu kritiskos atjauninājumus un paziņojumus par pirmsizlaides programmatūru vai uzlabotu produktu vai pakalpojumu (piemēram, jautājumi par kļūmēm un aptaujas veidlapu jautājumi).

Izņemot šajā paziņojumā aprakstītos gadījumos, jūsu sniegtā personas informācija bez jūsu piekrišanas netiks pārsūtīta trešajām pusēm. Atsevišķos gadījumos mēs nolīgstam citus uzņēmumus, lai tie mūsu vārdā sniegtu noteiktus pakalpojumus, piemēram, atbildēšanu uz klientu jautājumiem par produktiem vai pakalpojumiem vai pakalpojumu statistiskās analīzes veikšanu. Šiem uzņēmumiem mēs sniedzam tikai to personas informāciju, kas nepieciešama minēto pakalpojumu nodrošināšanai, un tiem ir aizliegts šo informāciju izmantot citiem mērķiem.

Korporācija Microsoft var piekļūt informācijai par jums, tostarp jūsu saziņas saturam, vai to izpaust, lai: (a) izpildītu likuma prasības vai atbildētu uz likumīgiem pieprasījumiem vai tiesas prasībām; (b) aizsargātu korporācijas Microsoft vai mūsu klientu tiesības vai īpašumu, tostarp tādu līgumu vai politiku realizēšanu, kas regulē pakalpojumu lietošanu; (c) rīkotos, pamatoti uzskatot, ka šāda piekļuve informācijai vai tās izpaušana ir nepieciešama, lai aizsargātu Microsoft darbinieku, klientu vai sabiedrības locekļu personisko drošību. Personas informāciju, iespējams, atklājam arī uzņēmuma darījuma, piemēram, apvienošanās vai aktīvu pārdošanas, noslēgšanas gadījumā.

Datora informācijas apkopošana un izmantošana

Programmatūrā ir līdzekļi, kuriem iespējots internets un kuri ievāc noteiktu standarta informāciju no jūsu datora (“standarta informācija par datoru”) un nosūta to korporācijai Microsoft. Standarta informācijā par datoru parasti ir iekļauta noteikta informācija par jūsu datora programmatūru un aparatūru, piemēram, IP adrese, operētājsistēma, pārlūkprogramma, kā arī informācija par versijām. Katra produkta līdzekļa, programmatūras vai pakalpojuma, kas norādīts šajā paziņojumā par konfidencialitāti, detalizētajā konfidencialitātes informācijā norādīts, kāda papildinformācija tiek apkopota un kā tā tiek izmantota.

Informāciju, ko apkopojusi korporācija Microsoft vai kas nosūtīta korporācijai Microsoft, var uzglabāt Amerikas Savienotajās Valstīs vai jebkurā citā valstī vai reģionā, kurā atrodas korporācija Microsoft vai tās saistītie uzņēmumi, meitasuzņēmumi vai pakalpojumu sniedzēji. Korporācija Microsoft ievēro drošā patvēruma principus, ko ASV Tirdzniecības departaments ir noteicis attiecībā uz Eiropas Savienībā, Eiropas Ekonomiskajā zonā un Šveicē iegūto datu vākšanu, izmantošanu un saglabāšanu.

Ieteicamie iestatījumi

Ja iestatīšanas laikā izvēlaties ieteicamos iestatījumus, aizsardzība reāllaikā un automātiskā skenēšana tiks veikta katru svētdienu plkst. 02:00.

Informācijas drošība

Korporācijas Microsoft mērķis ir aizsargāt jūsu informācijas drošību. Mēs izmantojam dažādas drošības tehnoloģijas un procedūras, lai palīdzētu aizsargāt jūsu informāciju pret neautorizētu piekļuvi, lietošanu vai izpaušanu.

Papildinformācijas iegūšana

Korporācija Microsoft labprāt saņems jūsu komentārus par šo paziņojumu par konfidencialitāti. Ja jums ir jautājumi par šo paziņojumu vai uzskatāt, ka mēs to neievērojam, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot mūsu tīmekļa veidlapu. Ja jums ir tehnisks jautājums vai jautājums par vispārīgu atbalstu, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni http://support.microsoft.com, lai iegūtu papildinformāciju par Microsoft atbalsta piedāvājumiem.

Microsoft Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052 USA · 425-882-8080

Īpašie līdzekļi

Cilne Vēsture

Šī līdzekļa funkcijas. Šis līdzeklis nodrošina datorā noteiktās ļaunprogrammatūras vai iespējamās ļaunprogrammatūras sarakstu un pēc programmu noteikšanas veiktās darbības. Cilnē Vēsture tiek parādīta informācija par vienumiem, kas noteikti visiem lietotājiem, nevis katram lietotājam atsevišķi.

Apkopotā, apstrādātā vai pārraidītā informācija. Ļaunprogrammatūras vai iespējamās ļaunprogrammatūras saraksts, ko produkts noteicis datorā, un informācija par darbībām, kas veikta pēc programmu noteikšanas, tiek glabāta datorā. Šajos sarakstos tiek ietverta informācija par darbībām ar produktiem, ko veikuši visi datora lokālie lietotāji. Saraksti tiek nosūtīti korporācijai Microsoft, izmantojot pakalpojumu MAPS.

Izvēle un vadība. Vēstures sarakstus var dzēst lokālā datora administrators. Pēc noklusējuma tiek rādīti visi vienumi, kas noteikti visiem lietotājiem. Lai atļautu visus vienumus skatīt tikai lokālā datora administratoram, cilnē Iestatījumi izvēlieties cilni Papildu un noņemiet atzīmi izvēles rūtiņai Atļaut visiem lietotājiem skatīt pilnos vēsture rezultātus.

Microsoft atjaunināšana

Šī līdzekļa funkcijas. Produkts ieslēdz Windows Update un Microsoft Update automātisko atjaunināšanu, lai datorā nodrošinātu jaunākos operētājsistēmas Windows un citas Microsoft programmatūras atjauninājumus. Tas nozīmē, ka šīs izmaiņas ietekmēs visus programmatūras produktus, kas izmanto operētājsistēmu Windows un pakalpojumu Microsoft Update. Microsoft Update ir būtisks — tas nodrošina visjaunākos produkta ļaunprogrammatūras apdraudējumu definīciju atjauninājumus.

Apkopotā, apstrādātā vai pārraidītā informācija. Papildinformāciju par Windows Update un Microsoft Update skatiet Atjaunināšanas pakalpojumu paziņojumā par konfidencialitāti, kas pieejams tīmekļa vietnē http://go.microsoft.com/fwlink?LinkID=76234.

Izvēle un vadība. Pakalpojums Windows Update un Microsoft Update ir ieslēgts pēc noklusejuma, lai nodrošinātu jums visjaunākos programmatūras un vīrusu parakstu atjauninājumus. Ja vēlāk vēlaties atjauninājumus izslēgt, to var izdarīt Windows iestatījumos. Lai uzzinātu, kā to izdarīt, skatiet atjaunināšanas pakalpojumu paziņojumu par konfidencialitāti, kas pieejams tīmekļa vietnē http://go.microsoft.com/fwlink?LinkID=76234.

Automātiska ļaunprogrammatūras skenēšana

Šī līdzekļa funkcijas. Produkts ietver automātiskās skenēšanas līdzekli, kas veic datora skenēšanu un brīdina jūs, ja tiek konstatēta ļaunprogrammatūra. Varat ieslēgt vai izslēgt automātisko skenēšanu vai mainīt skenēšanas biežumu vai veidu, izmantojot produkta cilni Iestatījumi. Varat arī izvēlēties, kuras darbības automātiski lietot programmatūrai, ko produkts nosaka plānotas skenēšanas laikā. Apdraudējumiem ar kategoriju nopietns/augsts pēc noklusējuma automātiski tiks veiktas notektas darbības, lai noņemtu ļaunprātīgo programmatūru un palīdzētu aizsargāt jūsu datoru pret iespējamu inficēšanos. Pēc ļaunprātīgās programmatūras noņemšanas produkts var arī atiestatīt dažus sistēmas Windows iestatījumus, piemēram, mājaslapu un meklēšanas nodrošinātāju. Par apdraudējumiem ar kategoriju vidējs/zems lietotājam tiks parādīta uzvedne, kurā tiks piedāvāts veikt darbību. Informāciju par šo apdraudējumu noteikšanas gadījumā veicamo darbību modificēšanu skatiet tālāk sadaļā Izvēle un vadība.

Apkopotā, apstrādātā vai pārraidītā informācija. Ļaunprogrammatūras vai iespējamās ļaunprogrammatūras saraksts, ko produkts noteicis datorā, un informācija par darbībām, kas veikta pēc programmu noteikšanas, tiek glabāta datorā. Šajos sarakstos tiek ietverta informācija par darbībām ar produktiem, ko veikuši visi datora lokālie lietotāji. Saraksti tiek nosūtīti korporācijai Microsoft, izmantojot pakalpojumu MAPS.

Izvēle un vadība. Varat izslēgt automātisko skenēšanu, izmantojot produkta cilni Iestatījumi, tomēr tas nav ieteicams. Produkta panelī Iestatījumi var arī konfigurēt katra līmeņa apdraudējumam veicamās darbības.

Aizsardzība reāllaikā

Šī līdzekļa funkcijas. Produkta līdzeklis Aizsardzība reāllaikā brīdina, ja ļaunprogrammatūra, spiegprogrammatūra vai potenciāli nevēlama programmatūra mēģina sevi instalēt vai palaist jūsu datorā. Apdraudējumiem ar kategoriju nopietns/augsts pēc noklusējuma automātiski tiks veiktas noteiktas darbības, lai noņemtu ļaunprātīgo programmatūru un palīdzētu aizsargāt jūsu datoru pret iespējamu inficēšanos. Pēc ļaunprātīgās programmatūras noņemšanas produkts var arī atiestatīt dažus sistēmas Windows iestatījumus, piemēram, mājaslapu un meklēšanas nodrošinātāju. Par apdraudējumiem ar kategoriju vidējs/zems lietotājam tiks parādīta uzvedne, kurā tiks piedāvāts veikt darbību. Informāciju par šo apdraudējumu noteikšanas gadījumā veicamo darbību modificēšanu skatiet tālāk sadaļā Izvēle un vadība.

Apkopotā, apstrādātā vai pārraidītā informācija. Ļaunprogrammatūras vai iespējamās ļaunprogrammatūras saraksts, ko produkts noteicis datorā, un informācija par darbībām, kas veikta pēc programmu noteikšanas, tiek glabāta datorā. Šajos sarakstos tiek ietverta informācija par darbībām ar produktiem, ko veikuši visi datora lokālie lietotāji. Saraksti tiek nosūtīti korporācijai Microsoft, izmantojot pakalpojumu MAPS.

Izvēle un vadība. Varat izslēgt aizsardzību reāllaikā, izmantojot produkta cilni Iestatījumi, tomēr tas nav ieteicams. Produkta panelī Iestatījumi var arī konfigurēt katra līmeņa apdraudējumam veicamās darbības.

Čaulas paplašinājums

Šī līdzekļa funkcijas. Čaulas paplašinājums ir skenēšanas rīks, kas sniedz jums iespēju atlasīt noteiktus failus un/vai mapes un veikt to skenēšanu, izmantojot produktu.

Apkopotā, apstrādātā vai pārraidītā informācija. Ļaunprogrammatūras vai iespējamās ļaunprogrammatūras saraksts, ko produkts noteicis datorā, un informācija par darbībām, kas veikta pēc programmu noteikšanas, tiek glabāta datorā. Šajos sarakstos tiek ietverta informācija par darbībām ar produktiem, ko veikuši visi datora lokālie lietotāji. Saraksti tiek nosūtīti korporācijai Microsoft, izmantojot pakalpojumu MAPS.

Izvēle un vadība. Čaulas paplašinājuma līdzeklis ir manuāls rīks, kuru lietotājs var izmantot pēc izvēles.

Microsoft Active Protection Service (MAPS)

Šī līdzekļa funkcijas: izmantojot pakalpojumu Microsoft Active Protection Service (MAPS), datorā tiks automātiski lejupielādēti jauni jaunākās atklātās ļaunprogrammatūras paraksti. Tādējādi varēsit nodrošināt labāku datora aizsardzību un uzraudzīt datora drošības statusu. Pakalpojums MAPS nosūta korporācijai Microsoft atskaites par ļaunprogrammatūru un cita veida potenciāli nevēlamu programmatūru un kļūdām saistībā ar produkta lietošanu. Ja MAPS atskaitē ir detalizēta informācija par ļaunprogrammatūru vai iespējami nevēlamu programmatūru, ko produkts var noņemt, MAPS lejupielādēs jaunāko parakstu, lai risinātu šo problēmu. MAPS var arī ziņot par “nepareizas noteikšanas” gadījumiem (kad sākotnēji par ļaunprogrammatūru uzskatītā programmatūra izrādās nekaitīga) un izlabot ar tiem saistītās problēmas.

Apkopotā, apstrādātā vai pārraidītā informācija. Šis līdzeklis sūta korporācijai Microsoft atskaites par kļūdām, ļaunprogrammatūru un potenciāli nevēlamu programmatūru. Šajās atskaitēs ir iekļauta informācija par apšaubāmiem failiem vai programmām, piemēram, failu nosaukumi, šifrēšanas jaucējkods, piegādātājs, lielums un datuma zīmogi. Turklāt MAPS var savākt arī pilnas vietrāža URL adreses, lai norādītu faila izcelsmi, kurā reizēm var būt iekļauta arī personas informācija, piemēram, meklējamie vārdi vai veidlapās ievadītie dati. Pakalpojums MAPS var arī vākt datus par IP adresēm, kas ir saistītas ar iespējamu ļaunprātīgu failu izplatīšanu. Atskaitēs var būt iekļautas arī darbības, ko veicāt, kad produkts paziņoja par programmatūras noteikšanu. MAPS atskaitēs šī informācija tiek iekļauta, lai palīdzētu korporācijai Microsoft novērtēt produkta efektivitāti, nosakot un noņemot ļaunprogrammatūru un potenciāli nevēlamu programmatūru.

Ja datorā ir iespējota gan MAPS, gan produkts, korporācijai Microsoft automātiski tiks nosūtītas MAPS atskaites ikreiz, kad produkts:

  • nosaka programmatūru vai izmaiņas datorā, ko veikusi programmatūra, kuras risks vēl nav analizēts;

  • ļaunprogrammatūras noteikšanas gadījumā veic atbilstošas darbības (automātiskus aizsardzības pasākumus);

  • pabeidz plānotu skenēšanu un veic darbības ar noteikto programmatūru atbilstoši iestatījumiem;

  • produkta darbībā rodas kļūda vai cita problēma.

Ja MAPS nosūta korporācijai Microsoft atskaiti par jaunu ļaunprogrammatūru, ko produkts var noņemt, datorā tiks automātiski lejupielādēti jauni paraksti, lai optimāli aizsargātu to pret potenciāliem apdraudējumiem.

Korporācija Microsoft izmanto kļūdu ziņojumus, lai nodrošinātu produkta darbību atbilstoši tā uzdevumam — palīdzēt aizsargāt jūsu datoru pret potenciālajiem apdraudējumiem.

MAPS varat pievienoties kā pamatdalībnieks vai augstākas pakāpes dalībnieks. Pēc noklusējuma tiek izvēlēts pamatdalībnieka statuss. Pamatdalībnieka atskaitēs ir iekļauta šajā sadaļā aprakstītā informācija. Augstākas pakāpes dalībnieka pārskatos ir iekļauta sarežģītāka informācija, un dažkārt tajā var būt personiska informācija, piemēram, failu ceļi un nepilnas atmiņas izmetes. Šīs atskaites kopā ar atskaitēm no citiem lietotājiem, kuri piedalās MAPS, ļauj korporācijas Microsoft darbiniekiem daudz ātrāk atklāt jaunus apdraudējumus. Pēc tam tiek izveidotas ļaunprātīgas programmatūras definīcijas programmām, kas atbilst analīzes kritērijiem, un visiem lietotājiem ir pieejamas atjauninātās definīcijas, izmantojot Windows atjaunināšanu.

Lai aizsargātu jūsu konfidencialitāti, korporācijai Microsoft nosūtītās atskaites tiek šifrētas.

Lai atklātu un novērstu noteiktus ļaunprogrammatūras infekcijas gadījumus, produkts regulāri nosūta pakalpojumam MAPS informāciju par datora drošības stāvokli. Tā var būt informācija par datora drošības iestatījumiem un žurnālfaili, kur ir ietverti draiveru un citas programmatūras, kas tiek ielādēta datora sāknēšanas laikā, apraksti. Tiek nosūtīts arī datora unikālais identifikators.

Informācijas izmantošana MAPS atskaites tiek izmantotas, lai uzlabotu Microsoft programmatūru un pakalpojumus. Atskaites arī var izmantot statistiskiem vai citiem testēšanas vai analītiskiem mērķiem un definīciju izveidošanai. Piekļuve atskaitēm ir atļauta tikai korporācijas Microsoft darbiniekiem, darbuzņēmējiem, partneriem un piegādātājiem, kuriem tās ir nepieciešamas darbam. MAPS atskaitēs ar nolūku netiek vākta personiska informācija. Ja MAPS vāc personisku informāciju, korporācija Microsoft neizmanto šo informāciju, lai jūs identificētu vai ar jums sazinātos.

Izvēle un vadība. MAPS dalības pakāpi — pamata vai augstāka līmeņa — varat norādīt jebkurā laikā produkta cilnē Iestatījumi. Ņemiet vērā, ka MAPS darbojas tikai tad, ja datorā ir iespējots produkts.

Ja tiek veikta produkta jaunināšana, korporācija Microsoft ņems vērā jūsu iestatījumus, līdz veiksiet izmaiņas.

Automātiskā parauga iesniegšana

Šī līdzekļa funkcijas. Produktā ir funkcionalitāte, kas var identificēt noteiktus failus kā potenciāli nevēlamus un pieprasīt papildinformāciju, lai veiktu vērtējumu. Kā aprakstīts tālāk, šis līdzeklis automātiski nosūtīs šos failus, neparādot uzvedni ikreiz, kad ir ieteicams veikt šādu darbību.

Apkopotā, apstrādātā vai pārraidītā informācija. Šis līdzeklis nosūta noteiktus datorā atrastus failus, ko produkts uzskata par potenciāli nevēlamu programmatūru. Atskaiti izmanto turpmākai analīzei. Šajās atskaitēs var būt iekļauta informācija par šiem failiem vai programmām, piemēram, failu nosaukumi, šifrēšanas jaucējkods, piegādātājs, lielums un datuma zīmogi. Atskaitēs var būt iekļautas arī darbības, ko veicāt, kad produkts paziņoja par programmatūras noteikšanu.

Korporācijai Microsoft var tikt automātiski nosūtīti atskaites iesniegumu paraugi, kad produkts datorā nosaka tādu programmatūru vai tādas programmatūras veiktas izmaiņas, kuras risks vēl nav analizēts, ja ir iespējoti tālāk norādītie līdzekļi.

  • Automātiskā parauga iesniegšana

  • MAPS

Korporācija Microsoft izmanto atskaišu iesniegumu paraugus, lai nodrošinātu produkta darbību atbilstoši tā uzdevumam — palīdzēt aizsargāt jūsu datoru pret potenciālajiem apdraudējumiem.

Lai aizsargātu jūsu konfidencialitāti, korporācijai Microsoft nosūtītās atskaites tiek šifrētas.

Informācijas izmantošana. Atskaišu iesniegumu paraugi tiek izmantoti, lai uzlabotu Microsoft programmatūru un pakalpojumus. Atskaites arī var izmantot statistiskiem vai citiem testēšanas vai analītiskiem mērķiem un definīciju izveidošanai. Piekļuve atskaitēm ir atļauta tikai korporācijas Microsoft darbiniekiem, darbuzņēmējiem, partneriem un piegādātājiem, kuriem tās ir nepieciešamas darbam. Atskaišu iesniegumu paraugos ar nolūku netiek vākta personiska informācija. Ja atskaišu iesniegumu paraugi vāc personisku informāciju, korporācija Microsoft neizmanto šo informāciju, lai jūs identificētu vai ar jums sazinātos.

Izvēle un vadība: pirmo reizi instalējot programmu, iestatīšanas laikā jūs pēc noklusējuma automātiski tiksit reģistrēti šajā līdzeklī. Lai anulētu reģistrāciju, iestatīšanas laikā noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas “Ieslēgt automātisko paraugu iesniegšanu”. To varat arī izdarīt vēlāk, izmantojot produkta iestatījumus. Lai šo līdzekli izslēgtu, produktā atveriet cilni “Iestatījumi”, kreisajā pusē redzamajā joslā atlasiet “Papildu” un pēc tam noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas “Automātiski sūtīt failu paraugus, ja ir nepieciešama turpmāka analīze”. Automātiskā paraugu iesniegšana darbojas tad, ja produkts ir iespējots datorā un esat reģistrēts pakalpojuma MAPS pamata vai augstākajā līmenī.

Jaunināšanas laikā var tikt jautāts, vai vēlaties ieslēgt automātisko paraugu iesniegšanu. Korporācija Microsoft ņems vērā jūsu izvēlētos iestatījumus, līdz veiksiet izmaiņas.

Klientu ērtību uzlabošanas programma

Šī līdzekļa funkcijas. Klientu ērtību uzlabošanas programma (Customer Experience Improvement Program — CEIP) apkopo pamatinformāciju par jūsu datora aparatūras konfigurāciju un par to, kā izmantojat mūsu programmatūru un pakalpojumus, lai identificētu tendences un lietošanas modeļus. CEIP apkopo arī informāciju par kļūdu daudzumu un veidu, programmatūras un aparatūras veiktspēju un pakalpojumu darbības ātrumu. Mēs neapkopojam informāciju par jūsu vārdu, uzvārdu un adresi vai citu kontatinformāciju.

Apkopotā, apstrādātā vai pārraidītā informācija. Papildinformāciju par CEIP apkopoto, apstrādāto vai pārraidīto informāciju skatiet CEIP paziņojumā par konfidencialitāti, kas pieejams tīmekļa vietnē http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=52097.

Informācijas izmantošana. Mēs izmantojam šo informāciju, lai uzlabotu Microsoft programmatūras un pakalpojumu kvalitāti, uzticamību un veiktspēju.

Izvēle/vadība Klientu ērtību uzlabošanas programma (Customer Experience Improvement Program — CEIP) pēc noklusējuma ir izslēgta. Iespēja piedalīties CEIP tiek piedāvāta iestatīšanas laikā. Ja izvēlējāties piedalīties, taču vēlāk pārdomājāt, jebkurā laikā varat izslēgt programmu CEIP, izmantojot CEIP atteikuma izpildlaika dialogu. Izvēlnē Palīdzība atveriet saiti Klientu ērtību uzlabošanas programma un atzīmējiet radiopogu Nepievienoties.