TV signāla iestatīšana programmā Windows Media Center


Vai zināt, ka TV tiešraides var skatīties un ierakstīt savā datorā? Viss, kas nepieciešams, ir programma Windows Media Center, TV signāls un saderīga TV uztvērēja ierīce. Lai uzzinātu, kā televīzijas signāli un televīzijas uztvērēji var darboties kopā, skatiet sadaļu TV datorā: par TV signāliem un TV uztvērējiem.

Ja pirmoreiz atverat programmu Media Center, skatiet sadaļu Darba sākšana programmā Windows Media Center, lai apgūtu darbības pamatus.

Dažādos reģionos ir pieejami dažādi TV signālu tipi, un ir svarīgi, lai jūsu TV uztvērējs būtu saderīgs ar uztveramo TV signālu. Šeit norādīti daži izplatīti TV signālu noteikšanas paņēmieni, kas palīdzēs noteikt signāla tipu un to, kāda tipa uztvērējs jums būs nepieciešams. (Skatiet kopā ar uztvērēju piegādāto dokumentāciju vai apmeklējiet ražotāja vietni, lai noteiktu, ar kāda tipa signāliem ir saderīgs jūsu uztvērējs.)

Ja jūsu TV uztvērējs atbalsta šī tipa signālu
Un signāls tiek saņemts no
Ir pieejamas šādas opcijas

NTSC

Analogais kabelis

Iestatiet TV signālu tieši no kabeļtelevīzijas sienas ligzdas vai no televizora pierīces, izmantojot infrasarkano staru uztvērēju

ATSC

Antena

Iestatiet signālu tieši no antenas (skatiet tālāk esošo sadaļu par signāla stipruma pārbaudi)

ClearQAM

Ciparu kabelis

Iestatiet TV signālu tieši no kabeļtelevīzijas sienas ligzdas vai no televizora pierīces, izmantojot infrasarkano staru uztvērēju

Ņemiet vērā, ka kanāli, kas pieejami, izmantojot šo metodi, atšķirsies atkarībā no reģiona, un, visticamāk, daži kanāli būs manuāli jāpievieno programmā Media Center, lai tos pareizi pieregulētu. Lai iegūtu informāciju par kanālu pievienošanu, skatiet sadaļu TV skatīšanās programmā Windows Media Center: bieži uzdotie jautājumi.

Augstākās kvalitātes augstas izšķirtspējas ciparu kabelis (OCUR)

Ciparu kabelis

Iestatiet TV signālu tieši no kabeļtelevīzijas sienas ligzdas vai no televizora pierīces, izmantojot infrasarkano staru uztvērēju, lai varētu uztvert ciparu kabeļtelevīziju

Iestatiet ciparu kabeļa signālu, izmantojot ciparu kabeļa uztvērēju un CableCARD (tikai Amerikas Savienotajās Valstīs)

Lai iegūtu detalizētāku informāciju par signālu tipiem, skatiet Programmā Windows Media Center atbalstītie TV signāli.

Ja datoram pievienoti vai tajā instalēti vairāki TV uztvērēji, ir iespējams iestatīt vairākus TV signālus. Tas dod iespēju ierakstīt pārraides no dažādiem kanāliem vienlaikus. Ir pat iespējams noregulēt divus atšķirīgus signālu tipus, izmantojot hibrīda TV uztvērēju. Tomēr programma Media Center, iespējams, nevarēs piekļūt abiem signāliem vienlaikus.

Papildinformāciju par TV uztvērējiem skatiet sadaļā TV datorā: par TV signāliem un TV uztvērējiem un Kas jāzina pirms TV uztvērēju pievienošanas, lai tos lietotu kopā ar programmu Windows Media Center?

Rādīt visu

Televīzijas signāla iestatīšana no kabeļtelevīzijas sienas ligzdas vai TV antenas

Ja TV signāls pienāk no kabeļtelevīzijas sienas ligzdas vai TV antenas, veiciet šīs darbības, lai to iestatītu programmā Media Center:

 1. Pievienojiet TV signāla kabeli tāda saderīga TV uztvērēja TV ievades ligzdā (IN), kas ir pievienots Media Center datoram.

  Ja datoram ir vairāki uztvērēji, TV signāla sadalīšanai var izmantot kabeļa sadalītāju un pēc tam to pievienot katram uztvērējam. Šādi varēsit vienlaikus ierakstīt vairākas programmas vai arī skatīties programmu tiešraides, kamēr ierakstāt citu programmu. Lai TV signālu uztvertu, izmantojot vairākus uztvērējus, katram uztvērējam ir jāpievieno TV signāls, un tam ir jābūt vienādam visos uztvērējos.

 2. Programmas Windows Media Center sākuma ekrānā ritiniet līdz Uzdevumi, noklikšķiniet uz Iestatījumi, noklikšķiniet uz TV un pēc tam noklikšķiniet uz Iestatīt TV signālu.

 3. Ja redzat ziņojumu, kurā norādīts, ka iestatījumu mainīšana ietekmēs TV pārraižu ierakstīšanu, tas nozīmē, ka signāls ir jau iestatīts. Lai vēlreiz veiktu iestatīšanas procesu, noklikšķiniet uz .

 4. Lai iestatītu televīzijas signālu, veiciet šādas darbības. Šīs darbības būs atšķirīgas atkarībā no uztvērēja vai uztvērēju tipa, kā arī no abonētās programmēšanas tipa.

 5. Ja ekrānā Televīzijas signāla noteikšanas rezultāts redzat, ka uztvērējs vai uztvērēji parādās sarakstā, kā paredzēts, noklikšķiniet uz Jā, konfigurēt TV ar šiem rezultātiem un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

  Ja televīzijas uztvērējs šajā ekrānā nav redzams, pārliecinieties, vai tas ir pareizi pievienots datoram un vai ir instalēti attiecīgie draiveri. Papildinformāciju skatiet sadaļā Aparatūras, kas nedarbojas pareizi, draivera atjaunināšana.

 6. TV signāla nodrošinātāja ekrānā ritiniet cauri sarakstam un noklikšķiniet uz tā signāla nodrošinātāja, kas vistuvāk atbilst jūsu atrašanās vietai un pakalpojumiem; pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

 7. Noklikšķiniet uz Pabeigt.

Papildu kanālu meklēšana vai signāla stipruma pārbaude ciparu TV uztvērējam

Ja iestatīšanas laikā iestatāt ciparu TV uztvērēju, varat skenēt papildu kanālus, kas, iespējams, ir pieejami. Varat pārbaudīt arī katra kanāla signāla stiprumu un izslēgt tos kanālus, kas neuztver spēcīgu signālu.

 • Programmas Windows Media Center sākuma ekrānā ritiniet līdz Uzdevumi, noklikšķiniet uz Iestatījumi, noklikšķiniet uz TV, pēc tam noklikšķiniet uz Televīzijas signāls un pēc tam veiciet kādu no tālāk minētajām darbībām:

  • Noklikšķiniet uz Meklēt vairāk kanālu un pēc tam izpildiet instrukcijas. Programma Media Center meklēs papildu kanālus, kas, iespējams, ir pieejami televīzijas uztvērējam.

  • Noklikšķiniet uz Ciparu TV antenas signāla stiprums un pēc tam izpildiet instrukcijas. Programma Media Center skenēs katru kanālu atsevišķi un parādīs ekrānā tā signāla stiprumu. Ekrānā Ciparu TV antenas pielāgošana un kanālu izvēle varat notīrīt izvēles rūtiņu blakus kanāliem ar vāju signālu vai bez signāla, un šie kanāli ceļvedī netiks iekļauti.

Piezīme.

 • Kad izskatās, ka programma Media Center ir beigusi papildu kanālu meklēšanu, iespējams, tā joprojām turpina strādāt fonā. Ja neredzat kanālus, kurus cerējāt ieraudzīt šīs skenēšanas laikā, ir ieteicams aptuveni 15 minūtes nogaidīt un tikai pēc tam vēlreiz mēģināt veikt skenēšanu.

TV signāla iestatīšana no televizora pierīces, izmantojot infrasarkano staru uztvērēju

Daudzi kabeļu vai satelīta televīzijas abonenti izmanto kabeļtelevīzijas uztveršanas bloku (dažkārt to dēvē par televizora pierīci) vai satelīta uztvērēju. TV signālu var iestatīt tā, lai ceļā uz jūsu Media Center datoru tas tiktu raidīts cauri kādai no šīm ierīcēm.

Kabeļtelevīzijas uztveršanas blokos un satelīta uztvērējos var būt gan standarta kanāli, gan kanāli ar augstu izšķirtspēju. Programmā Media Center augstas izšķirtspējas signāls, kas tiek raidīts cauri kādam no šiem blokiem, tiks pārvērsts analogajā standarta izšķirtspējas signālā.

 1. Kabeli, kas savienots ar kabeļa signāla avotu (sienas ligzdu), pievienojiet kabeļa signāla ievades ligzdai kabeļa pierīcē vai satelīta uztvērējā.

  Ja ir divi kabeļtelevīzijas uztveršanas bloki vai divi satelīta uztvērēji, kurus lietosit kopā ar programmu Media Center, varat izmantot sadalītāju, lai TV signālu, kas pienāk no sienas ligzdas, sadalītu uz šiem blokiem. Katram kabeļtelevīzijas uztveršanas blokam vai satelīta uztvērējam ir nepieciešams TV signāls, kas pievienots kabeļsignāla ievades ligzdai.

 2. Kabeli, kas savienots ar kabeļtelevīzijas uztveršanas bloka vai satelīta uztvērēja izejas ligzdu, pievienojiet sava Media Center datora atbilstošajai televīzijas uztvērēja TV ievades (IN) ligzdai.

  Ja datoram ir vairāki uztvērēji, pārliecinieties, vai katra uztvērēja TV ievades (IN) ligzdai ir pievienots savs TV signāls. (Tas nozīmē, ka katram TV uztvērējam jūsu Media Center datorā ir nepieciešams viens kabeļtelevīzijas uztveršanas bloks vai satelīta uztvērējs.)

 3. Pievienojiet datoram un televīzijas pierīcei infrasarkano uztvērēju. (Infrasarkanais uztvērējs ir neliela infrasarkano staru ierīce, kas pievienota daudzām Media Center tālvadības pultīm un televīzijas uztvērējiem. Papildinformāciju skatiet infrasarkano staru uztvērēja komplektā esošajā dokumentācijā.)

 4. Programmas Windows Media Center sākuma ekrānā ritiniet līdz Uzdevumi, noklikšķiniet uz Iestatījumi, noklikšķiniet uz TV un pēc tam noklikšķiniet uz Iestatīt TV signālu.

 5. Veiciet norādītās darbības, lai pievienotu TV signālu atkarībā no uztvērēja vai uztvērēju veida, pie kuriem kabelis ir pievienots, kā arī no abonētā programmu veida.

Ciparu kabeļtelevīzijas signāla iestatīšana, izmantojot ciparu kabeļtelevīzijas uztvērēju (tikai Amerikas Savienotajās Valstīs)

Ja izmantojat vietējā kabeļtelevīzijas pakalpojuma sniedzēja nodrošinātu ciparu kabeļtelevīzijas kabeli un īpaši sertificētu datoru (zināms arī kā dators ar ciparu kabeļa atbalstu), programmā Media Center var skatīties un ierakstīt ciparu kabeļtelevīziju. Lai to paveiktu, ir nepieciešams: ciparu kabeļtelevīzijas uztvērējs - ierīce, ko piegādā kopā ar lielāko daļu datoru, kuriem nodrošināts ciparu kabeļa atbalsts, un CableCARD - ierīce, kas jāievieto ciparu kabeļa uztvērējā, lai atļautu uztvert ciparu kabeļa signālu. Ierīce CableCARD kalpo kā ciparu televizora pierīces aizstājējs, un to var iegūt tikai no attiecīgās ciparu kabeļtelevīzijas pakalpojuma sniedzēja. Ievietojot atbilstošo CableCARD saderīgā ciparu kabeļtelevīzijas uztvērējā, var skatīties ciparu kabeļtelevīzijas kanālus (gan standarta, gan augstas izšķirtspējas), kas ir pieejami kabeļtelevīzijas pakalpojuma sniedzēja abonentiem.

Lai iegūtu papildinformāciju par ciparu kabeļtelevīzijas uztvērējiem, tostarp informāciju par to, kā palaist ciparu kabeļtelevīzijas padomnieku, lai pārliecinātos, vai dators atbilst minimālajām ciparu kabeļtelevīzijas prasībām, skatiet sadaļu Ciparu kabeļtelevīzijas uztvērēji: bieži uzdotie jautājumi.

Ieteicams sazināties ar kabeļtelevīzijas tehniķi no pakalpojuma sniedzēja, lai iestatītu ciparu kabeļtelevīzijas uztvērēju un signālu. Daudzas no tālāk norādītajām darbībām ir jāveic tehniķim.

 1. Ja jums ir dators ar ciparu kabeļa atbalstu, izpildiet datora ražotāja sniegtās instrukcijas, lai iestatītu savu ciparu kabeļtelevīzijas uztvērēju.

 2. Pierakstiet UnitAddress un CableCARD sērijas numuru (S/N), kas redzams uz ierīces CableCARD. (Šie numuri ir nepieciešami, veicot 7. darbībā minēto aktivizēšanas procesu.)

 3. Ievietojiet ierīci CableCARD ciparu kabeļtelevīzijas uztvērējā. (Šo darbību parasti veic ciparu kabeļtelevīzijas pakalpojuma sniedzēja tehniķis.)

 4. Kabeli, kas savienots ar kabeļa signāla avotu (sienas ligzdu), pievienojiet ciparu kabeļtelevīzijas uztvērēja TV ievades (IN) ligzdai. (Šo darbību parasti veic ciparu kabeļtelevīzijas pakalpojuma sniedzēja tehniķis.)

 5. Programmas Windows Media Center sākuma ekrānā ritiniet līdz Uzdevumi, noklikšķiniet uz Iestatījumi, noklikšķiniet uz TV, pēc tam noklikšķiniet uz Iestatīt TV signālu un pēc tam veiciet minētās darbības, lai iestatītu signālu.

 6. Lai ierīci CableCARD savienotu pārī ar ciparu kabeļtelevīzijas uztvērēju, sazinieties ar savu pakalpojuma sniedzēju. Šādi tiek aktivizētas abas ierīces, lai jūs varētu saņemt ciparu kabeļtelevīzijas saturu. Pakalpojuma sniedzējs lūgs norādīt šādu informāciju:

  • CableCARD ID: Šo numuru var uzzināt Windows Media Center lapā Zvaniet kabeļa ražotājam. (Piemērs: 000-298-933-268-5)

  • Resursdatora ID: Šo numuru var uzzināt Windows Media Center lapā Zvaniet kabeļa ražotājam. (Piemērs: 029-000-000-104-7)

  • Datu ID: Šo numuru var uzzināt Windows Media Center lapā Zvaniet kabeļa ražotājam. (Piemērs: 132-028-947-08)

  • UnitAddress: Šo numuru var atrast uz ierīces CableCARD korpusa. (Piemērs: 000-02989-33268-246)

  • CableCARD sērijas numurs (S/N): Šo numuru var atrast uz ierīces CableCARD korpusa. (Piemērs: NG3549TA0113)

Piezīmes

 • Ja jums ir ciparu kabeļtelevīzijas uztvērējs (vai cita veida ciparsignāla uztvērējs), bet nav ciparu kabeļtelevīzijas pakalpojuma, varat izmantot antenu, lai skatītos un ierakstītu pārraidītu augstas izšķirtspējas televīziju (HDTV) (to dažkārt dēvē arī par ATSC), standarta televīzijas un ciparu kabeļtelevīzijas kanālus, kas nav šifrēti (piemēram, "clear QAM" kanāli).

 • (Dažos maksas ciparu kabeļtelevīzijas kanālos var būt aizsargāts saturs, ko nevar ierakstīt.)

Esošo TV signāla iestatījumu no sistēmas Windows Vista paturēšana

Ja jauninājāt datoru no sistēmas Windows Vista uz sistēmu Windows 7, iespējams, varēsit saglabāt TV signāla iestatījumus pirms jaunināšanas.

 1. Noklikšķiniet uz pogas SāktPogas Sākt attēls, uz Visas programmas un pēc tam noklikšķiniet uz Windows Media Center.
 2. Ja programma Media Center nosaka iepriekšējos TV signāla iestatījumus, tiks parādīts sveiciena ziņojums ar jautājumu, vai vēlaties iestatīt TV ar tiem pašiem iestatījumiem. Noklikšķiniet uz Jā, izmantot iepriekšējos TV iestatījumus un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

 3. Kad programma Media Center ir pabeigusi iepriekšējo TV iestatījumu lietošanu, noklikšķiniet uz Pabeigt.

Piezīmes

 • Ja tiek parādīts ziņojums, kurā norādīts, ka TV iestatīšana bija neveiksmīga, pārliecinieties, vai jūsu TV uztvērējā ir instalēts jaunākais draiveris. Informāciju par to, kā lejupielādēt un instalēt jaunāko draiveri, skatiet sadaļā Aparatūras, kas nedarbojas pareizi, draivera atjaunināšana.

 • Ja jūsu TV uztvērējā ir instalēti jaunākie draiveri un programma Media Center joprojām nevar iestatīt signālu, izmantojot šo metodi, mēģiniet iestatīt TV signālu, nepaturot iestatījumus no sistēmas Windows Vista.

TV uztvērēja problēmu risinātāja atvēršana sistēmā Windows

Ja radušās problēmas ar TV signāla iestatīšanu, mēģiniet izmantot TV uztvērēja iestatīšanas problēmu risinātāju, lai automātiski atrastu un novērstu dažas bieži izplatītas problēmas.

 • Lai atvērtu TV uztvērēja iestatīšanas problēmu risinātāju, noklikšķiniet uz pogas SāktPogas Sākt attēls un pēc tam noklikšķiniet uz Vadības panelis. Meklēšanas lodziņā ierakstiet problēmu risinātājs un pēc tam noklikšķiniet uz Problēmu novēršana. Kreisajā rūtī noklikšķiniet uz Skatīt visu un pēc tam noklikšķiniet uz TV uztvērēja iestatīšana.

Piezīmes

 • Iestatīšanas procesa laikā, iespējams, tiks pieprasīts instalēt programmu PlayReady. Programma PlayReady ļauj atskaņot aizsargātu maksas TV saturu no pakalpojuma sniedzēja programmā Media Center.

 • Ja TV uztvērēja iestatīšanas laikā rodas kļūda, piemēram, lejupielādes kļūda vai programmas PlayReady instalēšanas kļūda, iespējams, viss iestatīšanas process būs jāveic atkārtoti tādā pašā secībā, lai jūsu TV signāls darbotos pareizi.Vai nepieciešama papildu palīdzība?