Pirms darba sākšanas: Lai izlemtu, kāda tipa tīkls jāiestata, vai noteiktu, kāda aparatūra un kabeļi ir nepieciešami, skatiet sadaļu Kas nepieciešams, lai iestatītu mājas tīklu. Šajā tēmā ir informācija par dažādiem tīklu tipiem (sauktiem arī par tīkla tehnoloģijām), kā arī aparatūras prasībām katram tipam. Lai iegūtu papildinformāciju par tīkla iestatīšanas vispārējo procesu, skatiet sadaļu Sāciet ar šo, lai iestatītu mājas tīklu sistēmā Windows 7.

Kad esat izvēlējies tīkla veidu un ir nepieciešamā aparatūra, iespējams, jāveic četras darbības:

 1. Instalējiet nepieciešamo aparatūru.

 2. Iestatiet savienojumu ar internetu (nav obligāti).

 3. Savienojiet datorus.

 4. Palaidiet Tīkla iestatīšanas vedni (tikai bezvadu tīkliem).

Tālāk visas šīs darbības ir aprakstītas sīkāk.

Sākumā iestatiet tikai vienu datoru, lai pirms papildu datoru un ierīču pievienošanas pārliecinātos, vai tīkls darbojas.

Piezīme

 • Šajā rakstā sniegtā informācija ir paredzēta lietotājiem, kas izveido savienojumu ar internetu, izmantojot platjoslas savienojumu, parasti DSL, kabeli vai optisko šķiedru pakalpojumu (Fiber Optic Service - FiOS), nevis iezvanes savienojumu. Taču, lai iestatītu tīklu, nav nepieciešams savienojums ar internetu.

Aparatūras instalēšana

Instalējiet tīkla adapterus jebkurā datorā, kurā tas nepieciešams, vai pievienojiet tos datoriem. (izpildiet instalēšanas instrukcijas adapterim pievienotajā informācijā).

Interneta savienojuma iestatīšana vai apstiprināšana (nav obligāti)

Lai iestatītu tīklu, nav nepieciešams savienojums ar internetu, lai gan daudzas personas vēlas lietot tīklu interneta savienojuma koplietošanai. Lai iestatītu interneta savienojumu, nepieciešams kabelis vai DSL modems un konts ar interneta pakalpojuma sniedzēju (Internet Service Provider - ISP). Papildinformāciju skatiet sadaļā Kas ir nepieciešams, lai izveidotu savienojumu ar internetu?.

Ja interneta savienojums jau ir izveidots, jāapstiprina, ka savienojums darbojas. Lai to izdarītu, atveriet tīmekļa pārlūkprogrammu un dodieties uz kādu vietni, kuru parasti neapmeklējat (ja dosities uz vietni, kuru bieži apmeklējat, šī tīmekļa lapā, iespējams, ir saglabāta datorā un tiks rādīta pareizi, pat ja savienojums ir kļūdains). Ja vietne tiek atvērta un netiek parādīti kļūdas ziņojumi, savienojums darbojas.

Lai koplietotu interneta savienojumu

Interneta savienojumu var koplietot divos vai vairāk tīkla datoros. Lai to izdarītu, izmantojiet starpierīci - ierīci, kas atrodas starp interneta savienojumu un datoru, - vai iestatiet interneta savienojuma koplietošanu (Internet Connection Sharing - ICS). ISP pakalpojuma sniedzējs, var pieprasīt samaksu par vairākiem interneta savienojumiem. Informāciju par to jautājiet ISP.

Lietojiet starpierīci. Lai koplietotu interneta savienojumu, varat izmantot maršrutētāju vai apvienotu maršrutētāju un modemu. Ja lietosit maršrutētāju, pievienojiet tam gan modemu, gan datoru ar interneta savienojumu un pēc tam vēlreiz pārbaudiet interneta savienojumu. Informācijā, kas pievienota maršrutētājam, ir jābūt savienojuma instrukcijām. Ja lietojat apvienotu maršrutētāju un modemu, pievienojiet to jebkuram datoram. Lai iegūtu sīkākas instrukcijas par savienojumu, skatiet informāciju, kas pievienota ierīcei.

Piezīme.

 • Maršrutētājam un modemam jābūt ieslēgtiem, lai interneta savienojumu varētu lietot no jebkura tīkla datora.

Iestatiet ICS. Ja interneta savienojums jākoplieto, neizmantojot maršrutētāju, datorā, kas ir savienots ar modemu, iestatiet interneta savienojuma koplietošanu. Šim datoram nepieciešami divi tīkla adapteri: viens, lai izveidotu savienojumu ar modemu, un otrs, lai izveidotu savienojumu ar otru datoru.

Savienojuma izveide ar datoriem

Ir vairāki datoru savienošanas veidi, kuru konfigurācija ir atkarīga no tīkla adaptera tipa, modema un esošā interneta savienojuma. Savienošanas veids ir atkarīgs arī no tā, vai interneta savienojums jākoplieto ar visiem datoriem tīklā. Šajās sadaļās īsi raksturotas dažas savienojumu metodes.

Rādīt visu

Ethernet tīkli

Lai datorus savienotu, izmantojot Ethernet savienojumu, nepieciešams centrmezgls, slēdzis vai maršrutētājs. (Papildinformāciju par katru aparatūras tipu skatiet sadaļā Kā atšķiras centrmezgli, slēdži, maršrutētāji un piekļuves punkti.)

Lai koplietotu interneta savienojumu, jālieto maršrutētājs. Pievienojiet maršrutētāju datoram, kas ir pievienots modemam (ja tas vēl nav izdarīts).

Ethernet tīkla attēls ar vadu maršrutētāju un koplietojamu interneta savienojumu
Ethernet tīkls ar vadu maršrutētāju un koplietots interneta savienojums

Ja mājās vai darbā ir vadu Ethernet tīkls, uzstādiet datorus telpās, kurās ir Ethernet spraudņi, un pievienojiet tos tieši Ethernet spraudņiem.

Mājās esoša Ethernet tīkla ar iebūvētiem Ethernet kabeļiem attēls
Ethernet tīkls, lietojot iebūvētus Ethernet kabeļus

Bezvadu tīkli

Ja izmantojat bezvadu tīklu, maršrutētājam pievienotajā datorā palaidiet Tīkla iestatīšanas vedni (skatiet tālāk). Vednis palīdzēs tīklam pievienot citus datorus un ierīces.

Bezvadu tīkla attēls ar koplietojamu interneta savienojumu
Bezvadu tīkls ar koplietotu interneta savienojumu

HomePNA tīkli

Lai lietotu HomePNA tīklus, katram datoram nepieciešams HomePNA tīkla adapteris (parasti ārējs) un tālruņa kontaktligzda katrā telpā, kur ir dators. Izpildiet HomePNA adapteru dokumentācijas instrukcijas.

Powerline tīkli

Lai lietotu Powerline tīklus, katram datoram nepieciešams Powerline tīkla adapteris (parasti ārējs) un elektrotīkla rozete katrā telpā, kur ir dators. Izpildiet Powerline adapteru dokumentācijas instrukcijas.

Ieslēdziet visus datorus vai ierīces, piemēram, printerus, ko vēlaties pievienot tīklam. Ja izmantojat vadu tīklu (Ethernet, HomePNA vai Powerline), tam jābūt iestatītam un gatavam lietošanai. Testējiet tīklu (skatiet tālāk), lai pārliecinātos, vai visi datori un ierīces ir pievienotas pareizi.

Tīkla iestatīšanas vedņa palaišana

Ja lietojat vadu tīklu, savienojums tiks izveidots nekavējoties, kad pievienosit Ethernet kabeļus. Ja lietojat bezvadu tīklu, maršrutētājam pievienotajā datorā palaidiet Tīkla iestatīšanas vedni.

 • Lai atvērtu tīkla iestatīšanu, noklikšķiniet uz pogas SāktPogas Sākt attēls un pēc tam uz Vadības panelis. Meklēšanas lodziņā ierakstiet tīkls, noklikšķiniet uz Tīkla un koplietošanas centrs, uz Iestatīt jaunu savienojumu vai tīklu un pēc tam uz Iestatīt jaunu tīklu.

  Vednis palīdzēs tīklam pievienot citus datorus un ierīces. Papildinformāciju skatiet sadaļā Ierīces vai datora pievienošana tīklam.

Koplietošanas iespējošana tīklā

Ja tīklā vēlaties koplietot failus un printerus, pārliecinieties, vai tīkla atrašanās vietas tips ir Mājas vai Darbs un ir ieslēgta tīkla noteikšana un failu koplietošana. Papildinformāciju skatiet sadaļā Tīkla vietas izvēle un Tīkla noteikšanas iespējošana vai atspējošana.

Tīkla testēšana

Iesakām testēt tīklu, lai pārliecinātos, vai visi datori un ierīces ir pievienotas un darbojas pareizi. Lai testētu tīklu katram datoram, rīkojieties šādi:

 • Noklikšķiniet uz pogas SāktPogas Sākt attēls, uz sava lietotājvārda un pēc tam kreisajā rūtī uz Tīkls.

Jābūt redzamām sava datora un visu pārējo tīkla datoru un koplietoto printeru ikonām.

Piezīme.

 • Ja ikonas nav redzamas mapē Tīkls, iespējams, ir izslēgta tīkla noteikšana un failu koplietošana. Papildinformāciju skatiet sadaļā Tīkla noteikšanas iespējošana vai atspējošana.

 • Var paiet vairākas minūtes, līdz mapē Tīkls tiek parādīti tie datori, kuros darbojas iepriekšējās sistēmas Windows versijas.

TCP/IP iestatījumu mainīšana

Ja jāpielāgo tīkla TCP/IP iestatījumi, skatiet sadaļu TCP/IP iestatījumu mainīšana.

Darba klēpjdatora pievienošana mājas tīklam

Informāciju par darba klēpjdatora lietošanu mājas tīklā skatiet sadaļā Pārslēgšanās no mājas tīkla uz darbvietas tīklu un pretēji.Vai nepieciešama papildu palīdzība?