Slēpto titru un subtitru rādīšana programmā Windows Media Center


Slēgtie paraksti ir televīzijas programmas skaņas atveide teksta veidā. Piemēram, slēgtie paraksti var parādīt pārraidē notiekošu sarunu, kā arī neverbālo informāciju (mūziku un skaņas efektus). Šo tekstu kopā ar televīzijas signālu pārraida televīzijas pakalpojumu sniedzējs. Slēgtos parakstus programmā Windows Media Center varat ieslēgt, ja esat nedzirdīgs vai vājdzirdīgs vai arī vienkārši vēlaties iestatīt zemu skaļuma līmeni un lasīt.

Subtitri ir vispārīgāks termins, kas apzīmē filmā runāto skaņu. Subtitri parasti tiek rādīti valodā, kas atšķiras no audio dzirdamās valodas. Ja skatāties DVD disku, kam ir pieejamas subtitru opcijas, varat tās ieslēgt programmā Media Center.

Pēc noklusējuma slēgtie paraksti un subtitri tiek automātiski parādīti programmā Media Center, ja izslēdzat skaņu. Ja vēlaties, šo iestatījumu var mainīt.

Rādīt visu

Lai ieslēgtu vai izslēgtu slēgtos parakstus TV pārraidēm

Programma Media Center rāda televīzijas pakalpojumu sniedzēja pārraidītos slēgtos parakstus. Informāciju par to, vai izvēlētajai televīzijas pārraidei tiek piedāvāti slēgtie paraksti, lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

  1. Programmas Windows Media Center sākuma ekrānā ritiniet līdz Uzdevumi, noklikšķiniet uz Iestatījumi, TV un pēc tam uz Slēgtie paraksti.

  2. Sadaļā Paraksta rādīšana noklikšķiniet uz plusa (+) vai mīnusa (-) pogas, lai atlasītu Ieslēgt, Izslēgt vai Ieslēgt, kad skaļums ir izslēgts, un pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt.

Piezīme

  • Noklusējuma iestatījums ir Ieslēgt, kad skaļums ir izslēgts — slēgtie paraksti tiek rādīti tikai tad, ja skaņa ir izslēgta.

Lai mainītu TV pārraižu slēgto parakstu izskatu

Var mainīt slēgto parakstu izskatu, piemēram, teksta lielumu un krāsu.

  1. Programmas Windows Media Center sākuma ekrānā ritiniet līdz Uzdevumi, noklikšķiniet uz Iestatījumi, TV un pēc tam uz Slēgtie paraksti.

  2. Noklikšķiniet uz Papildu un pēc tam uz Izmantot pielāgotos iestatījumus, lai pielāgotu iestatījumus.

  3. Noklikšķiniet uz plusa (+) un mīnusa (-) pogas, lai mainītu iestatījumus, un pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt.

Piezīme

  • Atkarībā no izvēlētā televīzijas signāla veida var būt pieejamas papildu opcijas. Piemēram, ciparu televīzijas kanāliem var būt pieejama iespēja iestatīt vajadzīgo valodu.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu subtitrus DVD diskiem

  1. Programmas Windows Media Center sākuma ekrānā ritiniet līdz Uzdevumi, noklikšķiniet uz Iestatījumi, DVD un pēc tam uz Subtitri.

  2. Noklikšķiniet uz plusa (+) vai mīnusa (-) pogas, lai atlasītu Ieslēgt, Izslēgt vai Ieslēgt, kad skaļums ir izslēgts, un pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt.Vai nepieciešama papildu palīdzība?