Datora startēšana drošajā režīmā


Drošais režīms startē sistēmu Windows ar ierobežotu failu un draiveru kopu. Startēšanas programmas drošajā režīmā netiek palaistas, un ir instalēti tikai pamata draiveri, kuri jāstartē sistēmā Windows. Papildinformāciju skatiet sadaļā Kas ir drošais režīms?.

Drošais režīms ir noderīgs to programmu un draiveru problēmu novēršanai, kas varētu tikt startēti nepareizi vai kas varētu aizkavēt pareizu sistēmas Windows startēšanu. Ja, startējot datoru drošajā režīmā, problēma vairs nerodas, noklusējuma iestatījumus un pamata ierīces draiverus nevar uzskatīt par kļūmes cēloni. Ja nesen instalētās programmas, ierīces vai draiveri aizkavē sistēmas Windows pareizu darbību, datoru var startēt drošajā režīmā un pēc tam noņemt programmu, kas izraisīja šo problēmu. Papildinformāciju par problēmu novēršanu drošajā režīmā skatiet sadaļā Drošajā režīmā izmantojamie diagnostikas rīki.

  1. No datora izņemiet visas disketes, CD un DVD diskus un pēc tam restartējiet datoru.

    Noklikšķiniet uz pogas SāktPogas Sākt attēls, pēc tam uz bultiņas blakus pogai IzslēgtPogas Beidzēt attēls un uz Restartēt.
  2. Veiciet kādu no šīm darbībām:

    • Ja datorā ir instalēta viena operētājsistēma, datora restartēšanas laikā turiet nospiestu taustiņu F8. Taustiņš F8 ir jānospiež, pirms tiek parādīts sistēmas Windows logotips. Ja tiek parādīts sistēmas Windows logotips, jums ir jāmēģina vēlreiz, nogaidot, līdz tiek parādīta sistēmas Windows logotipa uzvedne, un pēc tam jāizslēdz un jārestartē dators.

    • Ja datorā ir instalētas vairākas operētājsistēmas, lietojiet bulttaustiņus, lai iezīmētu operētājsistēmu, kuru vēlaties startēt drošajā režīmā, un pēc tam nospiediet taustiņu F8.

  3. Ekrānā Sāknēšanas papildu opcijas lietojiet bulttaustiņus, lai iezīmētu vajadzīgo drošā režīma opciju, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Papildinformāciju par opcijām skatiet sadaļā Startēšanas papildu opcijas (ieskaitot drošo režīmu).

  4. Piesakieties datorā ar lietotāja kontu, kuram ir administratora tiesības.

Ja dators atrodas drošajā režīmā, monitora stūros ir redzami vārdi Drošais režīms. Lai izietu no drošā režīma, restartējiet datoru un ļaujiet, lai sistēma Windows tiktu startēta kā parasti.Vai nepieciešama papildu palīdzība?