Uzdevumjosla ir gara horizontāla josla, kas atrodas ekrāna lejasdaļā. Atšķirībā no darbvirsmas, ko var aizklāt atvērti logi, uzdevumjosla gandrīz vienmēr ir redzama. Tai ir trīs galvenās sadaļas:

  • Poga Sākt Pogas Sākt attēls, kas atver izvēlni Sākt. Skatiet Izvēlne Sākt (pārskats).
  • Vidējā sadaļa, kurā ir redzams, kuras programmas un faili ir atvērti; tā ļauj ātri pārslēgties no vienas programmas vai faila uz citu.

  • Paziņojumu apgabals, kurā ir iekļauts pulkstenis un ikonas (mazi attēli), kas informē par noteiktu programmu un datora iestatījumu statusu.

Visbiežāk ir jālieto uzdevumjoslas vidējā sadaļa, tāpēc to aplūkosim vispirms.

Logu pārraudzība

Ja vienlaikus atvērta vairāk nekā viena programma vai fails, tad darbvirsma tiek ātri pārblīvēta ar atvērtiem logiem. Ņemot vērā, ka programmu logi bieži pārklāj cits citu vai aizņem visu ekrānu, dažreiz ir grūti redzēt, kas vēl atrodas apakšā, vai atcerēties, kas jau ir atvērts.

Tāpēc uzdevumjosla ir ļoti noderīga. Vienmēr, kad atverat kādu programmu, mapi vai failu, sistēma Windows uzdevumjoslā izveido atbilstošu pogu. Uz pogas ir redzama ikona, kas apzīmē atvērto programmu. Attēlā tālāk ir parādītas divas atvērtas programmas - kalkulators un spēle Mīnas -, un katrai programmai uzdevumjoslā ir sava poga.

Attēls, kurā uz darbvirsmas redzams kalkulators un spēle Mīnas ar to attiecīgajām uzdevumjoslas pogām
Katrai programmai uzdevumjoslā ir sava poga

Ievērojiet, ka spēles Mīnas uzdevumjoslas poga ir iezīmēta. Tas norāda, ka spēle Mīnas ir aktīvais logs - tas atrodas virs citiem atvērtiem logiem un ir gatavs mijiedarbībai.

Lai pārslēgtos uz citas programmas logu, noklikšķiniet uz tās uzdevumjoslas pogas. Šajā piemērā, noklikšķinot uz kalkulatora uzdevumjoslas pogas, tā logs tiek izvirzīts priekšpusē.

Attēls, kurā spēles Mīnas priekšā ir redzams kalkulators ar iezīmētu uzdevumjoslas pogu Kalkulators
Lai pārslēgtos uz šo logu, noklikšķiniet uz uzdevumjoslas pogas

Klikšķināšana uz uzdevumjoslas pogām ir tikai viens no veidiem, kā pārslēgties no viena loga uz citu. Papildinformāciju skatiet sadaļā Darbs ar logiem.

Logu minimizēšana un atjaunošana

Ja logs ir aktīvs (tā uzdevumjoslas poga ir iezīmēta), tad, noklikšķinot uz tā uzdevumjoslas pogas, logs tiek minimizēts. Tas nozīmē, ka logs no darbvirsmas pazūd. Logu minimizējot, tas netiek aizvērts un tā saturs netiek dzēsts - tas tikai īslaicīgi tiek noņemts no darbvirsmas.

Attēlā tālāk ir parādīts kalkulators, kas ir minimizēts, bet nav aizvērts. Tas vēl arvien darbojas, jo uzdevumjoslā tam ir poga.

Attēls, kurā redzams uzdevumjoslā minimizēts kalkulators
Minimizējot kalkulatora logu, paliek redzama tikai tā uzdevumjoslas poga

Logu var minimizēt arī, tā labajā augšējā stūrī noklikšķinot uz minimizēšanas pogas.

Attēls, kurā redzams peles rādītājs, kas norāda uz loga minimizēšanas pogu
Minimizēšanas poga (kreisajā pusē)

Lai minimizēto logu atjaunotu (padarītu to atkal redzamu darbvirsmā), noklikšķiniet uz tā uzdevumjoslas pogas. Papildinformāciju par šīm pogām skatiet sadaļā Darbs ar logiem.

Atvērto logu priekšskatījumu skatīšana

Novietojot peles rādītāju uz uzdevumjoslas pogas, parādās mazs attēls, kas demonstrē mazu atbilstošā loga versiju. Šis priekšskatījums, ko sauc arī par sīktēlu, ir ļoti noderīgs. Un, ja kādā no programmas logiem tiek demonstrēts video vai animācijas, tas ir redzams priekšskatījumā.

Piezīme

  • Sīktēli tiek parādīti tikai tad, ja datorā var palaist Aero un tiek lietots Windows 7 dizains.

Paziņojumu apgabals

Paziņojumu apgabalā uzdevumjoslas labajā malā atrodas pulkstenis un ikonu grupa. Tas izskatās šādi.

Paziņojumu apgabala attēls
Paziņojumu apgabals uzdevumjoslas labajā malā

Šīs ikonas paziņo par dažādu datora funkciju statusu vai nodrošina piekļuvi noteiktiem iestatījumiem. Redzamo ikonu kopa ir atkarīga no tā, kādas programmas vai pakalpojumi ir instalēti, kā arī no datora ražotāja iestatījumiem.

Novietojot rādītāju uz konkrētas ikonas, kļūst redzams šīs ikonas nosaukums vai iestatījuma statuss. Piemēram, norādot uz skaļuma līmeņa ikonu Uzdevumjoslas paziņojumu apgabala skaļuma ikonas attēls, tiek parādīts pašreizējais datora skaļuma līmenis. Norādot uz tīkla ikonu Uzdevumjoslas paziņojumu apgabala tīkla ikonas attēls, tiek parādīta informācija par datora savienojumu ar tīklu, par savienojuma ātrumu un signāla stiprumu.

Veicot dubultklikšķi uz ikonas paziņojumu apgabalā, parasti tiek atvērta programma vai ar to saistītais iestatījums. Piemēram, veicot dubultklikšķi uz skaļuma līmeņa ikonas, tiek atvērtas skaļuma vadīklas. Veicot dubultklikšķi uz tīkla ikonas, tiek atvērts tīkla un koplietošanas centrs.

Reizēm ikona paziņojumu apgabalā parāda mazu uznirstošo logu (kas tiek saukts par paziņojumu), lai par kaut ko paziņotu. Piemēram, pēc jaunas aparatūras ierīces pievienošanas datoram var tikt parādīts šāds paziņojums.

Paziņojuma attēls, kurā redzams ziņojums "Ierīces draivera programmatūra instalēta sekmīgi"
Paziņojumu apgabalā pēc jaunas aparatūras instalēšanas tiek parādīts ziņojums
Lai to aizvērtu, noklikšķiniet uz pogas AizvērtPaziņojuma aizvēršanas pogas attēls paziņojuma augšējā labajā stūrī. Ja nedarāt neko, paziņojums pēc dažām sekundēm pazūd.

Lai mazinātu pārblīvētību, sistēma Windows ikonas, kuras kādu brīdi nelietojat, paslēpj paziņojumu apgabalā. Ja ikonas ir paslēptas, noklikšķiniet uz pogas Rādīt paslēptās ikonas, lai paslēptās ikonas īslaicīgi parādītu.

Paziņojumu apgabala attēls, kurā redzama poga Rādīt paslēptās ikonas
Lai parādītu visas ikonas, kas atrodas paziņojumu apgabalā, noklikšķiniet uz pogas Rādīt paslēptās ikonas

Uzdevumjoslas pielāgošana

Ir vairāki veidi, kā pielāgot uzdevumjoslu atbilstoši jūsu vēlmēm. Piemēram, visu uzdevumjoslu var pārvietot uz ekrāna kreiso, labo vai augšējo malu. Uzdevumjoslu var palielināt, sistēma Windows var uzdevumjoslu automātiski paslēpt, ja to nelietojat, un tai var pievienot rīkjoslas.Vai nepieciešama papildu palīdzība?