Programmā Windows Media Center atbalstītie TV signāli


Ar programmu Windows Media Center var skatīties un ierakstīt TV tiešraides datorā. Papildinformāciju skatiet sadaļā TV skatīšanās programmā Windows Media Center un TV ierakstīšana programmā Windows Media Center.

TV signālus un programmas, kuras varat skatīties un ierakstīt, nosaka tālāk minētie faktori:

 • TV uztvērēja (vai TV uztvērēju) tips, kas pievienots datoram vai tajā instalēts. TV uztvērējs ir nepieciešams, lai skatītos un ierakstītu TV pārraides programmā Media Center. Papildinformāciju skatiet sadaļā Kas jāzina pirms TV uztvērēju pievienošanas, lai tos lietotu kopā ar programmu Windows Media Center?.

 • Signāla tips, kas pievienots TV uztvērējam. Papildinformāciju skatiet sadaļā TV datorā: par TV signāliem un TV uztvērējiem.

 • Signālu tips, kādu varat uztvert savā atrašanās vietā.

 • Valsts vai reģions, kurā dzīvojat, un tam atbilstošais apraides standarts.

 • No kabeļa vai satelīta nodrošinātāja abonētās TV programmēšanas veids.

 • TV kabeļa vai satelīta nodrošinātājs.

 • Datorā pieejamie sistēmas resursi. Tajā ietverti sistēmas resursi, piemēram, procesora ātrums, atmiņa un video kartes iespējas, kā arī pieejamie karšu sloti un USB porti.

Programma Media Center atbalsta dažādus analogās un ciparu TV signālus. Atbalstīto analogo TV signālu skaitā ietilpst, piemēram, NTSC, PAL un SECAM. Analogās TV signāli parasti tiek uztverti ar kabeļtelevīzijas plūsmu, savukārt ciparu televīzijas signāli, piemēram, ATSC, ISDB-T, DVB-T un DVB-S tiek uztverti ar ciparu kabeļa plūsmu, ar radioviļņu antenu vai ar satelītu. Dažādie ciparu TV signāli ietver:

 • ATSC. Advanced Television Systems Committee (ATSC) ir izplatīts ciparu signāla tips, ko lieto Amerikas Savienotajās Valstīs. (To plaši izmanto arī Kanādā, Meksikā un Korejā.) ATSC ir paredzēts, lai tos skatītu platekrāna (16:9) formātā ar izšķirtspēju līdz 1920 × 1080 pikseļiem.

 • NTSC. National Television System Committee (NTSC) ir signāla tips, kas Amerikas Savienotajās Valstīs tika aizstāts kā daļa no pārejas uz ciparu televīziju 2009. gadā. Ja jūsu TV uztvērējs ir saderīgs tikai ar NTSC signāla tipu, iespējams, joprojām varat uztvert TV signālu atkarībā no reģiona un pakalpojumu sniedzēja, taču nevarēsit uztvert TV signālu no radioviļņu antenas.

 • QAM. Quadrature Amplitude Modulation (QAM) ir ciparu kabeļa standarts ASV. Ir divi QAM signāla tipi: nešifrētais QAM (ko dažkārt sauc par ClearQAM) un šifrētais QAM. Lielākā daļa ar QAM saderīgo TV uztvērēju strādā tikai ar nešifrētajiem kanāliem. Premiālā kabeļa saturs parasti ir šifrēts un prasa ciparu kabeļa uztvērēja lietojumu no kabeļa nodrošinātāja.

 • ISDB. Integrated Services Digital Broadcasting (ISDB) ir ciparu TV un ciparu audio apraides formāts, ko ir radījusi Japāna, lai ļautu radio un TV stacijām pārvērst signālu ciparu formātā.

 • DVB-T. Digital Video Broadcasting Terrestrial (DVB-T) ir DVB Eiropas konsorcija standarts ciparu zemes TV apraidei. DVB-T ir plaši izplatīts ciparu formāts un tiek atbalstīts visās lokalizācijās. (Lai lietotu, ir nepieciešams DVB-T TV uztvērējs.) Lai iegūtu papildinformāciju par DVB-T, atveriet DVB vietni.

  Ja dzīvojat Eiropā un jums ir antena, kas atbalsta DVB-T kanālus, programma Media Center TV signāla iestatīšanas procesa laikā, iespējams, ir identificējusi kanālus, kurus neuztverat. Ja tā notiek, varat noņemt kanālus, kurus nesaņemat no ceļveža. Lai uzzinātu, kā to izdarīt, skatiet sadaļu Ceļveža lietošana programmā Windows Media Center.

 • DVB-S. Ciparu video satelītapraide (Digital Video Broadcasting Satellite - DVB-S) ir ciparu TV apraides metode, kas tiek pārraidīta Eiropā un pasaules vietās, izmantojot satelītu. Neatkarīgi no tā, vai ciparu signāls ir bezmaksas vai maksas pakalpojums, programmai Media Center nepieciešama televizora pierīce, lai atbalstītu šo apraides standartu. DVB-S satelīta pārraides protokolu radījis Ciparu video apraides projekts, rūpnieciska organizācija, kas ražo tehnoloģijas ciparu TV.

  Satelīta TV ir TV sistēma, kurā signāls tiek raidīts uz satelītu, kas saņem signālu, pastiprina to un raida atpakaļ uz zemi. Satelīta TV signāliem ir ciparu formāts, kaut gan gandrīz visas standarta televīzijas Amerikas Savienotajās Valstīs raida analogajā formātā. Lai iespējotu analogās TV signāla atskaņošanu, satelīta TV uztvērējs ciparu signālu pārvērš analogā formātā, ko standarta televīzija var atpazīt un atskaņot. Satelīta TV ir divi ciparu signāla tipi:

  • Bezmaksas. DVB-S ir bezmaksas satelīta TV primārais signāla veids. Šāds programmas saturs ir pieejams visā pasaulē un ir populārs Eiropā.

  • Maksas. Lielākā daļa tieši mājās saņemamu (direct-to-home - DTH) TV signālu ir šifrēti, tādēļ tos var skatīties, iegādājoties abonementu. Abonenti saņem televizora pierīces no TV pakalpojumu nodrošinātājiem, televizora pierīces atšifrē šifrētu programmu signālus. Windows Media Center atbalsta DTH satelīta saturu caur TV pakalpojumu nodrošinātāja televizora pierīci.

Raksta ID: MSW700019Vai nepieciešama papildu palīdzība?