TV datorā: skaidrojums par TV signāliem un TV uztvērējiem.


Izmantojot Windows Media Center - līdzekli, kas ir iekļauts Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional unWindows 7 Ultimate - datorā var skatīties un ierakstīt TV tiešraides. Ir nepieciešams tikai TV uztvērējs un TV signāls.

Tālāk esošajās sadaļās ir aprakstīts, kāda veida uztvērēji un signāli ir pieejami un kas ir nepieciešams, lai pareizi pievienotu TV signālu. Informāciju par to, kā iestatīt TV signālu darbam ar programmu Media Center, skatiet sadaļā TV signāla iestatīšana programmā Windows Media Center.

Par TV uztvērējiem

TV uztvērējs ir ierīce, kas ļauj pieslēgt datoram analogās vai ciparu TV signālu. Bez TV uztvērēja programmā Media Center nevar skatīties un ierakstīt TV tiešraides. Ir divi pamata TV uztvērēju modeļu tipi: ārējie TV uztvērēji, kurus parasti savieno ar datora USB portu, un iekšējie - TV uztvērēja kartes, kuras datorā jāinstalē.

USB TV uztvērēja attēls
Tipisks ārējais TV uztvērējs
TV uztvērēja kartes attēls
Tipiska TV uztvērēja karte

Lielākajā daļā datoru nav TV uztvērēja, bet daudzos gadījumos tādu var pievienot. Papildinformāciju par saderīgiem TV uztvērējiem skatiet sadaļā Kas jāzina pirms TV uztvērēju pievienošanas, lai tos lietotu kopā ar programmu Windows Media Center?.

Informācija par TV signāliem

Windows Media Center atbalsta plašu TV signāla tipu diapazonu, ieskaitot arī antenu signālus, kabeļu TV signālus un satelīta TV signālus. Iestatāmo signāla tipu nosaka tālāk minētie apstākļi:

  • Reģions, kurā dzīvojat

  • Kabeļu televīzijas vai satelīttelevīzijas pakalpojumu sniedzējs, kura pakalpojumus abonējat

  • Datorā instalētā TV uztvērēja tips

Atbalstīto signāla tipu sarakstu skatiet sadaļā Programmā Windows Media Center atbalstītie TV signāli.

Savienojuma izveide

Pirms varat programmā Media Center pirmo reizi skatīties un ierakstīt TV, ir nepieciešams fiziski savienot TV signālu ar TV uztvērēju datorā. Parasti tas ir saistīts ar koaksiālā kabeļa viena gala pievienošanu uztvērējam un otra gala pievienošanu TV signāla avotam (piemēram, TV antenai, kabeļu TV sienas ligzdai, kabeļu TV pierīcei vai satelīta TV pierīcei).

Windows Media Center atbalsta abus standarta izšķirtspējas TV signālus un augstas izšķirtspējas televīzijas (HDTV) signālus. Lietojiet tālāk esošās tabulas, lai atrastu savu scenāriju un noteiktu, kāds aprīkojums ir nepieciešams TV signāla iestatīšanai un palaišanai.

Ja TV signāls nāk no
un jūs uztverat šī tipa kanālus,
jums vajadzīgs šāda tipa uztvērējs

Kabeļu TV ligzda sienā (bez televizora pierīces)

Lokālie un pamata kabeļu kanāli (bez premiālajiem kanāliem)

Ar HDTV saderīgs uztvērējs. Informāciju par augstas izšķirtspējas signālu tipiem skatiet sadaļā Programmā Windows Media Center atbalstītie TV signāli.

Kabeļu TV ligzda sienā (bez televizora pierīces)

Premiālie kabeļu kanāli

Ciparu kabeļa uztvērējs (speciāls ciparu TV uztvērējs, kas ir iebūvēts datoros ar ciparu kabeļa atbalstu). Ir nepieciešams arī TV vai monitors, kas atbalsta augstas izšķirtspējas kopiju aizsardzību (HDCP) DVI vai HDMI režīmā, un kabeļa karte no TV kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzēja.

Kabeļa vai satelīta TV pierīce

Jebkurš

TV uztvērējs ar video ievades ligzdām un infrasarkano (IR) atbalstu. (Mūsdienās lielākajai daļai TV uztvērēju ir šī funkcionalitāte.)

Radioviļņu antena

Jebkurš

Tas ir atkarīgs no jūsu reģionā atbalstītajiem signāla tipiem. Piemēram: Amerikas Savienotajās Valstīs tiek atbalstīts tikai ciparu radioviļņu signāls, tādēļ ir nepieciešams ar HDTV saderīgs TV uztvērējs, kas atbalsta ATSC signāla tipu.Vai nepieciešama papildu palīdzība?