Sistēmas Windows automātiskā atjaunināšana


Piedāvājam atbildes uz tipiskiem jautājumiem par sistēmas Windows automātisko atjaunināšanu.

Rādīt visu

Kāpēc sistēmu Windows vajadzētu atjaunināt automātiski?

Ja ir izvēlēta automātiskā atjaunināšana, atjauninājumi nav jāmeklē tiešsaistē vai jāraizējas, ka datorā varētu trūkt kritisku sistēmas Windows atjauninājumu. Windows automātiski pārbauda, vai ir pieejami jauni atjauninājumi jūsu datoram. Pakalpojuma Windows Update iestatījumos varat izvēlēties, vai nu lai sistēma Windows automātiski instalē atjauninājumus, vai tikai paziņo par to pieejamību. Ja, pirmoreiz sākot izmantot datoru, neesat ieslēdzis automātisko atjaunināšanu, joprojām varat to ieslēgt. Papildinformāciju skatiet rakstā Automātiskās atjaunināšanas ieslēgšana vai izslēgšana.

Cik bieži jāpārbauda, vai nav atjauninājumu?

Ja neizmantojat automātisko atjaunināšanu, atjauninājumi būtu jāpārbauda vismaz vienreiz nedēļā. Microsoft parasti izlaiž svarīgus atjauninājumus otrajā vai ceturtajā mēneša otrdienā. Tomēr atjauninājumi var tikt izlaisti jebkurā brīdī.

Ja esat ieslēdzis automātisko atjaunināšanu, lielākā daļa drošības, uzticamības un saderības atjauninājumu tiek lejupielādēti un instalēti automātiski. Tomēr daudzi atjauninājumi netiek instalēti automātiski. Tie ir neobligātie atjauninājumi un atjauninājumi, kuriem jāapstiprina jauni lietošanas nosacījumi. Jāatver vietne Windows Update, lai pārbaudītu, vai nav atjauninājumu, kuri jāinstalē manuāli.

Cik maksā sistēmas Windows automātiskā atjaunināšana?

Pakalpojums Windows Update ir bezmaksas. Tomēr atkarībā no interneta savienojuma maksas var tikt piemērota tālruņa sarunu maksa par standarta vietējo sarunu vai tālsarunu un interneta pakalpojumu maksa, kas rodas atjauninājuma lejupielādes laikā.

Cik ilgi notiek atjauninājuma ielāde?

Tas ir atkarīgs no interneta savienojuma veida un datoram nepieciešamo atjauninājumu lieluma un skaita. Atjauninājumi tiek automātiski lejupielādēti fonā, kamēr strādājat tiešsaistē, un tie netraucē citām lejupielādēm. Ja savienojums tiek pārtraukts, atjauninājumu lejupielāde turpinās fonā nākamajā tiešsaistes savienojuma izveides reizē.

Kāda tipa atjauninājumi tiks iegūti?

Windows Update programmatūras atjauninājumus iedala kategorijās atkarībā no atjauninājuma nozīmīguma. Ir trīs atjauninājumu kategorijas: svarīgie, ieteicamie un neobligātie.

Svarīgie atjauninājumi. Svarīgie atjauninājumi palīdz nodrošināt datora drošību un uzticamību, aizsargājot datoru un jūsu konfidencialitāti. Šie atjauninājumi ietver vairākus drošības un kritiskos atjauninājumus, kā arī uzticamības uzlabojumus.

Ieteicamie atjauninājumi. Ieteicamie atjauninājumi var nodrošināt atjauninātu programmatūru un optimālu datora darbību. Ja, iestatot pakalpojumu Windows Update, atlasījāt opciju "Izmantot ieteicamos iestatījumus", ieteicamie atjauninājumi tiek rādīti kopā ar svarīgajiem atjauninājumiem. Ja atlasījāt opciju "Instalēt tikai svarīgus atjauninājumus", ieteicamie atjauninājumi tiek rādīti kopā ar neobligātajiem atjauninājumiem. Ieteicamie atjauninājumi ietver programmatūras atjauninājumus un jaunus vai uzlabotus līdzekļus.

Neobligātie atjauninājumi. Neobligātie atjauninājumi ietver atjauninājumus un programmatūru, ko varat instalēt manuāli, piemēram, jaunu Microsoft programmatūru vai tās izmēģinājuma versijas, vai papildu ierīču draiverus no Microsoft partneriem.

Kā zināt, kādi atjauninājumi ir instalēti?

Windows Update saglabā atjauninājumu vēsturi, lai jūs varētu pārbaudīt, kādi atjauninājumi ir instalēti un kurā laikā. Papildinformāciju lasiet rakstā Sistēmas Windows instalēto atjauninājumu noskaidrošana.

Vai sistēma Windows vaicās, vai restartēt datoru pēc atjauninājuma instalēšanas, vai arī tas tiks restartēts automātiski?

Windows Update parādīs brīdinājumu, ja būs jārestartē dators, lai pabeigtu instalēt atjauninājumus, un piedāvās restartēt datoru tūlīt vai aizkavēt restartēšanu. Ja ilgāku laiku nestrādājat ar datoru, Windows automātiski datoru restartē. Sistēma Windows to dara ar nolūku nodrošināt, lai būtu visi jaunākie drošības un citi svarīgi atjauninājumi un datora būtu lielākā drošībā.

Ja esat sistēmas administrators un vēlaties kontrolēt restartēšanas darbību, varat izmantot grupas politiku, lai novērstu automātisku datora restartēšanu.

Kā sistēma Windows nosaka, kuri atjauninājumi datoram ir nepieciešami?

Windows Update ietver programmatūras rīkus, kuri nosaka informāciju par datoru — tā modeli un ražotāju, kā arī Windows versiju un pārējo Microsoft programmatūru, kura darbojas datorā. Šo informāciju Microsoft izmanto, lai instalētu tikai tos atjauninājumus, kuri datorā tiešām nepieciešami. Papildinformāciju lasiet sadaļā Automātiskās atjaunināšanas ieslēgšana vai izslēgšana un Veida, kā sistēma Windows instalē un paziņo par atjauninājumiem mainīšana.

Vai man tiks paziņots, ja radīsies problēma un svarīgie atjauninājumi netiks instalēti?

Jā. Windows atjaunināšana parādīs brīdinājumu, ja nevar instalēt drošības un citus svarīgus atjauninājumus. Papildinformāciju skatiet rakstā Atjauninājumu instalēšanas problēmu novēršana.

Kā rīkoties, ja, instalējot atjauninājumus, radās problēmas?

Windows piedāvā iebūvētu Windows Update problēmu risinātāju, kurš var automātiski atrast un novērst dažas izplatītas problēmas saistībā ar Windows Update.Vai nepieciešama papildu palīdzība?