Ceļveža lietošana programmā Windows Media Center


Ja datoram ir izveidots savienojums ar TV signālu, varat izmantot ceļvedi, lai sekotu TV programmu sarakstiem programmā Windows Media Center. Ceļvedis ir noderīgs, lai plānotu vēlamo programmu ierakstīšanu vai vienkārši pārlūkotu kanālus, noskaidrojot, kas tiek rādīts TV.

Programmas Media Center ceļveža attēls
Ceļvedi var pārlūkot pa laikspraugām vai arī pa dienām un pat nedēļām, lai noskaidrotu, kas tiek rādīts TV.

Pirms var izmantot ceļvedi, ir nepieciešami trīs elementi:

Naviģēšana ceļvedī

Ceļvedi var pārlūkot, izmantojot peli un tastatūru, vai arī programmas Media Center tālvadības pulti. Lai lietotu tālvadības pulti, ir nepieciešama programmas Media Center tālvadības pults un uztvērējs (neobligāti).

Lai veiktu šo darbību
Izmantojot peli un tastatūru
Programmas Media Center tālvadības pults lietošana

Ceļveža atvēršana

Programmas Windows Media Center sākuma ekrānā ritiniet līdz TV un pēc tam noklikšķiniet uz Ceļvedis.

Nospiediet pogu GUIDE (Ceļvedis).

Uzreiz pārleciet uz noteiktu kanālu ceļvedī

Izmantojiet tastatūru, lai ierakstītu kanāla numuru.

Izmantojiet numurētās pogas, lai ievadītu kanāla numuru.

Ritiniet līdz nākamajai vai iepriekšējai laikspraugai

Noklikšķiniet uz pogas ar bultiņu pa labi vai pa kreisi.

Nospiediet pogu ar bultiņu pa labi vai pa kreisi.

Ātra ritināšana cauri laikspraugām

Noklikšķiniet uz pogas ar bultiņu pa labi vai pa kreisi un turiet to nospiestu.

Nospiediet un turiet nospiestu pogu ar bultiņu pa labi vai pa kreisi.

TV kanālu secīga ritināšana

Noklikšķiniet uz pogas ar augšupvērstu vai lejupvērstu bultiņu.

Nospiediet pogu ar augšupvērstu vai lejupvērstu bultiņu.

Ātra ritināšana cauri TV kanāliem

Noklikšķiniet uz pogas ar augšupvērstu vai lejupvērstu bultiņu un turiet to nospiestu.

Nospiediet pogu CH/PG+ vai CH/PG-.

Ceļveža filtrēšana pēc kategorijām

Noklikšķiniet uz Kategorijas (pa kreisi no ceļveža) un pēc tam noklikšķiniet uz kategorijas. Varat ar peli norādīt uz katras kategorijas, lai redzētu priekšskatījumu. Lai redzētu ceļvedi bez filtrēšanas, noklikšķiniet uz Visi. (Dažos reģionos ceļvedi nav iespējams filtrēt.)

No pašreizējās laikspraugas divas reizes nospiediet pogu ar bultiņu pa kreisi, lai atvērtu izvēlni Kategorijas. Nospiediet pogu ar augšupvērstu vai lejupvērstu bultiņu, lai izvēlētos kategoriju, un pēc tam nospiediet OK (Labi), lai filtrētu ceļvedi pēc šīs kategorijas. (Skatiet tālāk sadaļu "Tikai izlases kanālu kategorijas izveidošana", lai uzzinātu, kā izveidot savas kategorijas vai Izlases sarakstus.)

Programmu informācijas skatīšana

Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz programmas un pēc tam noklikšķiniet uz Programmas detaļas.

Atlasiet programmu, nospiediet pogu MORE (Vēl), atlasiet Programmas detaļas un pēc tam nospiediet pogu OK (Labi).

Vēlamās programmas atlasīšana

Noklikšķiniet uz pašlaik pārraidītās programmas.

Atlasiet programmu, kas pašreiz tiek pārraidīta, un pēc tam nospiediet pogu OK (Labi).

Programmas ierakstīšana no ceļveža

Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz programmas un pēc tam noklikšķiniet uz Ierakstīt vai Ierakstīt sērijas.

Atlasiet programmu un pēc tam nospiediet pogu RECORD (Ierakstīt). Lai ierakstītu sērijas, nospiediet pogu RECORD (Ierakstīt) vēlreiz.

Ceļveža iestatījumu mainīšana vai jaunāko sarakstu lejupielādēšana

Iespējams, vēlēsities mainīt veidu, kā konfigurēti ceļveža saraksti. Piemēram, varbūt vēlaties manuāli pievienot ceļvedim tādus kanālus, kas netika konstatēti, iestatot TV signālu.

 • Programmas Windows Media Center sākuma ekrānā ritiniet līdz Uzdevumi, noklikšķiniet uz Iestatījumi, pēc tam noklikšķiniet uz TV, noklikšķiniet uz Ceļvedis un pēc tam veiciet vienu no tālāk minētajām darbībām:

  • Lai mainītu esošu kanālu iestatījumus ceļvedī vai atspējotu papildu kanālus, kurus nesaņemat no TV uztvērēja, noklikšķiniet uz Rediģēt kanālus un pēc tam izpildiet instrukcijas.

  • Lai manuāli pievienotu kanālu, kas ceļvedī neparādās, noklikšķiniet uz Pievienot trūkstošos kanālus un pēc tam izpildiet instrukcijas.

  • Lai mainītu ceļveža sarakstu parādīšanas veida dažus pamatiestatījumus, piemēram, kanālu kārtošanu pēc nosaukuma, nevis pēc numura vai krāsainu fonu lietošanu pēc kategorijas, noklikšķiniet uz Ceļveža lapas opcijas un pēc tam izpildiet instrukcijas.

  • Lai manuāli lejupielādētu jaunākos ceļveža sarakstus, noklikšķiniet uz Saņemt jaunākos ceļveža sarakstus. (Parasti programma Media Center to dara automātiski.)

  • Lai skatītu tehniskas detaļas par ceļveža sarakstiem, piemēram, saistīto TV signāla tipu, noklikšķiniet uz Par ceļveža sarakstiem.

Piezīmes

 • Daži TV pakalpojumu sniedzēji piedāvā kanālus, kas nesatur vajadzīgo informāciju, lai tie pareizi parādītos ceļvedī. Dažos gadījumos šos kanālus tomēr var skatīties, lai arī programma Media Center nevar automātiski parādīt informāciju ceļvedī. Lai lietotu šos kanālus programmā Media Center, izpildiet iepriekš minētās instrukcijas, lai trūkstošos kanālus pievienotu manuāli.

 • Programma Media Center automātiski lejupielādēs jaunākos ceļveža sarakstus, katru dienu vienā noteiktā laikā, taču šos iestatījumus var mainīt. Programmas Windows Media Center sākuma ekrānā ritiniet līdz Uzdevumi, noklikšķiniet uz Iestatījumi, pēc tam noklikšķiniet uz Vispārīgi un pēc tam noklikšķiniet uz Automātiskās lejupielādes opcijas.

 • Ja ceļveža informācijas lejupielādes laikā saņemat kļūdas ziņojumu, iemesls, iespējams, ir īslaicīgs ceļveža servera darbības pārtraukums, nespēja izveidot savienojumu ar internetu vai vairāki citi iemesli. Lai skatītu detaļas, atveriet notikumu skatītāju sistēmā Windows un pēc tam sadaļā Lietojumprogrammu un pakalpojumu žurnāli skatiet Media Center žurnālu. Papildinformāciju skatiet sadaļā Kāda informācija parādās notikumu žurnālos (notikumu skatītājā)?

 • Ja, šķiet, ka ceļvedis ir tukšs un manuāli lejupielādēt ceļveža sarakstus neizdodas, iespējams, jums vēlreiz jāiestata TV signāls. Lai uzzinātu, kā to izdarīt, skatiet sadaļu TV signāla iestatīšana programmā Windows Media Center.

Tikai izlases kanālu kategorijas izveidošana

Varat izveidot pielāgotas kategorijas - dēvētus par izlases sarakstiem - un pēc tam varat ātri filtrēt ceļvedi, lai redzētu tikai izvēlētos kanālus.

 1. Programmas Windows Media Center sākuma ekrānā ritiniet līdz Uzdevumi, noklikšķiniet uz Iestatījumi, pēc tam noklikšķiniet uz TV, noklikšķiniet uz Ceļvedis un pēc tam noklikšķiniet uz Rediģēt izlases sarakstus.

 2. Noklikšķiniet uz Pievienot jaunu, ierakstiet kategorijas nosaukumu un pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt.

 3. Noklikšķiniet uz izvēles rūtiņas blakus izlases kanāliem un pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt.

  Atgriežoties ceļvedī, kreisajā pusē varat noklikšķināt uz Skatīt kategorijas un pēc tam noklikšķināt uz pielāgotās kategorijas, lai rādītu tikai izlases kanālus.Vai nepieciešama papildu palīdzība?