Tālvadības pults lietošana programmā Windows Media Center


Lai darbotos programmā Windows Media Center, varat lietot peli un tastatūru, tomēr labākais veids, kā strādāt ar programmu Media Center, ir izmantot tālvadības pulti. Tirdzniecībā ir pieejamas daudzu tipu Media Center tālvadības pultis ar visdažādākajām opcijām. Ja iegādājāties Media Center datoru vai TV uztvērēju, iespējams, ka tālvadības pults jau bija iekļauta komplektācijā.

Lai Media Center tālvadības pults darbotos pareizi, ir vajadzīgs arī uztvērējs. Vairākums Media Center tālvadības pulšu uztvērēju ir atsevišķas infrasarkano staru (IR) ierīces, ko pievieno pie datora USB porta, taču daži lietotāji tā vietā izmanto Bluetooth vai radio frekvences.

Ja datora komplektācijā jau bija tālvadības pults, iespējams, ka infrasarkano staru uztvērējs ir iebūvēts datorā. Ja Media Center tālvadības pulti iegādājāties atsevišķi, tās komplektā, iespējams, ir infrasarkano staru uztvērējs, ko varat pievienot datora USB ligzdai.

Programmas Media Center atvēršana, izmantojot Media Center tālvadības pulti

  • Lai atvērtu programmu Media Center, nospiediet zaļo pogu Start (Sākt) Tālvadības pults zaļās pogas Sākt attēls.

Programmā Media Center visas ar peli un tastatūru veicamās darbības jūs varat izdarīt arī ar Media Center tālvadības pulti. Piedāvājam dažas darbības, kuras varat veikt:

Vairākums uzdevumu ir saprotami, skatoties uz apzīmējumiem Media Center tālvadības pultī, taču dažiem, iespējams, vajadzēs plašākus paskaidrojumus. Šie uzdevumi tiek aplūkoti tālākajās sadaļās.

Rādīt visu

Ātra ritināšana ceļvedī un bibliotēkās

Ja pārlūkojat ceļvedi vai bibliotēku (piemēram, mūzikas bibliotēku), kurā ir liels satura apjoms, varat ritināt ļoti ātri, nospiežot un turot nospiestu pogu ar BULTIŅU PA KREISI vai BULTIŅU PA LABI tālvadības pultī. Pēc tam, kad poga ir turēta nospiesta aptuveni trīs sekundes, ieslēdzas režīms, kas ļauj pāriet uz priekšu, ritinot cauri vienumiem.

Programmas Media Center ceļveža attēls
Ātra ritināšana ceļvedī atļauj izlaist dienas vai pat nedēļas, lai redzētu, kas tiks rādīts TV.

Piezīme

  • Dažas vecāku modeļu tālvadības pultis automātiski atslēdzas, ja poga tiek turēta nospiesta pārāk ilgi. Šīs tālvadības pultis nav īpaši piemērotas ātrai ritināšanai.

Kanālu mainīšana

Skatoties TV tiešraides programmā Media Center, varat mainīt kanālus, nospiežot pogu CH + un CH - vai ievadot kanāla numuru, izmantojot numurētās pogas tālvadības pultī. Ja kanāla numurs ir decimālskaitlis (piemēram, daži ciparu TV kanāli), kanāla numurā esošo ciparu aiz komatu varat ievadīt, nospiežot pogu *.

Teksta ievadīšana, izmantojot numurētās pogas

Reizēm var būt nepieciešams ievadīt tekstu, izmantojot Media Center tālvadības pulti, - piemēram, meklējot TV pārraidi vai piešķirot nosaukumu attēlu slaidrādei.

Teksta ievadīšana ar Media Center tālvadības pulti ir līdzīga īsziņas rakstīšanai mobilajā tālrunī. Lai ievadītu tekstu ar tālvadības pulti, atkārtoti nospiediet numura pogu, - tā varat piekļūt attiecīgā numura piedāvātajām izvēlēm. Katru reizi, nospiežot numuru, parādās cita rakstzīme. Parādoties vajadzīgajai rakstzīmei, nospiediet citu numuru vai pagaidiet dažas sekundes, līdz mirgojošais kursors pārvietojas par vienu atstarpi uz priekšu.

Varat arī veikt tālāk minētās darbības:

  • Lai pārslēgtos starp rakstzīmju kopām, piemēram, starp lielo burtu, mazo burtu un simbolu režīmiem, nospiediet pogu CH+ vai CH-.

  • Lai atkāptos atpakaļ, nospiediet pogu CLEAR (Notīrīt).

  • Lai ievadītu atstarpi starp vārdiem, nospiediet pogu 0.

Pogu MORE (Vēl) un BACK (Atpakaļ) lietošana

Nospiežot tālvadības pultī pogu MORE (Vēl), redzēsit papildu opcijas atkarībā no tā, kurā programmas Media Center ekrānā esat. Piemēram, ja atlasāt attēlu un pēc tam tālvadības pultī nospiežat pogu MORE (Vēl), būs redzama attēla pagriešanas opcija vai vērtējuma ar zvaigznēm piešķiršanas opcija.

Varat piekļūt iestatījumu ekrānam no jebkuras vietas programmā Media Center, nospiežot pogu MORE (Vēl) un pēc tam nospiežot Iestatījumi.

Lai aizvērtu opciju sarakstu, neveicot atlasi, vai lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, nospiediet tālvadības pultī pogu BACK (Atpakaļ).Vai nepieciešama papildu palīdzība?