Televīzijas skatīšanās programmā Windows Media Center


Ja datoram ir nepieciešamā aparatūra, varat izmantot programmu Windows Media Center, lai datorā skatītos, pauzētu un attītu televīzijas programmu tiešraides un ierakstus.

TV tiešraides opcija programmā Windows Media Center
TV tiešraides skatīšanās programmā Windows Media Center

Lai novērstu problēmas saistībā ar TV tiešraižu skatīšanos, skatiet sadaļu TV skatīšanās programmā Windows Media Center: bieži uzdotie jautājumi.

Lai atrastu televīzijas pārraides, kas tiek rādītas šobrīd vai tiks rādītas vēlāk, pārbaudiet sarakstus ceļvedī. Ceļvedī tiek rādīta informācija par visām televīzijas programmām, ko varat skatīties un ierakstīt. Papildinformāciju skatiet sadaļā Ceļveža lietošana programmā Windows Media Center.

Lai skatītos televīzijas tiešraides programmā Media Center, ir nepieciešami divi elementi:

 • TV uztvērējs (ierīce, ko var savienot ar datoru, izmantojot iekšēju paplašināšanas slotu vai ārēju portu, piemēram, USB portu)

 • Televīzijas signāla avots (piemēram, no televīzijas antenas vai kabeļtelevīzijas kontaktligzdas).

Ja jums nav TV uztvērēja vai arī nevēlaties to iegādāties, atkarībā no reģiona, kurā dzīvojat, programmā Media Center tomēr varat skatīties interneta TV (televīzijas pārraides, kas tiek straumētas internetā).

Ir divi galvenie veidi, kā kontrolēt programmu Media Center: ar peli un tastatūru vai Media Center tālvadības pulti. Šajā tēmā lielākoties aprakstīta peles un tastatūras metodes izmantošana, bet lietot tālvadības pulti bieži vien ir daudz ērtāk. Var iegādāties dažādu tipu Media Center tālvadības pultis; pārliecinieties, vai izvēlētā pults ir saderīga ar datoru.

Atskaņošanas vadīklas programmā Windows Media Center
Atskaņošanas vadīklas, ja programmas Media Center vadībai tiek izmantota pele
Rādīt visu

Lai skatītos TV tiešraidi

 1. Noklikšķiniet uz pogas SāktPoga Sākt, uz Visas programmas un pēc tam uz Windows Media Center.
 2. Lai sāktu skatīties TV tiešraidi, veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Programmas Windows Media Center sākuma ekrānā ritiniet līdz TV un pēc tam noklikšķiniet uz TV tiešraide.

  • Programmas Windows Media Center sākuma ekrānā ritiniet līdz TV, noklikšķiniet uz Ceļvedis, atrodiet TV pārraidi, ko vēlaties skatīties, un pēc tam noklikšķiniet uz pašreiz rādītās pārraides.

 3. Lai vadītu televīzijas tiešraides atskaņošanu, pārvietojiet peli, līdz tiek parādītas atskaņošanas vadīklas, un pēc tam veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Noklikšķiniet uz pogas PauzētPoga Pauzēt, lai īslaicīgi apturētu pārraidi. Pārraidi var apturēt uz laiku, kas nav ilgāks par aptuveni 40 minūtēm. Kad esat gatavs atsākt pārraides demonstrēšanu, noklikšķiniet uz pogas AtskaņotPoga Atskaņot.
  • Pārvietojiet virs atskaņošanas vadīklām parādīto slīdni uz citu vietu, lai sāktu televīzijas pārraidi skatīties no šīs vietas.

  • Noklikšķiniet uz pogas Pāriet atpakaļPoga Pāriet atpakaļ vai Attīt, lai kādu pārraides daļu noskatītos atkārtoti, vai arī noklikšķiniet uz pogas Pāriet uz priekšuPoga Pāriet uz priekšu vai Patīt, lai pārraidē pārvietotos uz priekšu.
  • Noklikšķiniet uz skaļuma palielināšanasSkaļuma palielināšanas poga vai skaļuma samazināšanas pogasSkaļuma samazināšanas poga, lai palielinātu vai samazinātu skaļumu, vai noklikšķiniet uz skaņas izslēgšanas pogasSkaņas izslēgšanas poga, lai ieslēgtu vai izslēgtu skaņu.
  • Noklikšķiniet uz pogas Iepriekšējais kanālsPoga Iepriekšējais kanāls vai Nākamais kanālsPoga Nākamais kanāls, lai attiecīgi pārvietotos par vienu kanālu atpakaļ vai uz priekšu.
  • Noklikšķiniet uz pogas PauzētPoga Pauzēt un pēc tam atkārtoti uz pogas Pāriet uz priekšuPoga Pāriet uz priekšu, lai pa kadram pārietu uz priekšu.
  • Noklikšķiniet uz pogas PauzētPoga Pauzēt un pēc tam vienu, divas, trīs vai četras reizes noklikšķiniet uz Patīt, lai dažādos ātrumos pārvietotos uz priekšu.
 4. Kad esat noskatījies TV tiešraidi, pārvietojiet peli un pēc tam noklikšķiniet uz pogas ApturētPoga Apturēt.

Piezīme.

 • Dažas atskaņošanas vadīklas atkarībā no programmas Media Center loga lieluma, iespējams, nav pieejamas. Lai redzētu visas atskaņošanas vadīklas, palieliniet logu vai aktivizējiet pilnekrāna režīmu, augšējā labajā stūrī noklikšķinot uz pogas MaksimizētPoga Maksimizēt.

Lai skatītos TV tiešraidi, izmantojot Media Center tālvadības pulti

 1. Lai sāktu skatīties televīziju, izmantojot Media Center tālvadības pulti, veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Nospiediet tālvadības pults pogu LIVE TV (TV tiešraide).

  • Nospiediet pogu GUIDE (Ceļvedis), atrodiet televīzijas pārraidi, ko vēlaties skatīties, un pēc tam nospiediet pogu OK (Labi).

 2. Lai vadītu televīzijas tiešraides atskaņošanu, veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Noklikšķiniet uz pogas CH + vai CH -, lai attiecīgi pārietu par vienu kanālu uz priekšu vai atpakaļ.

  • Nospiediet pogu ENTER (Ievadīt), lai ātri pārietu uz pēdējo skatīto kanālu.

  • Nospiediet pogu FWD (Patīt) vai SKIP (Pāriet uz priekšu), lai programmā pārvietotos uz priekšu.

  • Nospiediet pogu REW (Attīt) vai REPLAY (Atskaņot vēlreiz), lai kādu pārraides daļu noskatītos atkārtoti.

 3. Kad vairs nevēlaties skatīties televīzijas tiešraidi, nospiediet pogu STOP (Apturēt).

Lai atrastu filmas, kuru pārraidīšana ir ieplānota

 1. Noklikšķiniet uz pogas SāktPoga Sākt, uz Visas programmas un pēc tam uz Windows Media Center.
 2. Lai atrastu filmas, kas tiek rādītas pa televizoru, veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Programmas Windows Media Media Center sākuma ekrānā ritiniet līdz Filmas un pēc tam noklikšķiniet uz Filmu ceļvedis.

  • Programmas Windows Media Center sākuma ekrānā ritiniet līdz Filmas, noklikšķiniet uz Meklēt, izvēlieties meklēšanas kategoriju (piemēram, Filmas režisors) un pēc tam ievadiet meklēšanas kritēriju.

Piezīme.

 • Lai atskaņotu vai ierakstītu TV tiešraidi programmā Windows Media Center, nepieciešams analogās vai ciparu TV uztvērējs. Ja datora komplektācijā nav TV uztvērēja, to var pievienot. Papildinformāciju par TV uztvērēja iegādi, skatiet sadaļā Palīdzība par TV uztvērēju vai sazinieties ar datora ražotāju.Vai nepieciešama papildu palīdzība?