Lietotāja konta kontrole (User Account Control — UAC) brīdina par izmaiņām datorā, kurām nepieciešamas administratora līmeņa atļaujas. UAC pēc noklusējuma ir iestatīta tā, ka tā brīdina ikreiz, kad lietojumprogrammas mēģina datorā veikt izmaiņas, taču jūs varat mainīt UAC paziņojumu biežumu.

Šajā tabulā raksturoti visi UAC iestatījumi un to iespējamā ietekme uz datora drošību.

Iestatījums Apraksts Ietekme uz drošību
Iestatījums

Vienmēr paziņot

Apraksts
 • Saņemsit paziņojumu, pirms lietojumprogrammas veiks tādas izmaiņas datorā vai Windows iestatījumos, kurām nepieciešamas administratora atļaujas.

 • Saņemot paziņojumu, ekrāns tiek aptumšots, un, lai datorā varētu turpināt darbu, UAC dialoglodziņā jāapstiprina vai jānoraida pieprasījums.

Ietekme uz drošību
 • Šis ir visdrošākais iestatījums.

 • Saņemot paziņojumu, pirms atļaujat veikt izmaiņas datorā, rūpīgi izlasiet katra dialoglodziņa saturu.

Iestatījums

Paziņot tikai tad, ja lietojumprogrammas mēģina veikt izmaiņas datorā (noklusējums)

Apraksts
 • Saņemsit paziņojumu, pirms lietojumprogrammas veiks tādas izmaiņas datorā, kurām nepieciešamas administratora atļaujas.

 • Saņemsit paziņojumu, ja lietojumprogramma mēģinās veikt izmaiņas Windows iestatījumos.

 • Nesaņemsit paziņojumu, ja mēģināsit veikt tādas izmaiņas Windows iestatījumos, kurām nepieciešamas administratora atļaujas.

Ietekme uz drošību
 • Parasti ir droši atļaut veikt izmaiņas Windows iestatījumos, nesaņemot paziņojumu. Tomēr atsevišķām sistēmā Windows iekļautām lietojumprogrammām var tikt nodotas komandas vai dati, un ļaunprogrammatūra to var izmantot, lai, izmantojot šīs lietojumprogrammas, instalētu failus vai mainītu datora iestatījumus. Vienmēr rūpīgi pārbaudiet, kādām lietojumprogrammām ļaujat darboties datorā.

Iestatījums

Paziņot tikai tad, ja lietojumprogrammas mēģina veikt izmaiņas datorā (neaptumšot darbvirsmu)

Apraksts
 • Saņemsit paziņojumu, pirms lietojumprogrammas veiks tādas izmaiņas datorā, kurām nepieciešamas administratora atļaujas.

 • Saņemsit paziņojumu, ja lietojumprogramma mēģinās veikt izmaiņas Windows iestatījumos.

 • Nesaņemsit paziņojumu, ja mēģināsit veikt tādas izmaiņas Windows iestatījumos, kurām nepieciešamas administratora atļaujas.

Ietekme uz drošību
 • Šis iestatījums ir tāds pats kā iestatījums “Paziņot tikai tad, ja lietojumprogrammas mēģina veikt izmaiņas datorā”, bet darbvirsma netiek aptumšota.

 • Ja izvēlaties šo opciju, citas lietojumprogrammas var iejaukties UAC dialoglodziņa vizuālajā izskatā. Šis ir risk drošībai, īpaši tad, ja datorā ir ļaunprogrammatūra.

Iestatījums

Nekad nepaziņot

Apraksts
 • Pirms izmaiņu veikšanas datorā paziņojums netiks rādīts. Ja esat pierakstījies kā administrators, lietojumprogrammas var veikt izmaiņas datorā, jums nezinot.

 • Ja esat pierakstījies ar standarta lietotāja kontu, automātiski tiks noraidītas visas izmaiņas, kuru veikšanai ir nepieciešams administratora konts.

Ietekme uz drošību
 • Šis ir visnedrošākais iestatījums. Ja lietotāja konta kontroles iestatījums ir Nekad neziņot, faktiski lietotāja konta kontrole tiek izslēgta. Rezultātā dators tiek pakļauts potenciālam drošības apdraudējumam.

 • Ja UAC iestatījums ir nekad neziņot, rūpīgi izvēlieties, kuras programmas palaist, jo tām ir tāda pati piekļuve datoram kā jums. Tas ietver lasīšanu un izmaiņu veikšanu aizsargātajos sistēmas apgabalos, jūsu personiskajos datos, saglabātajos failos un visā, kas glabājas datorā. Programmas varēs arī sazināties un pārsūtīt un saņemt informāciju no jebkā, ar ko dators izveido savienojumu, ieskaitot internetu.

Piezīme

 • Pieejamības ierīces vai lietojumprogrammas, piemēram, ekrāna lasītāji, vislabāk darbojas, ja ir izvēlēts UAC iestatījums Vienmēr paziņot vai Paziņot tikai tad, kad lietojumprogrammas mēģina veikt izmaiņas datorā.Vai nepieciešama papildu palīdzība?