Kā rīkoties ar reģionālajiem formātiem un valodām


Var mainīt formātu, kādu Windows izmanto informācijas (piemēram, datuma, laika, valūtas un mērvienību) parādīšanai, lai tas atbilstu valsts vai reģiona standartiem vai valodai. Piemēram, ja strādājat ar dokumentiem gan franču, gan angļu valodā, formātu var nomainīt uz franču valodu, lai valūta tiktu rādīta eiro, datumi - formātā diena/mēnesis/gads. Papildinformāciju skatiet sadaļā Datuma, laika, valūtas un mērvienību rādījumu mainīšana.

Ja dokumenti jāraksta un jārediģē vairākās valodās, var pievienot ievades valodas. Daudzas ievades valodas atbalsta dažādus tastatūras izkārtojumus, ievades metodes redaktorus (IME) un runas un rokraksta pazīšanas programmas. Lietotājs parasti var izvēlēties, kuru opciju lietot. Varat eksperimentēt ar opcijām, lai atrastu sev piemērotāko. Pat ja lielāko daļu darba veicat vienā valodā, varat izmēģināt arī citu tastatūras izkārtojumu. Piemēram, ja jāraksta angļu valodā ar akcenta zīmēm, vieglāk būtu lietot ASV starptautiskās tastatūras, nevis ASV standarta tastatūras izkārtojumu.

Pievienojot ievades valodas, tastatūras izkārtojumus, ievades metodes redaktorus vai runas un rokraksta pazīšanas programmas, sistēma Windows darbvirsmā parāda valodu joslu. Izmantojot valodu joslu, var no darbvirsmas ātri mainīt ievades valodu vai tastatūras izkārtojumu. Papildinformāciju skatiet sadaļā Valodu josla (pārskats).

Var mainīt arī displeja valodu - valodu, kādā tiek rādīts lietotāja interfeiss -, lai vedņus, dialoglodziņus, izvēlnes un citus vienumus varētu apskatīt citā valodā. Dažas displeja valodas tiek instalētas pēc noklusējuma, bet citām nepieciešama valodas failu instalēšana. Papildinformāciju skatiet sadaļā Displeja valodas instalēšana vai mainīšana.