Papildu metāloksīdu pusvadītājs jeb CMOS parasti attiecas uz akumulatora enerģijas atmiņas čipu datorā, kas saglabā startēšanas informāciju. Datora ievadizvades sistēma (BIOS) izmanto šo informāciju, startējot datoru.

Ar CMOS saistītos kļūdu ziņojumus varēja izraisīt kļūdains vai neuzlādēts akumulators. Akumulators var būt neuzlādēts, ja dators ilgu laiku ir bijis izslēgts. Lai novērstu ar CMOS saistītās kļūdas, pārbaudiet datora komplektācijā iekļauto informāciju vai sazinieties ar datora ražotāju. Tā kā CMOS iestatījumi ir noteikti datora aparatūrai, korporācija Microsoft nevar nodrošināt noteiktas instrukcijas, lai mainītu tos.Vai nepieciešama papildu palīdzība?