Reģistra redaktors ir rīks, kas paredzēts pieredzējušiem lietotājiem. Tas tiek izmantots, lai skatītu un mainītu iestatījumus sistēmas reģistrā, kas ietver informāciju, kā darbojas dators. Sistēma Windows tiek attiecināta uz šo informāciju un atjaunina to, kad veicat izmaiņas datorā, piemēram, instalējat jaunu programmu, veidojat lietotāja profilu vai pievienojat jaunu aparatūru. Reģistra redaktors ļauj skatīt katra reģistra faila reģistra mapes, failus un iestatījumus.

Parasti nevajag veikt izmaiņas reģistram. Reģistrs ietver sarežģītu sistēmas informāciju, kas ir svarīga datoram, un nepareiza izmaiņa datora reģistrā var padarīt datoru nelietojamu. Tomēr bojāta reģistra faila gadījumā varētu būt jāveic izmaiņas. Ieteicams dublēt reģistru pirms jebkādu izmaiņu veikšanas un reģistrā mainīt tikai tās vērtības, kuras izprotat vai kuru izmaiņu veikšanai esat instruēts. Papildinformāciju skatiet sadaļā Reģistra dublēšana.Vai nepieciešama papildu palīdzība?