Windows novērtējuma indekss ir mērījums, kas norāda, cik labi datorā darbojas operētājsistēma Windows, un atbilstoši pamatrezultātam novērtē sagaidāmo datora darbību. Augsts pamatrezultāts parasti nozīmē, ka dators darbojas ātrāk un ir reaģētspējīgāks nekā dators ar zemu pamatrezultātu.

Windows novērtējuma indeksa rādītāji sadaļā Veiktspējas informācija un rīki
Windows novērtējuma indeksa rādītāji sadaļā Veiktspējas informācija un rīki

Ikviens datora aparatūras vienums tiek novērtēts ar attiecīgu vērtējumu, ko sauc par apakšrezultātu. Datora kopējo pamatrezultātu lielākā mērā nosaka zemākais atsevišķais apakšrezultāts nevis vidējais kopējais rezultāts. Varat skatīt apakšrezultātus, lai noteiktu, kā darbojas konkrēta aparatūra un izlemtu, vai nepieciešams jaunināt atsevišķas datora daļas.

Datora pamatrezultāta skatīšana

  1. Atveriet sadaļu Veiktspējas informācija un rīki, pavelkot no ekrāna labās malas, pieskaroties Meklēt (vai, ja lietojat peli, norādiet uz ekrāna labo augšējo stūri, peles rādītāju pārvietojiet lejup un pēc tam noklikšķiniet uz Meklēt), meklēšanas lodziņā ievadot Veiktspējas informācija un rīki, pieskaroties vai noklikšķinot uz Iestatījumi un pēc tam pieskaroties vai noklikšķinot uz Veiktspējas informācija un rīki.

  2. Skatiet Windows darbības indeksa pamatrezultātus un apakšrezultātus datorā. Ja aparatūra ir nesen jaunināta un vēlaties noteikt, vai nav mainījies rezultāts, pieskarieties vai noklikšķiniet uz Vēlreiz veikt novērtējumu. Nepieciešamas administratora atļaujas Lai apstiprinātu savu izvēli, jums var būt jāievada administratora parole.

    Ja apakšrezultāti un pamatrezultāts šeit nav redzams, pieskarieties vai noklikšķiniet uz Novērtēt šo datoru. Nepieciešamas administratora atļaujas Lai apstiprinātu savu izvēli, jums var būt jāievada administratora parole.

Piezīme

  • Windows novērtējuma indeksa pamatrezultāts parasti ir diapazonā no 1,0 līdz 7,9. Tomēr, ja datorā darbojas 64 bitu procesors un 4 GB vai mazāka brīvpiekļuves atmiņa (RAM), atmiņas (RAM) apakšrezultāta maksimālā iespējamā vērtība ir 5,9. Tas nozīmē, ka arī vispārīgā pamatrezultāta iespējamā maksimālā vērtība ir 5,9.

Nevar atjaunināt pamatrezultātu vai apakšrezultātus

Nosacījumi, kas varētu liegt sistēmai Windows atjaunināt Windows novērtējuma indeksu.

  • Dators darbojas, izmantojot akumulatora enerģiju.‌ Sistēma Windows automātiski mēģina taupīt enerģiju, kad dators darbojas, izmantojot tikai akumulatoru. Tāpēc, ja dators darbojas, izmantojot akumulatora enerģiju, veiktspējas novērtējumā nav atspoguļotas datora faktiskās iespējas. Pievienojiet datoru elektrotīklam un pēc tam atkārtoti veiciet novērtēšanu.

  • Nepietiek vietas diskā. Datora izvērtēšanas gaitā Windows novērtējuma indekss datora cietajā diskā izveido testa failu. Ja diskā nepietiek brīvas vietas, lai izveidotu testa failu, novērtēšanu nevar pabeigt. Izmantojiet diska tīrīšanas līdzekli, lai atbrīvotu vietu. Papildinformāciju skatiet šeit: Failu dzēšana, lietojot diska tīrīšanu.

  • Vērtēšana darbojas. Ja Windows novērtējuma indekss jau tiek izvērtēts, rezultātus nevar atjaunināt.

  • Video draiveris ir vecāks. Ja datorā tiek izmantota video draivera vecāka versija, rezultātus, iespējams, nevar atjaunināt.

  • Nav multivides atbalsta. Ja dators neatbalsta multividi, rezultāti netiks atjaunināti.
Vai nepieciešama papildu palīdzība?