Ikreiz, kad atverat programmu, failu vai mapi, tā tiek parādīta ekrāna lodziņā vai rāmī, kas tiek saukts par logu (no tā ir ieguvusi nosaukumu operētājsistēmaWindows ). Ņemot vērā, ka sistēmā Windows logi ir visur, ir svarīgi mācēt tos pārvietot, mainīt to izmērus vai vienkārši tos aizvērt.

Loga daļas

Kaut arī katra loga saturs ir atšķirīgs, visiem logiem dažas pazīmes ir kopīgas. Pirmā pazīme ir tā, ka logi vienmēr tiek parādīti darbvirsmā - galvenajā ekrāna darba apgabalā. Turklāt lielākajai daļai logu ir vienas un tās pašas pamatdaļas.

Piezīmjbloka loga un tā dažādu atzīmētu daļu attēls
Tipiska loga daļas
 • Virsrakstjosla. Parāda dokumenta un programmas nosaukumu (vai mapes nosaukumu, ja strādājat mapē).

 • Minimizēšanas, maksimizēšanas un aizvēršanas pogas. Ar šīm pogām logu var attiecīgi paslēpt, palielināt, lai tas aizņemtu visu ekrānu, un aizvērt (tālāk par tām ir sniegta plašāka informācija).

 • Izvēļņu josla. Tajā atrodas vienumi, uz kuriem var noklikšķināt, lai programmā veiktu izvēli. Skatiet Izvēļņu, pogu, joslu un lodziņu lietošana.

 • Ritjosla. Ritjosla ļauj ritināt loga saturu, lai apskatītu informāciju, kas pašlaik atrodas ārpus skata.

 • Apmales un stūri. Tos var vilkt ar peles rādītāju, lai mainītu loga izmērus.

Citiem logiem var būt papildu pogas, lodziņi vai joslas. Taču arī tiem parasti ir daļas, kas kopīgas visiem logiem.

Loga pārvietošana

Lai pārvietotu logu, ar peles rādītāju norādiet uz tā virsrakstjoslu Peles rādītāja attēls. Pēc tam velciet logu uz vajadzīgo vietu (lai vilktu, ir jānorāda uz vienumu, jānospiež un jātur nospiesta peles poga, ar rādītāju jāpārvieto vienums un pēc tam peles poga jāatlaiž).

Loga izmēru maiņa

 • Lai logs aizpildītu visu ekrānu, noklikšķiniet uz tā maksimizēšanas pogas Maksimizēšanas pogas attēls vai veiciet dubultklikšķi loga virsrakstjoslā.
 • Lai atjaunotu maksimizēta loga iepriekšējos izmērus, noklikšķiniet uz tā atjaunošanas pogas Atjaunošanas pogas attēls (tā tiek parādīta maksimizēšanas pogas vietā). Varat arī veikt dubultklikšķi loga virsrakstjoslā.
 • Lai mainītu loga izmērus (padarītu to mazāku vai lielāku), norādiet uz jebkuru loga apmali vai stūri. Kad peles rādītājs pārvēršas par divvirzienu bultiņu (skatiet attēlu), velciet robežu vai stūri, lai logu samazinātu vai palielinātu.

  Loga apmaļu un izmēru mainīšanas rādītāju attēls
  Lai mainītu loga izmērus, velciet tā apmali vai stūri

  Maksimizēta loga izmērus mainīt nevar. Vispirms tas ir jāatjauno līdz iepriekšējiem izmēriem.

Piezīme

 • Lai arī lielāko daļu logu var maksimizēt un tiem var mainīt izmērus, dažu logu izmēri nav maināmi, piemēram, dialoglodziņu izmēri.

Loga paslēpšana

Loga paslēpšana tiek saukta par tā minimizēšanu. Ja vēlaties, lai logs īslaicīgi kļūtu neredzams, taču netiktu aizvērts, minimizējiet to.

Lai minimizētu logu, noklikšķiniet uz tā minimizēšanas pogas Minimizēšanas pogas attēls. Logs pazūd no darbvirsmas un ir redzams tikai kā poga uzdevumjoslā - garajā horizontālajā joslā ekrāna apakšdaļā.
Kalkulatora uzdevumjoslas pogas attēls
Uzdevumjoslas poga

Lai minimizētais logs atkal tiktu parādīts darbvirsmā, noklikšķiniet uz tā uzdevumjoslas pogas. Logs tiek parādīts tieši tādos pašos izmēros, kādi tam bija pirms minimizēšanas. Papildinformāciju par uzdevumjoslu skatiet sadaļā Uzdevumjosla (pārskats).

Loga aizvēršana

Logu aizverot, tas no darbvirsmas un uzdevumjoslas tiek noņemts. Ja esat beidzis darbu ar programmu vai dokumentu un tūlīt pie tā nav jāatgriežas, aizveriet logu.

Lai aizvērtu logu, noklikšķiniet uz tā aizvēršanas pogas Pogas Aizvērt attēls.

Piezīme

 • Ja aizverat dokumentu, pirms tam nesaglabājot veiktās izmaiņas, tiek parādīts ziņojums, kurā tiek piedāvāta izvēle saglabāt izmaiņas.

Pārslēgšanās no viena loga uz citu

Ja atverat vairākas programmas vai dokumentus, darbvirsma ātri var kļūt pārblīvēta ar logiem. Ne vienmēr ir viegli sekot līdzi, kuri logi ir atvērti, jo daži logi var daļēji vai pilnībā nosegt citus.

Uzdevumjoslas lietošana. Uzdevumjosla palīdz sakārtot visus logus. Katram logam uzdevumjoslā ir atbilstoša poga. Lai pārslēgtos uz citu logu, jums ir tikai jānoklikšķina uz tā uzdevumjoslas pogas. Logs tiek parādīts virs visiem citiem logiem, kļūstot par aktīvo logu, t. i., par logu, kurā pašlaik strādājat. Papildinformāciju par uzdevumjoslas pogām skatiet sadaļā Uzdevumjosla (pārskats).

Logu var viegli identificēt, norādot uz tā uzdevumjoslas pogu. Norādot uz uzdevumjoslas pogu, būs redzams loga sīktēla izmēru priekšskatījums - neatkarīgi no tā, vai saturs ir dokuments, attēls vai tiek demonstrēts videoklips. Šis priekšskatījums ir īpaši noderīgs, ja nevar identificēt logu tikai pēc tā nosaukuma.

Uzdevumjoslas sīktēlu priekšskatījuma attēls
Norādot uz programmas loga uzdevumjoslas pogu, tiek parādīts programmas loga priekšskatījums

Piezīme

 • Lai tiktu parādīts sīktēlu priekšskatījums, datoram ir jāatbalsta Aero. Papildinformāciju par Aero skatiet sadaļā Kas ir Aero darbvirsma.

Taustiņu kombinācijas Alt+Tab lietošana. Uz iepriekšējo logu var pārslēgties, nospiežot taustiņu kombināciju Alt+Tab vai pārvietojoties pa visiem atvērtajiem logiem un darbvirsmu, turot nospiestu taustiņu Alt un vairākkārt spiežot taustiņu Tab. Lai tiktu parādīts atlasītais logs, atlaidiet taustiņu Alt.

Aero telpiskās apvēršanas lietošana. Aero telpiskā apvēršana sakārto logus trīsdimensiju kopā, un tos ir viegli pārskatīt. Lai lietotu telpisko apvēršanu:

 1. Lai atvērtu telpisko apvēršanu, turiet nospiestu Windows logotipa taustiņu Windows logotipa taustiņa attēls un nospiediet taustiņu Tab.
 2. Turot nospiestu Windows logotipa taustiņu, vairākkārt nospiediet taustiņu Tab vai pagrieziet peles ritenīti, lai pārslēgtos starp atvērtajiem logiem. Var arī nospiest bultiņu pa labi vai bultiņu uz leju, lai pārvietotos uz nākamo logu, vai nospiest bultiņu pa kreisi vai bultiņu uz augšu, lai pārvietotos uz iepriekšējo logu.

 3. Lai tiktu parādīts grupas priekšējais logs, atlaidiet Windows logotipa taustiņu. Vai arī, lai tiktu parādīts šis logs, noklikšķiniet jebkura grupas loga jebkurā vietā.

  Aero telpiskās apvēršanas attēls
  Aero telpiskā apvēršana

Padoms

 • Telpiskā apvēršana ir Aero darbvirsmas efektu daļa. Ja dators neatbalsta Aero, tajā atvērtās programmas un logus var apskatīt, nospiežot Alt+Tab. Lai pārslēgtos starp atvērtajiem logiem, var nospiest taustiņu Tab, nospiest bulttaustiņus vai arī lietot peli. Papildinformāciju par Aero skatiet sadaļā Kas ir Aero darbvirsma.

Automātiska logu sakārtošana

Tagad, kad zināt, kā pārvietot logus un mainīt to izmērus, varat tos darbvirsmā sakārtot, kā vēlaties. Var arī likt sistēmai Windows automātiski sakārtot logus kādā no trīs veidiem: kaskadējot, vertikāli grupējot vai rādot līdzās.

Kaskādē, vertikālā grupā un struktūrā līdzās sakārtotu logu attēls
Sakārtojiet logus kaskādē (pa kreisi), vertikālā grupā (centrā) vai struktūrā vienu pie otra (pa labi)

Lai izvēlētos kādu no šīm opcijām, atveriet darbvirsmā dažus logus, pēc tam ar peles labo pogu noklikšķiniet tukšā uzdevumjoslas apgabalā un noklikšķiniet uz Kaskadēt logus, Rādīt logus grupēti vai Rādīt logus blakus.

Logu sakārtošana, izmantojot pieķeršanos

Pieķeršanās automātiski maina logu izmērus, kad tos pārvietojat vai liekat tiem pieķerties ekrāna malai. Pieķeršanos var izmantot, lai logus sakārtotu blakus, izvērstu logus vertikāli vai maksimizētu logu.

Logu sakārtošana blakus

 1. Velciet loga virsrakstjoslu ekrānā pa kreisi vai pa labi, līdz tiek parādīta izvērstā loga kontūra.

 2. Atlaidiet peles pogu, lai izvērstu logu.

 3. Lai logus sakārtotu blakus, atkārtojiet 1. un 2. darbību ar citu logu.

Loga, kas pieķēries pusei darbvirsmas, attēls
Loga vilkšana uz kādu darbvirsmas pusi, lai to izvērstu pa pusi ekrāna

Loga izvēršana vertikāli

 1. Norādiet uz atvērta loga augšējo vai apakšējo malu, līdz rādītājs kļūst par divvirzienu bultiņu Vertikālas bultiņas attēls, kas norāda, ka var mainīt loga augstumu.
 2. Velciet loga malu uz ekrāna augšdaļu vai apakšdaļu, lai logu izvērstu visā darbvirsmas augstumā. Loga platums saglabājas bez izmaiņām.

Loga, kas pieķēries darbvirsmas pilnam augstumam, attēls
Loga augšdaļas vai apakšdaļas vilkšana, lai to izvērstu vertikāli

Loga maksimizēšana

 1. Velciet loga virsrakstjoslu uz ekrāna augšdaļu. Loga kontūra tiek izvērsta, lai aizpildītu ekrānu.

 2. Atlaidiet logu, lai to izvērstu, aizpildot visu darbvirsmu.

Loga, kas pieķēries darbvirsmas augšdaļai, attēls
Loga vilkšana uz darbvirsmas augšdaļu, lai to izvērstu pilnībā

Dialoglodziņi

Dialoglodziņš ir īpašs logs, kas uzdod jautājumu, ļauj atlasīt uzdevuma veikšanas opcijas vai sniedz informāciju. Dialoglodziņi bieži tiek parādīti, kad programmai vai sistēmai Windows ir nepieciešama jūsu atbilde, lai turpinātu darbību.

Dialoglodziņa Molberts attēls
Ja izejat no programmas, nesaglabājot darbu, tiek parādīts dialoglodziņš

Atšķirībā no parastajiem logiem lielāko daļu dialoglodziņu nevar ne maksimizēt, ne minimizēt, ne mainīt to izmērus. Tomēr tos var pārvietot.



Vai nepieciešama papildu palīdzība?