Bluetooth vai citas bezvadu vai tīkla ierīces pievienošana: bieži uzdotie jautājumi

Šajā sistēmas Windows versijā iespēju datoram pievienot Bluetooth mobilo tālruni, tastatūru, peli vai citu bezvadu ierīci, ieskaitot ierīces, kas izmanto Wi-Fi savienojumu, nodrošina Ierīces pievienošanas vednis. Šo vedni var lietot arī, lai datoram pievienotu tīkla ierīci, piemēram, tīklā iespējotu skeneri, atmiņas ierīci vai Windows Media Center paplašinātāju. Lai tīklā iespējotas ierīces varētu savienot ar datoru, tām jābūt savienotām ar to pašu tīklu, kurā darbojas dators.

Piedāvājam dažas atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem par šādu ierīču pievienošanu datoram.

Informāciju par bezvadu vai tīkla printera pievienošanu skatiet sadaļā Printera uzstādīšana.

Piezīme.

 • Tehnoloģiju Bluetooth neatbalsta neviena sistēmas Windows Server versija.

Rādīt visu

Kā datoram pievienot bezvadu vai tīkla ierīci?

Ērtākais veids šajā sistēmas Windows versijā ir Ierīces pievienošanas vedņa lietošana.

 1. Lai atvērtu mapi Ierīces un printeri, noklikšķiniet uz pogas SāktPogas Sākt attēls un pēc tam izvēlnē Sākt noklikšķiniet uz Ierīces un printeri.

 2. Noklikšķiniet uz Pievienot ierīci un izpildiet norādījumus.

Ierīces pievienošanas vedņa attēls
Ierīces pievienošanas vednis

Kāpēc sistēma Windows nenosaka bezvadu ierīci, ko vēlos pievienot datoram?

Ir vairāki iemesli, kāpēc sistēma Windows nevar noteikt bezvadu ierīci, piemēram, Bluetooth mobilo tālruni vai tastatūru. Piedāvājam dažus padomus, kas palīdzēs atrast ierīci, kas jāpievieno datoram.

 • Pārliecinieties, vai ierīce, ko mēģināt savienot pārī, nav izslēgta, tai nav zems akumulatora uzlādes līmenis vai tā neatrodas gaidstāves režīmā (to sauc arī par miega režīmu).

 • Pārliecinieties, vai ierīce atrodas datora bezvadu signāla diapazonā, kas parasti lielākajai daļai Bluetooth iespējotu ierīču ir 1,8-2,7 m, bet Wi-Fi ierīcēm - 30,5 m. Ja neesat pārliecināts, vai ierīce atrodas signāla diapazonā, mēģiniet to pārvietot tuvāk datoram. Ja starp ierīci un datoru atrodas siena, mēģiniet tos novietot vienā telpā.

 • Pārliecinieties, vai bezvadu ierīcei netraucē citas ierīces, piemēram, mikroviļņu krāsnis, bezvadu tālruņi vai citas bezvadu ierīces.

 • Ja dators izmanto ārēju Bluetooth vai Wi-Fi adapteri, pārliecinieties, vai adapteris darbojas pareizi un ir atbilstoši pievienots un uzstādīts.

 • Ja Bluetooth iespēja ir iebūvēta datorā, pārliecinieties, vai Bluetooth radio raidītājs ir ieslēgts. Tas var būt apvienots ar slēdzi, kas ieslēdz un izslēdz arī bezvadu tīkla uztvērēju. Daudziem klēpjdatoriem ir ārējs slēdzis šīs iespējas ieslēgšanai un izslēgšanai. Ja nezināt, kā to ieslēgt, skatiet datoram pievienoto informāciju.

 • Pārliecinieties, vai ierīce ir nosakāma. Ja Bluetooth iespējota ierīce ir iestatīta, lai tā būtu nosakāma, tā nosūta radio signālus, lai citām ierīcēm un datoriem paziņotu savu atrašanās vietu. Ja nezināt, kā iestatīt, lai ierīce būtu atklājama, skatiet ierīcei pievienoto informāciju vai apmeklējiet ražotāja vietni. Lai ierīci padarītu nosakāmu, dažām ierīcēm (piemēram, bezvadu pelei vai tastatūrai) ir jānospiež poga, bet citām (piemēram, Bluetooth mobilajam tālrunim) programmatūras izvēlnē var būt jāatlasa noteikts iestatījums.

 • Ja mēģināt pievienot bezvadu tīkla ierīci, tai jābūt konfigurētai bezvadu tīklam, lai to varētu pievienot datoram. Ja nezināt, kā to paveikt, skatiet ierīcei pievienoto informāciju vai apmeklējiet ražotāja vietni.

 • Ja dators ir jaunināts uz sistēmu Windows 7 un daži Bluetooth savienojumi vairs nedarbojas, mēģiniet restartēt datoru. Ja tas nelīdz, mēģiniet atvienot ārējo Bluetooth adapteri, ja tāds ir savienots ar datoru, un pēc tam to atkal pievienot. Ja Bluetooth iespēja ir iebūvēta datorā, mēģiniet izslēgt un vēlreiz ieslēgt Bluetooth slēdzi. (Iespējams, uz slēdzis nav apzīmēts ar uzrakstu "Bluetooth"; tas, iespējams, ir apvienots ar slēdzi, ar ko var ieslēgt un izslēgt arī bezvadu tīkla uztvērēju.)

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā Palīdzība un atbalsts meklējiet "Bluetooth".

Kāpēc sistēma Windows nenosaka tīkla ierīci, ko vēlos pievienot datoram?

Ir vairāki iemesli, kāpēc sistēma Windows nevar noteikt tīkla ierīci, piemēram, tīklā iespējotu skeneri, atmiņas ierīci vai Windows Media Center paplašinātāju. Piedāvājam dažus padomus, kas palīdzēs atrast tīkla ierīci, kas jāpievieno datoram.

 • Pārliecinieties, vai ierīce jau ir savienota ar tīklu, kurā darbojas dators. Ja tā ir vadu tīkla ierīce, pārliecinieties, vai tā ir pievienota tīklam un ieslēgta. Ja tā ir bezvadu tīkla (Wi-Fi) ierīce, pārliecinieties, vai tā ir ieslēgta un pareizi konfigurēta savienojuma izveidei ar tīklu. Ja nezināt, kā to paveikt, skatiet ierīcei pievienoto informāciju vai apmeklējiet ražotāja vietni.

 • Pārliecinieties, vai ierīce nav jau pievienota datoram. Ierīces, kas jau ir pievienotas, Ierīču pievienošanas vednī netiek parādītas to ierīču sarakstā, ar kurām var izveidot savienojumu.

 • Kad tīklam ir pievienota jauna ierīce, pagaidiet dažas sekundes, līdz sistēma Windows nosaka ierīci.

 • Pārliecinieties, vai ierīces parādīšanu pievienojamo ierīču sarakstā nebloķē tīkla ugunsmūris. Iespējams, ir jāieslēdz tīkla noteikšana. Papildinformāciju skatiet sadaļā Tīkla noteikšanas iespējošana vai atspējošana.

 • Dažas tīkla ierīces nevar pievienot datoram, pat ja ierīci var noteikt tīklā. Lai uzzinātu, vai ierīce var izveidot savienojumu ar datoru, skatiet ierīcei pievienoto informāciju vai apmeklējiet ražotāja vietni.

 • Lielāko daļu tīkla ierīču var noteikt tikai tad, ja tās darbojas tajā pašā tīkla apakštīklā, kurā darbojas dators. Ja tīkls sastāv no vairākiem savienotiem tīkla apakštīkliem, mēģiniet ierīci savienot ar to pašu tīkla apakštīklu. Papildinformāciju lūdziet tīkla administratoram.

 • Pārliecinieties, vai tīkla ierīcei ir IP adrese un pareiza tīkla adrese. Lielākā daļa maršrutētāju automātiski piešķir IP adreses, kad ierīce izveido savienojumu ar tīklu. Papildinformāciju lūdziet tīkla administratoram.

 • Pārliecinieties, vai ierīce ir konfigurēta pārraidīt savu klātbūtni tīklā. Lielākā daļa tīkla ierīču to dara automātiski. Papildinformāciju skatiet ierīcei pievienotajā informācijā vai apmeklējiet ražotāja vietni.

Kāpēc Bluetooth ierīci nevar savienot ar datoru?

Iespējams, dators ir jāpadara nosakāms Bluetooth ierīcēm vai arī jāiestata, lai sistēma Windows brīdinātu, kad jauna ierīce mēģina izveidot savienojumu ar datoru. Lai to paveiktu, jums jākontrolē, kā dators veido pāra savienojumu (savienojas) ar Bluetooth ierīcēm.

Lai kontrolētu, kā dators veido pāra savienojumu ar Bluetooth ierīcēm

 1. Lai atvērtu vadības paneli, noklikšķiniet uz pogas SāktPogas Sākt attēls un pēc tam uz Vadības panelis.

 2. Vadības paneļa meklēšanas lodziņā ierakstiet Bluetooth un pēc tam noklikšķiniet uz Mainīt Bluetooth iestatījumus.

 3. Dialoglodziņā Bluetooth iestatījumi noklikšķiniet uz cilnes Opcijas un pēc tam veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai Bluetooth ierīces varētu noteikt datoru, atzīmējiet izvēles rūtiņu Atļaut Bluetooth ierīcēm atrast šo datoru.

   Kad Bluetooth iespējots dators atrodas noteikšanas režīmā, tas pārraida bezvadu signālu, kas ļauj to noteikt citiem Bluetooth iespējotiem datoriem vai ierīcēm. Dažreiz to sauc par pāra savienojuma režīmu.

   Brīdinājums

   • Lai aizsargātu datoru no personām, kas vēlas tam piekļūt bez jūsu atļaujas, padariet datoru nosakāmu tikai tad, kad vēlaties, lai Bluetooth ierīce varētu to atrast. Atspējojiet noteikšanu, kad tā vairs nav nepieciešama.

  • Lai atļautu Bluetooth ierīcēm izveidot savienojumu ar datoru, atzīmējiet izvēles rūtiņu Atļaut Bluetooth ierīcēm veidot savienojumu ar šo datoru.

  • Lai saņemtu paziņojumu, kad Bluetooth ierīce mēģina izveidot savienojumu ar datoru, atzīmējiet izvēles rūtiņu Brīdināt, kad jauna Bluetooth ierīce mēģina izveidot savienojumu.

Dialoglodziņa Bluetooth iestatījumi cilnes Opcijas attēls
Dialoglodziņa Bluetooth iestatījumi cilne Opcijas

Kāpēc nedarbojas bezvadu tastatūra vai pele?

Ja bezvadu tastatūra vai pele jau ir savienota pārī ar datoru, bet vairs nedarbojas, pārliecinieties, vai ierīcē ir ievietotas jaunas baterijas vai arī tā ir pilnībā uzlādēta. Ja problēma tādējādi netiek atrisināta, mēģiniet tastatūru vai peli noņemt no datora un pievienot to atkārtoti. Vispirms pievienojiet datoram tastatūru vai peli ar vadu, lai varētu kontrolēt datoru, un pēc tam veiciet šādas darbības:

 1. Lai atvērtu mapi Ierīces un printeri, noklikšķiniet uz pogas SāktPogas Sākt attēls un pēc tam izvēlnē Sākt noklikšķiniet uz Ierīces un printeri.

 2. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz peles vai tastatūras, kas nedarbojas, un pēc tam noklikšķiniet uz Noņemt ierīci. Ja sarakstā pele vai tastatūra nav parādīta, pārejiet uz nākamo darbību.

 3. Noklikšķiniet uz Pievienot ierīci.

 4. Lai pārliecinātos, vai bezvadu tastatūra vai pele ir nosakāma, nospiediet pogu (parasti tā ir ļoti maza poga ierīces apakšdaļā) ar nosaukumu Connect (Savienot), Pair (Savienot pārī) vai līdzīgu.

 5. Atlasiet pievienojamo bezvadu tastatūru vai peli, noklikšķiniet uz Tālāk un izpildiet norādījumus.

  Ja pievienojamā tastatūra vai pele netiek parādīta un esat pārliecināts, ka tajā ir ievietotas jaunas baterijas vai arī tā ir pilnībā uzlādēta, atkārtojiet šīs darbības. Ja tastatūra vai pele joprojām netiek atrasta, skatiet šīs tēmas sadaļu "Kāpēc sistēma Windows nenosaka bezvadu ierīci, ko vēlos pievienot datoram?".

Piezīme.

 • Ja rodas problēmas, datorā veidojot savienojumu ar Bluetooth peli vai tastatūru, peles vai tastatūras apakšdaļā meklējiet pogu ar Bluetooth logotipu vai uzrakstu "Connect". Turiet nospiestu šo pogu 20 sekundes. Kad tas ir izdarīts, datorā mēģiniet vēlreiz izveidot savienojumu ar peli vai tastatūru, izpildot iepriekš norādītās darbības.

Kāpēc bezvadu ierīce nedarbojas pareizi, kad tā ir savienota pārī ar datoru?

Ir vairāki iemesli, kāpēc bezvadu ierīce var pārtraukt pareizi darboties, kad tā ir pievienota datoram. Piedāvājam dažus padomus, kas palīdzēs atjaunot ierīces darbību.

 • Pārliecinieties, vai ierīce atrodas datora bezvadu signāla diapazonā, kas lielākajai daļai Bluetooth iespējotu ierīču parasti ir 1,8-2,7 m, bet Wi-Fi ierīcēm - 30,5 m. Ja neesat pārliecināts, vai ierīce atrodas signāla diapazonā, mēģiniet to pārvietot tuvāk datoram. Ja starp ierīci un datoru atrodas siena, mēģiniet tos novietot vienā telpā.

 • Pārliecinieties, vai ierīce nav pārāk aizņemta un tai nav izveidoti pārāk daudzi savienojumi (piemēram, ar Bluetooth printeri var būt savienotas citas ierīces). Ja ierīce ir aizņemta, nedaudz pagaidiet un mēģiniet vēlreiz. Ja ierīcei ir pārāk daudz savienojumu, iestatiet pārējās ierīces, lai tās nebūtu nosakāmas. Ja nezināt, kā izslēgt noteikšanu, skatiet ierīcēm pievienoto informāciju vai apmeklējiet ražotāju vietnes.

 • Mēģiniet ierīci noņemt un pēc tam instalēt atkārtoti. Lai noņemtu ierīci, atveriet sadaļu Ierīces un printeri, noklikšķinot uz pogas SāktPogas Sākt attēls un pēc tam izvēlnē Sākt noklikšķinot uz Ierīces un printeri. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz ierīces un pēc tam noklikšķiniet uz Noņemt ierīci. Lai atkārtoti instalētu ierīci, noklikšķiniet uz Pievienot ierīci un izpildiet instrukcijas.
 • Pārliecinieties, vai dators mēģina izveidot savienojumu ar pareizo ierīci. Iespējams, tuvumā ir vairākas ierīces, kas ir līdzīgas pievienojamai ierīcei, īpaši, ja atrodaties lielā birojā vai sabiedriskā vietā.

 • Pārliecinieties, vai esat ievadījis pareizo ierīces pāra savienojuma izveides kodu (dažreiz to sauc par PIN vai ieejas kodu). Papildinformāciju skatiet šīs tēmas sadaļā "Kā atrast vai ievadīt bezvadu ierīces pāra savienojuma izveides kodu?".

 • Mēģiniet pārvietot ierīci prom no citām ierīcēm, kas izmanto radiofrekvenci, piemēram, mikroviļņu krāsnīm, bezvadu tālruņiem vai bezvadu tīkliem, lai nodrošinātu, ka šīs ierīces netraucē bezvadu signālu.

 • Kad esat ieslēdzis bezvadu ierīci vai pārvietojis to datora signāla diapazonā, pagaidiet dažas sekundes, līdz sistēma Windows to nosaka.

 • Pārliecinieties, vai ierīces parādīšanu pievienojamo ierīču sarakstā nebloķē tīkla ugunsmūris. Iespējams, ir jāieslēdz tīkla noteikšana. Informāciju skatiet sadaļā Tīkla noteikšanas iespējošana vai atspējošana.

 • Pārliecinieties, vai ir pareizi instalēti ierīces programmatūras draiveri. Ja radusies šāda problēma, sistēmas Windows sadaļā Ierīces un printeri pie ierīces tiek parādīta dzeltena brīdinājuma ikona Dzeltenās brīdinājuma ikonas attēls.

Kā atrast vai ievadīt bezvadu ierīces pāra savienojuma izveides kodu?

Dažām bezvadu ierīcēm ir savi pāra savienojuma izveides kodi (dažreiz to sauc par PIN vai ieejas kodu). Iespējams, jums būs jāievada šis kods, savienojot ierīci pārī ar datoru. Sistēma Windows mēģina ierīcei atlasīt labāko pāra savienojuma metodi un sniedz instrukcijas, kurās bieži ir ietverts arī pāra savienojuma izveides kods. Tomēr dažām bezvadu ierīcēm ir savi pāra savienojuma izveides kodi, kas jums jāatrod.

Pat ja zināt pāra savienojuma izveides kodu, var rasties grūtības to ievadīt ierīcē. Dažām bezvadu ierīcēm, piemēram, mobilajiem tālruņiem, ir tastatūra, ko var izmantot pāra savienojuma izveides koda ievadīšanai, un ekrāns, kurā pārbaudīt, vai ievadāt pareizo kodu. Citām ierīcēm, piemēram, Bluetooth austiņām, tastatūras un ekrāna nav.

Piedāvājam dažus padomus bezvadu ierīces pāra savienojuma izveides koda atrašanai.

 • Skatiet ierīcei pievienoto informāciju. Iespējams, pāra savienojuma izveides kods ir minēts tur vai arī norādīts uz pašas ierīces (bieži tās apakšdaļā). Dažām bezvadu ierīcēm nav pāra savienojuma izveides koda.

 • Ja sistēmai Windows pāra savienojuma izveides laikā rodas problēmas, tā var piedāvāt iespēju pašam izveidot pāra savienojuma izveides kodu. Ja izvēlaties šo iespēju, jums nav jāizmanto ierīcei pievienotais kods.

Piedāvājam dažus padomus, kā novērst problēmas, ievadot bezvadu ierīces pāra savienojuma izveides kodu.

 • Pārliecinieties, vai ierīce, ko mēģināt savienot pārī, nav izslēgta, tai nav zems akumulatora uzlādes līmenis vai tā neatrodas gaidstāves režīmā (to sauc arī par miega režīmu).

 • Ja esat ievadījis ierīces kodu, bet sistēma Windows nenosaka, ka esat to izdarījis, iespējams, kods ir jāievada, nospiežot ierīces pogu ar nosaukumu Enter (Ievadīt), OK (Labi), Return (Atgriezties) vai līdzīgu nosaukumu. Dažām ierīcēm, piemēram, mobilajiem tālruņiem, koda apstiprināšanai, iespējams, jāatlasa izvēlnes opcija. Ja nevarat atrast pogu, taustiņu vai izvēlnes opciju, skatiet ierīcei pievienoto informāciju vai apmeklējiet ražotāja vietni.

 • Pārliecinieties, vai ievadāt pāra izveides kodu pietiekami ātri. Parasti tas ir jāpaveic 30 sekunžu laikā, pirms ierīce pārtrauc mēģinājumu izveidot pāra savienojumu. Precīzs laika periods ir atkarīgs no ierīces.

 • Pārliecinieties, vai ierīce var parādīt pāra savienojuma izveides kodu. Dažas ierīces, piemēram, austiņas, var ziņot sistēmai Windows, ka tās var parādīt pāra savienojuma izveides kodu, kaut arī tām šādas iespējas nav. Ja tā notiek un sistēma Windows pieprasa pārbaudīt ierīcē parādīto kodu, mēģiniet atkārtoti savienot pārī ar ierīci. Nākamajā reizē, kad mēģināt savienot pārī, sistēmai Windows jāļauj jums izvēlēties citu pāra savienojuma izveides opciju. Ja nezināt, kuru opciju izvēlēties, skatiet ierīcei pievienoto informāciju vai apmeklējiet ražotāja vietni.

 • Ja atrodaties citu bezvadu ierīču diapazonā, iespējams, netīšām savienojat pārī ar citas personas ierīci (piemēram, citas tuvumā esošas personas tāda paša modeļa mobilo tālruni). Pārliecinieties, vai veidojat pāra savienojumu ar pareizo ierīci.

 • Ja atrodaties sabiedriskā vietā, datora signāla diapazonā var atrasties vairākas ierīces ar vienādu nosaukumu. Ja Ierīču pievienošanas vednī tiek parādītas vairākas ierīces ar vienādu nosaukumu, ieteicams dažas sarakstā esošās ierīcēs pārdēvēt, lai tās varētu atšķirt. Lai pārdēvētu ierīci, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz tās un pēc tam noklikšķiniet uz Rekvizīti. Cilnē Vispārīgi ievadiet jaunu nosaukumu un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

 • Sistēma Windows var pieprasīt pārbaudīt, vai ierīcē un datorā tiek parādīts viens un tas pats kods. Ja šie kodi nav vienādi vai arī kods netiek parādīts, iespējams, netīšām veidojat pāra savienojumu ar citas personas ierīci. Tādā gadījumā sistēma Windows var parādīt nepareizu pāra savienojuma izveides kodu vai arī to neparādīt nemaz. Pārliecinieties, vai veidojat pāra savienojumu ar pareizo ierīci.

 • Dažām bezvadu ierīcēm var būt jāiestata īpašs pāra savienojuma režīms, kas ļauj datoriem vai citām ierīcēm izveidot savienojumu ar tām. Lielākajā daļā Bluetooth iespējotu ierīču šis režīms tiek aktivizēts, tās padarot nosakāmas. Citām bezvadu ierīcēm var būt jāiestata pāra savienojuma režīms un tās jāpadara nosakāmas. Papildinformāciju skatiet ierīcei pievienotajā informācijā vai apmeklējiet ražotāja vietni.

Kādēļ sistēmā Windows redzams ziņojums par problēmu, kas saistīta ar Bluetooth iespējotu ierīci, ja šķiet, ka šī ierīce, darbojas pareizi?

Dažas bezvadu ierīces atbalsta Bluetooth pakalpojumus, kas nav paredzēti darbam sistēmā Windows. Piemēram, mobilajā tālrunī var būt pakalpojums, kas ļauj straumēt audio uz Bluetooth austiņām. Šis pakalpojums nav nepieciešams, lai ierīce darbotos datorā, taču, ja sistēma Windows nevar atrast šī pakalpojuma draiveri, var tikt parādīts ziņojums, ka ierīcē radusies kļūme.

Ja sistēma Windows ziņo, ka ierīcē radusies kļūme, vadības paneļa sadaļā Ierīces un printeri blakus ierīcei tiek parādīta dzeltena brīdinājuma ikona Dzeltenās brīdinājuma ikonas attēls. Ja Bluetooth iespējotā ierīce datorā darbojas pareizi, varat ignorēt šo brīdinājuma ikonu.

Lai atspējotu neatbalstīto Bluetooth pakalpojumu, sadaļā Ierīces un printeri ar peles labo pogu noklikšķiniet uz ierīces, noklikšķiniet uz Rekvizīti un pēc tam uz cilnes Pakalpojumi. Notīriet izvēles rūtiņu blakus katram neatbalstītajam pakalpojumam un pēc tam noklikšķiniet uz Labi. Dzeltenā brīdinājuma ikona vairs nebūs redzama.

Brīdinājums

 • Atspējojot dažus pakalpojumus, Bluetooth iespējotā ierīce datorā, iespējams, nedarbosies pareizi.