Displeja kalibrēšana

Kas ir displeja krāsu kalibrēšana?

Displeja kalibrēšana palīdz nodrošināt precīzu krāsu atveidi monitorā. Sistēmā Windows displeja kalibrēšanai var izmantot displeja krāsu kalibrēšanas līdzekli.

Pirms startējat displeja krāsu kalibrēšanu pārliecinieties, vai displejā ir iestatīta vietējā izšķirtspēja. Tas palīdz uzlabot kalibrēšanas precizitāti. Papildinformāciju par displeja standarta izšķirtspējas noteikšanu un ekrāna izšķirtspējas iestatīšanu skatiet sadaļā Ekrāna izšķirtspējas mainīšana.

Piezīmes

 • Ja programmatūras komplektācijā ietilpst displeja kalibrēšanas ierīce, izmantojiet šo krāsu mērīšanas ierīci kopā ar tās programmatūru, nevis displeja krāsu kalibrēšanu. Kalibrēšanas ierīces lietošana kopā ar tās kalibrēšanas programmatūru, kas parasti ietilpst komplektācijā, var palīdzēt displejā iegūt vislabākās krāsas. Parasti krāsu mērīšanas instrumenta lietošana displeja kalibrēšanai nodrošina labāku kalibrēšanu, salīdzinot ar vizuālās kalibrēšanas (ko var veikt, izmantojot displeja krāsu kalibrēšanu) rezultātu.

 • Displeja krāsu kalibrēšana nav pieejama Windows Server 2008 R2.

Lai startētu displeja krāsu kalibrēšanu

 1. Lai atvērtu displeja krāsu kalibrēšanu, noklikšķiniet uz pogas SāktPogas Sākt attēls un pēc tam uz Vadības panelis. Meklēšanas lodziņā ierakstiet kalibrēt displeju un pēc tam noklikšķiniet uz Kalibrēt displeja krāsas. Nepieciešama administratora pilnvara Ja tiek prasīts ievadīt administratora paroli vai apstiprinājumu, ierakstiet paroli vai apstipriniet.

 2. Sadaļā Displeja krāsu kalibrēšana noklikšķiniet uz Tālāk, lai turpinātu.

Displeja krāsu kalibrēšanas izmantošana krāsu iestatījumu pielāgošanai

Displeja krāsu kalibrēšana uzlabo displeja krāsas, mainot dažādus krāsu iestatījumus. Pēc dažādu krāsu iestatījumu pielāgošanas, izmantojot displeja krāsu kalibrēšanu, iegūsit jaunu kalibrāciju ar jaunajiem krāsu iestatījumiem. Jaunā kalibrācija tiek saistīta ar ekrāna displeju, un to izmanto krāsu pārvaldītas programmas.

Maināmie krāsu iestatījumi, kā arī to izvēles veids ir atkarīgs no monitora displeja un tā iespējām. Visiem monitoriem nav vienādas krāsu iespējas un iestatījumi, tāpēc, izmantojot displeja krāsu kalibrēšanu, iespējams, nevar mainīt visus dažādos krāsu iestatījumus.

Rādīt visu

Krāsu pamatiestatījumi

Lai iegūtu precīzu kalibrāciju, pirms turpināt, ieteicams ekrānam iestatīt krāsu pamatiestatījumus. Tas ir labs sākuma punkts, kad sākat kalibrēt ekrāna displeju, izmantojot displeja krāsu kalibrēšanu.

 1. Kad ir redzama lapa Krāsu pamata iestatījumu veikšana, nospiediet pogu Menu (Izvēlne), kas atrodas daudzu monitoru priekšpusē.

  Tiek parādīta ekrāna izvēlne. Nospiediet monitora pogas, kas arī atrodas daudzu monitoru priekšpusē, lai pārvietotos ekrāna izvēlnē un pielāgotu dažādus ekrāna displeja iestatījumus.

  Izvēlnes un monitora pogas dažādu ražotāju dažādiem modeļiem ir atšķirīgas. Pārbaudiet monitoram pievienoto dokumentāciju, lai uzzinātu, kā izmantot konkrētā displeja pogas.

 2. Lapā Krāsu pamata iestatījumu veikšana izmantojiet monitora pogas, lai pārvietotos ekrāna izvēlnē un pārbaudītu (vai pielāgotu) vienu vai vairākus no šiem iestatījumiem (atkarībā no konkrētā displeja), un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

  • Atrodiet krāsu izvēlni, kurā var norādīt krāsu režīmu, un iestatiet displejam opciju sRGB.

   Ja šo krāsu režīmu displejam nevar iestatīt, bet var atlasīt krāsu temperatūru (to sauc arī par balto punktu), iestatiet krāsu temperatūru D65 (vai 6500).

  • Atrodiet izvēlni, lai iestatītu gammu. Norādiet gammas iestatījumu 2,2 (tas ir noklusējuma iestatījums).

  • Ja kādu no šiem iestatījumiem nevar atrast, atrodiet ekrāna displeja izvēlnē iestatījumu, kas ļauj atiestatīt displeja rūpnīcas noklusējuma krāsu iestatījumus, un izvēlieties šo opciju.

  • Ja vienu vai vairākus krāsu iestatījumus displejam nevar iestatīt, jo tie netiek rādīti ekrāna displeja izvēlnē, noklikšķiniet uz Tālāk, lai turpinātu, pašlaik tos nemodificējot.

Gamma

Gamma norāda attiecību starp ciparu ievades vērtību un gaismas intensitāti, ko izstaro displejs. Displeja krāsu kalibrēšanas līdzeklī gammu var pielāgot, izmantojot parauga attēlu, kurā ir parādīti dažādi apļi.

 1. Lapā Gammas pielāgošana izpildiet norādījumus, apskatiet parādītos parauga attēlus un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

 2. Lapā Pielāgot gammu velciet ekrāna slīdni, lai pazustu mazais punkts katra apļa vidū. Lai turpinātu, noklikšķiniet uz Tālāk.

  Attēls, kurā redzama laba gamma
  Laba gamma

Spilgtums

Spilgtums nosaka, cik tumšas krāsas un ēnas tiek parādītas displejā. Pielāgojot displeja spilgtumu, var nodrošināt, ka tumšas krāsas tiek parādītas precīzi, tomēr joprojām var redzēt ēnas, kontūras un citas detaļas tumšākos attēlos. Ja ir iestatīts pārāk liels spilgtums, melnās krāsas toņi izskatās gaiši un pelēki.

 1. Lapā Displeja spilgtuma un kontrasta vadīklu atrašana atrodiet konkrētā displeja spilgtuma un kontrasta vadīklas un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

  Papildinformāciju par dažādu displeju spilgtuma vadīklas atrašanu skatiet sadaļā Monitora spilgtuma un kontrasta pielāgošana.

 2. Lai iestatītu kontrastu, atkarībā no monitora tipa veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Ja kalibrējat LCD monitoru, norādiet kontrasta rūpnīcas noklusējuma iestatījumu (ja tas vēl nav iestatīts).

  • Ja kalibrējat CRT monitoru, atrodiet kontrasta vadīklu un pēc tam norādiet augstāko kontrasta iestatījumu.

 3. Lapā Spilgtuma pielāgošana apskatiet parauga attēlus un noklikšķiniet uz Tālāk.

 4. Kad ir redzama lapa Pielāgot spilgtumu, atkarībā no monitora displeja un tā iespējām veiciet kādu no šīm darbībām, lai pielāgotu spilgtumu, un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

  • Nospiediet pogu Menu (Izvēlne) monitora priekšpusē. Tiek parādīta ekrāna izvēlne. Atrodiet spilgtuma iestatījumu.

  • Ja monitora priekšpusē ir poga Brightness (Spilgtums), nospiediet pogu Brightness (Spilgtums) un pēc tam pielāgojiet spilgtumu.

  • Ja lietojat klēpjdatoru, spilgtumu bieži var pielāgot, nospiežot taustiņu Fn un pēc tam nospiežot atbilstošo funkcijas taustiņu, lai palielinātu (Pogas Palielināt spilgtumu attēls) vai samazinātu (Pogas Samazināt spilgtumu attēls) displeja spilgtumu.

  Kad pielāgojat spilgtumu, palieliniet vai samaziniet spilgtumu, līdz attēlā var atšķirt kreklu no uzvalka. Ja fonā virs attēlā redzamās personas pleca redzat lielu X, samaziniet spilgtumu, līdz X pazūd.

  Attēls, kurā redzams labs spilgtums
  Labs spilgtums

Kontrasts

Kontrasts nosaka, cik baltas un gaišas krāsas tiek parādītas, un nodrošina, ka izcēlumi attēlos displejā tiek parādīti pareizi.

 1. Lapā Kontrasta pielāgošana apskatiet parādītos parauga attēlus un noklikšķiniet uz Tālāk.

 2. Kad ir redzama lapa Pielāgot kontrastu, atkarībā no monitora displeja un tā iespējām veiciet kādu no šīm darbībām, lai pielāgotu kontrastu, un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

  • Nospiediet pogu Menu (Izvēlne) monitora priekšpusē. Tiek parādīta ekrāna izvēlne. Atrodiet iestatījumu Kontrasts.

  • Ja monitora priekšpusē ir poga Contrast (Kontrasts), nospiediet pogu Contrast (Kontrasts) un pēc tam pielāgojiet kontrastu.

  Kad pielāgojat kontrastu, iestatiet to tik augstu, cik iespējams, nezaudējot iespēju redzēt pogas un krokas un attēlā redzamās personas krekla.

  Attēls, kurā redzams labs kontrasts
  Labs kontrasts

  Papildinformāciju par dažādu displeju kontrasta vadīklu atrašanu skatiet sadaļā Monitora spilgtuma un kontrasta pielāgošana.

Piezīme

 • Klēpjdatoru displejiem parasti nav kontrasta pielāgošanas vadīklu.

Krāsu balanss

Pielāgojiet krāsu balansu, lai attēlos displejā netiktu rādītas nokrāsas. Kad pielāgojat krāsu balansu, pārliecinieties, vai pelēkās joslas tiek rādītas kā neitrālas pelēkas krāsas bez nokrāsām. Nokrāsu dēļ krāsas attēlos var tikt parādītas nepareizi.

 1. Lapā Krāsu balansa pielāgošana apskatiet parādītos parauga attēlus un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

 2. Lapā Pielāgot krāsu balansu velciet sarkano, zaļo un zilo ekrāna slīdni, līdz pelēkās joslas tiek rādītās kā neitrālas pelēkas krāsas bez nokrāsām. Lai turpinātu, noklikšķiniet uz Tālāk.

  Attēls, kurā redzams labs krāsu balanss
  Labs krāsu balanss

Kalibrācijas apskate

Kad ir mainīti displeja krāsu kalibrēšanas iestatījumi, jauno pašreizējo kalibrāciju var salīdzināt ar iepriekšējo un pēc tam izvēlēties sev piemērotāko kalibrāciju. Iespējams, abas kalibrācijas ir diezgan līdzīgas.

 1. Lapā Jūs veiksmīgi izveidojāt jaunu kalibrāciju noklikšķiniet uz Iepriekšējā kalibrācija, lai apskatītu displeja kalibrāciju, kas tika lietota pirms displeja krāsu kalibrēšanas izmantošanas.

 2. Lapā Jūs veiksmīgi izveidojāt jaunu kalibrāciju noklikšķiniet uz Pašreizējā kalibrācija, lai apskatītu jauno displeja kalibrāciju, kas izveidota pēc displeja krāsu kalibrēšanas izmantošanas.

 3. Atkarībā no tā, kuru kalibrāciju vēlaties lietot, veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai lietotu jauno kalibrāciju, noklikšķiniet uz Pabeigt.

  • Lai lietotu iepriekšējo kalibrāciju, noklikšķiniet uz Atcelt.

 4. (Neobligāts) Atzīmējiet izvēles rūtiņu Startēt ClearType uztvērēju, kad noklikšķinu uz Pabeigt, lai teksts tiktu parādīts pareizi (ieteicams), lai pēc tam, kad noklikšķināt uz Pabeigt, tiktu atvērts ClearType teksta uztvērējs. Tas palīdzēs nodrošināt skaidru teksta rādīšanu, izmantojot jauno kalibrāciju. Papildinformāciju par ClearType teksta uztvērēju skatiet sadaļā Kas ir ClearType teksta uztvērējs?