Attēlu un videoklipu importēšanas iestatījumu mainīšana

Var mainīt iestatījumus, ko sistēma Windows izmanto, importējot attēlus un video no kamerām, portatīvajām ierīcēm, skeneriem vai datu CD vai DVD diskiem. Šie importēšanas iestatījumi nosaka, kā attēliem un video tiek piešķirti nosaukumi un kā tie tiek organizēti, importējot datorā. Papildinformāciju par attēlu un videoklipu importēšanu no ciparkameras skatiet sadaļā Kā attēlus no kameras var ierakstīt datorā?

 1. Veiciet kādu no šīm darbībām.

  • Pievienojiet kameru datoram, izmantojot kameras USB kabeli, un pēc tam ieslēdziet kameru.

  • Pievienojiet datoram portatīvo ierīci, kurā atrodas attēli vai video, izmantojot ierīces USB kabeli, un pēc tam ieslēdziet ierīci.

  • Ievietojiet noņemamu zibatmiņas karti, piemēram drošu digitālo (SD) vai kompakto zibatmiņas atmiņas karti atmiņas karšu lasītājā.

  • Pievienojiet datoram skeneri, izmantojot USB kabeli, un pēc tam ieslēdziet skeneri.

  • Ievietojiet CD/DVD diskdzinī datu CD vai DVD disku, kurā ir attēli vai video.

 2. Parādītajā dialoglodziņā Automātiskā atskaņošana noklikšķiniet uz Importēt attēlus un video, izmantojot Windows.

 3. Lai mainītu iestatījumus, kas tiek izmantoti attēlu un video importēšanai, dialoglodziņā Attēlu un video importēšana noklikšķiniet uz Importēšanas iestatījumi.

 4. Dialoglodziņā Importēšanas iestatījumi mainiet vienu vai vairākus iestatījumus un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

 5. Noklikšķiniet uz Labi, lai restartētu attēlu un video importēšanu. Ievadiet atzīmi lodziņā Ģenerēt tagus šiem attēliem (neobligāts) un pēc tam noklikšķiniet uz Importēt, lai importētu attēlus un video, izmantojot jaunos iestatījumus.

Piezīme

 • Dažas ierīces ir saderīgas ar Device Stage. Saderīgām ierīcēm, kad ierīce tiek savienota ar datoru un ieslēgta, tiek atvērts Device Stage nevis Automātiskā atskaņošana. Lai importētu attēlus no ierīces, Device Stage noklikšķiniet uz importēšanas saites.

  Lai Device Stage importētu attēlus no ierīces, šai ierīcei jābūt saderīgai ar Device Stage. Šis jaunais līdzeklis ļauj importēt attēlus un video no dažām ierīcēm, kā arī veikt citus ar ierīci saistītus uzdevumus.

Importēšanas iestatījumu apskate

Tabulā aprakstīti dažādi attēlu un video importēšanas iestatījumi.

Lai veiktu šo darbību
Rīkojieties šādi

Izvēlēties importēšanas iestatījumus pašreizējai ierīcei vai datu nesējam

Sarakstā Iestatījumi pārbaudiet, vai ir atlasīta pašreizējā ierīce vai datu nesējs, kurā ir attēli un video.

Var mainīt iestatījumus attēlu (un dažos gadījumos arī video) importēšanai no kameras, portatīvajām ierīcēm, tieši no zibatmiņas kartēm, skeneriem vai datu CD vai DVD diskiem. Dažādām ierīcēm un datu nesējiem var izvēlēties lietot vienādus iestatījumus vai arī katrai ierīcei vai datu nesējam atšķirīgus iestatījumus. Pēc noklusējuma tiek atlasīta pievienotā ierīce (vai ievietotais datu nesējs, ja izmantojat CD vai DVD diskus).

Izvēlēties importēto attēlu mapi

Blakus Importēt attēlus uz noklikšķiniet uz pogas Pārlūkot, izvēlieties importēto attēlu galveno mapi un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

Tādējādi varat izvēlēties mapi, kurā jums ir visērtāk organizēt attēlus. Var izvēlēties importētus attēlus glabāt mapē Mani attēli (noklusējuma iestatījums) vai arī citā mapē datorā vai ārējā cietajā diskā (ja tas ir pievienots datoram).

Izvēlēties importēto video mapi

Blakus Importēt video uz noklikšķiniet uz pogas Pārlūkot, izvēlieties importēto video galveno mapi un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

Tādējādi var izvēlēties mapi, kurā glabāt video failus, kas importēti no kameras, zibatmiņas kartes vai datu CD vai DVD diska, kurā ir video faili. Var izvēlēties importētus video glabāt mapē Mani attēli (noklusējuma iestatījums) vai arī citā mapē datorā vai ārējā cietajā diskā.

Noteikt, kā tiek piešķirti nosaukumi importēto attēlu un video mapēm

Noklikšķiniet uz saraksta Mapes nosaukums un pēc tam uz kādas no mapju nosaukumdošanas metodēm.

Var norādīt, kā mape tiks nosaukta, izmantojot datuma un/vai atzīmes informācijas kombināciju. Tādējādi var noteikt, kā mapes jānosauc un jāorganizē.

Norādīt failu nosaukumdošanas metodi importētiem attēliem un video

Noklikšķiniet uz saraksta Faila nosaukums un pēc tam uz kādas no failu nosaukumdošanas metodēm.

Importētajiem attēliem un video var paturēt pašreizējos failu nosaukumus. Tomēr var būt sarežģīti atrast attēlu vai video, vienkārši apskatot faila nosaukumu. Tāpēc var izvēlēties katru jaunu attēlu un video grupu pārdēvēt, lai katra faila nosaukumā būtu jūsu ievadītā atzīme, aiz kuras ir skaitlis.

Importējot attēlus un video, saņemt aicinājumu ievadīt atzīmi

Pārbaudiet, vai ir atzīmēta izvēles rūtiņa Importēšanas laikā parādīt taga uzvedni.

Ja šī izvēles rūtiņa ir notīrīta, importējot attēlus un video, netiek parādīts aicinājums ievadīt atzīmi. Tādā gadījumā attēli un video tiek importēti bez atzīmēm. Tomēr atzīmes var pievienot pēc attēlu importēšanas. Papildinformāciju skatiet sadaļā Atzīmju pievienošana attēliem, lai atvieglotu to atrašanu.

Pēc importēšanas automātiski izdzēst attēlus un video no ierīces

Atzīmējiet izvēles rūtiņu Pēc importēšanas vienmēr dzēst no ierīces.

Kad attēli un video ir veiksmīgi importēti, tie tiek automātiski izdzēsti. Tādējādi var atbrīvot vietu zibatmiņas kartē, lai varētu uzņemt jaunus attēlus vai ierakstīt video. Tomēr tas nozīmē arī to, ka attēli un video pēc importēšanas tiek izdzēsti no atmiņas kartes. Ja attēli un video netiek veiksmīgi importēti, tie netiek izdzēsti no atmiņas kartes.

Datorā automātiski pagriezt attēlus

Atzīmējiet izvēles rūtiņu Pagriezt attēlus importēšanas laikā.

Ja, uzņemot attēlu, kamera bija pagriezta sāniski, attēls tiek automātiski pagriezts, un, skatot to datorā, tas tiek parādīts pareizi.

Pēc importēšanas apskatīt attēlus un video pārlūkprogrammā Windows Explorer

Atzīmējiet izvēles rūtiņu Pēc importēšanas atvērt programmu Windows Explorer.

Automātiski tiek atvērta pārlūkprogramma Windows Explorer, kurā tiek rādīti tikko importētie attēli un video.

Mainīt automātiskās atskaņošanas noklusējuma iestatījumus

Noklikšķiniet uz Mainīt noklusētās automātiskās atskaņošanas opcijas un pēc tam mainiet automātiskās atskaņošanas iestatījumus ierīcei (piemēram, kamerai, skenerim) vai datu nesējam (piemēram, datu CD vai DVD diskiem).

Papildinformāciju par automātiskās atskaņošanas iestatījumu maiņu dažādām ierīcēm vai datu nesējiem skatiet sadaļā Automātiskās atskaņošanas iestatījumu maiņa.

Atjaunot importēšanas noklusējuma iestatījumus

Noklikšķiniet uz Atjaunot noklusējumus.

Visiem atlasītajiem importēšanas iestatījumiem tiek atjaunoti noklusējuma iestatījumi. Tas ietver jebkurai ierīcei, piemēram, kamerai vai skenerim, vai datu CD vai DVD diskiem mainītos importēšanas iestatījumus.