Ciparu kabeļtelevīzijas uztvērēji: bieži uzdotie jautājumi

Izmantojot programmu Windows Media Center un pareizo aparatūru, iespējams skatīties un ierakstīt maksas ciparu kabeļtelevīzijas kanālus, ko nodrošina kabeļtelevīzijas operators. Taču datora iestatīšana, lai to izdarītu, ir samērā sarežģīts uzdevums. Šeit sniegtas atbildes uz dažiem bieži uzdotiem jautājumiem par datora iestatīšanu, lai uztvertu ciparu kabeļtelevīziju.

Rādīt visu

Kas ir ciparu kabeļtelevīzijas uztvērējs?

Ciparu kabeļtelevīzijas uztvērējs ir TV uztvērēja veids, kas var uztvert šifrētus un nešifrētus ciparu kabeļtelevīzijas kanālus. Vairāki datoru ražotāji pārdod īpaši konfigurētus datorus ar ciparu kabeļtelevīzijas atbalstu, kuros iebūvēts vismaz viens ciparu kabeļtelevīzijas uztvērējs. Ciparu kabeļtelevīzijas uztvērējus var iegādāties arī atsevišķi.

Kas ir karte CableCARD un kā to var iegūt?

Karte CableCARD ir drošības ierīce, kas tiek ievietota ciparu kabeļtelevīzijas uztvērēja slotā un sniedz drošu piekļuvi šifrētām ciparu kabeļtelevīzijas programmām, kas tiek piedāvātas ciparu kabeļtelevīzijas abonentiem. Karte CableCARD ir nepieciešama, lai piekļūtu ciparu kabeļtelevīzijas operatora piedāvātajiem maksas kanāliem.

Karšu CableCARD īpašnieki ir kabeļtelevīzijas operatori, kuri tās iznomā abonentiem. Lai to iegūtu, jums jāsazinās ar savu kabeļtelevīzijas operatoru. Ja jūsu kabeļtelevīzijas operators piedāvā šādu pakalpojumu, tehniķis piegādās un autorizēs karti CableCARD, kā arī pārliecināsies, vai kabeļtelevīzijas signāls ir pietiekami stiprs, lai to uztvertu ciparu kabeļtelevīzijas uztvērējs.

Kas ir ciparu kabeļtelevīzijas padomnieks?

Ciparu kabeļtelevīzijas padomnieks ir programmas Media Center rīks, ko varat izmantot, lai analizētu datora aparatūru un noteiktu, vai dators atbilst minimālajām prasībām, lai skatītos un ierakstītu ciparu kabeļtelevīziju. Tiek analizēta datora veiktspēja un displeja iespējas, kā arī pieejamie savienojuma veidi.

Ja dators atbilst minimālajām prasībām, varat atjaunināt sistēmas iestatījumus, lai datorā iespējotu ciparu kabeļtelevīzijas atbalstu.

Ciparu kabeļtelevīzijas padomnieka palaišana un ciparu kabeļtelevīzijas atbalsta iespējošana

 1. Noklikšķiniet uz pogas SāktPogas Sākt attēls, uz Visas programmas un pēc tam noklikšķiniet uz Windows Media Center.
 2. Veiciet kādu no tālāk minētajām darbībām:

  • Ja iepriekš nekad neesat lietojis ciparu kabeļtelevīzijas padomnieku, ritiniet līdz Papildiespējas, noklikšķiniet uz Papildiespēju galerija, noklikšķiniet uz elementa Ciparu kabeļtelevīzijas padomnieks un izpildiet norādījumus par tā instalēšanu.

  • Ja datorā jau ir instalēts ciparu kabeļtelevīzijas padomnieks, ritiniet līdz Papildiespējas, noklikšķiniet uz Papildiespēju galerija un pēc tam noklikšķiniet uz elementa Ciparu kabeļtelevīzijas padomnieks.

 3. Izpildiet norādījumus, lai palaistu ciparu kabeļtelevīzijas padomnieku.

  • Ja sistēma atbilst testa prasībām, noklikšķiniet uz Atjaunināt sistēmas iestatījumus, lai datorā iespējotu ciparu kabeļtelevīzijas atbalstu.

  Ja kāds sistēmas komponents neatbilst minimālajām prasībām, vispirms jānovērš šī problēma, lai varētu skatīties un ierakstīt ciparu kabeļtelevīziju. Piemēram, ja video kartes jauda nav pietiekama, lai atbalstītu ciparu kabeļtelevīziju, jāinstalē jauna video karte un pēc tam atkārtoti jāpalaiž ciparu kabeļtelevīzijas padomnieks.

  Ciparu kabeļtelevīzijas padomnieka attēls programmā Media Center
  Ciparu kabeļtelevīzijas padomnieka rezultātu ekrāns

Vai ciparu kabeļtelevīzijas uztvērēju un karti CableCARD var pievienot patstāvīgi?

Lielākā daļa cilvēku, kam ir ciparu kabeļtelevīzijas uztvērējs, ir iegādājušies datoru ar ciparu kabeļtelevīzijas atbalstu, un lielākajai daļai kabeļtelevīzijas operatoru, kas piedāvā karti CableCARD, ir tehniķi, kas var instalēt un autorizēt kartes jūsu vietā. Ciparu kabeļtelevīzijas uztvērēju var iegādāties un instalēt patstāvīgi, turklāt daži kabeļtelevīzijas operatori ļauj klientiem patstāvīgi instalēt karti CableCARD ciparu kabeļtelevīzijas uztvērējā un pēc tam piezvanīt klientu apkalpošanas centram, lai karti autorizētu. Tomēr tas ir samērā sarežģīts uzdevums. Ja neprotat novērst aparatūras un programmatūras problēmas, kartes CableCARD instalēšanu un autorizēšanu vislabāk uzticiet vietējā kabeļtelevīzijas operatora tehniķim.

Ciparu kabeļtelevīzijas uztvērēja un kartes CableCARD iestatīšanas process ir atkarīgs no atrašanās vietas, kabeļtelevīzijas operatora un uztvērēja tipa. Media Center kopienas vietnēs, piemēram, The Green Button, pieejama plaša informācija par ciparu kabeļtelevīzijas uztvērēja iegādi un iestatīšanu, lai to lietotu kopā ar karti CableCARD.

Ja plānojat iegādāties ciparu TV uztvērēju, bet nevēlaties izmantot karti CableCARD, varat iegādāties ciparu TV uztvērēju, kas konfigurēts ATSC un ClearQAM tipa signāliem. Šobrīd tirgū pieejami vairāki šādi uztvērēji, kas var uztvert nešifrētus ciparu TV signālus standarta izšķirtspējā un augstā izšķirtspējā, izmantojot antenu (ATSC) vai kabeļtelevīzijas ligzdu (ClearQAM), bet neizmantojot karti CableCARD. Šī iestatījuma veida trūkums ir tas, ka kanālu izvēle var būt ierobežota atkarībā no kabeļtelevīzijas operatora vai - ja lietojat radioviļņu antenu - signāla stipruma. Papildinformāciju skatiet sadaļā Kas jāzina pirms TV uztvērēju pievienošanas, lai tos lietotu kopā ar programmu Windows Media Center?.

Vai var skatīties televīziju, izmantojot ciparu kabeļtelevīzijas uztvērēju, ja tajā nav instalēta karte CableCARD?

Karte CableCARD paredzēta piekļuves nodrošināšanai šifrētiem kanāliem. Ja esat ciparu kabeļtelevīzijas abonents, varat iestatīt ciparu kabeļtelevīzijas uztvērēju, lai skatītos nešifrētus ciparu kanālus (izmantojot ClearQAM signālu). Tomēr, iespējams, nevarēsit skatīties daudzus abonētos kanālus (tostarp maksas ciparu kanālus), jo tie ir šifrēti. Lai uzzinātu, kā iestatīt ClearQAM signālu, skatiet sadaļu TV signāla iestatīšana programmā Windows Media Center.

Kā instalēt un aktivizēt karti CableCARD?

Ja datorā ir instalēts ciparu kabeļtelevīzijas uztvērējs, izpildiet tālāk minētās darbības vai lūdziet tās izpildīt kabeļtelevīzijas tehniķim, lai instalētu un aktivizētu karti CableCARD:

 1. Lūdziet, lai kabeļtelevīzijas tehniķis pārbauda kabeļtelevīzijas signāla kvalitāti. QAM signālu līmenim jābūt ± 8 dBmV diapazonā (kabeļtelevīzijas tehniķim vajadzētu pārzināt šo informāciju).

 2. Izpildiet instrukcijas, kas norādītas raksta TV signāla iestatīšana programmā Windows Media Center sadaļā "Ciparu kabeļtelevīzijas TV signāla iestatīšana ciparu kabeļtelevīzijas uztvērējā (tikai ASV)". Pierakstiet UnitAddress un kartes CableCARD sērijas numuru (S/N), kas redzams uz kartes CableCARD. (Pēc kartes ievietošanas uztvērējā šie numuri nebūs redzami.)

 3. Darbojoties programmai Media Center, ciparu kabeļtelevīzijas uztvērējā ievietojiet karti CableCARD. Vienai no uztvērēja gaismas diodēm jāmirgo sarkanā un zaļā krāsā apmēram 20 sekundes un pēc tam jādeg zaļā krāsā. Ja tā deg sarkanā krāsā, tas norāda, ka ir problēma ar ārpusjolas signālu (kabeļtelevīzijas tehniķim vajadzētu pārzināt šo informāciju).

 4. Programmā Media Center jābūt redzamam ziņojumam “Noteikta CableCARD”. Izpildiet instrukcijas, lai sāktu kartes CableCARD iestatīšanu.

 5. Kad tiek atvērta lapa “Zvaniet kabeļa ražotājam”, jums vai kabeļtelevīzijas tehniķim jāpiezvana kabeļtelevīzijas operatoram un jāsniedz šajā lapā redzamā informācija (saukta par pāra izveides datiem), lai autorizētu karti CableCARD.

  Kad kabeļtelevīzijas operators ir saņēmis datus un autorizējis karti CableCARD, var paiet līdz pat 20 minūtēm, līdz tā tiek pilnībā aktivizēta. Pārbaudiet vairākus kanālus, lai apstiprinātu, ka karte CableCARD aktivizēta pareizi.

Kā rīkoties, ja rodas problēmas ar ciparu kabeļtelevīzijas uztvērēju un karti CableCARD?

Šeit norādīti daži paņēmieni, ko varat izmēģināt atkarībā no problēmas.

 • Ja dators ir savienots ar tīklu, kurā tiek izmantots protokols IPsec (Internet Protocol Security - Interneta drošības protokols), lai ciparu kabeļtelevīzijas uztvērējs un karte CableCARD darbotos, jāpārtrauc savienojums ar tīklu.

 • Ja nevarat skatīties TV tiešraides vai varat skatīties tikai nelielu kanālu daļu, rīkojieties šādi:

  • Piezvaniet kabeļtelevīzijas operatoram un lūdziet pārbaudīt kabeļtelevīzijas signāla kvalitāti un apstiprināt, ka tas ir pareizi reģistrējis kartes CableCARD pāra izveides datus (norādīti lapā “Zvaniet kabeļa ražotājam”).

  • Pārbaudiet Windows atjaunināšanu, lai pārliecinātos, vai ciparu kabeļtelevīzijas uztvērējā instalēta jaunākā programmaparatūra. Lai uzzinātu, kā to izdarīt, skatiet sadaļu Windows atjauninājumu instalēšana sistēmā Windows 7. (Ciparu kabeļtelevīzijas uztvērēja programmaparatūra būs norādīta kā neobligāts atjauninājums.)

  • Piezvaniet kabeļtelevīzijas operatoram un lūdziet izmēģināt citu karti CableCARD.

 • Ja TV skatīšanās laikā redzama kļūda “Ierobežots saturs”, rīkojieties šādi:

  • Ja dators savienots ar televizoru vai monitoru, izmantojot DVI vai HDMI, pārliecinieties, vai displejs ir saderīgs ar liela joslas platuma kanālā raidīta ciparu satura aizsardzību (High-Bandwidth Digital Content Protection - HDCP).

  • Sazinieties ar datora ražotāju vai video kartes ražotāju, lai pārliecinātos, vai datorā darbojas ieteicamais video kartes draiveris.

  • Ja nesen datorā ievietojāt jaunu video karti un tā izmanto DVI vai HDMI, lai izveidotu savienojumu ar televizoru vai monitoru, pārliecinieties, vai karte atbalsta liela joslas platuma kanālā raidīta ciparu satura aizsardzību (High-Bandwidth Digital Content Protection - HDCP) un DirectX video paātrinājumu (DirectX Video Acceleration - DXVA).

  • Pārliecinieties, vai dators ir savienots ar internetu un vai pakalpojums nav pārtraukts.

  • Pārliecinieties, vai ir aktivizēta sistēma Windows, noklikšķinot uz pogas SāktPogas Sākt attēls, uz Vadības panelis, uz Sistēma un drošība un pēc tam noklikšķinot uz Sistēma. Pārliecinieties, vai sadaļā Sistēmas Windows aktivizācija redzams teksts Sistēma Windows ir aktivizēta.
 • Ja TV skatīšanās laikā redzama kļūda “Uztvērējs nav atrasts”, rīkojieties šādi:

  • Restartējiet datoru.

  • Pārtrauciet un atkal pievienojiet ciparu kabeļtelevīzijas uztvērēja strāvas padevi un vēlreiz mēģiniet iestatīt TV signālu. Ja atkal tiek parādīts šis kļūdas ziņojums, iespējams, jāatjaunina ciparu kabeļtelevīzijas uztvērēja programmaparatūra. Skatiet informāciju ierīces dokumentācijā vai sazinieties ar datora ražotāju, lai saņemtu palīdzību.

  • Ja šis kļūdas ziņojums joprojām ir redzams, uztvērēju, iespējams, bloķē ugunsmūra programma. Mēģiniet atvērt šādus izņēmumus ugunsmūra programmas iestatījumos:

   Programma
   Protokols/ports
   Virziens
   Tīkls

   ehprivjob.exe

   UDP 5001-5006

   Ienākošais

   Lokālais apakštīkls

   svchost.exe

   UDP 1900

   Ienākošais, izejošais

   Lokālais apakštīkls

   sistēma

   TCP 2869

   Ienākošais, izejošais

   Lokālais apakštīkls

   ehprivjob.exe

   TCP 554

   Izejošais

   Lokālais apakštīkls

   ehprivjob.exe

   UDP 5757-5772

   Izejošais

   Lokālais apakštīkls