Kā sensors ietekmē manu konfidencialitāti?

Pēc noklusējuma, ja sensors ir iespējots, datora programmas un lietotāji var piekļūt sensora informācijai. Windows paziņo lietotājam, kad programmas piekļūst informācijai par lietotāja atrašanās vietu, Ikonas Atrašanās vietas un citi sensori attēlspaziņojumu apgabalā īslaicīgi parādot ikonu Atrašanās vietas un citi sensori. Sistēma Windows parāda šo ikonu pirmajā reizē, kad programma vai pakalpojums no sensora piekļūst datora atrašanās vietai.

Dažas programmas var potenciāli izmantot sensora sniegto lietotāja personisko informāciju (piemēram, informāciju par atrašanās vietu) bez lietotāja atļaujas. Programmu piekļuvi sensoru sniegtajai informācijai var ierobežot ar lietotāja konta palīdzību. Papildinformāciju skatiet sadaļā Kā mainīt piekļuves iestatījumus attiecībā uz sensoru informāciju. Informāciju par sensoru iespējošanu un atspējošanu skatiet sadaļā Sensora iespējošana un atspējošana.