Bibliotēkas ir jaunums sistēmā Windows 7. Piedāvājam atbildes uz dažiem bieži uzdotiem jautājumiem par bibliotēkām.

Rādīt visu

Kas ir bibliotēka?

Bibliotēkās varat pārvaldīt dokumentus, mūziku, attēlus un citus failus. Varat pārlūkot failus tāpat, kā to darītu mapē, vai arī varat skatīt failus, kas sakārtoti pēc rekvizītiem, piemēram, datuma, tipa un autora.

Zināmā mērā bibliotēkas ir līdzīgas mapēm. Piemēram, atverot bibliotēku, redzēsit vienu vai vairākus failus. Tomēr bibliotēkā atšķirībā no mapes ir apkopoti dažādās atrašanās vietās saglabāti faili. Šī ir neliela, tomēr būtiska atšķirība. Faktiski bibliotēkas neglabā vienumus. Tās pārrauga mapes, kurās ir vienumi, un ļauj dažādi piekļūt vienumiem un kārtot tos. Piemēram, ja mūzikas faili atrodas gan cietā diska, gan ārējā diska mapēs, izmantojiet mūzikas bibliotēku, lai vienlaikus piekļūtu visiem saviem mūzikas failiem.

Kā var izveidot vai mainīt bibliotēku?

Sistēmā Windows ir četras noklusējuma bibliotēkas: dokumentu, mūzikas, attēlu un videoklipu. Varat arī izveidot jaunas bibliotēkas. Papildinformāciju skatiet sadaļā Jaunas bibliotēkas izveide.

Piedāvājam dažus veidus, kā modificēt esošu bibliotēku:

 • Iekļaujiet vai izņemiet mapi. Bibliotēkas apkopo saturu no iekļautajām mapēm vai bibliotēkas atrašanās vietām. Vienā bibliotēkā var iekļaut līdz pat 50 mapēm. Papildinformāciju skatiet sadaļā Mapju iekļaušana bibliotēkā.

 • Mainiet noklusējuma saglabāšanas vietu. Noklusējuma saglabāšanas vieta nosaka, kur tiek glabāts vienums, kad to kopē, pārvieto vai saglabā bibliotēkā. Papildinformāciju skatiet sadaļā Bibliotēkas pielāgošana.

 • Mainiet bibliotēkai optimizēto faila tipa. Katrai bibliotēkai var optimizēt noteiktu faila tipu (piemēram, mūziku vai attēlus). Bibliotēkai optimizējot noteiktu faila tipu, tiek mainītas pieejamās failu kārtošanas opcijas. Papildinformāciju skatiet sadaļā Bibliotēkas pielāgošana.

Kas notiek, izdzēšot bibliotēku vai bibliotēkas vienumus?

Izdzēšot bibliotēku, tā tiek pārvietota uz atkritni. Faili un mapes, kas bija pieejami bibliotēkā, tiek saglabāti citviet un netiek izdzēsti. Ja nejauši izdzēšat kādu no četrām noklusējuma bibliotēkām (dokumentu, mūzikas, attēlu vai videoklipu), navigācijas rūtī varat atjaunot to sākotnējā stāvoklī, ar peles labo pogu noklikšķinot uz Bibliotēkas un pēc tam noklikšķinot uz Atjaunot noklusējuma bibliotēkas.

Ja izdzēšat failus vai mapes no bibliotēkas, tie tiek izdzēsti arī no to sākotnējām atrašanās vietām. Ja vēlaties vienumu izņemt no bibliotēkas, bet nevēlaties to dzēst no atrašanās vietas, kur tas tiek glabāts, izņemiet mapi, kurā atrodas vienums. Kad mapi izņemat no bibliotēkas, visi vienumi no tās tiek izņemti (taču netiek dzēsti). Papildinformāciju skatiet sadaļā Mapju iekļaušana bibliotēkā.

Līdzīgi, ja bibliotēkā iekļaujat mapi un pēc tam izdzēšat to no sākotnējās atrašanās vietas, mape bibliotēkā vairs nav pieejama.

Kāpēc nevar meklēt vai kārtot failus mapē, kas nesen iekļauta bibliotēkā?

Ja bibliotēkā nesen tika iekļauta mape, kuras atrašanās vieta (piemēram, ārējais cietais disks vai tīkls) nav indeksēta un kurā ir daudz failu, iespējams, paies kāds laiks, līdz bibliotēka pievienos šos failus indeksam. Indeksēšanas laikā meklēšanas rezultāti un failu izkārtojums var būt nepilnīgs. Papildinformāciju par indeksēšanu skatiet sadaļā Sistēmas Windows meklēšanas uzlabošana, izmantojot indeksu: bieži uzdotie jautājumi.

Kādu tipu atrašanās vietas atbalsta bibliotēkas?

Bibliotēkā varat iekļaut mapes no dažādām atrašanās vietām, piemēram, no datora C diska, ārējā cietā diska vai tīkla.

Kur tiek glabāta mape?
Vai to var iekļaut bibliotēkā?

Datora C diskā

Jā.

Ārējā cietajā diskā

Jā, bet tās saturs nav pieejams, ja disks ir atvienots.

Datora papildu cietajā diskā

Jā.

USB zibatmiņas diskā

Tikai tādā gadījumā, ja ierīce ir redzama navigācijas rūtī mapes Dators sadaļā Cietie diski. Šo opciju iestata ierīces ražotājs, un dažos gadījumos to var mainīt. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar ierīces ražotāju.

Saturs nav pieejams, ja disks ir atvienots.

Noņemamā datu nesējā (piemēram, CD vai DVD diskā)

Nē.

Tīklā

Jā, ja tīkla atrašanās vieta ir indeksēta vai ja mape ir pieejama bezsaistē. (Skatiet nākamo jautājumu.)

Citā mājas grupas datorā

Jā. Lai iegūtu papildinformāciju, Windows palīdzības un atbalsta sadaļā meklējiet "Datoru pievienošana mājas grupai".

Piezīme.

 • Bibliotēkās var iekļaut tikai mapes. Citi vienumi datorā (piemēram, saglabāti meklējumi un meklēšanas savienotāji) nevar tikt iekļauti.

Kādēļ tiek saņemts ziņojums, ka atrašanās vietu nevar iekļaut, jo tā nav indeksēta?

Tas nozīmē, ka mape ir saglabāta atrašanās vietā tīklā, kas nav indeksēta. Tīkla mapi var iekļaut bibliotēkā tikai tad, ja mapes saturs ir pievienots meklēšanas indeksam. Ja mape jau ir indeksēta ierīcē, kurā tā tiek glabāta, jābūt iespējai to tieši iekļaut bibliotēkā.

Ja tīkla mape nav indeksēta, viegls tās indeksēšanas veids ir padarīt mapi pieejamu bezsaistē. Tādējādi mapē tiks izveidotas failu bezsaistes versijas, un šie faili tiks pievienoti meklēšanas indeksam datorā. Kad mape ir padarīta pieejama bezsaistē, to var iekļaut bibliotēkā.

Padarot tīkla mapi pieejamu bezsaistes režīmā, visu šajā mapē esošo failu kopijas tiks saglabātas datora cietajā diskā. Ņemiet to vērā, ja tīkla mapē atrodas liels failu daudzums.

Lai iestatītu, ka mape ir pieejama bezsaistē

 1. Kad ir izveidots savienojums ar tīklu, atrodiet tīkla mapi, kas jāpadara pieejama bezsaistē.

 2. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz mapes un pēc tam noklikšķiniet uz Vienmēr pieejams bezsaistē.

  Komandas Vienmēr pieejams bezsaistē attēls
  Komanda Vienmēr pieejams bezsaistē

Piezīmes

 • Ja tīkla mapes izvēlnē, nospiežot peles labo pogu, nav redzama komanda Vienmēr pieejams bezsaistē, iespējams, izmantojat sistēmas Windows 7 izdevumu, kas neatbalsta bezsaistes failus.

 • Ja tīkla mape, ko mēģināt iekļaut, ir saglabāta datorā, kurā instalēta vecāka sistēmas Windows versija, to var padarīt saderīgu ar Windows 7 bibliotēkām, datorā instalējot Windows Search 4.0 un pēc tam mapi indeksējot. Papildinformāciju par Windows Search 4.0 skatiet Windows meklēšanas vietnē.