Logu minimizēšana darbvirsmā, izmantojot līdzekli Satricinājums

Līdzekli Satricinājums var izmantot, lai ātri minimizētu visus atvērtos logus, izņemot to, kuru sakratāt. Šis līdzeklis var taupīt laiku, ja vēlaties koncentrēties uz vienu logu, pa vienam neminimizējot visus pārējos atvērtos logus. Pārējos logus var atkal atjaunot, vēlreiz sakratot atvērto logu.

Noskatieties šo videoklipu, lai uzzinātu, kā minimizēt logus darbvirsmā, izmantojot līdzekli Satricinājums (0:59)

Piezīme.

  • Dažus logus, piemēram, atvērtus dialoglodziņus, nevar minimizēt, izmantojot sakratīšanu.

Lai minimizētu logus, izmantojot sakratīšanu

  • Ātri velciet uz priekšu un atpakaļ (vai sakratiet) tā loga virsrakstjoslu, kam jāpaliek atvērtam.

    Lai atjaunotu minimizētos logus, vēlreiz sakratiet atvērto logu.

Padoms

  • Nospiediet Windows logotipa taustiņu Windows logotipa taustiņa attēls+Home, lai minimizētu visus logus, izņemot pašlaik aktīvo logu. Vēlreiz nospiediet Windows logotipa taustiņu Windows logotipa taustiņa attēls+Home, lai atjaunotu visus logus.