Attālās darbvirsmas savienojums

Vai esat kādreiz vēlējies piekļūt savam datoram, atrodoties ceļā? Sistēmā Windows 7 to var izdarīt, izmantojot attālās darbvirsmas savienojumu.

Attālā darbvirsma savieno divus datorus tīklā vai internetā. Tiklīdz savienojums ir izveidots, attālā datora darbvirsma ir redzama tā, it kā jūs sēdētu pie attālā datora, un jums ir piekļuve visām attālā datora programmām un failiem.

Šis līdzeklis ir iekļauts visos sistēmas Windows 7 izdevumos, taču savienojumu var izveidot tikai ar tādiem datoriem, kuros darbojas Professional, Ultimate vai Enterprise izdevums.

Attālās darbvirsmas savienojuma attēls
Lietojiet attālās darbvirsmas savienojumu un izveidojiet savienojumu ar savu datoru, atrodoties ceļā.