Platjoslas savienojuma (DSL vai kabeļsavienojuma) iestatīšana

Lai iestatītu ciparu abonentlīniju (Digital Subscriber Line — DSL) vai kabeļsavienojumu, vispirms nepieciešams interneta pakalpojumu sniedzēja (Internet Service Provider — ISP) nodrošināts konts. Ciparu abonentlīnijai (DSL) ISP funkciju parasti pilda tālruņu pakalpojumu nodrošinātājs, kabeļsavienojumam — kabeļtelevīzijas pakalpojumu nodrošinātājs.

Jums nepieciešams arī modems, maršrutētājs vai ierīce, kurā tie abi ir ietverti. Daži ISP nodrošina šīs ierīces. Ja ISP ierīci nenodrošina, tā jāiegādājas. Kad jūsu rīcībā ir modems, maršrutētājs vai kombinācijas ierīce, izpildiet ISP sniegtās instrukcijas vai rīkojieties šādi.

Rādīt visu

Ja ir viena ierīce (kombinētais modems un maršrutētājs)

Pareizi pievienotas modema un maršrutētāja kombinācijas attēls
Kombinētais modems un maršrutētājs ir pievienots
 1. Pievienojiet ierīci elektroenerģijas tīklam.

 2. Vienu tālruņa vada vai kabeļa galu pievienojiet plaša apgabala tīkla (Wide Area Network — WAN) ierīces portam un otru galu pievienojiet kontaktligzdai. WAN portam jābūt atzīmētam ar abreviatūru WAN (DSL lietotāji: nelietojiet DSL filtru tālruņa līnijā.)

 3. Vienu Ethernet kabeļa galu pievienojiet lokālā tīkla (Local area network — LAN) ierīces portam, bet otru — tā datora tīkla portam, kurā vēlaties izveidot savienojumu ar internetu. LAN portam jābūt atzīmētam ar abreviatūru LAN (Ja veidojat bezvadu savienojumu, varat izlaist šo darbību.)

 4. Startējiet (vai restartējiet) datoru.

 5. Lai atvērtu Savienojuma ar internetu izveides vedni, noklikšķiniet uz pogas SāktPogas Sākt attēls un pēc tam uz Vadības panelis. Meklēšanas lodziņā ierakstiet tīkls, noklikšķiniet uz Tīkla un koplietošanas centrs, uz Iestatīt jaunu savienojumu vai tīklu un pēc tam veiciet dubultklikšķi uz Izveidot savienojumu ar internetu.

 6. Izpildiet vedņa norādījumus.

Ja ir divas ierīces (atsevišķs modems un maršrutētājs)

Pareizi pievienota modema un maršrutētāja attēls
Modems un maršrutētājs ir pievienots
 1. Pievienojiet modemu elektroenerģijas tīklam.

 2. Vienu tālruņa vada vai kabeļa galu pievienojiet modemam, bet otru ievietojiet sienas kontaktligzdā. (DSL lietotāji: nelietojiet DSL filtru tālruņa līnijā.)

 3. Vienu Ethernet kabeļa galu pievienojiet modemam, bet otru — plaša apgabala tīkla (WAN) maršrutētāja portam.

 4. Pievienojiet maršrutētāju elektroenerģijas tīklam.

 5. Vienu Ethernet kabeļa galu pievienojiet lokālā tīkla (LAN) maršrutētāja portam, bet otru — tā datora tīkla portam, kurā vēlaties veidot savienojumu ar internetu (ja veidojat bezvadu savienojumu, varat izlaist šo darbību).

 6. Startējiet (vai restartējiet) datoru.

 7. Lai atvērtu Savienojuma ar internetu izveides vedni, noklikšķiniet uz pogas SāktPogas Sākt attēls un pēc tam uz Vadības panelis. Meklēšanas lodziņā ierakstiet tīkls, noklikšķiniet uz Tīkla un koplietošanas centrs, uz Iestatīt jaunu savienojumu vai tīklu un pēc tam veiciet dubultklikšķi uz Izveidot savienojumu ar internetu.

 8. Izpildiet vedņa norādījumus.