Multivides straumēšana ierīcēs un datoros, izmantojot programmu Windows Media Player

Ja strādājat mājas tīklā, varat izmantot programmu Windows Media Player, lai multividi straumētu mājas datoros un multivides ierīcēs. Piemēram, ja tīkla ciparu multivides atskaņotājs ir pievienots mājas stereosistēmai, varat izmantot Windows Media Player, lai mūziku, attēlus un video straumētu no datora stereosistēmā. Tas ļauj baudīt atskaņotāja bibliotēkas saturu, atrodoties jebkur savās mājās, pat telpās, kur nav datora.

Turpmākās procedūrās ir aprakstīts, kā sākt. Pārskatu par multivides straumēšanu, tostarp informāciju par ierīču un tīkla prasībām, skatiet sadaļā Multivides straumēšanas sākšana.

Rādīt visu

Lai tīklam pievienotu ierīci vai citu datoru

Lai straumētu multividi, ciparu multivides ierīces vai citi datori jāpievieno mājas tīklam. Veiciet tālāk minētās darbības:

 1. Savienojiet ierīci vai citu datoru un vadu tīklu, izmantojot Ethernet kabeli, vai iestatiet ierīci vai datoru, lai pievienotu to bezvadu tīklam.

  Papildinformāciju par ierīces vai datora pievienošanu tīklam skatiet ierīces vai datora dokumentācijā.

 2. Ja pievienojat ierīci, ieslēdziet to un pēc tam izpildiet ierīces ekrānā parādītās instrukcijas. Ja pievienojat citu datoru, ieslēdziet to.

  Papildinformāciju par ierīces vai datora pievienošanu tīklam skatiet sadaļā Ierīces vai datora pievienošana tīklam.

Lai ieslēgtu mājas multivides straumēšanu

Ja multivides straumēšana vēl nav ieslēgta, rīkojieties šādi:

 1. Noklikšķiniet uz pogas SāktPogas Sākt attēls, noklikšķiniet uz Visas programmas un pēc tam noklikšķiniet uz Windows Media Player.
  Ja atskaņotājs jau ir atvērts un ir aktivizēts režīms Pašlaik atskaņo, atskaņotāja augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz pogas Pārslēgt uz bibliotēkuPogas Pārslēgt uz bibliotēku attēls.
 2. Noklikšķiniet uz Straumēt un pēc tam noklikšķiniet uz Ieslēgt mājas multivides straumēšanu.

  Ja straumēšana jau ir ieslēgta, opcija Ieslēgt mājas multivides straumēšanu izvēlnē Straumēt nav pieejama.

 3. Lapā Multivides straumēšanas opcijas noklikšķiniet uz Ieslēgt multivides straumēšanu. Nepieciešama administratora pilnvara Ja tiek prasīts ievadīt administratora paroli vai apstiprinājumu, ierakstiet paroli vai apstipriniet.

 4. Noklikšķiniet uz Labi.

Piezīmes

 • Ja dators atrodas publiskajā tīklā, pirms multivides straumēšanas sākšanas tiks piedāvāts mainīt tīkla atrašanās vietu. Papildinformāciju par tīkla atrašanās vietām skatiet sadaļā Tīkla vietas izvēle.

 • Ja esat iestatījis mājas grupu, pirms multivides straumēšanas sākšanas, iespējams, tiks piedāvāts koplietot multivides bibliotēkas ar mājas grupu. Papildinformāciju par bibliotēku kopīgošanu ar mājas grupu skatiet sadaļā Bibliotēku kopīgošana mājas grupā.

Lai iestatītu galvenās straumēšanas preferences

Kad ir ieslēgta multivides straumēšana, programma Windows Media Player automātiski nosaka visus jūsu tīkla datorus un ierīces, kas var saņemt multivides straumes. Multividi varat straumēt visos tīkla datoros un ierīcēs vai arī atļaut piekļuvi multividei, ņemot vērā atsevišķus nosacījumus. Lai izvēlētos ierīces, kas saņems multivides straumes, rīkojieties šādi:

 1. Noklikšķiniet uz pogas SāktPogas Sākt attēls, noklikšķiniet uz Visas programmas un pēc tam noklikšķiniet uz Windows Media Player.
  Ja atskaņotājs jau ir atvērts un ir aktivizēts režīms Pašlaik atskaņo, atskaņotāja augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz pogas Pārslēgt uz bibliotēkuPogas Pārslēgt uz bibliotēku attēls.
 2. Noklikšķiniet uz Straumēt un pēc tam noklikšķiniet uz Papildu straumēšanas opcijas.

  Izvēlnes Straumēt attēls
  Izvēlne Straumēt

  Opcija Papildu straumēšanas opcijas netiek parādīta izvēlnē Straumēt, kamēr nav ieslēgta mājas multivides straumēšana.

 3. Lapā Multivides straumēšanas opcijas rīkojieties šādi:

  • Ja multivide jāstraumē visos tīkla datoros un ierīcēs, noklikšķiniet uz Atļaut visas.

  • Ja multivide nav jāstraumē nevienā tīkla datorā vai ierīcē, noklikšķiniet uz Bloķēt visas.

  • Ja multivide jāstraumē dažos datoros un ierīcēs, izvēlnē blakus katram datoru un ierīču saraksta vienumam noklikšķiniet uz Atļauts vai Bloķēts.

 4. Noklikšķiniet uz Labi.

  Papildinformāciju par multivides straumēšanas iestatījumiem skatiet sadaļā Iestatījumu maiņa multivides straumēšanai programmā Windows Media Player.

Lai saņemtu multivides straumes no citiem tīkla datoriem vai ierīcēm

Varat izmantot programmu Windows Media Player, lai saņemtu multivides straumes no citiem tīkla datoriem vai multivides ierīcēm un atskaņotu tās savā datorā. Lai to izdarītu, rīkojieties šādi:

 1. Noklikšķiniet uz pogas SāktPogas Sākt attēls, noklikšķiniet uz Visas programmas un pēc tam noklikšķiniet uz Windows Media Player.
  Ja atskaņotājs jau ir atvērts un ir aktivizēts režīms Pašlaik atskaņo, atskaņotāja augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz pogas Pārslēgt uz bibliotēkuPogas Pārslēgt uz bibliotēku attēls.
 2. Noklikšķiniet uz cita tīkla datora atskaņotāja bibliotēkas, kas ir parādīta navigācijas rūts sadaļas Citas bibliotēkas sarakstā.

  Ja navigācijas rūtī nav redzama opcija Citas bibliotēkas, rīkojieties šādi:

  1. Noklikšķiniet uz Organizēt un pēc tam uz Pielāgot navigācijas rūti.

  2. Dialoglodziņa Pielāgot navigācijas rūti augšpusē nolaižamajā sarakstā noklikšķiniet uz Bibliotēka un pēc tam uz Citas bibliotēkas.

  3. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Rādīt citas bibliotēkas un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

 3. Detalizētās informācijas rūtī atrodiet vienumu, kas jāatskaņo, un pēc tam uz tā veiciet dubultklikšķi.

Multivides straumēšana uz citu datoru vai ierīci, izmantojot līdzekli Atskaņot ar

Programmu Windows Media Player varat izmantot, lai citā tīkla datorā vai multivides ierīcē straumētu jeb atskaņotu multividi.

Dialoglodziņa Atskaņot attēls
Dialoglodziņš Atskaņot ar

Piemēram, ja mājas tīklam ir pievienots ciparu multivides atskaņotājs, sistēma Windows to noteiks automātiski un ļaus atskaņot tajā esošo mūziku, izmantojot programmu Windows Media Player. Lai atskaņotu citā datorā vai ierīcē, rīkojieties šādi:

 1. Noklikšķiniet uz pogas SāktPogas Sākt attēls, noklikšķiniet uz Visas programmas un pēc tam noklikšķiniet uz Windows Media Player.
  Ja atskaņotājs jau ir atvērts un ir aktivizēts režīms Pašlaik atskaņo, atskaņotāja augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz pogas Pārslēgt uz bibliotēkuPogas Pārslēgt uz bibliotēku attēls.
 2. Ja saraksta rūts ir aizvērta vai ir parādīta cilne Ierakstīt vai Sinhronizēt, noklikšķiniet uz cilnes Atskaņot.

 3. Atskaņotāja bibliotēkā atrodiet atskaņojamos vienumus un velciet tos no detalizētās informācijas rūts uz saraksta rūti.

 4. Saraksta rūts augšpusē noklikšķiniet uz pogas Atskaņot arPogas Atskaņot attēls un noklikšķiniet uz tās tīkla ierīces, kas saņems multividi.
 5. Dialoglodziņā Atskaņot ar izmantojiet atskaņošanas vadīklas, lai atskaņotu, pauzētu vai pārtrauktu multivides straumēšanu un pārietu uz nākamo vai iepriekšējo saraksta vienumu.

  Papildinformāciju par cilni Atskaņošana, saraksta rūti un atskaņošanas vadīklām skatiet sadaļā Darba sākšana programmā Windows Media Player. Papildinformāciju par līdzekli Atskaņot ar skatiet sadaļā Līdzekļa Atskaņot ar lietošana, lai straumētu multividi.

Piezīme

 • Ja mūziku straumējat uz ciparu multivides uztvērēju, iespējams, nevarēsit pārslēgt ierakstus, izmantojot ierīces vai ierīces tālvadības pults vadīklas.