Padomi stipras paroles un ieejas frāzes izveidošanai

Parole ir rakstzīmju virkne, ko izmanto, lai piekļūtu informācijai datorā. Ieejas frāzes parasti ir garākas nekā paroles, jo tās ir drošākas, un tajās tiek izmantoti vairāki vārdi, kas veido frāzi. Paroles un ieejas frāzes palīdz novērst nesankcionētu piekļuvi failiem, programmām un citiem resursiem. Veidojot paroli vai ieejas frāzi, tai jābūt stiprai, t.i., grūti uzminamai vai uzlaužamai. Ieteicams lietot stipras paroles visos datora lietotāju kontos. Ja izmantojat darbvietas tīklu, tīkla administrators var pieprasīt izmantot stipru paroli.

Piezīme

 • Bezvadu tīklā ieejas frāzes lietošanu atbalsta Wi-Fi aizsargātās pieejas (WPA) drošības atslēga. Šī frāze tiek pārvērsta par atslēgu, kas tiek lietota šifrēšanai, kura lietotājam nav redzama. Papildinformāciju par WPA drošības atslēgām skatiet sadaļā Kādas bezvadu tīkla drošības metodes ir pieejamas?.

Kas padara paroli vai ieejas frāzi stipru?

Stipra parole: Stipra ieejas frāze:
Stipra parole:
 • Ietver vismaz astoņas rakstzīmes.

 • Neietver jūsu lietotājvārdu, īsto vārdu vai uzņēmuma nosaukumu.

 • Neietver pilnu vārdu.

 • Būtiski atšķiras no iepriekšējām parolēm.

Stipra ieejas frāze:
 • Ir 20–30 rakstzīmes gara.

 • Ir vārdu virkne, kas veido frāzi.

 • Neietver populāras, literatūrā vai mūzikā izmantotas frāzes.

 • Neietver vārdnīcā iekļautus vārdus.

 • Neietver jūsu lietotājvārdu, īsto vārdu vai uzņēmuma nosaukumu.

 • Būtiski atšķiras no iepriekšējām parolēm vai ieejas frāzēm.

Stipras paroles un ieejas frāzes ietver šādu četru kategoriju rakstzīmes:

Rakstzīmju kategorija Piemēri
Rakstzīmju kategorija

Lielie burti

Piemēri

A, B, C

Rakstzīmju kategorija

Mazie burti

Piemēri

a, b, c

Rakstzīmju kategorija

Skaitļi

Piemēri

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Rakstzīmju kategorija

Tastatūras simboli (visas tastatūras rakstzīmes, kas nav definētas kā burti vai cipari) un atstarpes

Piemēri

` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ - + = { } [ ] \ | : ; " ' < > , . ? /

Parole vai ieejas frāze var atbilst visiem četriem iepriekš minētajiem kritērijiem, bet vienalga būt vāja. Piemēram, parole Hello2U! atbilst visiem minētajiem stipras paroles kritērijiem, bet tomēr tā ir vāja, jo satur pilnu vārdu. H3ll0 2 U! ir stiprāka parole, jo tajā daži pilnā vārda burti ir aizvietoti ar cipariem, un tā ietver arī atstarpes.

Padariet stiprās paroles vai ieejas frāzes iegaumēšanu vieglāku, ievērojot šos padomus:

 • Izveidojiet viegli iegaumējamas informācijas fragmenta akronīmu. Izvēlieties frāzi, kas jums ir būtiska, piemēram, Mana dēla dzimšanas diena ir 2004. gada 12. decembris. Ņemot par pamatu šo frāzi, kā paroli varat izmantot Mddzdi12/12/04.

 • Aizstājiet ciparus, simbolus un burtu vai vārdu pārrakstīšanās kļūdas ar viegli iegaumējamu frāzi. Piemēram, Mana dēla dzimšanas diena ir 2004. gada 12. decembris varētu kļūt par Mad Dzd'i 12124, kas varētu būt laba ieejas frāze.

 • Saistiet paroli vai ieejas frāzi ar savu vaļasprieku vai sportu. Piemēram, Man patīk spēlēt badmintonu varētu būt MtikSpB@dm1nt()n.

Ja parole vai ieejas frāze jāpieraksta, lai to atcerētos, noteikti neapzīmējiet to kā paroli vai ieejas frāzi un glabājiet to drošā vietā.

Stiprāku paroļu un ieejas frāžu izveide, izmantojot ASCII rakstzīmes

Paroles un ieejas frāzes var izveidot, arī izmantojot paplašinātās ASCII rakstzīmes. Izmantojot paplašinātās ASCII rakstzīmes, var izveidot drošākas paroles un ieejas frāzes, jo ir lielāks skaits rakstzīmju, kuras var izvēlēties, lai tās būtu stipras. Pirms paplašināto ASCII rakstzīmju izmantošanas parolē vai ieejas frāzē pārliecinieties, vai šāda parole vai ieejas frāze ir saderīga ar programmām, kuras izmantojat jūs vai uzņēmums, kurā strādājat. Izmantojot ASCII rakstzīmes parolēs un ieejas frāzēs, esiet īpaši uzmanīgs, ja uzņēmumā tiek izmantotas vairākas dažādas Windows operētājsistēmas vai versijas.

Paplašinātās ASCII rakstzīmes var atrast rakstzīmju kartē. Dažas paplašinātās ASCII rakstzīmes parolēs un ieejas frāzēs nevar izmantot. Neizmantojiet rakstzīmi, ja rakstzīmju kartes dialoglodziņa apakšējā labajā stūrī tai nav definēta taustiņsitiena. Papildinformāciju skatiet sadaļā Speciālo rakstzīmju (rakstzīmju kartes) lietošana: bieži uzdotie jautājumi.

Windows paroles var būt daudz garākas par ieteiktajām astoņām rakstzīmēm. Faktiski var izveidot līdz pat 127 rakstzīmēm garu paroli. Tomēr, ja ir izveidots savienojums ar tīklu, kurā ir datori, kuros darbojas sistēma Windows 95 vai Windows 98, izmantojiet paroles, kas nav garākas par 14 rakstzīmēm. Ja parole ir garāka par 14 rakstzīmēm, iespējams, nevarēsit pieteikties tīklā no datora, kurā darbojas minētās operētājsistēmas.