Vieglpiekļuves līdzekļu izmantošana programmā Windows Media Center

Programma Windows Media Center ir saderīga ar šādiem Windows pieejamības līdzekļiem: diktoru, lupu un aprakstošo video pakalpojumu (Descriptive Video Service - DVS). Diktors tekstu pārvērš runā, lupa uzlabo ekrāna redzamību, bet aprakstošo video pakalpojumu var aktivizēt televīzijai.

Informāciju par augsta kontrasta ieslēgšanu programmā Media Center skatiet sadaļā Augsta kontrasta režīma ieslēgšana programmā Windows Media Center. Informāciju par subtitru ieslēgšanu skatiet sadaļā Slēgtu parakstu un subtitru rādīšana programmā Windows Media Center.

Diktora izmantošana

Diktors ir tekstrunas programma, kas paredzēta neredzīgiem vai vājredzīgiem lietotājiem.

Programma Media Center nodrošina pamata navigācijas atbalstu diktoram. Kad diktors ir atvērts, tas skaļi nolasa ekrānā redzamo tekstu (piemēram, pogu opcijas vai rakstīto tekstu), naviģējot programmā Media Center. Informāciju par to, kā lietot diktoru, skatiet sadaļā Diktora skaļi nolasītā teksta klausīšanās.

Lupas lietošana

Lupa padara ekrānā esošos objektus un tekstu vieglāk saskatāmu; tas ir noderīgi vājredzīgiem lietotājiem. Lupa izveido atsevišķu logu, kas parāda palielinātu ekrāna daļu.

Programma Media Center atbalsta lupu un citus ekrāna palielinātājus.

Informāciju par to, kā lietot lupu, skatiet sadaļā Vienumu palielināšana ekrānā (lupa).

Piezīmes

  • Lupa netiks parādīta pareizi, ja programmā Media Center ir aktivizēts pilnekrāna režīms. Lai programmā Media Center izietu no pilnekrāna režīma, augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz pogas AtjaunotPogas Atjaunot attēls.
  • Ja vēlaties izslēgt lupu, noklikšķiniet uz lupas ikonas, lai atvērtu lupas vadīklas, un pēc tam noklikšķiniet uz pogas AizvērtPogas Aizvērt attēls.

Aprakstošā video pakalpojuma (Descriptive Video Service - DVS) aktivizēšana

DVS sniedz papildinformāciju par ekrānā redzamajiem attēliem. DVS nav pieejams visos reģionos. Par DVS pieejamību savā reģionā jautājiet savam televīzijas pakalpojumu sniedzējam.

Lai aktivizētu DVS

  1. Programmas Windows Media Center sākuma ekrānā ritiniet līdz Uzdevumi, noklikšķiniet uz Iestatījumi, TV un pēc tam uz Audio.

  2. Sadaļā Analogās TV audio noklikšķiniet uz pluszīmes (+), lai atlasi mainītu uz Sekundārais audio (SAP), un pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt.

    Piezīme

    • Otras audio programmas (Second Audio Program - SAP) kanālā var būt papildu balss ieraksts ar aizkadra komentāriem, DVS vai citas valodas tulkojumu.