Peles taustiņu izmantošana, lai pārvietotu peles rādītāju

Izmantojot peles taustiņus, peles rādītāju varat pārvietot ar cipartastatūru, nevis peli.

Peles taustiņu ieslēgšana

  1. Lai atvērtu vieglpiekļuves centru, noklikšķiniet uz pogas SāktPogas Sākt attēls, uz Vadības panelis, uz Vieglpiekļuve un pēc tam uz Vieglpiekļuves centrs.

  2. Noklikšķiniet uz Padarīt peli vieglāk lietojamu.

  3. Sadaļā Kontrolēt peli ar klaviatūru atzīmējiet izvēles rūtiņu Ieslēgt līdzekli Peles taustiņi.

Rādītāja pārvietošana, izmantojot peles taustiņus

Pēc peles taustiņu ieslēgšanas varat izmantot cipartastatūru, lai pārvietotu peli.

Lai pārvietotu peles rādītāju Nospiediet
Lai pārvietotu peles rādītāju

Uz augšu un pa kreisi

Nospiediet

7

Lai pārvietotu peles rādītāju

Uz augšu

Nospiediet

8

Lai pārvietotu peles rādītāju

Uz augšu un pa labi

Nospiediet

9

Lai pārvietotu peles rādītāju

Pa kreisi

Nospiediet

4

Lai pārvietotu peles rādītāju

Pa labi

Nospiediet

6

Lai pārvietotu peles rādītāju

Uz leju un pa kreisi

Nospiediet

1

Lai pārvietotu peles rādītāju

Uz leju

Nospiediet

2

Lai pārvietotu peles rādītāju

Uz leju un pa labi

Nospiediet

3

Peles pogas atlasīšana

Pirms lietot peles taustiņus, lai ekrānā noklikšķinātu uz vienumiem, vispirms jāatlasa, kurai peles pogai jābūt aktīvajai pogai: kreisajai, labajai vai abām.

Lai veiktu šo darbību Nospiediet
Lai veiktu šo darbību

Atlasīt kreiso peles pogu

Nospiediet

Uz priekšu vērsto slīpsvītru (/)

Lai veiktu šo darbību

Atlasīt abas pogas

Nospiediet

Zvaigznīti (*)

Lai veiktu šo darbību

Atlasīt labo peles pogu

Nospiediet

Mīnuszīmi (-)

Piezīme.

  • Ja kā aktīvo pogu izvēlēsities kreiso peles pogu, tā joprojām būs aktīvā poga, līdz izvēlēsities citu pogu. Pēc peles pogas atlasīšanas tā nav jāatlasa vēlreiz, kamēr nevēlaties atlasīt citu pogu.

Klikšķināšana uz vienumiem, izmantojot peles pogas

Pēc pogas izvēlēšanās ekrānā varat klikšķināt uz vienumiem.

Lai veiktu šo darbību Rīkojieties šādi
Lai veiktu šo darbību

Noklikšķināt uz jebkura vienuma

Rīkojieties šādi

Ja kā aktīvā poga atlasīta kreisā poga, norādiet uz vienumu un pēc tam nospiediet 5

Lai veiktu šo darbību

Noklikšķināt uz vienuma ar labo peles pogu

Rīkojieties šādi

Ja kā aktīvā poga atlasīta labā poga, norādiet uz vienumu un pēc tam nospiediet 5

Lai veiktu šo darbību

Veikt dubultklikšķi uz vienuma

Rīkojieties šādi

Ja kā aktīvā poga atlasīta kreisā poga, norādiet uz vienumu un pēc tam nospiediet pluszīmi (+)

Vienumu vilkšana, izmantojot peles pogas

Varat izmantot cipartastatūru, lai nospiestu un turētu aktīvo peles pogu un to atlaistu. Tas noderīgi, ja vēlaties vilkt vienumu.

Lai veiktu šo darbību Rīkojieties šādi
Lai veiktu šo darbību

Vilkt vienumu

Rīkojieties šādi

Norādiet uz vienumu un pēc tam nospiediet nulli (0)

Lai veiktu šo darbību

Nomest vienumu

Rīkojieties šādi

Norādiet uz atrašanās vietu, kur vēlaties pārvietot vienumu, un pēc tam nospiediet decimālzīmi (.)

Piezīmes

  • Lai ieslēgtu peles taustiņus, varat arī nospiest taustiņu kombināciju kreisais Alt+kreisais Shift+Num Lock.

  • Lai mainītu opcijas, piemēram, cik ātri tiek pārvietots peles rādītājs un vai datorā atskan skaņa, kad tiek ieslēgti peles taustiņi, vieglpiekļuves centra sadaļā Kontrolēt peli ar klaviatūru noklikšķiniet uz Iestatīt peles taustiņus.