Teksta vai vizuālo alternatīvu izmantošana skaņām

Windows sniedz iestatījumus vizuālu norādījumu izmantošanai, lai daudzās programmās aizstātu skaņu.

Šos iestatījumus var pielāgot vieglpiekļuves centra lapā Teksta vai vizuālo alternatīvu izmantošana skaņām.

  1. Lai atvērtu lapu Izmantot tekstu vai vizuālās alternatīvas skaņu vietā, noklikšķiniet uz pogas SāktPogas Sākt attēls, uz Vadības panelis, uz Vieglpiekļuve, uz Vieglpiekļuves centrs un pēc tam uz Izmantot tekstu vai vizuālās alternatīvas skaņu vietā.

  2. Atlasiet opcijas, kuras vēlaties izmantot:

    • Ieslēgt skaņu vizuālos paziņojumus. Šī opcija iestata skaņas paziņojumu palaišanu, piesakoties sistēmā Windows. Skaņas paziņojumi sistēmas skaņas aizstāj ar vizuāliem norādījumiem, piemēram, ar ekrāna mirgošanu, lai sistēmas brīdinājumi tiktu ievēroti pat tad, ja netiek sadzirdēti. Var izvēlēties arī veidu, kā skaņas paziņojumam jūs jābrīdina.

    • Ieslēgt teksta parakstus runas dialogam. Šī opcija liek sistēmai Windows skaņas vietā rādīt teksta parakstus, lai norādītu, kāda aktivitāte notiek datorā (piemēram, sākot vai beidzot drukāt dokumentu).