Kalkulatoru var izmantot, lai veiktu vienkāršus aprēķinus, piemēram, saskaitīšanu, atņemšanu, reizināšanu un dalīšanu. Kalkulators piedāvā arī programmēšanas, zinātniskā un statiskā kalkulatora papildu iespējas.

Aprēķinus var veikt, noklikšķinot uz kalkulatora pogām. Var arī rakstīt aprēķinus, izmantojot tastatūru. Var izmantot arī cipartastatūru, lai rakstītu skaitļus un operatorus, nospiežot taustiņu Num Lock. Papildinformāciju par tastatūras lietošanu programmā Kalkulators skatiet sadaļā Īsinājumtaustiņi.

Kalkulatora loga attēls
Kalkulatora logs
 1. Atveriet kalkulatoru, noklikšķinot uz pogas SāktPogas Sākt attēls. Meklēšanas lodziņā ierakstiet Kalkulators un pēc tam rezultātu sarakstā noklikšķiniet uz Kalkulators.

 2. Noklikšķiniet uz izvēlnes Skats un pēc tam uz vajadzīgā režīma.

  Pārslēdzoties uz citu režīmu, pašreizējie aprēķini tiek notīrīti. Aprēķinu vēsture un skaitļi, kas saglabāti, izmantojot atmiņas taustiņus, tiek saglabāti.

 3. Noklikšķiniet uz kalkulatora taustiņiem, lai veiktu vajadzīgo aprēķinu.

Rādīt visu

Zinātniskā režīma lietošana

 1. Noklikšķiniet uz izvēlnes Skats un pēc tam uz Zinātniskais.

 2. Noklikšķiniet uz kalkulatora taustiņiem, lai veiktu vajadzīgo aprēķinu.

  Lai piekļūtu apgrieztajām funkcijām, noklikšķiniet uz taustiņa Inv.

Piezīmes

 • Zinātniskajā režīmā kalkulators aprēķinus veic ar precizitāti līdz 32 zīmīgiem cipariem.

 • Veicot aprēķinus zinātniskajā režīmā, kalkulators ievēro operatoru prioritāti.

Programmētāja režīma lietošana

 1. Noklikšķiniet uz izvēlnes Skats un pēc tam uz Programmētājs.

 2. Noklikšķiniet uz kalkulatora taustiņiem, lai veiktu vajadzīgo aprēķinu.

Piezīmes

 • Programmētāja režīmā kalkulators aprēķinus veic ar precizitāti līdz 64 bitiem atkarībā no atlasītā vārdu lieluma.

 • Veicot aprēķinus programmētāja režīmā, kalkulators ievēro operatoru prioritāti.

 • Programmētāja režīmā tiek izmantoti tikai veseli skaitļi. Decimāldaļas tiek atmestas.

Statistikas režīma lietošana

Lietojot statistikas režīmu, var ievadīt datus, kam jāaprēķina statistikas rādītāji, un pēc tam veikt aprēķinus. Kad ievadāt datus, tie tiek rādīti vēstures apgabalā, bet ievadīto vērtību skaits tiek rādīts aprēķinu apgabalā.

 1. Noklikšķiniet uz izvēlnes Skats un pēc tam uz Statistika.

 2. Ievadiet pirmo datu fragmentu vai noklikšķiniet uz tā un pēc tam noklikšķiniet uz Pievienot, lai datus pievienotu datu kopai.

 3. Noklikšķiniet uz veicamā statistiskā aprēķina pogas:

  Poga Funkcija
  Poga
  Pogas Vidējais attēls
  Funkcija

  Vērtību vidējā vērtība

  Poga
  Pogas Laukuma vidējais izmērs attēls
  Funkcija

  Vērtību kvadrātsaknes vidējā vērtība

  Poga
  Pogas Summa attēls
  Funkcija

  Vērtību summa

  Poga
  Pogas Kvadrātu summa attēls
  Funkcija

  Vērtību kvadrātsakņu summa

  Poga
  Pogas Standartnovirze attēls
  Funkcija

  Standartnovirze

  Poga
  Pogas Standartnovirze ar populāciju attēls
  Funkcija

  Populācijas standartnovirze

Aprēķinu vēstures lietošana

Aprēķinu vēsturē tiek reģistrēti visi aprēķini, ko kalkulators ir veicis sesijas laikā, un tā ir pieejama standarta un zinātniskajā režīmā. Izmantojot vēsturi, var mainīt vērtības aprēķinos. Kad rediģējat aprēķinu vēsturi, atlasītā aprēķina rezultāts tiek parādīts rezultātu apgabalā.

 1. Noklikšķiniet uz izvēlnes Skats un pēc tam uz Vēsture.

 2. Veiciet dubultklikšķi uz rediģējamā aprēķina.

 3. Ievadiet jaunas vērtības, ar ko jāveic aprēķini, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Piezīme

 • Standarta un zinātniskā režīma vēsture tiek glabāta atsevišķi. Parādītā vēsture ir atkarīga no izmantotā režīma.

Vērtību pārvēršana no vienas mērvienības uz citu

Kalkulatoru var izmantot dažādu mērvienību pārvēršanai.

 1. Noklikšķiniet uz izvēlnes Skats un pēc tam uz Mērvienību pārveidošana.

 2. Sadaļā Atlasiet konvertējamās vienības tipu noklikšķiniet uz trīs sarakstiem, lai atlasītu pārvēršamo mērvienību tipu, un pēc tam lodziņā No ievadiet pārvēršamo vērtību.

Datumu aprēķināšana

Kalkulatoru var izmantot, lai aprēķinātu starpību starp diviem datumiem, pieskaitītu dienas noteiktam datumam vai atņemtu no tā.

 1. Noklikšķiniet uz izvēlnes Skats un pēc tam uz Datuma aprēķins.

 2. Sadaļā Atlasiet vajadzīgo datuma aprēķinu noklikšķiniet uz saraksta un atlasiet veicamā aprēķina tipu.

 3. Ievadiet informāciju un pēc tam noklikšķiniet uz Aprēķināt.

Ietaupītās degvielas, nomas vai kredīta maksājumu aprēķināšana

Varat izmantot kalkulatora darblapas Ietaupītā degviela, Transportlīdzekļa noma un Hipotēka, lai aprēķinātu ietaupītās degvielas apjomu, nomas un hipotēkas maksājumus.

 1. Noklikšķiniet uz izvēlnes Skats, norādiet uz Darblapas un pēc tam noklikšķiniet uz vajadzīgā aprēķina darblapas.

 2. Sadaļā Atlasiet aprēķināmo vērtību noklikšķiniet uz aprēķināmā mainīgā.

 3. Tekstlodziņos ievadiet zināmās vērtības un pēc tam noklikšķiniet uz Aprēķināt.