Kā atšķiras attālās darbvirsmas savienojums un Windows attālā palīdzība?

Lai gan tiem ir līdzīgi nosaukumi un tie ietver savienojuma izveidi ar attālu datoru, attālo darbvirsmas savienojumu un Windows attālo palīdzību izmanto dažādiem mērķiem.

Attālo darbvirsmu izmanto, lai no viena datora piekļūtu otram, kas novietots attāli. Piemēram, attālo darbvirsmu var izmantot, lai mājās izveidotu savienojumu ar darba datoru. Jūs varēsit piekļūt visām savām programmām, failiem un tīkla resursiem, it kā jūs strādātu ar savu darba datoru. Kamēr ir izveidots savienojums, attālajā atrašanās vietā personas attālā datora ekrānu redz tukšu. Papildinformāciju par attālās darbvirsmas lietošanu skatiet sadaļā Savienojuma izveide ar citu datoru, lietojot attālās darbvirsmas savienojumu.

Attālo palīdzību izmanto, lai sniegtu vai saņemtu palīdzību no attāluma. Piemēram, jūsu datoram var piekļūt draugs vai tehniskā atbalsta speciālists, lai palīdzētu jums novērst datora problēmu vai parādītu, kā kaut kas darāms. Tādā pašā veidā jūs varat palīdzēt kādam citam. Abos gadījumos kā jūs, tā otra persona redz to pašu datora ekrānu. Ja nolemsit sava datora kontroli koplietot ar palīgu, jūs abi varēsit vadīt peles rādītāju. Papildinformāciju par attālo palīdzību skatiet sadaļā Kas ir Windows attālā palīdzība?.