Sistēmas Windows novērtējuma indekss nosaka datora aparatūras un programmatūras konfigurācijas spējas; rezultāts tiek izteikts kā skaitlis, ko sauc par pamatrezultātu. Augstāks pamatrezultāts parasti norāda, ka dators darbojas labāk un ātrāk nekā dators ar zemāku pamatrezultātu, īpaši gadījumos, kad jāveic sarežģītāki uzdevumi, kam nepieciešami lieli resursi.

Katrs aparatūras komponents saņem atsevišķu apakšrezultātu. Datora pamatrezultātu nosaka pēc zemākā apakšrezultāta. Piemēram, ja zemākais atsevišķa aparatūras komponenta apakšrezultāts ir 2,6, tad pamatrezultāts ir 2,6. Pamatrezultāts nav kombinētu apakšrezultātu vidējais aritmētiskais. Taču apakšrezultāti var norādīt svarīgāko komponentu veiktspēju un palīdzēt izlemt, kurus komponentus jaunināt.

Pamatrezultātu var izmantot, lai iegādātos programmas un citu programmatūru, kas atbilst datora pamatrezultātam. Piemēram, ja datora pamatrezultāts ir 3,3, tad var iegādāties jebkuru šai sistēmas Windows versijai paredzētu programmatūru, kurai nepieciešams dators ar pamatrezultātu 3 vai zemāku.

Pašlaik pieejamo rezultātu diapazons ir 1,0–7,9. Sistēmas Windows novērtējuma indekss ir paredzēts datora tehnoloģiju modernizējumu pielāgošanai. Tā kā aparatūras ātrums un veiktspēja uzlabojas, tiks nodrošināti lielāki rezultātu diapazoni. Katra indeksa līmeņa standarti parasti nemainās. Tomēr dažos gadījumos var tikt izstrādāti jauni testi, šādi iegūstot mazākus rezultātus.

Piezīme

 • Ja datorā ir 64 bitu centrālais procesors (CPU) un ne vairāk par 4 gigabaitiem (GB) brīvpiekļuves atmiņas (RAM), tad jūsu datora atmiņas (RAM) apakšrezultāts nepārsniegs vērtību 5,9.

Vadības paneļa sadaļas Veiktspējas informācija un rīki attēls
Veiktspējas informācija un rīki

Lai skatītu datora pamatrezultātu

 1. Lai atvērtu sadaļu Veiktspējas informāciju un rīki, noklikšķiniet uz pogas SāktPogas Sākt attēls un pēc tam uz Vadības panelis. Meklēšanas lodziņā ierakstiet Veiktspējas informācija un rīki un pēc tam rezultātu sarakstā noklikšķiniet uz Veiktspējas informācija un rīki.

 2. Skatiet Windows darbības indeksa pamatrezultātus un apakšrezultātus datorā. Ja aparatūra ir nesen jaunināta un vēlaties noteikt, vai nav mainījies rezultāts, noklikšķiniet uz Vēlreiz veikt novērtējumu. Nepieciešama administratora pilnvara Ja tiek prasīts ievadīt administratora paroli vai apstiprinājumu, ierakstiet paroli vai apstipriniet. Ja apakšrezultāti un pamatrezultāts šeit nav redzams, noklikšķiniet uz Novērtēt šo datoru. Nepieciešama administratora pilnvara Ja tiek prasīts ievadīt administratora paroli vai apstiprinājumu, ierakstiet paroli vai apstipriniet.

Rādīt visu

Par datora pamatrezultātu

Pamatrezultāts norāda sistēmas minimālo veiktspēju, pamatojoties uz dažādu datora daļu iespējām, ieskaitot brīvpiekļuves atmiņu (Random Access memory — RAM)), centrālo procesoru (Central Processing Unit — CPU), cieto disku, vispārējo grafikas veiktspēju darbvirsmā un telpiskas grafikas iespējas.

Piedāvājam datora darbības vispārēju aprakstu, kuru var sagaidīt, ja tam ir šādi pamatrezultāti:

 • Datoram ar pamatrezultātu 2,0 parasti ir pietiekama veiktspēja, lai veiktu galvenos skaitļošanas uzdevumus, piemēram, palaistu biznesa programmas un veiktu meklēšanu internetā. Tomēr dators ar šādu pamatrezultātu nav pietiekami jaudīgs, lai izmantotu Aero vai papildu multivides darbības, kas ir pieejamas sistēmā Windows 7.

 • Datorā ar pamatrezultātu 3,0 var izmantot Aero un daudzus sistēmas Windows 7 līdzekļus pamatlīmenī. Dažiem Windows 7 papildu līdzekļiem, iespējams, nav pieejama pilna to funkcionalitāte. Piemēram, dators ar pamatrezultātu 3,0 var rādīt sistēmas Windows 7 dizainu izšķirtspējā 1280x1024, bet ar grūtībām izmantot šo dizainu vairākos monitoros. Vai arī tas spēj atskaņot ciparu TV saturu, bet ar grūtībām atskaņot augstas izšķirtspējas televīzijas (High Definition Television — HDTV) saturu.

 • Dators ar pamatrezultātu 4,0 vai 5,0 var izmantot sistēmas Windows 7 jaunos līdzekļus, kā arī atbalstīt vairāku programmu vienlaicīgu palaišanu.

 • Datoram ar pamatrezultātu 6,0 vai 7,0 ir ātrāks cietais disks, tas var atbalstīt augstas kvalitātes un intensīvas grafikas darbības, piemēram, daudzlietotāju un telpisku spēļu spēlēšanu un HDTV satura ierakstīšanu un atskaņošanu.

Ja noteiktai programmai vai Windows 7 darbībai nepieciešams augstāks rezultāts nekā pamatrezultāts, varat jaunināt aparatūru, lai sasniegtu vajadzīgo pamatrezultātu. Ja pēc jaunas aparatūras instalēšanas vēlaties noskaidrot, vai rezultāts ir mainījies, noklikšķiniet uz Vēlreiz veikt novērtējumu. Nepieciešama administratora pilnvara Ja tiek prasīts ievadīt administratora paroli vai apstiprinājumu, ierakstiet paroli vai apstipriniet. Lai skatītu detalizētu informāciju par datora aparatūru, noklikšķiniet uz Skatīt un drukāt detaļas.

Par datora apakšrezultātu

Apakšrezultāti ir pārbaužu rezultāti, kas veikti ar atmiņu RAM, centrālo procesoru, cieto disku, vispārējās darbvirsmas grafiku un datora telpisko spēļu spēlēšanas aparatūras komponentiem. Ja pamatrezultāts nav pietiekams kādas programmas vai sistēmas Windows 7 darbībai, varat izmantot apakšrezultātus, lai noskaidrotu, kuri komponenti ir jājaunina.

Pamatrezultāts ir labs rādītājs tam, kā darbosies dators. Apakšrezultāti var palīdzēt saprast dažādu datora darbību veiktspējas līmeni:

 • Biroja produktivitāte. Ja datoru izmantojat vienīgi biroja darbu veikšanai, piemēram, vārdu apstrādei, izklājlapu, e-pasta un tīmekļa pārlūkošanai, tad jābūt labiem centrālā procesora un atmiņas kategoriju apakšrezultātiem. 2,0 vai augstāks apakšrezultāts parasti ir pietiekams darbvirsmas grafikas un telpiskas grafikas kategorijās.

 • Spēļu spēlēšana un programmu ar intensīvu grafiku izmantošana. Ja datoru izmantojat spēlēm vai programmām ar intensīvu grafiku, piemēram, ciparvideo rediģēšanas programmām vai reālistiskām vienas personas spēlēm, tad labs rezultāts ir svarīgs atmiņas RAM, darbvirsmas grafikas, telpisku spēļu spēlēšanas grafikas un centrālā procesora kategorijās. 3,0 vai augstāks apakšrezultāts parasti ir pietiekams cietā diska kategorijā.

 • Multivides centra izmantošana.Ja datoru izmantojat kā multivides centru sarežģītām multivides darbībām, piemēram, HDTV programmu ierakstīšanai, tad labs apakšrezultāts ir svarīgs centrālā procesora, cietā diska un darbvirsmas grafikas kategorijās. 3,0 vai augstāks apakšrezultāts parasti ir pietiekams atmiņas un telpiskas grafikas kategorijās.

Ja nevar atjaunināt pamatrezultātu vai apakšrezultātus

Šie apstākļi varētu liegt sistēmai Windows atjaunināt Windows novērtējuma indeksu:

 • Dators darbojas, izmantojot akumulatora enerģiju.‌Sistēma Windows automātiski mēģina taupīt enerģiju, ja dators darbojas, izmantojot tikai akumulatoru. Tāpēc, ja dators darbojas, izmantojot akumulatora enerģiju, veiktspējas novērtējumā nav atspoguļotas datora faktiskās iespējas. Pievienojiet datoru elektrotīklam un pēc tam atkārtoti veiciet novērtēšanu.

 • Diskā nepietiek brīvas vietas. Windows novērtējuma indeksa novērtēšanas rīks datora cietajā diskā izveido testa failu. Ja diskā nepietiek brīvas vietas, lai izveidotu testa failu, novērtēšanu nevar pabeigt. Izmantojiet diska tīrīšanas līdzekli, lai diskā atbrīvotu vietu. Papildinformāciju skatiet rakstā Failu dzēšana, lietojot diska tīrīšanu

 • Novērtēšana jau notiek. Ja Windows novērtējuma indeksa novērtēšanas rīks jau darbojas, rezultātus nevar atjaunināt.

 • Displeja draiveris ir vecāks. Ja datorā tiek izmantota vecāka displeja draivera versija, rezultātus, iespējams, nevar atjaunināt. Papildinformāciju skatiet rakstā Draiveru atjaunināšana: ieteicamās saites

 • Nav multivides atbalsta. Ja dators neatbalsta multividi, rezultātus nevar atjaunināt.

Raksta ID: MSW700034