Kas jauns Windows darbvirsmā?

Jauni sistēmas Windows darbvirsmas līdzekļi ļauj ērtāk organizēt un pārvaldīt vairākus logus. Var ērti pārslēgties no viena atvērta loga uz citu, lai koncentrētos uz svarīgām programmām un failiem. Citi jauni līdzekļi palīdz personalizēt darbvirsmu.

Fiksēšana

Fiksēšanu var izmantot, lai darbvirsmā kārtotu logus un mainītu to lielumu ar vienkāršām peles kustībām. Izmantojot fiksēšanu, var ātri līdzināt logus darbvirsmas vienā sānā, izvērst tos vertikāli visā ekrāna augstumā vai maksimizēt, lai pilnībā aizpildītu ekrānu. Fiksēšana var būt īpaši noderīga, ja nepieciešams salīdzināt divus dokumentus, kopēt vai pārvietot failus no viena loga uz citu, maksimizēt logu, kurā pašreiz strādājat, vai izvērst garus dokumentus, lai tos būtu ērtāk lasīt un būtu mazāk jāritina.

Loga, kas fiksēts pie darbvirsmas puses, attēls
Loga vilkšana uz kādu darbvirsmas sānu, lai to izvērstu pa pusi ekrāna.

Lai lietotu fiksēšanu, velciet atvērta loga virsrakstjoslu uz jebkuru darbvirsmas sānu daļu, lai logu līdzinātu šajā sānu daļā, vai uz darbvirsmas augšu, lai logu maksimizētu. Lai, izmantojot fiksēšanu, izvērstu logu vertikāli, velciet loga augšējo malu uz darbvirsmas augšmalu. Lai iegūtu papildinformāciju, palīdzībā un atbalstā meklējiet "fiksēšana".

Satricinājums

Izmantojot satricinājumu, var ātri minimizēt visus darbvirsmā atvērtos logus, izņemot to, kurā vēlaties strādāt. Vienkārši noklikšķiniet uz tā loga virsrakstjoslas, kas jāpatur atvērts, un ātri velciet (jeb sakratiet) logu turp un atpakaļ; pārējie atvērtie logi tiek minimizēti.

Sakratīšanas efekta, kas minimizē logus, attēls
Loga sakratīšana, lai minimizētu visus pārējos logus

Lai atjaunotu minimizētos logus, vēlreiz sakratiet atvērto logu. Papildinformāciju skatiet rakstā Logu minimizēšana darbvirsmā, izmantojot līdzekli Satricinājums.

Ieskats

Ieskata līdzekļus var izmantot, lai ātri priekšskatītu darbvirsmu, neminimizējot visus logus, vai priekšskatītu atvērtu logu, norādot uz tā pogu uzdevumjoslā.

Rādīt visu

Darbvirsmas apskate

Poga Rādīt darbvirsmu ir pārvietota uz pogai Sākt pretējo uzdevumjoslas galu, līdz ar to uz tās ir vieglāk noklikšķināt vai uz to norādīt, nejauši neatverot izvēlni Sākt.

Varat ne tikai noklikšķināt uz pogas Rādīt darbvirsmu, lai atvērtu darbvirsmu, bet arī īslaicīgi apskatīt darbvirsmu, vienkārši norādot uz pogu Rādīt darbvirsmu. Kad uzdevumjoslas galā norādāt uz pogu Rādīt darbvirsmu, visi atvērtie logi pazūd, atsedzot darbvirsmu. Lai logi atkal tiktu parādīti, pārvietojiet peli prom no pogas Rādīt darbvirsmu.

Īslaicīgi minimizētu darbvirsmas logu attēls
Ātra darbvirsmas apskate, izmantojot ieskatu

Tas var būt noderīgi, lai ātri skatītu darbvirsmas sīkrīkus, vai gadījumos, kad nevēlaties minimizēt visus atvērtos logus un pēc tam tos atjaunot. Papildinformāciju skatiet rakstā Īslaicīga darbvirsmas priekšskatīšana, izmantojot līdzekli Ieskats.

Atvērta faila apskate darbvirsmā

Varat arī izmantot līdzekli Ieskats, lai ātri apskatītu atvērtos logus, nenoklikšķinot ārpus loga, kurā pašreiz strādājat.

Darbvirsmas attēls, kur ir izcelts viens atvērts logs
Atvērto logu apskatīšana, izmantojot sīktēlus uzdevumjoslā

Uzdevumjoslā norādiet uz programmas pogas, kurā ir atvērti faili. Ar šo programmu saistīto atvērto failu sīktēlu priekšskatījumi tiek parādīti virs uzdevumjoslas. Var norādīt uz sīktēlu, lai priekšskatītu šī loga saturu, un visi pārējie atvērtie logi darbvirsmā izgaist, lai atsegtu tikai priekšskatāmo logu. Lai atvērtu logu, ko priekšskatāt, noklikšķiniet uz sīktēla. Papildinformāciju skatiet rakstā Atvērta loga priekšskatījums darbvirsmā, izmantojot līdzekli Ieskats.

Sīkrīki.

Šajā sistēmas Windows versijā Windows sānjosla nav iekļauta. Tā vietā sīkrīkus var rādīt jebkurā vietā darbvirsmā, kā arī var izmantot Ieskata līdzekļus, lai īslaicīgi apskatītu darbvirsmas sīkrīkus, neminimizējot vai neaizverot logus, ar kuriem strādājat.

Attēls, kurā parādīti sīkrīki darbvirsmā
Sīkrīki darbvirsmā

Lai iegūtu papildinformāciju par sīkrīku lietošanu darbvirsmā, palīdzībā un atbalstā meklējiet "sīkrīki".

Darbvirsmas fons

Darbvirsmas fonam vairs nav jābūt atsevišķam attēlam. Sistēmā Windows 7 tā vietā var rādīt attēlu slaidrādi. Dažos Windows dizainos ir iekļauta slaidrāde, vai arī var izveidot savu slaidrādi no personiskas attēlu kolekcijas. Papildinformāciju par slaidrādes fona iestatīšanu skatiet sadaļā Darbvirsmas fona slaidrādes izveide.

Piezīmes

  • Visi jaunie darbvirsmas līdzekļi nav pieejami visos sistēmas Windows 7 izdevumos. Piemēram, ieskats, satricinājums un fona slaidrādes nav iekļautas operētājsistēmās Windows 7 Home Basic un Windows 7 Starter. Vadības panelī atverot sadaļu Sistēma, var noskaidrot, kurš sistēmas Windows 7 izdevums ir instalēts datorā. Lai uzzinātu par citiem Aero efektiem un līdzekļiem, kas tiek atbalstīti operētājsistēmā Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional un Windows 7 Ultimate, skatiet rakstu Kas ir Aero darbvirsma

    Lai atvērtu sadaļu Sistēma, noklikšķiniet uz pogas SāktPogas Sākt attēls, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz Dators un pēc tam noklikšķiniet uz Rekvizīti.

  • Pārveidota ir arī izvēlne Sākt un uzdevumjosla, kur ir ietverti daži jauni līdzekļi. Papildinformāciju skatiet sadaļā Kas jauns izvēlnē Sākt? un Kas jauns Windows 7 uzdevumjoslā?