Kā atšķiras skārienpaliktnis un skārienievade?

Skārienpaliktnis ir aparatūras ierīce, kura tiek izmantota, ar pirkstu pārvietojot rādītāju ekrānā. Dažiem klēpjdatoriem skārienpaliktnis ir novietots blakus tastatūrai. Papildinformāciju par skārienpaliktņa izmantošanu skatiet klēpjdatoram pievienotajā informācijā.

Klēpjdatora ar skārienpaliktni attēls
Klēpjdators ar skārienpaliktni

Skārienievade ir līdzeklis, kas ļauj datora ekrānam reaģēt uz pieskārienu ar pirkstu. Lai izmantotu skārienievadi, ir nepieciešama noteikta aparatūra. Ja datorā ir pieejama skārienievade, ar pirkstu var pārvietot rādītāju pa ekrānu, atlasīt objektus, kā arī atvērt failus un mapes. Papildinformāciju par skārienpaliktni skatiet sadaļā Kas jauns datoriem ar skārienekrāniem?.