Kāpēc tiek parādīts kļūdas ziņojums par aparatūras virtualizācijas atbalstu (Hardware-assisted virtualization - HAV), kad mēģinu lietot Windows XP režīmu un programmu Windows Virtual PC?

Svarīgi!

  • Pēc 2014. gada 8. aprīļa vairs nebūs pieejams Windows XP un Windows XP režīma tehniskais atbalsts, tostarp atjauninājumi, kas palīdz aizsargāt datoru. Tas nozīmē: ja turpināsit izmantot Windows XP vai Windows XP režīmu Windows 7 datorā pēc atbalsta beigām, jūsu dators var kļūt uzņēmīgs attiecībā uz drošības riskiem un vīrusiem. Tāpēc, lai aizsargātu Windows 7 datoru pēc atbalsta beigām, iesakām izmantot tikai Windows XP režīmu, ja dators ir atvienots no interneta. Uzziniet vairāk par Windows XP atbalsta beigām .

Ja mēģināt lietot Windows XP režīmu un programmu Windows Virtual PC datorā, kurā darbojas sistēma Windows 7, var tikt parādīts kāds no tālāk norādītajiem kļūdu ziņojumiem par to, ka dators neatbalsta aparatūras virtualizāciju (Hardware-assisted virtualization - HAV):

  • Nevar startēt programmu Windows Virtual PC, jo ir atspējots aparatūras virtualizācijas atbalsts.

  • Nevar sākt Windows Virtual PC viesošanas procesu. Detalizētu informāciju skatiet sistēmas notikumu žurnālā.

  • Nevar startēt programmu Windows Virtual PC, jo šis dators neatbalsta aparatūras virtualizāciju.

Ir pieejams atjauninājums, lai noņemtu HAV prasību Windows XP režīma un Windows Virtual PC izmantošanai sistēmā Windows 7.

Piezīmes

  • Instalējiet šo atjauninājumu tikai tad, ja dators neatbalsta HAV. Lai uzzinātu, atveriet Windows XP režīma un Windows Virtual PC atbalsta tīmekļa vietni un pēc tam lejupielādējiet un palaidiet rīku Hardware-Assisted Virtualization Detection Tool.

  • Šis atjauninājums attiecas tikai uz Windows XP režīmu un Windows Virtual PC (un citām virtuālajām mašīnām, kurās darbojas Windows XP ar 3. servisa pakotni) datorā, kurā darbojas Windows 7. Nelietojiet šo atjauninājumu, ja izmantojat jebkuru citu operētājsistēmu kombināciju.

Šo atjauninājumu var lejupielādēt un instalēt tiešsaistē Microsoft lejupielādes centrā:

Ja dators atbalsta HAV, bet HAV ir izslēgts, ieteicams to ieslēgt datora pamata ievadizvades sistēmā (Basic input/output system - BIOS), nevis instalēt šo atjauninājumu. Veicamās darbības atšķiras atkarībā no BIOS ražotāja. Instrukciju piemērus par šīm darbībām skatiet vietnē Windows XP režīma un Windows Virtual PC atbalsts.

Brīdinājums

  • Mainot BIOS iestatījumus, rīkojieties piesardzīgi. BIOS interfeiss ir izstrādāts pieredzējušiem lietotājiem, un ir iespējams mainīt iestatījumu, kas varētu traucēt pareizu datora startēšanu. Papildinformāciju skatiet šeit: BIOS: bieži uzdotie jautājumi.

Raksta ID: MSW700075