Du kan bruke hurtigtaster i Internet Explorer hvis du vil utføre mange forskjellige oppgaver på en rask måte eller arbeide uten mus. Ikke alle hurtigtaster fungerer både i Internet Explorer og Internet Explorer for skrivebordet.

Mest populære hurtigtaster

Hvis du vilTrykk dette iInternet Explorer 11Trykk dette iInternet Explorer for skrivebordet
Hvis du vil

Legge til gjeldende nettsted i favoritter

Trykk dette iInternet Explorer 11

Ctrl+D

Trykk dette iInternet Explorer for skrivebordet

Ctrl+D

Hvis du vil

Lukke fane

Trykk dette iInternet Explorer 11

Ctrl+W

Trykk dette iInternet Explorer for skrivebordet

Ctrl+W

Hvis du vil

Gå til startsiden

Trykk dette iInternet Explorer 11

(Ikke tilgjengelig)

Trykk dette iInternet Explorer for skrivebordet

Alt+Home

Hvis du vil

Slette nettleserlogg

Trykk dette iInternet Explorer 11

(Ikke tilgjengelig)

Trykk dette iInternet Explorer for skrivebordet

Ctrl+Skift+DEL

Hvis du vil

Hente Hjelp og støtte

Trykk dette iInternet Explorer 11

F1

Trykk dette iInternet Explorer for skrivebordet

F1

Hvis du vil

Åpne leserlogg

Trykk dette iInternet Explorer 11

(Ikke tilgjengelig)

Trykk dette iInternet Explorer for skrivebordet

Ctrl+H

Hvis du vil

Åpne en ny fane

Trykk dette iInternet Explorer 11

Ctrl+T

Trykk dette iInternet Explorer for skrivebordet

Ctrl+T

Hvis du vil

Åpne et nytt InPrivate-visningsvindu

Trykk dette iInternet Explorer 11

Ctrl+Skift+P

Trykk dette iInternet Explorer for skrivebordet

Ctrl+Skift+P

Hvis du vil

Skrive ut gjeldende side

Trykk dette iInternet Explorer 11

Ctrl+P

Trykk dette iInternet Explorer for skrivebordet

Ctrl+P

Hvis du vil

Oppdatere siden

Trykk dette iInternet Explorer 11

F5

Trykk dette iInternet Explorer for skrivebordet

F5

Hvis du vil

Bytte mellom faner

Trykk dette iInternet Explorer 11

Ctrl+tabulatortasten

Trykk dette iInternet Explorer for skrivebordet

Ctrl+tabulatortasten

Hvis du vil

Vise appkommandoene (adresselinjen, ofte besøkte nettsteder osv.)

Trykk dette iInternet Explorer 11

Alt+D

Trykk dette iInternet Explorer for skrivebordet

(Ikke tilgjengelig)

Hvis du vil

Vise nedlastinger

Trykk dette iInternet Explorer 11

Ctrl+J

Trykk dette iInternet Explorer for skrivebordet

Ctrl+J

Søk

Hvis du vilTrykk dette iInternet Explorer 11Trykk dette iInternet Explorer for skrivebordet
Hvis du vil

Åpne et søk i forgrunnen fra adresselinjen

Trykk dette iInternet Explorer 11

Ctrl+E

Trykk dette iInternet Explorer for skrivebordet

Ctrl+E

Hvis du vil

Åpne et søk i en ny fane

Trykk dette iInternet Explorer 11

(ikke tilgjengelig)

Trykk dette iInternet Explorer for skrivebordet

Alt+Enter

Hvis du vil

Åpne adresselinjen (for å vise logg, favoritter og søkeleverandører)

Trykk dette iInternet Explorer 11

Ctrl+Pil ned

Trykk dette iInternet Explorer for skrivebordet

Ctrl+Pil ned

Hvis du vil

Søke med kopiert tekst

Trykk dette iInternet Explorer 11

Ctrl+Skift+L

Trykk dette iInternet Explorer for skrivebordet

Ctrl+Skift+L

Zoome

Hvis du vilTrykk dette iInternet Explorer 11Trykk dette iInternet Explorer for skrivebordet
Hvis du vil

Zoome inn (+10 %)

Trykk dette iInternet Explorer 11

Ctrl+plusstegn

Trykk dette iInternet Explorer for skrivebordet

Ctrl+plusstegn

Hvis du vil

Zoome ut (-10 %)

Trykk dette iInternet Explorer 11

Ctrl+minustegn

Trykk dette iInternet Explorer for skrivebordet

Ctrl+minustegn

Hvis du vil

Zoome til 100 %

Trykk dette iInternet Explorer 11

Ctrl+0

Trykk dette iInternet Explorer for skrivebordet

Ctrl+0

Hurtigtaster for Internet Explorer for skrivebordet

Disse hurtigtastene fungerer bare i skrivebordsnettleseren.

Vis alle

Adresselinje

Hvis du vilTrykk
Hvis du vil

Legge til www. i begynnelsen og .com i slutten av tekst som er skrevet inn på adresselinjen

Trykk

Ctrl+Enter

Hvis du vil

Vise en liste over adresser du har skrevet inn

Trykk

F4

Hvis du vil

Flytte markøren til venstre til neste mellomrom i setningen på adresselinjen

Trykk

Ctrl+Pil venstre

Hvis du vil

Flytte markøren til høyre til det neste mellomrommet i setningen på adresselinjen

Trykk

Ctrl+Pil høyre

Hvis du vil

Flytte bakover gjennom listen over Autofullfør-treff

Trykk

Pil ned

Hvis du vil

Flytte fremover gjennom listen over Autofullfør-treff

Trykk

Pil opp

Hvis du vil

Merke teksten på adresselinjen

Trykk

Alt+D

Nettlesing

Hvis du vilTrykk
Hvis du vil

Aktivere en merket kobling

Trykk

Enter

Hvis du vil

Vise en hurtigmeny for en kobling

Trykk

Skift+F10

Hvis du vil

Finne noe på denne siden

Trykk

Ctrl+F

Hvis du vil

Gå til startsiden

Trykk

Alt+Home

Hvis du vil

Gå til neste side

Trykk

Alt+Pil høyre

Hvis du vil

Gå til forrige side

Trykk

Tilbake-tasten eller Alt+Pil venstre

Hvis du vil

Flytte bakover gjennom elementer på en webside (fungerer bare hvis fanebasert nettlesing er deaktivert)

Trykk

Ctrl+Skift+tabulatortasten

Hvis du vil

Flytte fremover gjennom elementer på en webside (fungerer bare hvis fanebasert nettlesing er deaktivert)

Trykk

Ctrl+tabulatortasten eller F6

Hvis du vil

Flytte til begynnelsen av et dokument

Trykk

Home

Hvis du vil

Flytte til slutten av et dokument

Trykk

End

Hvis du vil

Åpne et nytt dokument i Internet Explorer

Trykk

Ctrl+O

Hvis du vil

Åpne et nytt vindu

Trykk

Ctrl+N

Hvis du vil

Lagre gjeldende side

Trykk

Ctrl+S

Hvis du vil

Rulle til begynnelsen av et dokument

Trykk

Pil opp

Hvis du vil

Rulle til slutten av et dokument

Trykk

Pil ned

Hvis du vil

Stoppe nedlasting av en side

Trykk

Esc

Hvis du vil

Veksle mellom fullskjermmodus og vanlig visning

Trykk

F11

Hvis du vil

Starte Synlig markør

Trykk

F7

Utklippstavle

Hvis du vilTrykk
Hvis du vil

Kopiere merkede elementer til utklippstavlen

Trykk

Ctrl+C

Hvis du vil

Klippe ut merkede elementer, og kopiere dem til utklippstavlen

Trykk

Ctrl+X

Hvis du vil

Lime inn valgte elementer fra utklippstavlen

Trykk

Ctrl+V

Hvis du vil

Merke alle elementer på gjeldende webside

Trykk

Ctrl+A

Favoritter, logg og feeder

Hvis du vilTrykk
Hvis du vil

Legge til områder i favoritter

Trykk

Ctrl+D

Hvis du vil

Flytte merket element opp i Favoritter-listen (i dialogboksen Ordne Favoritter)

Trykk

Alt+Pil opp

Hvis du vil

Flytte merket element ned i Favoritter-listen (i dialogboksen Ordne Favoritter)

Trykk

Alt+Pil ned

Hvis du vil

Åpne menyen Legg til favoritter

Trykk

Alt+Z

Hvis du vil

Åpne Favoritter-menyen fra menylinjen

Trykk

Alt+A

Hvis du vil

Åpne dialogboksen Ordne Favoritter

Trykk

Ctrl+B

Hvis du vil

Feste Favoritter-senter og vise loggen

Trykk

Ctrl+Skift+H

Hvis du vil

Vise favoritter

Trykk

Ctrl+I og Alt+C

Hvis du vil

Vise feeder

Trykk

Ctrl+G

Hvis du vil

Vise logg

Trykk

Ctrl+H

Menylinjen

Hvis du vilTrykk
Hvis du vil

Åpne Fil-menyen

Trykk

Alt+F

Hvis du vil

Åpne Rediger-menyen

Trykk

Alt+E

Hvis du vil

Åpne Vis-menyen

Trykk

Alt+V

Hvis du vil

Åpne Favoritter-menyen

Trykk

Alt+A

Hvis du vil

Åpne Verktøy-menyen

Trykk

Alt+T

Hvis du vil

Åpne Hjelp-menyen

Trykk

Alt+H

Varslingslinjen

Hvis du vilTrykk
Hvis du vil

Flytte fokus til varslingslinjen

Trykk

Alt+N

Hvis du vil

Klikke varslingslinjen

Trykk

Mellomromstasten

Faner

Hvis du vilTrykk
Hvis du vil

Lukke fane

Trykk

Ctrl+W

Hvis du vil

Lukke faner i bakgrunnen

Trykk

Ctrl+F4

Hvis du vil

Åpne koblinger i en ny fane i bakgrunnen

Trykk

Ctrl+klikk

Hvis du vil

Åpne koblinger i en ny fane i forgrunnen

Trykk

Ctrl+Skift+klikk

Hvis du vil

Duplisere fane

Trykk

Ctrl+K

Hvis du vil

Åpne en ny fane

Trykk

Ctrl+T

Hvis du vil

Åpne den siste fanen du lukket på nytt

Trykk

Ctrl+Skift+T

Hvis du vil

Bytte mellom faner

Trykk

Ctrl+tabulatortasten eller Ctrl+Skift+tabulatortasten

Hvis du vil

Bytte til siste fane

Trykk

Ctrl+9

Hvis du vil

Bytte til et bestemt fanenummer

Trykk

Ctrl+n (der n er et tall mellom 1 og 8)Trenger du mer hjelp?